POLSKIE KSIĄŻKI O WOLNOMULARSTWIE
KOLEKCJA DRUKÓW ZWARTYCH W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM

CZĘŚĆ 1
DRUKI WZNAWIANE OD ROKU 1812
(według dat pierwszych wydań)

Versio continua
71 pozycji, 252 osobne wydania

 

data publikacji: 2 marca 2005 r.
 
  ostatnia aktualizacja: 24 marca 2014 r.

 

 

1812
2010

 

BARRUEL Augustin de (1741-1820)
Historya Jakobinizmu / wyjęta z dzieł Xiędza Barruel Mémoires pour servir a l'Histoire du Jacobinisme. — w Berdyczowie [właściwie: Warszawa]: [Drukarnia Wiktora Dąbrowskiego, nakładem hr. arcybiskupa Raczyńskiego], 1812. — Tom 1. — 446, [24] s. — Tom 2. — 420, [2] s. — Tom 3. — 399 s. — Tom 4. — 503 s.

UWAGI: Przekład z jęz. francuskiego, tłum. ks. Karol Surowiecki. Miejsce wydania na kartach tytułowych fikcyjne. Wydania oryginalne: Londres: L'imprimerie Françoise, 1797-1798; Hambourg: P. Fauche, 1798; Ausbourg: Libraires Asscociés, 1799; Hambourg: P. Fauche, 1803. Jedno z tych wydań posłużyło za podstawę przekładu. W sześć lat po wydaniu przekładu polskiego Barruel przejrzał i poprawił swoje dzieło (Lyon: Thèodore Pitrat, 1818-1819). To wydanie nie dotarło jednak nigdy na rynek polski.

OPIS: Najsłynniejsze dzieło antymasońskie tamtej epoki. Zainicjowało legendę "Iluminatów", chociaż autor odnosił się tu do konkretnej i zupełnie nie-legendarnej organizacji Iluminatów Bawarskich. Koncepcją tu przedstawianą był "jakobinizm" jako wielki, długo przygotowywany spisek, którego rezultatem była Rewolucja Francuska. Ukuty przez Barruela termin został jednak zapomniany, a karierę medialną robią do dziś wyimaginowani "Iluminaci".

 

Wydanie drugie:

Historya Jakobinizmu / wyjęta z dzieł Xiędza Barruel Mémoires pour servir a l'Histoire du Jacobinisme. W Berdyczowie 1812. — Warszawa: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 2010. — Tom I — 448 s. — Tom II — 422 s. — Tom III — 340 s. — Tom IV — 502 s. — ISBN 978-83-89920-81-6.

 

 

1820
1955 - 2003

 

POTOCKI Stanisław Kostka (1755-1821)
Podróż do Ciemnogrodu, przez autora Świstka krytycznego. — Tomów IV. — Warszawa: nakład N. Glücksberga, 1820. — 3 k., XIII, 249 s., 2 k. [tom I], 2 k., 225 s., 2 k. [tom II], 2 k., 208 s. [tom III], 2 k., 227 s., 2 k. [tom IV].

OPIS: Historia pielgrzymki do cudownej pagody indyjskiej, której szata literacka posłużyła autorowi do skrytykowania kultu Matki Boskiej Częstochowskiej, duchowieństwa katolickiego, pojęć religijnych i zwyczajów zachowywanych w Polsce.

 

Wydanie drugie:

Podróż do Ciemnogrodu i Świstek krytyczny: (wybór) / opracowanie Emil Kipa. — Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955. — CX, 469, [5] s.: il., errata; 18 cm. — ("Biblioteka Narodowa"; 154).

UWAGI: Bibliografia s. CVII-CX. "Podróż do Ciemnogrodu" współwydana teraz z wybranymi tekstami tegoż autora, opatrywanymi nagłówkiem "Świstek krytyczny". "Świstek" (czyli we współczesnej polszczyźnie "Gwizdek") gościł w "Pamiętniku Warszawskim" w 1815 i 1816 r.

OPIS: Nowe wydanie satyry społeczno-religijnej osiemnastowiecznego Wielkiego Mistrza, w opracowaniu XX-wiecznego wolnomularza.

 

Wydanie trzecie:

Podróż do Ciemnogrodu / Stanisław Kostka Potocki. — opracowanie Emil Kipa. — Wrocław: Ossolineum; Warszawa: De Agostini, 2003. — XCII, 449, [1] s.; 20 cm. — ISBN 83-7316-258-5; ISBN 83-04-04658-X.

UWAGI: Współwydane z: Świstek krytyczny (wybór) / Stanisław Kostka Potocki. — Bibliografia s. LXXXIX-XCII.

 

 

1884
1929 - 1995 - 1996 - 1997 - 1997 - 1997 - 1999 - 1999 - 2002 - 2003 - 2005 - 2012

 

LEON XIII papież (1810-1903)
Encyklika "Humanum genus". — Poznań: Drukarnia Kuriera Poznańskiego, 1884.

 

Wydanie drugie:

Papież Leon XIII o masonerji. — Warszawa: Księgarnia "Kroniki Rodzinnej", 1929. — 44 s.; 16 cm.

 

Współwydana z:

John J. Robinson, Zrodzeni z krwi. Zapomniane tajemnice masonerii, Warszawa: Wydawnictwo "al fine", 1995. ISBN 83-86829-45-1.

 

Wydanie trzecie:

Encyklika Humanum Genus. — Jaidhof: Przeorat Matki Boskiej Fatimskiej, 1996. — 22 s.: il. portr.; 21 cm. — (Wierność Prawdzie Katolickiej; 4).

UWAGI: Przedruk wydania pierwszego (1884).

 

Wydanie czwarte:

Encyklika Humanum Genus (O Masonerii) / jego świątobliwości pana naszego Leona XIII z Opatrzności Bożej papieża do wszystkich patriarchów, prymasów, arcybiskupów i biskupów katolickiego świata, w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską pozostających. — Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 1997. — 51 s.; 20 cm. — (Dokumenty zapomniane i niechciane). — ISBN 83-86482-38-9.

UWAGI: Wydanie pierwsze uwspółcześnione, oparte na oryginale łacińskim encykliki, wersji polskiej z 1884 Drukarni Kuriera Poznańskiego i wersji polskiej Wydawnictwa Przeoratu Matki Bożej Fatimskiej (1996). Tłumaczenie i uwspółcześnienie Wydawnictwo "Antyk" i ks. Henryk Czepułkowski (pod pseudonimem "Paweł Kalina").

 

Wydana w zbiorach:

[1] Encykliki Leona XIII, oprac. W. Mysłek, M. Siwiec, B. Drozdowicz, Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, 1997. — [2] Georges Virebeau [pseudonim, właściwie: Henry Coston], Papieże o Masonerii, Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 1997. — [3] Toż, 1999. — [4] Papieże o Żydach, Masonerii, Komunizmie, Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1999.

 

Wydanie piąte:

Humanum genus (O masonerii). — Warszawa: Te Deum, 2002. — 32 s.; 21 cm. — ISBN 83-87770-74-4.

UWAGI: Oprawa miękka.  
 
 
 

 

Wydanie szóste:

Encyklika Humanum genus (o sekcie masońskiej). — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2003. — 33 s.; 21 cm. — ISBN 83-88020-88-9.

UWAGI: Oprawa miękka.  
 
 
 

 

Wydanie siódme:

Encyklika Humanum genus (o sekcie masońskiej). — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2005. — 36 s.; 21 cm. — ISBN 83-88020-88-9.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania szóstego z nową datą roczną.

 

Wydana w zbiorze:

Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, M. Grochowina, M. Lewicka, A. Romanko, P. Wierzbicki, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

 

 

1886
1894 - 1904 - 1997 - 2006

 

Historya towarzystw tajnych / [opracowała i wstępem poprzedziła Feliksa Eger]. — Kraków: Nakład i Druk Wł. L. Anczyca i Spółki, pod zarządem Jana Gadowskiego, 1886. — 446 s.; 20 cm.

UWAGI: U Estreichera pozycja ta występuje pod hasłem "Deschamps Nicolas".

OPIS: Kompilacja przekładów z francuskiego przygotowana przez Feliksę Eger [podpis pod przedmową: F.E], oparta głównie na drugim wydaniu trzytomowej pracy Nicolasa Deschampsa, jezuity, "Les sociétés secretes et la société ou Philosophie de l'histoire contemporaine", uzupełnionym przez Claudio Janneta (1877), oraz na dziełach Saint-Albina, Saint-Andrégo, dra Otto Beurena, O. Abta, prasie masońskiej końca XIX w. i pracy zbiorowej "Die Freimaurerei Oesterreich-Ungarns".

 

Wydanie drugie:

Historya Towarzystw tajnych: Dzieje wolnomularstwa, masonii, według najlepszych źródeł opracowane / [opracowała i wstępem poprzedziła Feliksa Eger]. — Wydanie drugie. — Kraków: nakł. G. Gebethnera i Sp., 1894 (druk. Wł. L. Anczyca i Sp.). — 446 s.

ZMIANY: Zmieniony tytuł.

 

Wydanie trzecie:

Historya masoneryi i innych towarzystw tajnych / [opracowała i wstępem poprzedziła Feliksa Eger]. — Warszawa: Nakład i druk Synów Stanisława Niemiry, 1904. — 457, II s.; 22 cm.

UWAGI: Na odwrocie karty tytułowej nadruk: "Dozwoleno Cenzuroju, Warszawa 26 Nojabria 1903 goda". Kompilatorka podpisana pod "Słowem wstępnym" pełnym imieniem i nazwiskiem. Książka poddana cyfryzacji, dostępna w   →   Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

ZMIANY: Jeszcze raz zmieniony tytuł.

ZAWARTOŚĆ: Słowo wstępne [Feliksa Eger] — Rozdział I. Organizacya Wolnomularstwa — Rozdział II. Początki wolnomularstwa — Rozdział III. Dzieje wolnomularstwa do końca XVIII w. Rozszerzenie się masonii w Europie — Rozdział IV. Filozofowie i Encyklopedyści w stosunku do ustroju religijnego i państwowego. Środki ich działania. Zniesienie Jezuitów i reforma wychowania — Rozdział V. Przygotowanie wybuchu rewolucyjnego przez skupienie sił masońskich. Illuminizm Weisshaupta w Niemczech i Francyi. Cagliostro i masonia kabalistyczna. Skład lóż masońskich w przededniu Wielkiej rewolucyi — Rozdział VI. Rewolucya wielka i masonia. Stosunki Napoleona I z masonami — Rozdział VII. Towarzystwa tajne od roku 1815 do 1830 — Rozdział VIII. Masonerya w Polsce. Jej charakter i cele odrębne — Rozdział IX. Rewolucye w r. 1830 i Rząd Lipcowy. Działalność Towarzystw tajnych od 1830 do 1848 r. Mazzini i Młoda Europa. Rewolucya w roku 1848 — Rozdział X. Pierwszy zamach loży masońskiej na doczesną władzę Papieża — Rozdział XI. Plan Palmerstona przeobrażenia Europy. Dyktatura we Francyi. Wojna krymska i wojna włoska. Zjednoczenie Włoch — Rozdział XII. Polityka wewnętrzna cesarstwa i upadek Napoleona. Stosunek masonii do wskrzeszonego cesarstwa niemieckiego. Walka kulturalna. Wzrost masonii w Austro-Węgrzech — Rozdział XIII. Rzeczpospolita francuzka w obecnej dobie. Ster rządu i spraw publicznych w rękach masonii. Jej światowładne aspiracye, obrzędy i festyny — Rozdział XIV. Wolnomularstwo w Belgii, Holandyi, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcaryi, Anglii, Irlandyi i w krajach Ameryki — Rozdział XV. Stosunek masonii do religii i moralności. Przysięgi masońskie — Rozdział XVI. Życie rodzinne według zasad masońskich. Masonia kobiet — Rozdział XVII. Socyalizm, internacyonał i inne związki mające na celu obalenie porządku społecznego — Rozdział XVIII. Gdzie szukać kierowników? Domówienie — Dopełnienia: Dodatek do str. 15 [alfabety i szyfry masońskie] — Dodatek do str. 276. Szkic praw narzuconych Francyi w ostatnich dwudzistu latach [XIX wieku] — Dodatek do str. 276. Prawo przeciw kongregacyom w świetle prawdy — Lista rządu [francuskiego] z roku 1879 — Dodatek z r. 1883 do listy ludzi na widowni politycznej stojących, podanej w r. 1879 — Lista deputowanych wol\ mul\ z r. 1901, wraz ze wzmianką z jakich źródeł wiadomość o nich zaczerpniętą została lub do jakiej loży należą — Warsztaty, których zebrania... [spisy lóż masońskich w kluczu geograficznym] — Pisma masońskie. Lista z r. 1896 według Kalendarzyka Masońskiego na r. 1897, wydawanego przez B C. van Dalen (rok kolejny: XXXVII) — Spis rzeczy.

 

Wydanie czwarte:

Historya masoneryi i innych towarzystw tajnych / [opracowała i wstępem poprzedziła Feliksa Eger]. — Reprint wydania trzeciego. — Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 1997. — 457, [1] II, [6], XXIV s.; 20,5 cm. — ISBN 83-86482-47-8.

UWAGI: Oprawa miękka. Na s. 1 okładki rycina przedstawiająca Maryję ogłaszającą zwycięstwo paschalne Adamowi i Ewie. Pod ryciną fragment dużego cyrkla kreślarskiego. Na s. 2 okładki podziękowanie Marcina Dybowskiego za 116847 głosów oddanych na niego w wyborach do senatu RP. Na s. 3 okładki wydrukowana s. XXIV (końcówka tekstu P. Kaliny). Na s. 4 okładki krzyż łaciński, pod nim odwrócony, spadający cyrkiel (reszta zarysu ze strony 1). Karta przedtyt. opracowana przez wydawnictwo Antyk. Na niej jako autorka książki figuruje błędnie Feliksa Eger. Karta tytułowa reprodukowana z wydania z 1904 r. Przypisy na stronie, nieliczne. Dodatki od s. 381.

ZMIANY: Przedruk bez zmian w treści książki stosunku do wydania z 1904 r. Dodatki: karta przedtytułowa oraz, po "Spisie rzeczy": Reklama książek Wydawnictwa Antyk opublikowanych po 1989 roku; Wydrukowano także "Przedmowę" tłumacza, Pawła Kaliny, do wydania polskiego "Papieży wobec masonerii" G. Virebeau (właściwie: Henry Coston) (1997).

 

Wydanie piąte:

Histora masonerii i innych towarzystw tajnych / Feliksa Eger. — Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 2006. — 460 s.; 20,5 cm. — ISBN 83-86482-47-8.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania czwartego z nową datą roczną i zmienioną okładką.

 

 

1889
1908 - 2004

 

ZAŁĘSKI Stanisław, ks. jezuita (1843-1908)
O masonii w Polsce od roku 1742 do 1822. Na źródłach wyłącznie masońskich / napisał ks. Stanisław Załęski. — Z 8-ma ilustracyami. — Cena książki 3 złr. — Kraków: Druk Wł. L. Anczyca i Spółki pod zarządem Jana Gadowskiego, 1889. — IV, 372, XXXVI, [4] s.: il., errata; 24 cm.

UWAGI: Oprawa twarda, introligatorska. — Książka poddana cyfryzacji, dostępna w   →   Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

OPIS: Pierwsze oparte na źródłach studium dziejów polskiej masonerii. Wcześniej publikowane we fragmentach w "Przeglądzie Powszechnym" (1888).

 
 
 
 

 

Wydanie drugie:

O masonii w Polsce od roku 1738 do 1822. Na źródłach wyłącznie masońskich / ks. Stanisław Załęski. — Wydanie drugie poprawione, w dwóch częściach z 9-ma ilustracyami. — Kraków: [nakładem Autora] druk W. L. Anczyca i Spółki 1908. — VII, 274, 248, [4] s.: il.; 24 cm.

UWAGI: Dwa tomy współoprawione. — Książka poddana cyfryzacji, dostępna w   →   Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

Wydanie trzecie:

O masonii w Polsce od roku 1738 do 1822 na źródłach wyłącznie masońskich. — Warszawa: Wydawnictwo AKME, 2004. — 248 s.; 21 cm. — ISBN 83-85333-13-4.

 

 

1890
1922 - 2004

 

JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR, biskup, św. (1842-1924)
Rewolucya francuska wobec religii: odczyt miany 23 lutego 1890 r. na dochód Towarzystwa wzajemnej pomocy uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, powiększony dopiskami. — Kraków: nakładem autora, G. Gebethner i Sp., 1890 (druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego). — 28 s.

UWAGI: Autor beatyfikowany w 1991 r., kanonizowany w 2003 r.

 

Wydanie drugie:

Rewolucya francuska wobec religii. Odczyt miany 23 lutego 1890 r. na dochód Towarzystwa wzajemnej pomocy uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, powiększony dopiskami. — Przemyśl, 1922. — 44 s.

 

Wydanie trzecie:

Rewolucja francuska wobec religii katolickiej i jej duchowieństwa. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2004. — 48 s. — ISBN 83-88020-03-X.

 

 

1906
1909 - 1914 - 1917 - [ok. 1988] - [ok. 1991] - 1997 - 2003 - 2003 - 2005 - 2005 - 2006

 

JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR, biskup, św. (1842-1924)
Masonerya: jej początki, organizacya, ceremoniał, zasady i działanie / J.S. Korczyński. — Przemyśl: Nakładem i drukiem drukarni "Udziałowej" pod zarządem Jana Łazora, 1906. — 124 s.; 23 cm.

UWAGI: Praca wydana pod pseudonimem "J. S. Korczyński". Odbitka z "Echa Przemyskiego".

OPIS: Pierwsze, skromnych rozmiarów wydanie pracy św. Józefa Sebastiana Pelczara poświęconej masonerii, wydrukowane najpierw w "Echu Przemyskim".

