Deklaracja

CON PREGIATO FOGLIO

potwierdzająca normy Kodeksu Prawa Kanonicznego
odnośnie do sekt masońskich i z nimi związanych

Św. Kongregacji Świętego Oficjum

20 kwietnia 1949 r.

 

Ekscelencjo,

W liście z 6 kwietnia br. Ekscelencja zrelacjonował, że według pogłosek pewna gałąź masonerii nie tylko pozwoliłaby swoim adeptom na wolne wypełnianie praktyk religijnych Kościoła katolickiego, lecz zobowiązywałaby ich do wierności względem niego.

Z troską pragnę powiadomić, że nie zaszło nic, aby można było zmienić w tej materii decyzję Stolicy Apostolskiej i dlatego odnośne normy Kodeksu Prawa Kanonicznego zachowują nadal swoją moc względem jakiejkolwiek formy masonerii.

Przekazując niniejszą wiadomość, łączę wyrazy należnego szacunku.

[Rzym,] W siedzibie Świętego Oficjum, 20 kwietnia 1949 r.

+ Kard. F. Selvaggiani
Prefekt

+ A. Ottaviani
Sekretarz 

 


Zbigniew Suchecki OFMConv, Kościół a masoneria, Kraków: Wydawnictwo "M" 2002, s. 84.