Odpowiedź

CON LA LETTERA

o braku zmian w normach prawa kanonicznego odnośnie do osób przynależących do sekt masońskich

Św. Kongregacji Nauki Wiary

kwiecień-maj 1973 r.

 

Ekscelencjo,

Listem nr 1599 z 17 kwietnia 1973 r. Ekscelencja zwrócił się do naszego Dykasterium, prosząc o wytyczne odnośnie do osób, które przynależą do masonerii.

Odnosząc się do powyższego zapytania, pragnę powiadomić Ekscelencję, że dotychczas nic się nie zmieniło w ustawodawstwie, które reguluje tę materię.

Przekazując niniejszą wiadomość, łączę wyrazy należnego szacunku.

+ Franjo Kard. Šeper
Prefekt

 


Zbigniew Suchecki OFMConv, Kościół a masoneria, Kraków: Wydawnictwo "M" 2002, s. 86.