ZAWARTOŚĆ: Rozdział I. Jak się przedstawia masoneria a czym ona jest w istocie — Rozdział II. Początki masonerii — Rozdział III. Organizacja masonerii. — Rozdział IV. Organizacja masonerii żeńskiej. — Rozdział V. Ceremoniał masonerii — Rozdział VI. Zasady i dążności masonerii: 1. Pod względem religijnym; 2. Pod względem etycznym; 3. Pod względem politycznym; 4. Pod względem społecznym — Rozdział VII. Rozszerzenie się i działanie masonerii: 1. W Wielkiej Brytanii; 2. We Francji; 3. We Włoszech; 4. W Hiszpanii i Portugalii; 5. W Niemczech; 6. W Austrii i Węgrzech; 7. W Szwajcarii, Belgii i Holandii; 8. W Polsce; 9. W Rosji, Skandynawii i Turcji; 10. W Północnej Ameryce; 11. W Środkowej Ameryce; 12. W Ameryce Południowej; 13. W Azji, Afryce i Australii — Rozdział VIII. Działanie przeciw masonerii — Spis treści.

 

Wydanie drugie:

Masonerya: jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacya, ceremoniał i działanie / według pewnych źródeł napisał Józef Sebastyan Pelczar. — 2 wyd. przerobione i znacznie rozszerzone. — Lwów: Księgarnia Zienkowicz i Chęciński / Warszawa: J. Szczepkowski, [1909] (Lwów: Drukarnia Józefa Chęcińskiego). — [2], 296, [V] s.; 22 cm.

 

Wydanie trzecie:

Masonerya: jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacya, ceremoniał i działanie / według pewnych przeważnie masońskich źródeł napisał Dr Józef Sebastyan Pelczar, biskup przemyski o[brządku]. ł[acińskiego]. — Wydanie trzecie przejrzane i znacznie rozszerzone z 9 rycinami. — Lwów: Nakładem autora, 1914 (Drukiem Józefa Chęcińskiego). — VIII, 384, [2], XXI, [3] s.: il.

UWAGI: Wszystkie teksty rytuałów cytowane za: S. Załęski, O masonii w Polsce, wydanie 2: Kraków 1908, cz. 2.

ZAWARTOŚĆ: Spis rzeczy — Przedmowa [datowana 29 IX 1909] — Przedmowa do trzeciego wydania [datowana: IX 1913] — Rozdział I. Jak się przedstawia masonerya a czem ona jest w istocie — Rozdział II. Zasady i dążności masoneryi pod względem religijnym — Rozdział III. Zasady i dążności masoneryi pod względem etycznym — Rozdział IV. Zasady i dążności masoneryi pod względem politycznym — Rozdział V. Zasady i dążności masoneryi pod względem społecznym — Rozdział VI. Masonerya i Stolica Apostolska — Rozdział VII. Początki i rozwój masoneryi — Rozdział VIII. Niektóre związki XVIII wieku zbliżone do masoneryi — Rozdział IX. Organizacya masoneryi — Rozdział X. Organizacya masoneryi żeńskiej — Rozdział XI. Rytuał i ceremoniał masoneryi — Rozdział XII. Zagajenie loży I. stopnia i przyjęcie ucznia — Rozdział XIII. Zagajenie loży adopcyjnej i przyjęcie do stopnia I. uczennicy — Rozdział XIV. Wyjątki z rytuału loży Mopsów i Mopsic, tudzież loży stołowej i loży żałobnej — Rozdział XV. Wybór adeptów i wychowanie tychże w lożach — Rozdział XVI. Działanie masoneryi. Masonerya w Wielkiej Brytanii — Rozdział XVII. Masonerya we Francyi — Rozdział XVIII. Masonerya we Włoszech — Rozdział XIX. Masonerya w Hiszpanii — Rozdział XX. Masonerya w Portugalii — Rozdział XXI. Masonerya w Niemczach — Rozdział XXII. Masonerya w Austryi i w Węgrzech — Rozdział XXIII. Masonerya w Szwajcarii, Belgii i Holandyi — Rozdział XXIV. Masonerya w Polsce — Rozdział XXV. Masonerya w Rosji — Rozdział XXVI. Masonerya w Szwecyi, Norwegii, Danii, Grecyi, Rumunii i Turcyi — Rozdział XXVII. MAsonerya w Północnej Ameryce — Rozdział XXVIII. Masonerya w środkowej Ameryce — Rozdział XXIX. Masonerya w południowej Ameryce — Rozdział XXX. Masonerya w Azyi, Afryce i Australii — Rozdział XXXI. Przynęty, czynniki pomocnicze i sprzymierzeńcy masoneryi — Rozdział XXXII. Jak paraliżować działanie masonerii — Dodatek [szczegóły rytuałów i wystroju lóż kilku wybranych stopni] — Objaśnienia i dopiski — Sprostowanie pomyłek drukarskich.

 

Wydanie czwarte:

Masonerya, jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacya, ceremoniał i działanie / według pewnych, przeważnie masońskich źródeł napisał Józef Sebastyan Pelczar. — Wydanie czwarte, znacznie rozszerzone. — Kraków: Skład główny G. Gebethner, 1914 [właściwie: 1917]. — [4], 444, [2] s.: il.; 23 cm.

 

Wydanie piąte:

Masonerya. Jej początki, organizacya, ceremoniał, zasady i działanie / J. S. Korczyński. — B.m.: b.w., b.r. [ok. 1988]. — 124 s.; 21 cm.

UWAGI: Przedruk wydania pierwszego

 

Wydanie szóste:

Masonerya. Jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacya, ceremoniał i działanie. — [Nowy Sącz]: "Ld" Agencja Wydawnicza [Darlecki Mariusz], b.r. [ok. 1991]. — 87 s.

UWAGI: Rzadki przedruk. Tytuł tożsamy z wydaniem 2, 3 i 4, objętość proporcjonalna do zawartości wydania 1. Być może był to wybór fragmentów jednego z późniejszych wydań książki, lub przedruk wydania pierwszego pod tytułem wziętym z późniejszych edycji.

 

Wydanie siódme:

Masonerya. Jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacya, ceremoniał i działanie. Według pewnych przeważnie masońskich źródeł / napisał Dr. Józef Sebastyan Pelczar, Biskup Przemyski O[brządku]. Ł[acińskiego]. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1997. — VIII, 386, XXI, [3] s., 1 tabl., portr.; 20,5 cm. — (Nowy porządek świata; 9). — ISBN 83-86906-57-X.

UWAGI: Oprawa miękka. Wydanie oznaczone przez wydawcę błędnie jako "czwarte (reprintowe)". Podstawą przedruku było wydanie trzecie. — Na s. 1 okładki fotografia Wielkiego Mistrza Prowincjonalnego Essex, Fredericka W. R. Leistikowa, bez podpisu. Wcześniej opublikowana w książce Jerzego Siewierskiego "Dzieci wdowy" (1992). Na s. 4 okładki nota o Autorze, fotografia Autora (fragment fotografii z frontyspisu), fragment encykliki "Humanum genus" Leona XIII (punkt 27), podpisany tylko imieniem papieża. Projektant okładki anonimowy. Na odwrocie karty przedtytułowej i na karcie tytułowej informacje o wydawcy przedruku. Na ostatniej stronie oferta wydawnicza Wydawnictwa "Wers". — Przypisy na stronie. Fotografia na frontyspisie przedstawia Autora w stroju rektorskim. Brak bibliografii.

ZMIANY: Przedruk bez zmian w stosunku do wydania trzeciego. Na końcu dodana jedna strona reklam oferty wydawniczej "Wersu" i kwartalnika "Wolna Polska".

 

Wydanie ósme:

Masoneria. Jej istota, zasady, dążności, początki, organizacja, ceremoniał i działanie. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2003. — 297 s. — ISBN 83-88020-24-2.

UWAGI: Oprawa miękka. Przedruk wydania trzeciego.

 

Wydanie dziewiąte:

Masoneria (jej początki, organizacja, ceremoniał, zasady i działanie) / J. S. Korczyński. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2003. — 89, [7] s. — (Biblioteka Wszechpolaka) — ISBN 83-88020-83-8.

UWAGI: Oprawa miękka. Redakcja: Maciej Twaróg. Przedruk wydania pierwszego.

OPIS: Wznowienie wydania pierwszego uzasadnia redaktor tymi słowami: "Dlaczego decydujemy się kolejne wydanie starej publikacji o masonerii? Powodów jest kilka. Jest to publikacja dobra, szczera, dokładna i dogłębna. [...] Dzisiaj, na początku XXI stulecia, wielu niedowiarków ma nieco przejaskrawioną wizję masonerii i masonów, jako postaci ubranych w śmieszne fartuszki, którzy opasani [sic!] w cyrkle i kielnie, spotykają się w cichych i postronnych miejscach, aby pogawędzić o wartościach ogólnoludzkich. A to nie w tym rzecz. Naszą publikacją chcemy zwrócić uwagę Czytelników, iż przez kolejne stulecia istnienia masonerii jej duch i idee postępują." Wydawca prawdopodobnie nie orientuje się w treści wydawanych przez siebie książek, traktując tę pozycję jako osobną pracę w stosunku do jej późniejszych, rozszerzonych wydań.

ZMIANY: Na początku "Słowo wstępne: odkrywanie masońskich tajemnic" (Maciej Twaróg, Redaktor Naczelny "Wszechpolaka"). Na końcu: Dom Wydawniczy "Ostoja" poleca (oferta wydawnicza), formularz zamówienia bezpłatnego katalogu i reklama czasopisma "Wszechpolak".

 

Wydanie dziesiąte:

Masoneria (jej początki, organizacja, ceremoniał, zasady i działanie) / J. S. Korczyński. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2005. — 89, [7] s. — (Biblioteka Wszechpolaka) — ISBN 83-88020-83-8.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania dziewiątego z nową datą roczną.  
 
 
 

 

Wydanie jedenaste:

Masoneria. Jej istota, zasady, dążności, początki, organizacja, ceremoniał i działanie. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2005. — 297 s. — ISBN 83-88020-24-2.

UWAGI: Dodruk wydania ósmego z nową datą roczną.  
 
 
 

 

Wydanie dwunaste:

Masoneria. Jej istota, zasady, dążności, początki, organizacja, ceremoniał i działanie. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2006. — 297 s. — ISBN 83-88020-24-2.

UWAGI: Dodruk wydania jedenastego z nową datą roczną.

 

 

1908
1998

 

EGER Feliksa (1936-1908)
Żydzi i Masoni w wspólnej pracy / F. Eger. — Warszawa: Księgarnia Nakładowa M. Szczepkowskiego, 1908 (Warszawa: Druk Piotra Laskauera i S-ki). — 256, [1] s.; 22 cm.

UWAGI: Część I książki nie oznaczona stosownym nagłówkiem. Przypisy na stronie. Książka poddana cyfryzacji, dostępna w   →   Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

OPIS: "Gdym przed czterema laty zabierała się do tej pracy, społeczeństwo nasze, wogóle biorąc, nie miał jeszcze pojęcia, czem są wśród niego Żydzi, nie znano ich wszechpotęgi, nie wiedziano o ich przodownictwie w Masonerji, w Socjalizmie i we wszystkich stowarzyszeniach wywrotowych, nie przypuszczano doniosłości ich pracy nad zdechrystjanizowaniem społeczeństwa. Zanim jednak dobiłam do końca, wypadki same poinformowały ogół i dostatecznie wykazały, czem oni są i co nam od nich zagraża." (Słówko wstępne, s. 5).

ZAWARTOŚĆ: Słówko wstępne — [Część pierwsza:] — Żyd — Talmud — Kahał — Żydzi i Masoni — O stopniach — O znaczeniu liczb znaków, symbolów, trawestowaniu obrządków i czci szatana — Instrukcja dana Garibaldiemu przez W. Mistrza Angharrę — Część Druga. — Żydzi w historycznym przebiegu czasu — Dążenie Żydów do usamowolnienia — Żydzi po usamowolnieniu — O organizacyi rządowej i wolności — Żydzi w Austryi — Socjalizm i jego odłamy jak: Internacjonał czyli Międzynarodówka, Anarchizm i Bund — Spis rzeczy.

 

Wydanie drugie:

Żydzi i masoni we wspólnej pracy / Feliksa Eger. — Warszawa: Wydawnictwo "Ojczyzna" Bogusław Rybicki, 1998. — 258 s.; 21 cm. — ISBN 83-86449-15-2.

UWAGI: Oprawa miękka.

ZMIANY:

 

 

1921
1996 - 2002

 

GWYNNE Howell Arthur Keir (1865-1950)
Przyczyna wrzenia światowego. — Warszawa: Wydawnictwo PN i Spółka, 1921. — 240 s.

UWAGI: Przekład z jęz. angielskiego, tłum. Stanisław Załęski, jezuita. Tytuł oryginalny: "The cause of world unrest; with an introduction by the editor of The Morning Post", 1920. Książka publikowana była najpierw w odcinkach w londyńskim "The Morning Post" (lipiec 1920). W tworzonych przed II wojną światową spisach bibliograficznych autorstwo tej książki przypisywane było ks. Załęskiemu, lub mylona była z dziełem Nesty H. Webster, "Secret Societies and Subversive Movements", wydanym w Londynie w 1925 r.

OPIS: Jest to jedna z publicystycznych aplikacji "Protokołów Mędrców Syjonu". Amerykański wydawca książki, George Haven Putnam, dołączył do niej "Protokoły" jako "companion book". Po protestach Anti-Defamation League of B'nai B'rith wycofał ze sprzedaży obie pozycje. Według słów ks. Michała Poradowskiego, dołączonych do drugiego wydania, książka ta "denuncjuje istnienie spisków politycznych, najściślej związanych z masonerią i stowarzyszeniami Żydów i aż do dzisiaj nic nie straciła na swej wartości" (4 s. okładki). Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że autor – brytyjski dziennikarz – napisał ją kierowany doraźnym zapotrzebowaniem na publicystykę polityczną, co szczególnie ukazuje rozdział poświęcony walce Irlandczyków o wolność (s. 110-119).

 

Wydanie drugie:

Przyczyna wrzenia światowego / H. A. Gwynne. — Opracowanie Redakcji "The Morning Post". — Wydanie II poprawione i uzupełnione przez redakcję kwartalnika politycznego "Wolna Polska". — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1996. — 137, [7] s.; 20 cm. — (Rewizja Historii; 3). — ISBN 83-86906-10-3.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

Wydanie trzecie:

Przyczyna wrzenia światowego / Howell Arthur Gwyne — Radom: Ryszard Mazurkiewicz, [2002]. — 256 s.; 21 cm.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

 

1923
1984

 

DELACROIX J.
Masonerja i bolszewizm. — Warszawa: [b.w.], 1923 (Warszawa: Zakłady Drukarskie F. Wyszyński i S-ka). — 79 s.; 22 cm.

UWAGI: Nazwisko Autora to prawdopodobnie pseudonim.

OPIS: Dzieje masonerii w Rosji sprzed i po rewolucji bolszewickiej.

 

Wydanie drugie:

Masonerja i bolszewizm. — B.m.[Warszawa:] b.w., b.r.[1984]. — 79 s.; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy z oryginału.

 

 

1923
1984 - 1997

 

GRABOWSKI Ignacy Oksza , (1866-1933)
Masonerja / Ignacy Oksza Grabowski. — Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych, [1923] (Warszawa: Zakł. Druk. F. Wyszyński i S-ka). — 97, [3] s.; 18 cm. — (Książki Ciekawe; 48).

UWAGI: Krótkie dzieło antymasońskie, napisane na podstawie pracy Grigorija Bostunicza (właściwie: Grigorij Wilhelmowicz Szwarc), Frankmasonstwo i russkaja rewolucja: prawda misticzeskaja i prawda realnaja, V Novome Sadu [Serbia]: Natošević, 1921. — Sekcja tekstu pt. "Trójkąt" w spisie treści wymieniona jako "Trójkąt (Y. M. C. A.)". — Książka poddana cyfryzacji, dostępna w   →   Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

OPIS: Zawiera enuncjacje dotyczące komunizmu, okultyzmu i satanizmu jako przejawów istnienia i działania żydo-masonerii: "Ukryty, ostateczny cel wewnętrznej masonerii jest: na krwawych zwaliskach świata chrześcijańskiego, zburzonego przez rewolucję, przywrócić stary i wszechświatowy judaizm, połączony z rozproszenia w jedność. Tej tajemnicy miała masoneria strzec od profanów, i tym kluczem otwierają się wszelkie sekrety zakonu" (s. 24). Bostunicz, którego przepisuje i ubarwia Autor, korzystał m.in. z mistyfikacji Taxila (s. 7-8), chociaż w spisie 28 dzieł będących źródłami wiedzy Bostunicza (s. 63) nie ma taxilowskich publikacji. Znał je z drugiej ręki, powtarzając popularny fragment o posążku Baphometa, Izaaku Longu i Albercie Pike'u.

ZAWARTOŚĆ: Baphomet. — Organizacja masońska. — Obrzęd wyświęcenia. — Dowód masoński. — Uczeń i towarzysz. — Mistrz. — Loża. — Stopnie wyższe. — Różokrzyżowiec. — Legenda o Adoniramie. — 30° Rycerz Kadosz. — Stopnie Najwyższe. — Tablica stopni. — Znaki masonów. — Pentagramma. (Pięciokąt). — Tetragramma. (Sześciokąt). [sic!] — Trójkąt. — Swastyka. — Znak Teozofów. — Figury rewolucyjne. — Fundusze "rewolucji". — Hańba kultury. — Masoni w Polsce. — Tępienie królów. — [I] Arcyksiążę Rudolf; II. Śmierć Franciszka Ferdynanda; Śmierć Karlosa Portugalskiego; III. Rosja. — Czarna Msza. — Źródła. — Treść Książki. — [informacje o serii:] W "Książkach Ciekawych" wydano: — W przygotowaniu:.

 

Wydanie drugie:

Masoneria / Ig. Oksza Grabowski. — [b.m.: b.w., 1984]. — 96 s.; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy z wydania z 1923 r. Oprawa miękka.

 

Wydanie trzecie:

Masoneria / Ignacy Oksza-Grabowski. — Wydanie III - poprawione i uzupełnione przez kwartalnik polityczny "Wolna Polska". — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1997. — 63, [1] s.; 20,5 cm. — (Nowy Porządek Świata; 13). — ISBN 83-86906-71-5.

UWAGI: Oprawa miękka. — Na okładce wykorzystano reprodukcję jednej z grawiur (datowanych na ok. 1815 r.), przedstawiających masonów rytu szkockiego w postawach kojarzonych ze stopniami rytu. Tu: stopień 18 ("Rycerz Różokrzyżowiec" albo "Kawaler Różanego Krzyża"). Oryginał w posiadaniu Muzeum Wielkiego Wschodu Holandii.

ZMIANY: Zawartość książki bez większych przeróbek. Zmiana czcionki i formatu zmniejszyła liczbę stron. Każda z oznaczonych tytułem sekcji tekstu potraktowana została jak osobny rozdział i rozpoczyna się od nowej strony. Wyjątek zrobiono dla śródtytułów sekcji "Tępienie królów". Spis treści przeniesiony na początek książki, a sekcja "Trójkąt" przemianowna została na "Trójkąt YMCA", zgodnie ze spisem treści wydania pierwszego. Na końcu tomu informacje o seriach wydawniczych "Nowy Porządek Świata" i "Rewizja Historii".

 

 

1926
1990

 

WOTOWSKI Stanisław Antoni, (1910-1983)
Tajemnice masonerji i masonów. Obrzędy, rytuały, wtajemniczenia, loże, kobiety masonki, masonerja a Żydzi, kult szatana, istotna treść masonerji i jej rola w życiu współczesnem w Polsce: z dwunastoma ilustracjami przedstawiającymi masońskie ceremonje / St. A. Wotowski. — Warszawa: Wydawnictwo Księgarni F. Korna, 1926 (Siedlce: Podlaska Drukarnia Udziałowa). — 47, [1] s.: il.; 21 cm. — (Bibljoteka Wiedzy Tajemnej).

UWAGI: Oprawa miękka. Brak przypisów. Nieliczne źródła cytatów wymienione w tekście. Wśród ilustracji rysunki Éliphasa Léviego, nie podpisane.

OPIS: Książka napisana przez dziennikarza zafascynowanego wolnomularstwem okultystycznym. Jej treść zmierza ku ukazaniu poglądów martynistów jako szczytu wtajemniczenia masońskiego: "[...] stale pamiętać należy, że istnieją dwie masonerje, które mimo że wyszły z jednego źródła, są spokrewnione, lecz odmienne. 1. Masonerja okultystyczna; przechowująca tradycje Bractwa Różanego Krzyża, która głównie uzewnętrznia się w "Odnowionym Zakonie Różanego Krzyża" oraz w "Zakonie martynistów". 2. Masonerja polityczna; która zagubiła przechowywane tradycje, ma na celu wyłącznie społeczno polityczne zadania. Masonerja ta oparta na tradycji templariuszowskiej najsilniej wyraża się w rytuale szkockim" (s. 43).

ZAWARTOŚĆ: Rozdział I. Jak wygląda loża masońska. Obrzęd przyjęcia. Stopnie. Loże kobiece. Ceremonje. Pochody. Uczty. Masońska gwara. Loże pogrzebowe. Przysięga i zdrada tajemnic — Rozdział II. Historia masonerji. Templariusze. Różokrzyżowcy. Wielka rewolucja francuska. Poszczególne rytuały — Rozdział III. Masonerja polska. Cele i zadania wolnomularstwa — [Zakończenie: "Wytwórzmy sobie teraz jasny sąd o masonerji."] — Spis rozdziałów.

 

Wydanie drugie:

Tajemnice masonerji i masonów. Obrzędy, rytuały, wtajemniczenia, loże, kobiety masonki, masonerja a Żydzi, kult szatana, istotna treść masonerji i jej rola w życiu współczesnem w Polsce: z dwunastoma ilustracjami przedstawiającemi masońskie ceremonje / St. A. Wotowski. — Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza "Arcanum" Sp. z o.o., 1990 (Wąbrzeźno: Grudziądzkie Zakłady Graficzne, Z-d nr 3). — 47, [1] s.: il.; 20,5 cm.

UWAGI: Oprawa miękka. Przedruk techniką fotooffsetową. Książka bez grzbietu, zszyta w formie broszury. Informacje o wydawcy przedruku na ostatniej stronie. Na s. 4 okładki pieczęć okrągła polskiej placówki wolnomularstwa adopcyjnego: Wielkiej Loży Dobroczynności na Wielkim Wschodzie Warszawskim (1875).

ZMIANY: Ilustracja na 1 s. okładki zmieniona. Zawartość bez jakichkolwiek zmian w stosunku do wydania z 1926 r.

 

 

1929
1993

 

MAŁACHOWSKI-ŁEMPICKI Stanisław (1884-1959)
Dzieje wolnego mularstwa w Krakowie: 1755-1822 / Stanisław hr. Małachowski-Łempicki. — Kraków: nakładem Tow[arzystwa]. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1929 (Kraków: druk W.L. Anczyca i Spółki). — 78 s., [8] k. tabl.: il.; 21 cm. — (Bibljoteka Krakowska nr 69).

OPIS: Jedno z licznych dzieł przedwojennego historyka masonerii w Polsce. Krótki rys historyczny wolnomularstwa w Krakowie, zmierzający do wykorzystania treści dostępnych Autorowi źródeł.

ZAWARTOŚĆ: Wstęp. Jak i gdzie powstało wolnomularstwo — Rozdział I. Czasy Augusta III: Zaczątki wolnomularstwa w Polsce. Loża mniszchowska w Krakowie — Rozdział II. Czasy stanisławowskie: Powstanie w Krakowie loży "Pod Trzema Hełmami" w r. 1778. Obrzęd przyjęcia na ucznia. Piśmienne zaręczenie. Imiona zakonne. Zamknięcie loży w r. 1782. Loże w okolicach Krakowa — Rozdział III. Czasy stanisławowskie: Założenie loży "Przesąd Zwyciężony" w r. 1786. Listy reprezentanta loży pijara Bogusławskiego do Krakowa. Sprawa lokalu. Wykroczenie profesora Akademji Pentzla. Kandydaci na miejsce Ankwicza. Znak dla reprezentanta i członków loży. Luźne wzmianki. Przemówienie Bogusławskiego na posiedzeniu Wielkiego Wschodu — Rozdział IV. Czasy stanisławowskie: Dane o utensyljach lożowych. Cena rytuałów. Projekt szpitala lożowego z r. 1789 — Rozdział V. Księstwo Warszawskie: Wskrzeszenie loży "Przesąd Zwyciężony" 1 marca r. 1810. Mowa Franciszka Ksawerego Kosseckiego. Skład loży w r. 1810. Znak członków i pieczęcie — Rozdział VI. Lata 1811-1813: Skład członków. Starania o otrzymanie tytułu loży prowincjonalnej i o założenie loży adopcyjnej. Dzieła dobroczynności. Mowa Wielkiego Mistrza Stanisława Kostki Potockiego w d. 12 marca r. 1813. Powitanie brata Józefa Poniatowskiego 19 tegoż marca. Dobroczynność. Zamknięcie prac w kwietniu r. 1813 — Rozdział VII. Okupacja rosyjska: Starania Sotera Darowskiego o wznowienie prac loży. Pomoc rosyjskiego brata ks. Łobanowa. Wznowienie prac 5 sierpnia r. 1814. Okólnik Wielkiego Warsztatu z d. 30 sierpnia tegoż roku. Nowi członkowie i prace loży w r. 1814 — Rozdział VIII. Rzeczpospolita Krakowska: Lata 1815-1818. Skład loży. Dobroczynność. Stosunki z innemi lożami — Rozdział IX. Rzeczpospolita Krakowska: Zabiegi około otworzenia kapituły. Instalacja 26 lutego r. 1819. Skład loży "Przesąd Zwyciężony" w latach 1819 i 1820. Zaległości w opłatach — Rozdział X. Rzeczpospolita Krakowska: Członkowie kapituły i loży krakowskich zamieszkali na wschodzie kieleckim zamierzają otworzyć tam lożę "Gwiazda Nadziei" — Rozdział XI. Rzeczpospolita Krakowska: Skład loży "Przesąd Zwyciężony" w r. 1821. "Głos wszystkich katolików" do o. Prospera Burzyńskiego. Reforma sali posiedzeń. Nowi członkowie w r. 1822. Zamknięcie — Treść [= spis treści].

 

Wydanie drugie:

Dzieje wolnego mularstwa w Krakowie 1755-1822 / Stanisław hr. Małachowski-Łempicki. — Reprodukcja metodą fotooffsetową z oryginału stanowiącego własność prywatną wykonana przez Zakład Poligraficzny "Petit" oraz Spółdzielnię Pracy Rękodzieła Artystycznego "Starodruk". — [Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1993]. — 78 s., [8] k. tabl.: il.; 20,5 cm.

UWAGI: Oprawa twarda. Na s. 1 okładki wytłoczona w kolorze złotym pieczęć Wielkiego Wschodu Polski. Na s. 3 okł. naklejona informacja wydawcy reprintu. — Nakład: 3000 egz.

ZMIANY: Tablice z ilustracjami z pierwszego wydania powielono jako karty bez paginacji.

 

 

1930
2005

 

MAŁACHOWSKI-ŁEMPICKI Stanisław (1884-1959)
Wolnomularstwo na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1776-1822. Dzieje i materiały / Stanisław Małachowski-Łempicki. — Wilno: Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, skład główny w księgarni św. Wojciecha, 1930. — VIII, 212, [2] s., 21 s. tabl.: il.; 26 cm. — (Rozprawy Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie; tom IV, z. 1).

 

Wydanie drugie:

Wolnomularstwo na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1776-1822. Dzieje i materiały. — Warszawa: Wydawnictwo AKME, 2005. — 212 s., XX k. tabl.; 20,5 cm. — ISBN 83-85333-30-2.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

 

1931
1935 - 1942 - 1944 - 1984 - 1993 - 1997 - 2003 - 2004 - 2008

 

DMOWSKI Roman Stanisław (1864-1939)
Dziedzictwo. — Warszawa 1931. — 381, [8] s.

UWAGI: Powieść, wcześniej drukowana w odcinkach w "Gazecie Warszawskiej Porannej" 1930, nr 136-330. Jako autorów gazeta podawała Kazimierza Wybranowskiego i Jerzego Zawadę. Rec.: Jan Bielatowicz, "Myśl Narodowa" 1935; Stanisław Kozicki, Masoneria i Narodowa Demokracja, "Warszawski Dziennik Narodowy" 1938, nr z 21 lipca, s. 3; Marian Seyda, Masoneria a obóz narodowy, "Kurier Poznański" 1938, nr z 23 lipca, s. 3; Andrzej Osęka, Dmowski - fatalne dziedzictwo, "Gazeta Wyborcza" 2005, nr 258 z 5-6 listopada, s. 25.

OPIS: Powieść antymasońska, podzielona na 36 rozdziałów, bez tytułów. Numeracja rozdziałów rzymska. Młody dziedzic Twardowski po powrocie z zagranicy musi stawić czoło mrocznej przeszłości własnego ojca, uwikłanego w związki z żydami i wolnomularzami. Ci ostatni przedstawieni są jako "grabarze" dążący do zawładnięcia tym, co polskie.

 

Wydanie drugie:

Dziedzictwo. Powieść / K. Wybranowski. — Wydanie drugie. — [Poznań:] Księgarnia św. Wojciecha, [1935] (Poznań: nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni św. Wojciecha S. z o.o.). — [4], 400 s.

UWAGI: Książka poddana cyfryzacji, dostępna w → Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

Wydanie trzecie:

Dziedzictwo. Powieść / K. Wybranowski. — London: F[rank]. Mildner & Sons, 1942. — 218, [1] s.; 22 cm.

UWAGI: Książka wydana staraniem ks. Stanisława Bełcha (1904-1989), kapelana Wojska Polskiego we Francji i Anglii.

 

Wydanie czwarte:

Dziedzictwo. — Kraków: Wydawnictwo "Prom", 1944.

UWAGI: Wydanie sponsorowane przez hitlerowskie władze okupacyjne.

 

Wydanie piąte:

Dziedzictwo. Powieść. — [Warszawa]: b.w., [1984]. — [2], 381, [1] s.; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy wydania pierwszego (1931).

 

Wydanie szóste:

Dziedzictwo. — Wydanie 3 [właściwie: 6]. — Warszawa: Wydawnictwo "Nortom", 1993. — 244, [2] s.; 20,5 cm.

UWAGI: Na podstawie pierwszego książkowego wydania powieści (1931). W numeracji wydań nowy wydawca zignorował edycję londyńską (1942), hitlerowską (1944) i wydanie powieści w drugim obiegu (1984).  
 
 
 

 

Wydanie siódme:

Dziedzictwo / Kazimierz Wybranowski (Roman Dmowski). — Wydanie 7. — Wrocław: Wydawnictwo "Nortom", 1997. — 267, [1] s.; 20,5 cm. — ISBN 83-85829-46-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Wstęp: Michał Kałuski. Wydanie na podstawie wydania drugiego (Księgarnia św. Wojciecha, [1935]). Wydawca błędnie datuje "1931".  
 
 
 

 

Wydanie ósme:

Dziedzictwo / Kazimierz Wybranowski (Roman Dmowski). — Wydanie 8. — Wrocław: Wydawnictwo "Nortom", 2003. — 267 s.; 20,5 cm. — ISBN 83-85829-39-3.

UWAGI: Oprawa miękka. Wznowienie wydania siódmego.  
 
 
 

 

Wydanie dziewiąte:

Dziedzictwo / Kazimierz Wybranowski. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2004. — 231 s. — (Biblioteka Wszechpolaka). — ISBN 83-88020-58-7.

UWAGI: Oprawa miękka. Redakcja: Maciej Twaróg. Na podstawie wydania trzeciego (Londyn 1942).  
 
 
 

 

Wydanie dziesiąte:

Dziedzictwo / Kazimierz Wybranowski (Roman Dmowski). — Wrocław: Wydawnictwo "Nortom", 2008. — 282 s.; 20,5 cm. — ISBN 83-85829-39-3.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania ósmego z nową datą roczną.

 

 

1932
1932 - 1933 - 1986 - [1989-1990] - 1996 - 2004

 

GLUZIŃSKI Tadeusz (1888-1940)
Zmierzch Izraela / Henryk Rolicki. — Warszawa: Skład główny w administracji "Myśli Narodowej", 1932 (Druk. F. Wyszyński). — [4], 420, [3] s.; 25 cm.

UWAGI: Praca wydana pod pseudonimem "Henryk Rolicki".

OPIS: O wolnomularstwie głównie na s. 197-259.

ZAWARTOŚĆ: Od Autora — 1. Historia w życiu żydostwa. — 2. Zamierzchłe dzieje Izraela. — 3. Reformy Ezdrasza i Nehemiasza. — 4. Pod władzą Egiptu i Syrii. — 5. Rzym i zburzenie Jerozolimy. — 6. Powstanie. Sanhedryn. Talmud palestyński. — 7. Żydzi a rozstrój cesarstwa rzymskiego. — 8. Chrześcijaństwa o żydzi. — 9. Babilonia i Talmud babiloński. — 10. Narodziny Islamu. — 11. Rozkwit żydostwa w Hiszpanii. — 12. Mojżesz Majmuni. Kabaliści. Księga Zahar. — 13. Ruchy sekciarsko-rewolucyjne w średniowieczu. — 14. Marrani. Inkwizycja. Wypędzenie żydów z Hiszpanii. — 15. Próby ratunku. Św. Inkwizycja w Portugalii. — 16. Wpływy żydowskie na ruch humanistyczny. — 17. Początki Reformacji. — 18. Wybuchy rewolucyjne. — 19. Przeciwreformacja. Żydzi w Turcji. Amsterdam. — 20. Polska schronieniem dla żydostwa. — 21. Reformacja w Polsce. — 22. Wojna trzydziestoletnia. — 23. Neutralność Polski. Bunt kozacki. — 24. Rewolucja Cromwella. Manasse ben Izrael. Baruch Spinoza. — 25. Sabbataj Cwi Mesjasze. — 26. Potop. — 27. Tajne związki. Symbole, hierarchia i rytuał wolnomularstwa. — 28. Kabała a wtajemniczenie masońskich. — 29. Wolnomularstwo a żydzi. — 30. Filozofia, etyka i hasła wolnomularstwa. — 31. Mojżesz Mendelssohn. Rewolucja Francuska i jej skutki. — 32. Żydzi w Polsce Sasów. — 33. Chasydyzm. — 34. Tajemnica Chachama Franka. — 35. Żydzi a upadek Polski. — 36. Żydzi a niepodległość Polski. — 37. Rządy finansjery żydowskiej. — 38. Cele socjalizmu. — 39. O syjonizmie. — 40. Finansjera żydowska a bolszewizm. — 41. Kryzys duchowy. — 42. Kryzys gospodarczy. — 43. Perspektywy. — Bibliografia.

 

Wydanie drugie:

Zmierzch Izraela / Henryk Rolicki. — 1932.

UWAGI: Wydanie nie zmienione.

 

Wydanie trzecie:

Zmierzch Izraela / Henryk Rolicki. — 1933. — [3], 420, [2] s.

UWAGI: Wydanie nie zmienione.

 

Wydanie czwarte:

Zmierzch Izraela / Henryk Rolicki. — [b.m.: b.w., 1986]. — 420, [3] s., errata; 21 cm.

UWAGI: Tytuł okładkowy w jednym wierszu. Okładka kartonowa. W dole okładki dane wydawnicze z 1932 r. Brak karty tytułowej. Errata na s. [423]. Przedruk fotooffsetowy wydania pierwszego.

 

Wydanie piąte:

Zmierzch Izraela / Henryk Rolicki. — Warszawa: Przedruku dokonano na zlecenie Wydawnictwa "Zakłady Narodowe", b.r. [1989-90]. — [2], 422 s.; 21 cm.

UWAGI: Okładka kartonowa. Tytuł na okładce w dwu wierszach. W dole okładki jedynie: Warszawa - 1932. Na karcie tytułowej jedynie nazwa autora i tytuł. Wydanie o wysokim nakładzie. Do dziś często spotykane na rynku antykwarycznym.

 

Wydanie szóste:

Zmierzch Izraela / Henryk Rolicki. — Warszawa: Wydawnictwo "Ojczyzna", 1996. — 429 s.; 21 cm. — ISBN 83-86906-64-2.

UWAGI: Oprawa miękka.  
 
 
 

 

Wydanie siódme:

Zmierzch Izraela. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2004. — 329, [7] s.; 20,5 cm. — ISBN 83-88020-96-X.

UWAGI: Na s. 2 okładki portret autora i nota biograficzna. Bibliografia s. 324-327. Zawartość bez zmian w stosunku do wydań sprzed II wojny światowej, w zmienionym układzie stron. Dodatkowe 7 s. oferty wydawniczej Domu Wydawniczego "Ostoja".

 

 

1933
1992 - 2004

 

SERINI Karol Artur (1879-1931)
Symbol w wolnomularstwie / Prof. Karol Serini. — Warszawa: Skład Główny: "Dom Książki Polskiej" S. A., [1933] (Warszawa: Drukarnia i Litografia Jan Cotty). — 50, [2] s.

UWAGI: Dedykacja: "Grono przyjaciół i uczniów pracę niniejszą niewykończoną, w spuściźnie po zmarłym znalezioną, dla uczczenia jego pamięci wydaje." — Druk poddany cyfryzacji, dostępny w   →   Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

OPIS: Praca nie ukończona, wydana pośmiertnie przez przyjaciół K. Seriniego. Przedstawia symboliczne pojmowanie rzeczywistości w wolnomularstwie jako prawomocną ścieżkę epistemologiczną. Autor opiera się na tezie o biegunowości jako "prawie wszechbytu" (podstawowej zasadzie kosmicznej) i aplikuje tę koncepcję na gruncie teorii poznania, wprowadzając prosty, dychotomiczny podział na poznanie dyskursywne i intuicyjne, które "walczą od zarania dziejów ludzkich o panowanie" (s. 8). Sztukę wolnomularską i poznanie poprzez symbol sytuuje w drugiej części stworzonej przez siebie dychotomii, dając jej zarazem prymat nad pojęciowaniem i rozumowaniem. Autor jako pierwszy wśród polskich autorów wskazuje jasno i wyraźnie, że "wolnomularstwo jest pewnym ujęciem rzeczywistości" (s. 43), a nie tylko stowarzyszeniem osób i zbiorem tego, co owe osoby uważają lub robią. "Sztuka wolnomularska" angażuje pewien specyficzny typ poznania i na nim się opiera. Symbol przedstawiony jest jako właściwe wolnomularstwu medium, nadrzędne w stosunku do słów i pojęć - medium, którego stosowanie zapewnia wolnomularstwu istnienie i dalsze przetrwanie.

ZAWARTOŚĆ: Filozofja symbolu. Wstęp — Część pierwsza. Logika Symbolu: — §1 Pochodzenie wyrazu "symbol" — §2 Sens symbolu — §3 Zadania symbolu. — Część druga. Metafizyka Symbolu — §1 Rzeczywistość — §2 Rodzaje rzeczywistości — §3 Poznanie rzeczywistości. — Część trzecia. Symbol w wolnomularstwie: — §1 Idea wolnomularska — §2 Symbol w wolnomularstwie — §3 Dziedziny zastosowania symbolu w wolnomularstwie — §4 Znaczenie symbolu w wolnomularstwie. — Część czwarta. Symbol w Wolnomularstwie Polskiem: — §1 Dziedzictwo wolnomularskie — §2 Wolnomularstwo polskie wobec przełomu obecnego — Spis rzeczy.

 

Przedruk w czasopiśmie:

Karol Serini, Symbol w wolnomularstwie. — Ars Regia. Czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa. — Rok I (1992), Nr 1 (wrzesień). — Red. Tadeusz Cegielski. — Warszawa: Wydawnictwa Fundacji "Historia pro Futuro" i "Klio" sp. z o.o. (Warszawa: Enter). — s. 124-147. — ISSN 1230-1442.

UWAGI: Copyright 1992 Klio sp. z o.o. Pozycja dotowana przez Komitet Badań Naukowych. Nakład numeru dodrukowany w 2009 r. Tekst poprzedzony pracą Karola Seriniego "Masoneria" (s. 100-124). Były to złożone w całość artykuły opublikowane w czasopiśmie "Jednota" 1929, nr 4, 5, 6. Ten przedruk obydwu prac stał się inspiracją dla ponownego ich połączenia w następnej, "edukacyjnej" edycji książkowej.

 

Wydanie drugie:

Symbol w wolnomularstwie. — Warszawa-Katowice-Toruń: Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, 2004. — 93, [1] s.: il.; 20 cm.

UWAGI: Wewnętrzny druk wolnomularski. Współwydane z: Karol Serini, Masoneria. Adnotacja wydawcy: "Na podstawie wydania z 1934 roku przygotowano 150 numerowanych egzemplarzy. Staraniem i ku edukacji członków i sympatyków różnych obediencji wolnomularstwa polskiego". Wspomniane "wydanie z 1934 roku" dotyczy tekstu pt. "Masoneria", gdyż w 1934 r. został on włączony do pośmiertnie wydanego zbioru "Życie, nauka, religia".— Brak numeru ISBN.

ZAWARTOŚĆ: SYMBOL W WOLNOMULARSTWIE: — Filozofia symbolu — Logika symbolu: 1. Pochodzenie wyrazu "symbol"; 2. Sens symbolu; 3. Zadania symbolu — Metafizyka symbolu: 1. Rzeczywistość; 2. Rodzaje rzeczywistości; 3. Poznanie rzeczywistości — Symbol w wolnomularstwie: 1. Idea wolnomularska; 2. Symbol w wolnomularstwie; 3. Dziedziny zastosowania symbolu w wolnomularstwie; 4. Znaczenie symbolu w wolnomularstwie — Symbol w wolnomularstwie polskim: 1. Dziedzictwo wolnomularskie; 2. Wolnomularstwo polskie wobec przełomu obecnego. — MASONERIA: — 1. Powody zajęcia się zagadnieniem masonerii — 2. Pochodzenie masonerii — 3. Powstanie masonerii — 4. Rozwój masonerii i jej stan obecny: a) Anglia, Szkocja, Irlandia; b) Francja; c) Niemcy; d) Wolnomularstwo austriackie.

 

 

1934
1989

 

Wolnomularstwo w świetle encyklopedyj. Wypisy. — Warszawa: Skład Główny: "Dom Książki Polskiej" S.A., [1934] (Warszawa: Drukarnia i Litografja "Jan Cotty"). — 4, IV, 352 s.; 24 cm.

UWAGI: Nieliczne przypisy tłumaczy. W tytule wypisu z Grande Encyclopédie błąd w numeracji stron (liczby powtórzone z Grand Larousse). Bibliografia również na końcu każdego z artykułów tłumaczonych z języków obcych. Książka poddana cyfryzacji, dostępna w   →   Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

OPIS: Dzieło przygotowane przez anonimowych redaktorów i tłumaczy z Wielkiej Loży Narodowej Polski. Jedyny w polskiej literaturze masońskiej zbiór wypisów i przekładów z encyklopedii zagranicznych i polskich.

ZAWARTOŚĆ: Wstęp — Polacy wolnomularze [nazwiska wybrane z: S. Małachowski-Łempicki, Wykaz polskich lóż [...], 1929] — Wolnomularze w życiu kulturalnem I publicznem narodów [Wybór nazwisk z: E. Lennhoff, O. Posner, Internationales Freimaurerlexikon, 1932] — Podręczna Encyklopedya Kościelna opracowana pod kierunkiem ks. ks. Stan. Galla, Jana Niedzielskiego, Henr. Przeździeckiego, Czesł. Sokołowskiego, Ant. Szlagowskiego, Jerzego Gauthier i redaktora ks. Zygmunta Chełmickiego (Wydawnictwo Bibljoteki Dzieł Chrześcijańskich). Tom XXV-XXVI (Warszawa 1911), str. 345-346, artykuł: Masonerya — Encyklopedyja Powszechna s. Olgerbranda. Tom XII (Warszawa 1884), str. 217, artykuł: Wolnomularstwo — Ilustrowana Encyklopedja Trzaski, Everta i Michalskiego. Tom III (Warszawa b. r. [1927]), kol. 380-382, artykuł: Masonerja — Eugen Lenhoff, Oskar Posner, Internationales Freimaurerlexikon. Zürich-Leipzig-Wien [1932], kol. 1216-1220, artykuł: Polen — Bibljografja: Rzeczy polskie o wolnomularstwie — Wolnomularstwo w Polsce — Literatura antymasońska [razem 57 poz.] — Grand dictionnaire universel du XIXe siecle par Pierre Larousse. Tom VII (Paris b. r. [1872]), str. 763-769, artykuły: Franc-Maçon i Franc-Maçonnerie — La Grande Encyclopédie. Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts. Tom XVII (Paris b. r. [ok. 1893]), str. 763-769, artykuł: Franc-Maçonnerie — Meyers Lexikon. Wyd. 7. Tom IV (Leipzig 1926), kol. 1142-1147, artykuł: Freimaurerei — Der Grosse Brockhaus. Handbuch des Wissens. Wyd. 15. Tom VI (Leipzig 1930), str. 579-582, artykuł: Freimaurerei — Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Unter Mitwirkung von Hermann Gunkel und Otto Scheel herausgegeben von Friedrich Michael Schiele und Leopold Azcharnack. Tom II (Tübngen 1910), kol. 1044-1051, artykuł: Freimaurerei — The Encyclopaedia Britannica. A new survey of universal knowledge. Wyd. 14. Tom IX (London-New York b. r. [1929]), str. 732-740, artykuł: Freemasonry — Encyclopaedia of Religion and Ethics edited by James Hastings. Tom VI (Edinburgh 1913), str. 113-120, artykuł: Freemasonry — The Encyclopedia Americana. A Library of Universal Knowledge. Tom XVIII (New York-Chicago 1929), str. 383-389, artykuł: Masonic Fraternity — The New International Encyclopaedia. Wyd. 2. Tom XV (New York 1925), str. 195-199, artykuł: Masons — Statystyka [za: C. van Dalen's Kalender für Freimaurer 1933/34, Leipzig 1933] — Indeks osób — Wolnomularstwo w poszczególnych krajach Europy [indeks państw europejskich i organizacji masońskich] — Wolnomularstwo poza Europą [indeks, jak poprzednio] — Obrządki wolnomularskie i pokrewne zakony [indeks] — Spis rzeczy — Książki: [spis polskich książek dostępnych w sprzedaży w roku 1934] O wolnomularstwie wogóle [sic] — Powstanie i rozwój wolnomularstwa w Polsce — Dzieje wolnomularstwa w Polsce [razem 19 poz.].

 

Wydanie drugie:

Wolnomularstwo w świetle encyklopedyj: Wypisy. — [Warszawa: ARS-HIT Sp. z o.o. Centrum Wydawniczo-Handlowe. Wydawnictwo i Galeria, 1989] (Warszawa: Zakłady Graficzne Dom Słowa Polskiego). — [4], IV, 358, [2] s.; 16.5 cm. — Załącznik: Od wydawcy [broszura]. — [4] s.; 16 cm.

UWAGI: Oprawa miękka. Brak numeru ISBN. Na okładce adnotacja: "Reprint". Na s. 1 okładki szkic symboli masońskich w formie pieczęci okrągłej: cyrkiel i węgielnica w stopniu Czeladnika, wokół nich dwie gałązki akacji. Na s. 4 okładki informacje o wydawcy i drukarni.

ZMIANY: Format wydania mniejszy, lecz zawartość bez najmniejszych zmian i uzupełnień. Nie poprawiono również błędu w tytule wypisu z "La Grande Encyclopédie" (powtórzenie zakresu stron z poprzedniego wypisu, Grand Larousse). Zawartość załącznika to krótki zarys historii polskiego wolnomularstwa. W zakończeniu informacje na temat pierwszego wydania. Według wydawcy przedruku dzieło to "stanowi i dzisiaj rzetelne, nie tracące na wartości źródło wiedzy o organizacji budzącej wciąż żywe zainteresowanie historyków i publicystów, wywołującej spory i polemiki nieraz bulwersujące opinię publiczną" (Od Wydawcy, s. [4]).

 

 

1934
1937 - 1985

 

GLUZIŃSKI Tadeusz (1888-1940)
Światowa polityka żydowska / Zbigniew Krasnowski. — Warszawa: nakładem Towarzystwa Wydawniczego "Patria", 1934. — [6], 181, [2] s.; 23 cm.

UWAGI: Praca opublikowana pod pseudonimem "Zbigniew Krasnowski".

OPIS:

ZAWARTOŚĆ: I. Charakterystyka ogólna — II. Idea "misji" narodu żydowskiego — III. Idea braterstwa narodów — IV. Idea pokojowości żydostwa — V. Judaizm, czyli systemat "kawałów żydowskich" — VI. Dążność do udostępnienia sobie otoczenia przez spublicznienie jego życia — VII. Dążność do obalenia układu życia, istniejącego u otoczenia, jako zjawisko stałe w dziejach żydostwa — VIII. Przewroty i wywroty, jako wyraz ogólnonarodowych poczynań żydowskich — IX. Korzyści przewrotów i wywrotów społecznych dla żydostwa. — Spis rozdziałów.

 

Wydanie niemieckie:

Die jüdische Weltpolitik: die methodische Eigenart jüdischer Politik als Folge der Sonderstellung des jüdischen Volkes / Zbigniew Krasnowski. — aus dem Polnischen übersetzt von K. Oletzki. — Erfurt: Bodung-Verlag, 1937. — 149 s.; 24 cm. — (Welt Dienst Bücherei; 6).

 

Wydanie drugie:

Światowa polityka żydowska / Zbigniew Krasnowski. — B.m.: b.w., b.r. [ca. 1985]. — [8], 181, [2] s.; 20 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy z oryginału.

 

 

1935
[1982-1984] - 1999 - 2007 - 2010

 

DIDIER Stanisław
Rola neofitów w dziejach Polski / Stanisław Didier. — Warszawa: Nakładem "Myśli Narodowej", 1935 (Druk Kooperatywy Pracowników Drukarskich). — 130, [2] s., errata; 22 cm.

UWAGI: Odbitka z "Myśli Narodowej" 1934. Na karcie tytułowej rok wydania "1934". Bibliografia (58 poz.), indeks osób.

OPIS: Książka dotyczy dyskutowanej wówczas "kwestii żydowskiej" i rozpatruje wolnomularstwo jedynie w powiązaniu z poglądami Autora na rolę, jaką w historii Polski odegrali Żydzi przyjmujący chrzest.

ZAWARTOŚĆ: I. Neofici żydowscy na Zachodzie Europy. — II. Neofici żydowscy w dawnej Polsce. — III. Sabbataj Ćwi i jego zwolennicy. — IV. Działalność Jakóba Franka. — V. Frankiści. — VI. Insurekcja kościuszkowska. — VII. Wolnomularstwo polskie. — VIII. Powstanie listopadowe. — IX. Rządy Paskiewicza w Królestwie. — X. Emigracja polska po 1831 roku. — XI. Przed powstaniem styczniowym. — XII. Rok 1863. — XIII. Emigracja polska po powstaniu styczniowym. — XIV. Okres pozytywizmu. — Zamknięcie — Bibliografia.

 

Wydanie drugie:

Rola neofitów w dziejach Polski / Stanisław Didier. — B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1982-1984]. — [1], 6-130, [2] s., errata; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy z oryginału.

 

Wydanie trzecie:

Rola neofitów w dziejach Polski / Stanisław Didier. — Wydanie 3. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1999. — [4], 130, [2] s.; 21 cm. — (Rewizja Historii; 12). — ISBN 83-86906-67-7.

 
 
 
 

 

Wydanie czwarte:

Rola neofitów w dziejach Polski / Stanisław Didier. — Warszawa: b.w., 2007. — 94 s.; 20,5 cm. — ISBN 978-83-60572-05-4.

UWAGI: Oprawa miękka. Numer ISBN prawdopodobnie błędny. Książka być może wydrukowana prywatnie.

 
 
 
 

 

Wydanie piąte:

Rola neofitów w dziejach Polski / Stanisław Didier. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2010. — 304 s.; 20 cm. — ISBN 978-83-60048-13-9.

 

 

1935
2000

 

SKRUDLIK Mieczysław (1887-1941)
Masonerja w Polsce / Mieczysław Skrudlik. — Katowice: nakładem i drukiem Księgarni i Drukarni Katolickiej, 1935. — 95, [1] s.; 22 cm.

ZAWARTOŚĆ: Wstęp — Rozdział I. Cele masonerji — Rozdział II. Zasłony dymne — Rozdział III. Z przeszłości masonerji w Polsce — Rozdział IV. Masoneria w dobie współczesnej — Rozdział V. Organizacje kryptomasońskie — Rozdział VI. Przenikanie wpływów i ideologji masonerji — Zakończenie.

 

Wydanie drugie:

Masonerja w Polsce / Mieczysław Skrudlik. — Wydanie 2. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 2000. — 93, [1] s.; 21 cm. — (Nowy Porządek Świata; 18). — ISBN 83-86906-90-1.

 

 

1936
1983? - 1999

 

CHEŁMIŃSKI Bolesław
Masonerja w Polsce współczesnej / Bolesław Chełmiński. — Warszawa: [b.w.] 1936 (Warszawa: Drukarnia "Wzór"). — 221, [2] s., [1] k. tabl.: il.; 23,5 cm. — ("Prawda Zwycięży").

UWAGI: Oprawa miękka. Bibliografia na s. 187-199. Nakład tej książki skonfiskowano.

 

Wydanie drugie:

Masonerja w Polsce współczesnej. — B.m.: b.w., b.r. [1983?]. — 3-221, [1] s., errata; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy wydania pierwszego. Cena 400 zł.

 

Wydanie trzecie:

Masonerja w Polsce współczesnej: istota i organizacja masonerii / Bolesław Chełmiński. — [Gorzów Wielkopolski: Elita-Lex, ok. 1999]. — 68 s.; 30 cm. — (Biblioteczka "Nad Odrą").

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy wydania pierwszego.

 

 

1936
1937 - 1982 - 1990 - 2005

GIERTYCH Jędrzej (1903-1992)
Tragizm losów Polski. — Pelplin: Drukarnia i Księgarnia "Pielgrzyma", 1936. — [2], XV, [1], 638 s., errata.; 21 cm.

UWAGI: Bibliografia s. 633.

OPIS: Autor pracy wykazuje, że dramat upadku i rozbiorów Polski był dziełem masonerii i oligarchii żydowskiej.

ZAWARTOŚĆ: Przedmowa — Wstęp — Załamanie się dążeń mocarstwowych i upadek państwa — Główna przyczyna upadku Polski — Początki tajnych związków w Polsce — "Potop" i jego skutki — Sobieski — Czasy saskie — Czasy stanisławowskie — Rozbiory — Sejm Czteroletni — Insurekcja kościuszkowska — Koniec dawnej Rzeczypospolitej — Polska pod zaborami — Epoka napoleońska — Powstanie listopadowe — Powstanie styczniowe — Polska na drodze do niepodległości — Powstanie ruchu wszechpolskiego — Skierowanie frontu przeciw Niemcom — Wojna rosyjsko-japońska i jej skutki — Zbliżanie się wielkiej wojny — Walka o rekruta polskiego pod okupacją — Rewolucja rosyjska i pokój brzeski — Zakończenie wojny światowej — Usunięcie zaborców i początki niepodległości — Traktat wersalski — Wojna o kresy, inwazja bolszewicka, traktat ryski — Ostatnie sprawy sporne na zachodzie — Sprawa Wilna i Litwy — Polska odbudowana — Czasy przedmajowe — Zamach majowy — Rządy "sanacji" — "Kryzys" — Dodatek.

 

Wydanie drugie:

Tragizm losów Polski. Tom 1: Załamanie się dążeń mocarstwowych i upadek państwa. —Pelplin: Drukarnia i Księgarnia "Pielgrzyma", 1937. — [4], XV, 343, [2] s., errata; 21 cm.

Tragizm losów Polski. Tom 2: Polska na drodze do niepodległości. — Pelplin: Drukarnia i Księgarnia "Pielgrzyma", 1937.

 

Wydanie trzecie:

Tragizm losów Polski. Załamanie się dążeń mocarstwowych i upadek państwa. [Tom I]. — Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1982]. — [3], VI-XV, 335 s.; 21 cm. — (Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi).

Tragizm losów Polski. Polska na drodze do niepodległości. [Tom II]. — Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1982]. — [3], 340-622 s.; 21 cm. — (Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi).

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy wydania drugiego. [Cena tomów I-II: 1000 zł]. Tomy były dodrukowywane z nowymi cenami do lat 90-tych.

 

Wydanie czwarte:

Tragizm losów Polski / Jędrzej Giertych. — [Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1990]. — [2], XV, 638 s.: errata; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy wydania pierwszego. Okładka kartonowa. Na okładce grafika przedstawiająca polską flagę z plamami krwi.  
 
 
 

 

Wydanie piąte:

Tragizm losów Polski / Jędrzej Giertych. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2005. — 440 s. — ISBN 83-60048-45-2.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

 

1936
1936 - [po 1980] - 1983 - 1991 - 1997 - 2000 - 2002 - 2002

 

TRZECIAK Stanisław, ks. (1873-1944)
Program światowej polityki żydowskiej: (konspiracja i dekonspiracja) / Stanisław Trzeciak. — Warszawa: Gebethner i Wolff, 1936. — 147, [1] s.; 22 cm.

UWAGI:

OPIS: Praca poświęcona "Protokołom Mędrców Syjonu" i zagadnieniu ich autentyczności. Przy okazji wolnomularstwo zostaje zdefiniowane jako "instytucja żydowska".

 

Wydanie drugie:

Program światowej polityki żydowskiej: (konspiracja i dekonspiracja). — Wydanie II rozszerzone. — Warszawa: Skład Główny: Księgarnie Gebethner i Wolff, św. Wojciecha, Prabucki, 1936. — 184 s.; 23 cm.

 

Wydanie trzecie:

Program światowej polityki żydowskiej: (konspiracja i dekonspiracja). — Warszawa: b.w., b.r. [po 1980]. — 147,[1] s.; 21 cm.

UWAGI: Okładka kartonowa. Przedruk fotooffsetowy wydania pierwszego.

 

Wydanie czwarte:

Program światowej polityki żydowskiej: (konspiracja i dekonspiracja). — B.m.: b.w., b.r. [1983]. — [2], 184, [1] s.; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy wydania II rozszerzonego.

 

Wydanie piąte:

Program światowej polityki żydowskiej (konspiracja i dekonspiracja) / Stanisław Trzeciak. — Wydanie 2 rozszerzone. — B.m.: b.w., 1991. — 184, [3] s.; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy wydania drugiego.  

 

Wydanie szóste:

Program światowej polityki żydowskiej (konspiracja i dekonspiracja). — Warszawa: Wydawnictwo "Ojczyzna" Bogusław Rybicki, 1997. — 184 s.; 21 cm. — ISBN 83-86449-09-8.

 
 
 
 

 

Wydanie siódme:

Światowy program polityki żydowskiej (konspiracja i dekonspiracja). — Wrocław: Wydawnictwo "Arka", 2000. — 172 s.: il., portr.; 21 cm. — ISBN 83-85647-32-5.

UWAGI: Zmieniony tytuł. — Wydanie oznaczone jako "Wydanie III rozszerzone w oparciu o wydanie 2 rozszerzone, Warszawa: Księgarnia Gebethner i Wolff, Księgarnia Św. Wojciecha, Księgarnia Prabucki 1936". Rozszerzenie dokonane w tej edycji to "Aneks" wydawcy na s. 150-170, poświęcony wolnomularstwu.

ZAWARTOŚĆ ANEKSU: Masońska cywilizacja śmierci — Święty Maksymilian a masoneria: Talmud obelżywie o chrześcijanach; Biedni Żydzi; "Mając prasę, będziemy mieli wszystko"; Nie popierajmy bezbożnej prasy!; Masoni okpieni przez Żydów; Masoneria najpotężniejszym wrogiem Kościoła. — Wizja Leona XIII — Objawienie się św. Michała Archanioła św. Filomenie.

 

Wydanie ósme:

Program światowej polityki żydowskiej (konspiracja i dekonspiracja). — Wrocław: Wydawnictwo "Arka", 2002. — 172 s.: il., portr.; 21 cm. — ISBN 83-85647-32-5.

UWAGI: Dodruk wydania siódmego z poprawionym tytułem i nową datą roczną.

 

Wydanie dziewiąte:

Program światowej polityki żydowskiej (konspiracja i dekonspiracja). — Warszawa: Wydawnictwo Milla, 2002. — 168 s.; 21 cm.

UWAGI: Brak numeru ISBN. Na okładce dane wydawnicze "Warszawa 1936".

 

 

1937
2010

 

MICHEL A. G. [pseudonim]
Państwo w okowach masonerii / A. G. Michel. — tłumaczył z francuskiego K[azimierz]. M[arian]. Morawski. — Katowice: Księgarnia i Drukarnia Katolicka, 1937. — 443 s.; 22 cm.

UWAGI: Oprawa miękka. Tytuł oryginalny: "La France Sous L'étreinte Maçonnique", 1930. Autor był prawdopodobnie jezuitą. Publikował książki o wolnomularstwie we Francji, działał w "Fédération nationale catholique" i blisko współpracował z ks. Henri du Passage, redaktorem naczelnym jezuickiego czasopisma "Études. Revue Catholique D'intéret Général".

 

Wydanie drugie:

Państwo w okowach masonerii / A. G. Michel. — Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 2010. — 456 s.; 21 cm. — ISBN 978-83-89920-72-7.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

 

1939
1989 - 1992 - 1997 - 2002 - 2010

 

MORAWSKI Kazimierz Marian (1884-1944), MOSZCZYŃSKI Włodzimierz
Co to jest masonerja? / Kazimierz Marjan Morawski i Włodzimierz Moszczyński. — Warszawa: Skład Główny w Księgarni A. Prabuckiego, 1939 (Warszawa: Drukarnia Edmund Piórowicz). — 103 s.: il.; 21 cm.

UWAGI: Bibliografia s. 99-101.

 

Wydanie drugie:

Co to jest masonerja?. — B.m. [Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1989]. — 103 s.: il., errata; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy z oryginału.

ZMIANY:

 

Wydanie trzecie:

Co to jest masonerja?. — Warszawa 1992.

UWAGI: Przedruk na zlecenie wydawnictwa "Zakłady Narodowe" Sp. z o.o.

 

Wydanie czwarte:

Co to jest masonerja? / Kazimierz Marian Morawski; Włodzimierz Moszczyński. — Wydanie III poprawione i uzupełnione. Wydanie przygotował kwartalnik polityczny "Wolna Polska". — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1997. — 50, [6] s.: il.; 20,5 cm. — (Nowy porządek świata; 11). — ISBN 83-86906-81-2.

UWAGI: Oprawa miękka. Na s. 1 okładki fragment obrazu Johna Meliusa: "George Washington kładzie kamień węgielny pod gmach Kapitolu", wzięty z 4 s. okładki czasopisma "Ars Regia" nr 1/1994. Na s. 4 okładki wprowadzenie wydawcy i ilustrujące tę wypowiedź cytaty. Numeracja wydań nie uwzględnia jednego z przedruków w II obiegu.

ZMIANY:

 

Wydanie piąte:

Co to jest Masoneria. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 2002. — 80 s.; 20 cm. — (Nowy porządek świata; 11). — ISBN 83-86906-81-2.

UWAGI: Oprawa miękka.

 
 
 
 

 

Wydanie szóste:

Co to jest Masoneria / Kazimierz Marian Morawski, Włodzimierz Moszczyński. — Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 2010. — 52 s.; 21 cm. — ISBN 978-83-89920-86-7.

UWAGI: Oprawa miękka. Wydawca błędnie opisuje to wydanie: "Wydanie II (1 po okupacji sowieckiej , 1 w niewoli postkomunistycznej)".

 

 

1947
1981 - 1985 - 1986 - 1993 - 1997 - 2002 - 2003

 

CAHILL Edward J., ks. jezuita (1868-1941)
Wolnomularstwo (Masonerja) / Ks. E. Cahill T. J. — London: F[rank]. Mildner & Sons Publishers, 1947 (London: F[rank]. Mildner & Sons). — 43, [1] s.; 18,5 cm.

UWAGI: Oprawa miękka. Okładka szara, kartonowa. Przekład z jęz. angielskiego, tłumacz nieznany. Tytuł oryginału: Freemasonry and the Anti-Christian Movement, 1932 (wydanie pierwsze: 1929). W przypisie 1 informacja o podstawie przekładu. Przypisy na stronie, nieliczne (wszystkich razem 19). Numeracja przypisów prowadzona od nowa na każdej stronie. Niekonsekwencje w oznaczeniach kolejnych sekcji tekstu. Brak wstępu. Brak informacji o autorze i redaktorach. Brak spisu treści. Niekonsekwencje w tytułowaniu poszczególnych sekcji tekstu. Cena 2/- [szylingi]. Rec.: Andrzej Syta, "Ars Regia" 1993, nr 3/4 (4/5), s. 198.

OPIS: Wyjątki z blisko 300-stronicowego dzieła irlandzkiego zakonnika, wykładowcy historii i socjologii, który wprowadza czytelnika w lekturę za pomocą następujących sformułowań: "Od chwili powstania Zakonu Masońskiego przed blisko dwustu laty [autor pisze w początkach XX wieku], świat stanął w obliczu straszliwego i nieznanego dotąd zjawiska. Nazwać je można powszechnym RUCHEM, jaki, w różnym natężeniu, da się już odczuć we wszystkich bodaj cywilizowanych krajach. Jedni zwą go Liberalizmem, inni - anty-chrześcijańskim ruchem, inni wreszcie, a zwłaszcza katoliccy pisarze Europy kontynentalnej - Rewolucją. [...] Wolnomularstwo jest ośrodkiem, motorem i duszą tego anty-chrześcijańskiego i anty-społecznego ruchu, zapewne najbardziej destruktywnego i a-naturalnego [sic!], jaki kiedykolwiek pojawił się na świecie" (s. 22, 24).

ZAWARTOŚĆ: Wolnomularstwo (masonerja): Źródła i historja związku — Źródła i historja masonerji — Jego charakter i cele — Organizacja masońska — Polityka masońska i metody działania — Dodatek do wydania polskiego w sprawie Y.M.C.A. (wyjęte z Acta Apostolicae Sedis, 17.XII.1920, str. 595) [List Kongregacji Św. Oficjum do biskupów z dnia 5 XI 1920, podpisany przez Kard. R. Merry del Val, Sekretarza. Tekst łaciński i polski w dwóch kolumnach].

 

Wydanie drugie:

Wolnomularstwo (Masoneria). — Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981. — 42 s.

UWAGI: Kopia wydania pierwszego, wraz z "Dodatkiem w sprawie Y.M.C.A.", z zachowaniem równoległego układu tekstu oryginalnego i polskiego tłumaczenia.

 

Wydanie trzecie:

Wolnomularstwo (Masoneria). — Oslo: Ośrodek Niezależnej Myśli Politycznej 1986. — 42, [1] s.; 18 cm. — (Wolni z wolnymi, równi z równymi).

UWAGI: Przedruk wydany przez efemeryczny ośrodek publicystyczny założony w 1984 r. przez Bogdana Kulasa, Andrzeja Jachowicza, Władysława Ganzę i Piotra Rydla. Ośrodek działał na obrzeżach "Solidaritet Norge-Polen" (1980-1990).

 

Wydanie czwarte:

Masoneria. Masoni wracają do Polski / E. Cahill. — Krosno: Oficyna Wydawnicza "Wersal", 1993 (Rzeszów: Rzeszowskie Zakłady Graficzne). — 60, [4] s.; 16,5 cm. — ISBN 83-900029-3-0.

UWAGI: Oprawa miękka. Opracowanie graficzne: Krzysztof Motyka. Nieznacznie zmienione wydanie polskiego streszczenia książki E. Cahilla (Londyn 1947), nadal bez informacji o tłumaczu. Na s. 4 okładki krótkie wprowadzenie wydawcy, zakończone słowami: "Po lekturze tej książki MASONERIA przestanie być dla Ciebie tajemnicą!".

ZMIANY: Dodano podtytuł. Czcionkę zmieniono na większą, przez co tekst, nieznacznie uwspółcześniony, zajmuje więcej stron. Skąpe przypisy zostały jeszcze bardziej okrojone (wszystkich razem 13). Usunięto te, w których Autor odnosił się do wydarzeń swojej epoki. Cytowane źródła masońskie zbyte ogólnikowymi odniesieniami. Poprawiono niekonsekwencje w podziale treści z wydania pierwszego, pozostawiając cztery rozdziały odnoszące się do historii, celów, organizacji i metod. Usunięto "Dodatek do wydania polskiego" (List Św. Oficjum w sprawie YMCA z 1920 r.) i zastąpiono go fragmentem artykułu prasowego "Masoni wracają do Polski", cytowanego za "Dziennikiem Polskim" (Londyn) 1991, nr z 1 października. Fragment ten nie został uwzględniony w spisie treści.

 

Wydanie piąte:

Wolnomularstwo (Masoneria) / Ks. E. Cahill T.J. — Wydanie IV [właściwie: piąte] poprawione i uzupełnione przez kwartalnik polityczny Wolna Polska. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1997. — 43, [5] s.; 20,5 cm. — (Nowy porządek świata; 12). — ISBN 83-86906-76-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Na s. 1 okładki fotografia zbiorowa dostojników masońskich przedrukowana z wkładki ilustracyjnej w: "Ars Regia" 2:1993, nr 1(2) [P. Cierniak, E. Sciubba, G. Di Bernardo, T. Gliwic, E. Drach, J. ©onka]. Na s. 4 okładki wprowadzenie wydawcy i fragment krytycznej recenzji.

ZMIANY: Tekst wydania z 1947 r., uwspółcześniony językowo, z dodaniem licznych śródtytułów. Przypisy i dodatek jak w wydaniu pierwszym (1947), jednak bez tekstu łacińskiego.

ZAWARTOŚĆ: Źródła i historia związku: Źródła i historia masonerii — Początki wolnomularstwa — Konstytucja masońska — Rozprzestrzenianie się wolnomularstwa — Iluminiści [sic!] — Działalność masońska w ciągu ostatnich dwóch stuleci — Dane statystyczne o wolnomularstwie — Jedność Anglo-saskiego [sic!] i kontynentalnego wolnomularstwa — Jego charakter i cele: Istota wolnomularstwa — Słowa potępienia wypowiedziane przez papieży — Organizacja masońska: Podwójna osobowość — Ustrój tzw. zewnętrznego wolnomularstwa — Wyższe stopnie i kulisy Masonerii. Ich nieujawniony ustrój wewnętrzny — Niedoskonałe wolnomularstwo — Biała masoneria — rzut oka na całość organizacji masońskiej — Polityka masońska i metody działania: Społeczna i polityczna działalność wolnomularstwa — Najpotężniejsza broń wolnomularstwa — Wolnomularstwo i Anty-Chryst — Zakończenie — Dodatek do wydania polskiego w sprawie YMCA (wyjęte z Acta Apostolicae Sedis, 17.XII.1920, str. 595) [List Kongregacji Św. Oficjum do biskupów z dnia 5 XI 1920, podpisany przez Kard. R. Merry del Val, Sekretarza] — Reklamy [Kwartalnik polityczny "Wolna Polska"; K.Z. Hanff, Rewizja historii; D.L. Cuddy, R.H. Goldsborough, Nowy porządek świata. Chronologia i komentarze; J. Giertych, Tysiąc lat historii polskiego narodu; serie wydawnicze "Nowy porządek świata" i "Rewizja historii"].

 

Wydanie szóste:

Wolnomularstwo. Masoneria. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 2002. — ISBN 83-86906-76-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania piątego z nową datą roczną.

 

Wydanie siódme:

Wolnomularstwo (Masoneria). — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2003. — 48 s.; 21 cm. — ISBN 83-88020-78-1.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

 

1972
1990

 

POMIAN John
Joseph Retinger. Memoirs of an Eminence Grise / edited by John Pomian. — with a Foreword by H.R.H. Prince Bernhard of the Netherlands. — Sussex: Sussex University Press, 1972 (Frome and London: Butler & Tanner Ltd). — XIV, 266 s., il.; 22,5 cm. — ISBN 0-85621-002-1.

UWAGI: Oprawa twarda. Obwoluta. Na obwolucie rys. Feliksa Topolskiego: Retinger na Kongresie Europejskim w Hadze, maj 1948.

OPIS: Książka napisana przez najbliższego współpracownika Retingera, oparta o jego notatki do autobiografii i wieloletnią znajomość i zażyłość. Przedmowa holenderskiego arystokraty oddaje hołd Retingerowi jako założycielowi Grupy Bilderberg.

ZAWARTOŚĆ:

 

Wydanie polskie:

Józef Retinger. Życie i pamiętniki "szarej eminencji" / Jan Pomian. — Warszawa: Wydawnictwo Pelikan, 1990 (Opole: Opolskie Zakłady Graficzne). — 332 s., 2 k. tabl.: il.; 20.5 cm. — ISBN 83-85045-81-3.

UWAGI: Oprawa miękka. Na okładce ilustracja z obwoluty wydania angielskiego. Wydanie poprawione i uzupełnione przez Autora w stosunku do wydania angielskiego.

OPIS: "Jakim był człowiekiem? Jakie były jego motywy, ambicje i pasje? Jakimi kartami dysponował i jak nimi grał? [...] Przez ostatnie sześć czy siedem lat życia przygotowywał notatki do autobiografii. Jednak, jak sam wiedział aż nazbyt dobrze, nie miał ani daru pióra, ani też zdolności opowiadania. [...] Pozostawił mi te notatki, abym je wykorzystał jako materiał do biografii, albo wydał po uzupełnieniu komentarzem i wyjaśnieniami. Właśnie tego próbuję dokonać" (Wstęp, s. 10-11).

ZAWARTOŚĆ: Spis rzeczy — [Podziękowania Pawłowi Hertzowi, Tadeuszowi Chciuk-Celtowi, Tadeuszowi Kochanowiczowi i Juliuszowi Żuławskiemu] — Przedmowa [JKM Książę Bernard Holenderski] — Wstęp — Część pierwsza: Lata młodości — Część druga: Lata międzywojenne — Część trzecia: Wojenna dyplomacja — Część czwarta: Do okupowanej Polski — Część piąta: Jedność europejska — Bibliografia — Indeks nazwisk.

 

 

1975
1984 - 2005

 

CHAJN Leon , (1910-1983)
Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej / Leon Chajn. — Warszawa: Czytelnik, 1975 (Warszawa: Zakłady Graficzne "Dom Słowa Polskiego"). — 624 s., [8] s. tabl.: il.; 21 cm.

UWAGI: Oprawa twarda, płócienna. Obwoluta. Na s. 1 okładki kopia grafiki z obwoluty bez gałązki akacji. Oprawę projektował Tadeusz Michaluk. — Ilustracje rozmieszczone pojedynczo. Zdjęcia ze zbiorów Autora. Przypisy na końcu każdego z rozdziałów z osobną numeracją. Brak informacji o Autorze. Brak bibliografii. Brak ISBN. Nakład 5290 egz. Rec.: Jerzy Dowiat, Deszcz pada na świątynię, "WTK - Wrocławski Tygodnik Katolików" 1976, z. 14, s. 1, 3; Ludwik Hass, Zmistyfikowana rzeczywistość międzywojennego wolnomularstwa polskiego, "Tygodnik Powszechny" 1976, nr 16, s. 5; B. Krzywobłocka, "Mówią wieki" 1976, nr 10; E. Rudziński, Wolnomularstwo według Chajna, "Nowe Książki" 1976, nr 14.

OPIS: Źródłowe opracowanie dziejów polskiego wolnomularstwa międzywojennego, przygotowane przez członka KC PZPR, a jednocześnie założyciela i przewodniczącego "Stronnictwa Demokratycznego". Autor "zdaje sobie sprawę, że praca ta w niewielkim tylko stopniu wypełni lukę w naszej wiedzy o międzywojennych dziejach polskiego wolnomularstwa. Dokonanie pełnej naukowej analizy historii wolnomularstwa uniemożliwia zarówno stan dotychczasowych badań nad tym zagadnieniem, jak również całkowity niemal brak przekazów źródłowych. [...] Fragmentaryczne i cząstkowe informacje, zawarte w pamiętnikach, relacjach, artykułach czy innych przekazach, mogą stanowić bodziec do dalszych dociekań." (Od Autora, s. 21). Sympatia, jaką Autor darzył wolnomularstwo spowodowała, że sam dodatkowo okroił wyniki własnych badań, deklarując zachowanie zasady pomijania nazwisk wszystkich masonów żyjących (zob. s. 14).

ZAWARTOŚĆ: Od Autora — CZĘŚĆ PIERWSZA. Wielka Loża Narodowa Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego: (1) Kawałek architektury: Wolnomularstwo spekulatywne — Początki. Pogłębiające się szczeliny — Symbolika-duch wolnomularski — Wolnomularstwo i Kościół — Socjalizm, komunizm a wolnomularstwo — (2) W głębi ziemi: Polscy protoplaści — U progu stulecia — Przedświt niepodległości — Podkółko masonerii: "444" albo "Czysta Ręka" — (3) Wniesienie światła: Francusko-włoska rywalizacja — Loże w "dolinie nadwiślańskiej" — Loża "Prawda" — "Machnicki"-"Sowiński"-"Łukasiński" — "Tomasz Zan" — "Na Wschodzie Zagłębia" — Na Wschodzie Lublina i Lwowa — "Gabriel Narutowicz" — "Przesąd Zwyciężony" — Loża-Matka "Kopernik" — (4) Sala zawiłych dróg: Jeden na sto tysięcy — Status prawny — Księga praw — Inicjacja — Czerwone wolnomularstwo — "Obróbka surowego kamienia" — Środowiska-rodowody — Pod huraganowym ogniem — (5) Braterski łańcuch: Międzynarodowe "uznanie" — Pierwsze kontakty z niemieckimi wolnomularzami — Uznanie przez Wielką Lożę stanu Nowy Jork — Nieprzejednane stanowisko Loży-Matki Świata — Uznanie Rady Najwyższej — Udział w pracach Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolnomularskiego — Sesja Komitetu Wykonawczego AMI w Warszawie — Polska krajowa grupa w Ligue Internationale des Francs-Maçons — Wizyta przedstawicieli amerykańskiego wolnomularstwa w Polsce — (6) Legenda o zagubionym słowie: Metody działania — Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich — Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela — Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Mężczyzn (YMCA) — Loża "Wyzwolenie" — PSL-"Wyzwolenie" — Konfederacja Ludzi Pracy — Klub Pracy — Kluby Demokratyczne — Szachowanie brata bratem — Kierunki natarcia — Propaganda "światła" i "wolności" — (7) Czara goryczy: Piłsudski a wolnomularstwo — W kręgu złudzeń — CZĘŚĆ DRUGA. Międzynarodowy Mieszany Zakon Masoński "Prawo Człowieka" — CZĘŚĆ TRZECIA. Niemieckie wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej: Poznań — Bydgoszcz — Inowrocław — Gniezno — Chojnice — Krotoszyn — Ostrów Wlkp. — Grudziądz — Tczew — Leszno — Starogard — Chełmno-Świecie — Katowice — Rawicz — Toruń — Brodnica — CZĘŚĆ CZWARTA. Związek Stowarzyszeń Humanitarnych B'nei B'rith w II Rzeczypospolitej: "Concordia-Loge" — "Amicitia-Loge" — "Esra" — "Solidarność" — "Leopolis" — Michael Sachs-Loge — Rafael Kosch-Loge — "Braterstwo" — "Humanitas" — "Montefiore" — "Achdut" — Próba bilansu — Słownik niektórych pojęć wolnomularskich [60 haseł] — Wykaz źródeł, na podstawie których autor ustalił przynależność osób występujących w tej publikacji do zakonu wolnomularskiego [62 poz.] — Indeks nazwisk — Spis ilustracji [18 szt.] — Spis treści.

 

Wydanie drugie:

Polskie wolnomularstwo 1920-1938 / Leon Chajn. — Wydanie II zmienione. — Warszawa: "Czytelnik", 1984 (Katowice: Zakłady Graficzne). — 569, [3] s., [16] s. tabl.: il.; 24.5 cm. — ISBN 83-07-00952-9.

UWAGI: Oprawa twarda. Projekt graficzny okładki: Zbigniew Czarnecki. Przypisy i tablice z ilustracjami zamieszczone podobnie jak w pierwszym wydaniu. Zdjęcia ze zbiorów Autora. Brak informacji o Autorze. Podobnie jak w pierwszym wydaniu brak bibliografii, zamiast niej ten sam Wykaz źródeł. Nakład 20 320 egz.

ZMIANY: Nowy wstęp. Podział na pięć części zamiast, jak poprzednio, czterech. Części trzecia i czwarta z pierwszego wydania (Niemieckie wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej; Związek Stowarzyszeń Humanitarnych B'nei B'rith w II Rzeczypospolitej) zostały całkowicie usunięte i zastąpione, odpowiednio, przez część poświęconą IOOF (Wolnomularstwo "drobnomieszczańskie", Niezależny Zakon Odd Fellows - bez podziału na rozdziały) oraz część poświęconą masońskim okultystom (Wolnomularstwo okultystyczne: Zakon Martynistów — Wielka Loża Rycerzy Ducha — Szkoła metapsychiczna — Różokrzyżowcy — Ryt Memphis-Misraim). Dołożona część piąta (Paramasoneria. Rotary, bez podziału na rozdziały). Układ części pierwszej zmieniony w stosunku do wydania pierwszego. Drobne retusze w dwóch tytułach punktów rozdziału 2 (Rodzimi protoplaści; "444" czyli "Czysta Ręka"). Osiem zamiast siedmiu rozdziałów. Rozdział 4 rozbity na rozdziały 4 i 5: w rozdziale 4 dołączone, po Księdze praw, dwa punkty dotyczące majątku i biblioteki WLN, a punkty "Jeden na sto tysięcy" i "Środowiska-rodowody" wraz z nowym punktem "Kto był masonem" utworzyły rozdział 5 (Obraz WLN). Punkt "Obróbka surowego kamienia" przesunięty z rozdziału 4 aż do rozdziału 7. Rozdziały 5-7 z pierwszego wydania oznaczone zostały teraz jako 6-8. W rozdziale 8 sześć dodatkowych punktów. Są to tematycznie podzielone streszczenia wywiadów władz bezpieczeństwa z anonimowym masonem, dawniej należące do punktu "W kręgu złudzeń", teraz zaś występujące jako samodzielne jednostki tekstu, uwzględnione w spisie treści. Tekst wszystkich rozdziałów części pierwszej i drugiej rozszerzony, miejscami znacznie, o nowe akapity wstawione do całkowicie nie zmienionego tekstu z pierwszego wydania. Sam "stary" tekst został zredagowany na nowo w zaledwie kilku miejscach. Posłowie zmienione podobnie: z "Próby bilansu" z pierwszego wydania Autor wyciął 5 akapitów poświęconych tematyce usuniętych części książki i połączył ten materiał (tu: dokładnie od początku strony 532 do końca tekstu na s. 534) z poprzedzającymi go pięcioma stronami (527-531) nowej partii tekstu. Ilustracje w całkowicie zmienionym zestawie. Jest ich w wydaniu poprawionym 15 zamiast 18 i z pierwszego wydania pozostała tylko jedna fotografia fartuszków i szarf masońskich. Usunięto wszystkie fotografie wnętrz lóż masońskich i wszystkie reprodukcje dyplomów wydanych polskim masonom, zastępując je zestawami emblematów organizacji masońskich, reprodukcjami obrazów i pamiątkowych fotografii. W "Słowniku pojęć wolnomularskich" cztery nowe hasła — rozwiązania skrótów stosowanych w nomenklaturze masońskiej.

ZAWARTOŚĆ: Od Autora — Część pierwsza. Wielka Loża Narodowa Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego: (1) Kawałek architektury: Wolnomularstwo spekulatywne — Początki. Pogłębiające się szczeliny — Symbolika-duch wolnomularski — Wolnomularstwo i Kościół — Socjalizm, komunizm a wolnomularstwo — (2) W głębi Ziemi: Rodzimi protoplaści — U progu stulecia — Przedświt niepodległości — Podkółko masonerii — "44" [pomyłka w Spisie treści, w tekście: "444"], czyli "Czysta Ręka" — (3) Wniesienie światła: Francusko-włoska rywalizacja — Loże w "dolinie nadwiślańskiej" — Loża "Prawda" — "Machnicki"-"Sowiński"-"Łukasiński" — "Tomasz Zan" — "Na Wschodzie Zagłębia" — Na Wschodzie Lublina i Lwowa — "Gabriel Narutowicz" — "Przesąd Zwyciężony" — "Profesorska" loża "Wolność Przywrócona" nr V — Loża-Matka "Kopernik" — (4) Sala zawiłych dróg: Status prawny — Księga praw — Majątek i finanse — Biblioteka WLN — Inicjacja — Czerwone wolnomularstwo — Pod huraganowym ogniem — (5) "Obraz" Wielkiej Loży Narodowej: Jeden na sto tysięcy — Kto był masonem? — Środowiska-rodowody — (6) Braterski łańcuch: Międzynarodowe "uznanie" — Pierwsze kontakty z niemieckimi wolnomularzami — Uznanie przez Wielką Lożę stanu Nowy Jork — Nieprzejednane stanowisko Loży-Matki Świata — Uznanie Rady Najwyższej — Udział w pracach Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolnomularskiego — Sesja Komitetu Wykonawczego AMI w Warszawie — Polska krajowa grupa w Ligue Internationale des Francs-Maçons — Wizyta przedstawicieli amerykańskiego wolnomularstwa w Polsce — (7) Legenda o Zagubionym Słowie: Metody działania — "Obróbka surowego kamienia" — Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich — Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela — Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Mężczyzn (YMCA) — Loża "Wyzwolenie"-PSL "Wyzwolenie" — Konfederacja Ludzi Pracy — Klub Pracy — Kluby Demokratyczne — Szachowanie brata bratem — Kierunki natarcia — Propaganda "światła" i "wolności" — (8) Czara goryczy: Piłsudski a wolnomularstwo — W kręgu złudzeń — Przez "bartlowanie" do kapitulacji lewicy — Nie musi być zgodności formy z treścią — Piłsudski może smagać i karcić, ale otoczenie...? — Przeciwko rządom pułkowników i ich metodom — Aby utrzymać władzę, można iść w sojuszu z... duchowieństwem i prawicą — Dla zachowania twarzy w Europie — Część druga. Międzynarodowy Mieszany Zakon Masoński "Prawo Człowieka"Część trzecia. Wolnomularstwo "drobnomieszczańskie", Niezależny Zakon Odd FellowsCzęść czwarta. Wolnomularstwo okultystyczne: Zakon Martynistów — Wielka Loża Rycerzy Ducha — Szkoła metapsychiczna — Różokrzyżowcy — Ryt Memphis-Misraim — Część piąta. Paramasoneria, Rotary — Posłowie — Słownik niektórych pojęć wolnomularskich [64 hasła] — Wykaz źródeł, na podstawie których Autor ustalił przynależność osób występujących w tej publikacji do zakonu wolnomularskiego [62 poz.] — Indeks nazwisk — Spis ilustracji [15 szt.] — Spis treści.

 

Wydanie trzecie:

Polskie wolnomularstwo 1920-1938 / Leon Chajn. — [Warszawa:] Wydawnictwo "Akme", 2005 (Warszawa: Sowa - druk na życzenie). — 569, [1] s.; 16 s. tabl.: il., portr.; 21 cm. — ISBN 978-83-85333-32-6.

UWAGI: Oprawa miękka. — Projekt okładki: Piotr Cegiełkowski. Cyfrowy przedruk wydania drugiego.

ZMIANY: Kopie tablic z ilustracjami z wydania drugiego przesunięte na koniec książki. Na s. 2 wprowadzenie wydawcy.

 

 

1980
1992 - 1992 - 1998 - 2001

 

PORADOWSKI Michał, ks. (1913-2003)
La herencia de la Revolución Francesa. — Valparaiso: Universidad Católica de Valparaiso, 1980. — 341 s.

UWAGI: Książka napisana w języku hiszpańskim.

OPIS: Praca na temat wpływu idei rewolucji francuskiej na rewolucję rosyjską i rozwój komunizmu.

 

Wydanie polskie:

Dziedzictwo rewolucji francuskiej — Warszawa: Wydawnictwo "Civitas", 1992. — 207 s.

UWAGI: Oprawa miękka.

OPIS: Wersja polska pracy "La herencia..." przygotowana przez Autora.

 

Wydanie drugie hiszpańskie:

La herencia de la Revolución Francesa. — Viña del Mar: La Universidad Marítima de Chile, 1992. — 341 s.

UWAGI: Oprawa miękka.

ZMIANY:  
 
 
 

 

Wydanie drugie polskie:

Dziedzictwo rewolucji francuskiej / ks. prof. Michał Poradowski. — Poznań: Wydawnictwo "Wers" 1998. — ISBN 83-86906-16-2.

UWAGI: Oprawa miękka.

ZMIANY:  
 
 
 

 

Wydanie trzecie polskie:

Dziedzictwo rewolucji francuskiej /. — Warszawa: Wydawnictwo "Nortom", 2001. — 206 s.; 20,5 cm. — ISBN 83-85829-33-4.

UWAGI: Oprawa miękka.

ZMIANY:

 

 

1981
1999

 

VIRION Pierre (1899-1988)
Czy już wnet rząd światowy, anty- i superkościół? (Bientut [sic!] un gouvernement mondial, une super et contre-eglise?) / Pierre Virion. — Paryż 1967 [właściwie: 1981] — [2], [VI], 263, [5] s; 21 cm.

UWAGI: Powielony maszynopis. Oprawa miękka. Przekład z jęz. francuskiego. Tłum. ks. Henryk Czepułkowski (pod pseudonimem "Paweł Kalina"). Tytuł oryginalny: "Bientôt un gouvernement mondial, une super- et contre-Eglise", 1967. Miejsce wydania i rok, zaznaczone na okładce (Paryż 1967), dotyczą oryginału francuskiego. Przedmowa z tego wydania, w niezmienionej postaci, znalazła się w wydaniu z 1999 r. Skróty i opuszczenia w stosunku do oryginału wyliczone w przedmowie wydawcy polskiego (s. V-VI). Zamykająca książkę lista nazwisk uczestników zjazdu Klubu Bilderberg z 1965 r. została wydrukowana bez nagłówka wskutek błędu powielania. Podział zagadnień w niektórych sekcjach tekstu posiada jeszcze jeden, bardziej szczegółowy poziom, nie uwzględniony tu w "Zawartości".

OPIS: Książka, której tezy streszcza Przedmowa: "Głównym celem masonerii [...] jest wpojenie własnych idei całej ludzkości, zjednoczenie jej pod najwyższą władzą Rządu Światowego, oczywiście masońskiego, i ukształtowanie jej dookoła jednej zasady: laickiego humanizmu, wolnego od wszelkich "przesądów" i "zabobonów", to znaczy od wszelkich dogmatów i przykazań wyższej, nadprzyrodzonej natury. [...] Po dwustu przeszło latach przemyślanych, systematycznych i cierpliwych działań ("sztuka królewska"!) masoneria w znacznej mierze owładnęła sprawami tego świata [...]. Ale wciąż przecież pozostawał na placu boju Kościół katolicki [...]. W upiornym świetle zebranych tu wypowiedzi wybitnych menerów [sic!] wolnomularstwa ukazują się jasno odległe i bliższe przyczyny dokonywanej obecnie w Kościele perfidnej (i groźnej!) dywersji." (s. II, IV) Osnową rozważań Autora jest synarchizm Saint-Yves d'Alveydre'a. Swoją analizę faktów historycznych Autor sytuuje w świetle bezspornych fikcji, takich jak "Instrukcje" A. Pike'a oraz Protokoły Mędrców Syjonu. Bezkrytycznie akceptuje główne wątki mistyfikacji Leo Taxila, cytując ich treści bez podania źródła.

ZAWARTOŚĆ: Przedmowa [bez podpisu] — Wprowadzenie — Wizja naszego świata u siedemnastowiecznych różokrzyżowców — Kongres Wiedeński i Święte Przymierze — Rewolucje roku 1848 — Od artykułu w "Globe" do Kongresu Paryskiego (1849-1856) — Część pierwsza. Ku rządowi światowemu — I. Tworzenie systemu: Demokracja powszechna. Czyżby pojawił się prorok? — Masoneria ogólnoświatowa i palladyzm — Synarchia w Europie — Różokrzyżowcy i martyniści — Saint-Yves d'Alveydre — Spór w latach 1893-1894. Gaullizm Avant La Lettre — II. Zaczyna się era Synarchii: Ruch synarchiczny — Pakt Synarchiczny — Sztandar czarno-biało-czerwony. Wojna 1939 roku — III. Początki Rządu Światowego 1944: List brata Roosvelta do Stalina — Możliwe przeobrażenie ONZ — Pewien Kongres w Wersalu — Tajne porozumienie między Nowym Jorkiem a Moskwą — Socjalizm totalitarny i ogólnoświatowy — Terror i przemoc — Amerykański establishment — Fundacje Rockefellera, Forda i Carnegiego — Rada Stosunków Zagranicznych (Council of Foreign Relations - CFR) — Centralna Agencja Wywiadowcza — CIA — Tajne Synody — Bilderbergersi — Załącznik. Nafciarze u "magów" — IV. Świat, Europa, Rosja, Chiny: Podział Świata pod władzą Rządu Światowego — Punkt widzenia zza Atlantyku — Pakt Synarchiczny (francuski) — Europa — Federacyjna Europa Saint-Yvesa d'Alveydre — Pakt Synarchiczny a federalizm — Stany Zjednoczone Europy a federalizm europejski. Pan-Euro-Afryka czy Stany Zjednoczone Europy? — Kryzys — Samookreślenie — Żelazna kurtyna — W czasach Świętego Przymierza — Rewolucja 1917 roku — Jałta — A teraz? — Chiny — V. Generał de Gaulle: Rok 1930 — Lata 1935-1955 — Rok 1955 — Referendum w roku 1958 — Grupa de Gaulle'a — Część druga. Super-Kościół — I. Kościół Uniwersalny a kościoły narodowe: Struktura jawna — Judeochrystianizm i Mojseum paryskie — Kongresy spirytualistyczne — Alchemia synarchiczna — "Święty Jan z nami" — Kościoły narodowe — Saint-Yves d'Alveydre — Pakt Synarchiczny — Zasady rozpowszechniane i stosowane — Nowe chrześcijaństwo — Chrystus-ludzkość — Chrystus-Duch — Irenizm a zbliżenie — Święte Przymierze — II. Teokracja i Pan Świata: Rozdział Autorytetu i Władzy — Hierarchia a Technokracja — Autorytet. Inicjatyczne sztaby główne — Indoktrynacja — Iluminaci — Iluminizm w ONZ — Pan Świata — Teokracja a humanizm inicjatyczny — Relatywna jedność — Imię Niewyrażalne — Wnioski. Podsumowanie czyli światowe Rendez-vous — Kosmopolis - Chrześcijaństwo na opak — "Protokóły Mędrców Syjonu" — Daty wydarzeń — W Kościele — "Organogeneza" — Perspektywy mundialistyczne — Autorytet jednego czynnika — "Ja, gdy będę wywyższony nad ziemię"... — Maryja [datowane: Boże Narodzenie 1966 roku] — Spis treści — [Na ostatnich 5 s. lista nazwisk bez nagłówka: uczestnicy dorocznego spotkania Bilderbergu z 1965 r.]

 

Wydanie drugie:

Rząd światowy. Globalizm, Antykościół i Superkościół / Pierre Virion. — Komorów: Fundacja pomocy Antyk; Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 1999. — 243, [5] s.; 20.5 cm. — ISBN 83-87809-06-3.

UWAGI: Oprawa miękka.

ZMIANY: Przedruk pierwszego wydania. Jako tłumacz podany ks. Henryk Czepułkowski. Na okładce i wewnątrz książki wydrukowany błędny numer ISBN: "83-87809-06-03". Na s. 1 okładki reprodukcja drzeworytu Albrechta Dürera "Czterech jeźdźców Apokalipsy". Projekt okładki: Marcin Dybowski. Przypisy na stronie, bardzo nieliczne. Źródła cytatów najczęściej włączone w strumień tekstu w nawiasach. Niektóre źródła nieprecyzyjnie udokumentowane. Niekonsekwencje w stylu numerowania rozdziałów. Na końcu indeks i opatrzona nagłówkiem "Lista uczestników spotkania Klubu Bilderbergersów" (Villa d'Este Włochy 1965 r.). Jako dodatek oferta wydawnicza (Książki Wydawnictwa Antyk).

 

 

1982
1983 - 1984 - 1986 - 2002

 

WARSZAWSKI Józef, ks. jezuita  (1903-1997)
Zwięzły Komentarz do wydanej przez Kongregację Doktryny Wiary "Deklaracji" o przynależności do stowarzyszeń masońskich / Józef Warszawski. — [Sopot:] Zespół Wydawniczy Ruchu Narodowego, listopad 1982. — 14, [1] s.; 21 cm.

UWAGI: Broszura bez oprawy. Strony 1-2 i 15-16 pełnią rolę okładki. Polski przekład komentownej deklaracji na s. 6. Na końcu broszury (s. 15) "Instrukcje" Alberta Pike'a dla 23 Rad Najwyższych Świata, powtórzone za niemieckim przekładem książki amerykańskiego autora, Desa Griffina, Die Herrscher. Luzifers 5. Kolonne (Władcy. Piąta kolumna Lucyfera), Wiesbaden 1980, s. 77. Autor cytował tekst nie wiedząc, że ma do czynienia z pozostałością XIX-wiecznej mistyfikacji Leo Taxila. Od tego momentu "Instrukcje", po blisko stu latach od ich zdezawuowania, weszły na nowo do polskiego piśmiennictwa antymasońskiego. Brak przypisów. Źródła informacji włączone w strumień tekstu.

OPIS: Artykuł dotyczący deklaracji "Sacra Congregatio" z 17 lutego 1981 r., poprzedniczki wydanej 26 listopada 1983 r. deklaracji "Qaesitum est", która zamknęła kwestię. Autor oparł się na źródłach kościelnych [punkt 1] i kilku opracowaniach masońskich [punkt 2]. Według niego "dziennikarze nie bardzo pokwapili się w rozprowadzaniu [...] "deklaracji", a jeszcze mniej w jej skomentowaniu czy uzasadnieniu. Wypada przeto, by co najmniej kler, świecki i zakonny, uzupełnił te luki, tzn. by co najmniej wiedział cokolwiek o owej "Deklaracji" i by potrafił jej słuszność w obliczu nieuchronnych ataków uzasadnić. Cel taki wymaga zarówno zapoznania się z historycznym tłem, na którym wyrosła owa "Deklaracja", jak bardziej jeszcze wniknięcia ideologicznego w jej uzasadnienie teologiczne." (s. 3). Uzasadnienie w punkcie 2 to głównie krytyka idei "Wielkiego Budowniczego Świata" prowadząca do konkluzji, iż za tą ideą kryje się szatan.

ZAWARTOŚĆ: 1. Tło historyczne "Deklaracji" . — 2. Tło ideologiczne "Deklaracji".

 

Wydanie drugie:

Kościół katolicki a masoneria. — Cz. I: wybór z dokumentów kościelnych. — Warszawa: Instytut Dokumentacyjno-Wydawniczy "Polska Myśl Narodowa", 1983. — V, [1], 7, [1], 15 s.; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy z maszynopisu.

ZAWARTOŚĆ: Przedmowa (Wydawca) — Kilka uwag o masonerii i jej działalności w życiu współczesnej Polski. (Przedruk z: Warszawa: Kuria Metropolitalna 1980-1982). — O. J. Warszawski, SJ: Zwięzły komentarz do wydanej przez Kongregację Doktryny Wiary "Deklaracji" o przynależności do stowarzyszeń masońskich.

 

Wydanie trzecie:

Kościół od wewnątrz zagrożony. — Warszawa: Instytut Dokumentacyjno-Wydawniczy "Polska Myśl Narodowa", 1984. — 27 s.; 21 cm.

OPIS: Wspólne wydanie dwóch artykułów. Tytuł całości pochodzi od pierwszego z nich, autorstwa J.K. Tarnowskiego, opartego na wydanej w tym samym roku książce ks. Michała Poradowskiego "Kościół od wewnątrz zagrożony".

ZAWARTOŚĆ: Jan Kazimierz Tarnowski, Kościół od wewnątrz zagrożony. — ks. Józef Warszawski, Zwięzły komentarz do wydanej przez Kongregację Doktryny Wiary "Deklaracji" o przynależności do stowarzyszeń masońskich.

 

Wydanie czwarte:

Zwięzły Komentarz do wydanej przez Kongregację Doktryny Wiary "Deklaracji" o przynależności do stowarzyszeń masońskich / o. J. Warszawski, S.J. — [Warszawa:] Wydawnictwo "Jestem Polakiem", 1986. — 14, [2] s.; 21 cm.

UWAGI: Broszura bez oprawy. Przedruk wydania z 1982 r.  
 
 
 

 

Wydanie piąte:

Zwięzły komentarz do wydanej przez Kongregację Doktryny Wiary "Deklaracji" o przynależności do stowarzyszeń masońskich. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2002. — 25, [7] s. — (Biblioteka Wszechpolaka). — ISBN 83-88020-13-7.

UWAGI: Na okładce podtytuł: "Kościół wobec masonerii".

ZMIANY: Dołączono "Wprowadzenie" autorstwa Macieja Twaroga, redaktora naczelnego "Wszechpolaka". Wzmacnia on jeszcze bardziej autorytet obarczonego fatalnym błędem tekstu: "[...] o. Warszawski przybliżając postulaty i dokumenty masońskie, zestawia je z nauką Kościoła wykazując fakt przez wielu nie przyjmowany do wiadomości, iż masoneria to nie tylko organizacja charytatywna, tylko odrębna "religia", w której tle jako "bóg" pojawia się Lucyfer i wiara w niego. Całość komentarza jest zwięzła i rzeczowa. Bez wątpienia jest świetną interpretacją tego jakże ważnego dokumentu z 1981 roku, [...]. Prezentowany przez "Bibliotekę Wszechpolaka" zwięzły komentarz o. Warszawskiego, to nie pierwsza i nie ostatnia nasza publikacja, którą obnażamy oblicze masonerii. [...]" (Wprowadzenie).

 

 

1983
1983 - 1984 - 1986 - 1986 - 1988 - 1994 - 2001

 

PORADOWSKI Michał, ks. (1913-2003)
Kościół od wewnątrz zagrożony / Michał Poradowski. — Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, 1983. — 257 s.; 22 cm.

OPIS: Pierwsze wydanie pracy, napisanej w latach 1945/1946. Autor krytycznie wypowiada się o sytuacji Kościoła i łączy tę krytykę z tezą o masońskiej infiltracji Kościoła.

 

Wydanie angielskie:

The Church threatened from within. — London, 1983.

ZMIANY: Angielski przekład pracy "Kościół od wewnątrz zagrożony".

 

Wydanie drugie polskie:

Kościół od wewnątrz zagrożony. — Drugie wydanie. — Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, 1984. — 222 s.

 
 
 
 

 

Wydanie drugie angielskie:

The Church threatened from within. — Translated and edited by Joseph Jankowiak. — Elmwood Park [Ohio]: Józef Jankowiak, 1986. — 328 s.: il.

 

Wydanie trzecie polskie:

Kościół od wewnątrz zagrożony / Michał Poradowski. — [Warszawa]: Unia Nowoczesnego Humanizmu, [1986] — 257, [1] s.; 21 cm.

 

Wydanie czwarte polskie:

Kościół od wewnątrz zagrożony. — Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, 1988. — 258 s.

 
 
 
 

 

Wydanie piąte polskie:

Kościół od wewnątrz zagrożony. — Wrocław: Wydawnictwo Armel, 1994. — 222 s. — ISBN 83-86553-00-6.

 
 
 
 

 

Wydanie szóste polskie:

Kościół od wewnątrz zagrożony /. — Wrocław: Wydawnictwo Nortom, 2001. — 244 s. — ISBN 83-85829-78-4.

 

 

1990
1993

 

GOLĘDZINOWSKI Jacek
Jawne historie tajemnych stowarzyszeń / Jacek Golędzinowski. — Łódź: Poprzeczna Oficyna, 1990 (Łódź: Prasowe Zakłady Graficzne). — 105, [3] s.: il.; 21 cm.

UWAGI: Oprawa miękka. Na s. 4 okładki wprowadzenie wydawcy. Projekt okładki: Leonard Grabowski.

OPIS: Zbiór artykułów, wcześniej publikowanych w miesięczniku "Fikcje i Fakty", poświęconych sektom, kultom, tajnym stowarzyszeniom i nowym religiom. Według autora jest to "[...] karnet biletów wizytowych tych towarzystw, które budzą największe zainteresowanie przy jednoczesnym niedostatku polskiego piśmiennictwa na ich temat. [...] Poruszanie problematyki tajemnych stowarzyszeń w pracy o niniejszej objętości przypomina wycieczkę wokół samego wierzchołka góry lodowej. Jednakże nawet stamtąd coś widać i z pewnością jest to najbezpieczniejszy sposób penetracji obiektu. Książka ta jest początkiem. Czego? O tym rozstrzygną Czytelnicy." (Zamiast zakończenia, s. 105). Książka ta stała się początkiem nowego życia dla satanicznych rewelacji w polskiej literaturze antymasońskiej. Autor przedrukował tu artykuł "Świątynia Trapezoidu" (wcześniej opublikowany w "FiF", lipiec 1985, pt. "Heretycy nadchodzą"), do którego włączył fragmenty mistyfikacji Leo Taxila: opowieść o Izaaku Longu i przywiezieniu przez niego posążka Bafometa do Charleston, oraz o Albercie G. Mackay'u i Albercie Pike'u jako przywódcach satanistycznego "Zreformowanego Palladium". Golędzinowski utożsamił taxilowskie "Palladium" z Rytem Szkockim Dawnym i Uznanym wolnomularstwa i wszczepił mistyfikację Taxila ponownie do polskiej literatury antymasońskiej.

ZAWARTOŚĆ: Spis treści — Wprowadzenie — Różokrzyżowcy (Fraternitas Rosae Crucis) — Masoni — H.P.B> albo skandal za skandalem czyli krótka historia "Towarzystwa Teozoficznego" — "Assassini" Zabójcy — Mormoni — Świątynia Trapezoidu (Kościół Szatana Antona Szandora La Vey) — Towarzystwo Aetherius. — Zamiast zakończenia.

 

Wydanie drugie:

Sekrety masonów i... — [b.m.:] InterBook 1993. — 105 s.

UWAGI: Wznowienie "Jawnych historii tajemnych stowarzyszeń" pod zmienionym tytułem. Na okładce błędna adnotacja wydawcy: "Po raz pierwszy w Polsce".

 

 

1991
1994

 

TEJKOWSKI Bolesław   (1933-)
Walka z Żydo Masonami o wiarę i Polskę. — [London, Ontario]: Katolickie Publikacje, b.r. [ok. 1991]. — 150 s.; 20 cm.

UWAGI: Oprawa miękka. Tło okładki białe, bez elementów graficznych. Wydawcą jest kanadyjska oficyna Zbigniewa Kozłowskiego "Catholic Publishing", działająca w miejscowości London w prowincji Ontario. Książki przeznaczone na rynek polski podpisywane były polską wersją oryginalnej nazwy firmy.

OPIS: Praca poświęcona "Żydomasonerii", do której Autor zalicza wszystkich aktualnie obecnych na polskiej scenie politycznej - za wyjątkiem członków swojego politycznego stronnictwa. Ogrom pracy koncepcyjnej i śledczej Autora zauważył wydawca (Zbigniew Kozłowski) rozpoczynając swój wstęp słowami: "Pisanie na temat żydo-masonów nie jest rzeczą łatwą, gdyż temat ten jest niezmiernie rozległy [...]".

 

Wydanie drugie:

Walka o Polskę. Władza i własność w ręce Polaków — Warszawa: Wydawnictwo "Polska Wspólnota Narodowa", 1994. — 274 s.

UWAGI: Pozycja dedykowana "wszystkim Żydom, Chrześcijanom i Masonom wszelkiego stanu".

 

 

1991
1998

 

BUGAJ Roman, (1922-)
Hermetyzm. — Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. — 328, [4] s.: faks., fot., portr., rys.; 24 cm. — ISBN 83-04-03559-6.

UWAGI: Oprawa miękka.

 
 
 
 

 

Wydanie drugie:

Hermetyzm. — Wydanie 2 poprawione i rozszerzone. — Tom 1. — Warszawa: Wydawnictwo "Orion" 1998.

UWAGI: Rec.: Michał Otorowski, "Ars Regia" 1998/1999, nr 13/14, s. 289.

Hermetyzm. — Wydanie 2 poprawione i rozszerzone. — Tom 2. — Warszawa: Wydawnictwo "Orion" 1998.

ZMIANY: Dołożono m.in. przedostatni rozdział, poświęcony dziejom alchemii w Polsce pod panowaniem Stanisława Augusta, drukowany uprzednio jako osobny artykuł (Hermetyzm w Polsce doby stanisławowskiej, "Analecta" 1993 nr 2, s. 155-219).

 

 

1991
1992 - 1995 - 1999

 

GÜNTHER Bonifacius, ks., karmelita bosy
Szatan: Największy wróg człowieka / P. Bonifacius Günther CCD. — Wydanie trzecie. — Wrocław: Wydawnictwo "Arka", 1991. — [4], 346, [1] s., [1] k. tabl.: il.; 20 cm.

UWAGI: Oprawa miękka. Na okładce tytuł: "Szatan istnieje naprawdę". Okładkę i kartę tytułową projektowała Katarzyna Ojak. Tekst częściowo tłumaczony z różnych języków. Tytuł oryginalny fragmentu, od którego pochodzi tytuł zbioru: "Satan, der Widersacher Gottes", 1972. Oznaczenia polskich wydań nie numerują ich kolejno. Jest to być może nawet już piąta edycja tej książki. Jej zasięg i poczytność w Polsce nie były nigdy badane, skądinąd wiadomo jednak, że książka rozeszła się w setkach tysięcy ezgemplarzy. Jest to pierwszy w III RP - i chyba jedyny jak dotąd - przykład oszałamiającego sukcesu wydawniczego opartego w 100% na marketingu wirusowym.

OPIS: Zasadnicza część książki, którą stanowią prywatne objawienia Don Ottavio Micheliniego, została w polskiej edycji opatrzona licznymi dodatkami, stopniowo powiększanymi w kolejnych wydaniach. Do polskiej literatury masońskiej włącza tę książkę dołożony w obecnym wydaniu (albo we wcześniejszym "wydaniu drugim uzupełnionym") anonimowy tekst inspirowany tezą pochodzącą z ww. objawień, przedstawiający masonerię jako "hierarchiczny kościół szatana" (s. 255-286). Tekst łączy działalność masonerii, komunistów i syjonistów pod szyldem satanizmu i sugeruje istnienie jednego zamysłu zniszczenia Kościoła realizowanego świadomie w dziejach świata przez te siły. W późniejszych wydaniach dodatki prowadzą czytelników na pozycje antykatolickie i antypapieskie. Ten subtelny i finezyjny zwrot, poprzedzony dekadą wirusowego marketingu i klasycznego brandingu, wyrobił jej opinię, iż jest to - paradoksalnie - "książka, która sama w sobie stanowi dowód, że szatan istnieje naprawdę".

ZAWARTOŚĆ:

 

Wydanie czwarte:

Szatan: Największy wróg człowieka / P. Bonifacius Günther CCD. — Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione. — Wrocław: Wydawnictwo "Arka", 1992. — 410 s.: il.; 20 cm.

UWAGI: Oprawa miękka.

ZMIANY: Tytuł na karcie tytułowej wydrukowany w kolorze czerwonym. Zwiększona liczba dodatków.

 

Wydanie piąte:

Szatan istnieje naprawdę. Największy wróg człowieka / P. Bonifacius Günther CCD. — Wydanie czwarte poprawione i uzupełnione. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1995. — ISBN 83-901606-6-8.

UWAGI: Oprawa miękka.

ZMIANY: Zmieniony tytuł. Zmieniony kolor okładki. Zwiększona liczba dodatków.

 

Wydanie szóste:

Szatan istnieje naprawdę. Największy wróg człowieka. / P. Bonifacius Günther CCD. — Wydanie czwarte specjalne, rozszerzone. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1999. — 570 s. — ISBN 83-901606-6-8.

UWAGI: Oprawa miękka.

ZMIANY: Dodruk wydania z 1995 r. z jeszcze większą liczbą dodatków.

 

 

1992
2007

 

GERVASO Roberto (1937-)
Cagliostro. Życie Giuseppe Balsama, maga i awanturnika / Roberto Gervaso. — Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992. — 243, [3] s., 8 k. tabl.: il. — (Biografie Sławnych Ludzi). — ISBN 83-06-02219-X.

UWAGI: Oprawa twarda. Przekład z jęz. włoskiego, tłum. Anna Wasilewska. Tytuł oryginalny: "Il grande mago: vita, morte e miracoli del conte di Cagliostro", 1972.

 
 
 

 

Wydanie drugie:

Cagliostro: życie Giuseppe Balsama, maga i awanturnika / Roberto Gervaso. — Katowice: Wydawnictwo "Książnica", 2007. — 261, [3] s.; 17,5 cm. — (Książnica kieszonkowa). — ISBN 978-83-250-0028-8.

 

 

1992
1998 - 2005

 

RODRIGUEZ José Maria Caro, kardynał (1866-1958)
Wolnomularstwo i jego tajemnice / Kard. José Maria Caro Rodriguez. — [Warszawa: Władysław Bruliński], 1992. — [8], 259, [1] s.; 20,5 cm.

UWAGI: Oprawa miękka. Przekład z jęz. hiszpańskiego, tłumacz nieznany. Tytuł oryginalny: "El mistero de la masoneria", ok. 1926 (wydanie 2 chilijskie). — Książka to powielony maszynopis. Brak numeru ISBN. Brak przypisów. Źródła informacji włączone w strumień tekstu. Wszystkie, bardzo liczne sekcje tekstu opatrzone tytułami i dodatkowo ponumerowane od 1 do 186. Numery uwzględnione w spisie treści. Występują niekonsekwencje w stylu numerowania części i rozdziałów. Bibliografia, s. 7-8.

OPIS: Według Autora, arcybiskupa Santiago de Chile i prymasa Chile, "książka ta nie ma innego zadania jak poinformowanie Czytelników o masonerii" (Przedmowa, s. 6). Niestety, Autor korzystał bezkrytycznie z książki Souvenirs d'une 33°. Adriano Lemmi. Chef Supreme des Francs-Maçons, (Paris 1894) autorstwa Domenico Margiotty (współpracownika Leo Taxila) i włączył do swojego dzieła zawarte w niej sataniczne mistyfikacje. Nadały one ton całemu wywodowi.

ZAWARTOŚĆ: Spis treści. — Kim był autor książki [artykuł z New Catholic Encyclopedia, t. 3 (1967)]. — Przedmowa do drugiego wydania [bez podpisu i datacji]. — Prace i autorzy, na których się opierano oraz stosowane skróty (26 poz.). — Wstęp. Tajemnica masonerii: odkrywanie zasłony. — Istota masonerii: Organizacja masonerii. — Tajemnice i przysięgi masońskie. — Cel masonerii. — Tworzenie i działanie lóż. — Nauczanie masońskie. — Związek z natury swojej kłamliwy: Masoneria i katolicyzm. — Religia masońska. — Masoneria i polityka. — Masoneria i jej ideały wolności, równości i braterstwa. Nowe oszustwo. — Masoneria i jej ideał moralności. — Masoneria i jej ideał dobroczynności. — Masoneria i jej ideał wiedzy i postępu. — Doktryny masonerii: Doktryny filozoficzne i społeczne. — Międzynarodowy Kongres Antymasoński w Trento. Streszczenie. — Pochodzenie masonerii i jej stosunek do inych sekt: Pochodzenie masonerii. — Pokrewieństwo masonerii z judaizmem. — Czy masoneria jest narzędziem judaizmu. — Sposoby działania masonerii: Sposoby ogólne. — Podstępy masońskie. — Masoneria adopcyjna i wilczęta. — Potępienie masonerii: Dlaczego Kościół potępia ogólnie masonerię?. — Podsumowanie potępienia przez Kościół [m.in. obszerne streszczenie Humanum genus Leona XIII]. — Potępienie ze strony władz cywilnych. — Zakończenie. — Dodatek. Oświadczenie Konkregacji Nauki Wiary z dnia 26 listopada 1983 r. w sprawie masonerii [Deklaracja Qaesitum est].

 

Wydanie drugie:

Wolnomularstwo i jego tajemnice / Ks. kard. José Maria Caro Rodriguez. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja" 1998. — 285, [3] s.; 21 cm. — ISBN 83-909116-3-9.

UWAGI: Oprawa miękka. Na s. 4 okł. nota o autorze. Rec.: Marcin Olbrycht, Tajemnice fratuszków, "Nasz Dziennik" 1998, nr z 14 grudnia, s. 7.

ZMIANY: Zawartość to wierny co do słowa przedruk tekstu wydanego w 1992 r. W całej książce dokonano zaledwie dwóch retuszy: (1) w tytule wykazu literatury jest "autorzy na których się opieram" zamiast, jak poprzednio, "na których się opierano"; (2) z tytułu części piątej (Sposoby działania masonerii) usunięto ostatni wyraz. Dodatek "Oświadczenie Kongregacji Doktryny Wiary z dnia 26 listopada 1983 r. w sprawie masonerii" (tj. deklaracja "Quaesitum est") – również bez zmian.

 

Wydanie trzecie:

Wolnomularstwo i jego tajemnice / Ks. kard. José Maria Caro Rodriguez. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2005. — 285, [3] s.; 21 cm. — (Biblioteka Wszechpolaka). — ISBN 83-909116-3-9.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania drugiego z nową datą roczną. Na okładce nazwa serii: "Biblioteka Wszechpolaka".

 

 

1992
2003 - 2004

 

TAZBIR Janusz (1927-)
Protokoły mędrców Syjonu: Autentyk czy falsyfikat?. — Warszawa: Interlibro, 1992. — 263, [1] s.; 20 cm. — ISBN 83-85161-15-5.

UWAGI: Rec.: Małgorzata Szpakowska, Jedna z książek, które zabijały, "Gazeta Wyborcza" 1992, nr 51 z 29 lutego-1 marca, s. 15.


 
 
 

 

Wydanie drugie:

Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat. — Warszawa: Wydawnictwo Iskry 2003 (Łodź: Łódzka Drukarnia Dziełowa). — 295, [5] s.; 19,5 cm. — ISBN 83-207-1742-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Wydanie oznaczone jako "Wydanie I w tej edycji". Zawiera tekst Protokołów z wydania "Samoobrony Narodu" (Poznań 1938).

 

Wydanie trzecie:

Protokoły Mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat? — Warszawa: Iskry, 2004. — 299 s.; 19.5 cm. — ISBN 83-207-1749-3.

UWAGI: Oprawa twarda, obwoluta.

 

 

1993
1996

 

HASS Ludwik Ferdynand (1918-2008)
Masoneria polska XX wieku. Losy, loże, ludzie / Ludwik Hass. — Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Polczek" Polskiego Czerwonego Krzyża, 1993 (Olsztyn: Olsztyńskie Zakłady Graficzne). — 360 s., [32] s. tabl.: il.; 21 cm. — ISBN 83-85272-13-5.

UWAGI: Oprawa twarda. Na s. 1 okładki zdjęcie pamiątkowe ze zjazdu europejskich Wielkich Mistrzów (lata 90). Na s. 4 okładki informacje o Autorze i fotografia Autora (projekt okładki, karty tytułowej i wkładki ilustracyjnej: Anna Wojciechowska-Paprocka). Poza wyjątkiem na s. 8 [piosenka kabaretowa] brak przypisów. W części historycznej źródła informacji włączone w strumień tekstu w nawiasach. Rec.: Krzysztof Tarka, "Ład" 1994, nr 10, s. 8; Toż, "Śląsk" 1997, nr 6, s. 73; Elżbieta Wichrowska, "Nowe Książki" 1994, nr 2, s. 5-6; Jan Puchalski, "Słowo. Dziennik Katolicki" 1994, nr z 13-14 III; Tomasz Stańczyk, Wolnomularze bez legendy, "Rzeczpospolita" 1993, nr z 5 I; J. Porada, "Myśl Polska" 1994, nr 1; Pod znakiem kielni, "Przegląd Tygodniowy" 1993, nr z 25 VII; "Wprost" 1993, nr z 14 II, nr z 21 II; Krzysztof Tarkus, Masoneria a polityka, "Ład" 1994, nr z 6 III.

OPIS: "Pokazać odmitologizowany obraz wolnomularstwa polskiego w wieku dwudziestym, daleki od jego wersji diabolicznej i anielskiej – takie zadanie stawia sobie niniejsza książka. Toteż zebrano i podano w niej dane wynikające z wiarygodnych, krytycznie potraktowanych, różnorodnych krajowych i zagranicznych materiałów źródłowych. Informacje doprowadzono do roku 1991 włącznie. Zgrupowano je w trzech częściach" (s. 8-9). Te trzy części to część historyczna, wykaz placówek i pierwsza wersja "Słownika biograficznego polskich wolnomularzy XX wieku."

ZAWARTOŚĆ: [Wstęp, zamiast tytułu motto: fragment Fijołków A. Asnyka] — I. Losy organizacji. Dzieje "Sztuki królewskiej" w Polsce: Średniowieczne korzenie — Angielskie początki i ich ciąg dalszy — Na ziemiach Rzeczypospolitej szlacheckiej (wiek XVIII i XIX) — Odrodzenie organizacji (1910-1914) — Trudności czasu wielkiej wojny (1914-1918) — Rozmach organizacyjny, aspiracje i rozczarowanie (1918-1923) — W trosce o los kraju i przyszłość organizacji (1924-1926) — Od wielkich nadziei do głębokiego zawodu (1926-1933) — Między nadzieją a rezygnacją (1933-1938) — Pół wieku "życia pozagrobowego" (1939-1989) — Odrodzenie — Ważniejsze źródła i opracowania [16 jednostek archiwalnych, 4 zbiory prywatne, 12 opracowań] — II. Loże. Wykaz placówek wolnomularskich i ich polskich instancji naczelnych: Objaśnienie skrótów — A. Loże trzech pierwszych stopni wtajemniczenia (inaczej: błękitne, świętojańskie, symboliczne) i kółka wolnomularskie: a) na terenie Drugiej Rzeczypospolitej — b) polskie za granicą - B. Placówki stopni wyższych — C. Instancje naczelne — Aneks. Skład osobowy Wielkiej Loży w latach 1926-1938 — Skorowidz miejscowości — [wkładka ilustracyjna] — III. Ludzie: Słownik skrótów — Słownik wolnomularzy polskich XX wieku [518 haseł] — Aneks I. Wykaz imion zakonnych członków międzywojennych placówek Wielkiej Loży — Aneks II. Wykaz imion zakonnych członków międzywojennych placówek polskich Zakonu Mularskiego Wschodniego Obrządku Dawnego i pierwotnego Memphis-Misraim — [Summary:] The Polish Freemasonry in the XXth century. Lives, Lodges, People — Spis ilustracji [28 cb, 34 wlb] — Spis tabel [3 szt.] — Spis treści — Reklama [czasopismo "Ars Regia"].

 

Wydanie drugie:

Masoneria polska XX wieku. Losy, loże, ludzie / Ludwik Hass. — Wydanie II rozszerzone i uzupełnione. — Warszawa: Kopia sp. z o.o., 1996. — 293, [3] s., il.; 23,5 cm. — ISBN 83-86290-16-1.

UWAGI: Oprawa miękka. Na s. 1 okładki cyrkiel i węgielnica w stopniu mistrza i adnotacja "Słownik biograficzny wolnomularzy". Na s. 4 okładki krótkie wprowadzenie wydawcy i nota o Autorze. (projekt okładki i karty tytułowej: Studio AWP - Anna Wojciechowska-Paprocka). Rec.: Tomasz Markiewicz, "Nowe Książki" 1997, nr 4, s. 37-38; Kamil Michalski, "Wiadomości Kulturalne" 1997, nr 25, s. 21; Norbert Wójtowicz, "Notatki Płockie" 1996, nr 4, s. 51-53.

ZMIANY: Podział treści bez większych zmian. Usunięto jedynie angielskie podsumowanie i kolorową wkładkę ilustracyjną. Wszystkie ilustracje włączono w strumień tekstu i zmniejszono ich liczbę do 50. Ujednolicono tytuły powtarzających się sekcji. "Objaśnienie skrótów" zamiast dotychczasowego "Słownika skrótów" w części III. W stosunku do pierwszego wydania znacznie rozszerzono część historyczną: w partiach dotyczących okresu po wrześniu 1939 r. została ona doprowadzona do września 1995 r. Poważnie rozszerzony został "Słownik wolnomularzy polskich XX wieku", zawierający teraz 637 haseł, do którego włączono także kilkanaście nazwisk współczesnych wolnomularzy polskich. Jak poprzednio w części historycznej brak przypisów - źródła informacji włączono w strumień tekstu w nawiasach.

 

 

1993
1994

 

KRAJSKI Stanisław (1956-)
Masoneria polska 1993. Fakty Konteksty Komentarze. — Warszawa: Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, 1993. — 130, [6] s.; 20,5 cm. — ISBN 83-901279-0-3.

UWAGI: Oprawa miękka. Książkę otwierają motta z dzieł André Frossarda i św. Maksymiliana Marii Kolbego. Przypisy na końcu każdego rozdziału. Bibliografia, s. 125-130. 15 pozycji wymienionych w przypisach nie zostało uwzględnionych w bibliografii. Tam z kolei na 131 wymienionych pozycji 80 nie zostało użytych w książce jako źródło informacji. Rec.: "Ład" 1994, nr z 10 maja; "Gazeta Polska" 1994, nr z 19 maja; "Masoneria polska" według dra Krajskiego, "Wolnomularz Polski" nr 3 [maj-czerwiec 1994], s. 24; Elżbieta Wichrowska, "Nowe Książki" 1994, nr 2, s. 12-13; Tadeusz Cegielski, "Ars Regia" 1994, nr 1 (6), s. 146; Małgorzata Stopikowska, "Duszpasterz polski zagranicą" 1996, nr 1 (198), s. 123-124 (wraz z książką A. de Lassus, Masoneria intrugująca tajemniczość).

OPIS: "Zadaniem tej książki jest ukazanie zagrożenia podstawowych wymiarów naszego życia, wyników niszczących nasze człowieczeństwo i przyjaźń z Chrystusem, propozycji intelektualnych, moralnych, religijnych prowadzących, choć może nie zawsze wprost, do takiego zindoktrynowania polskiego społeczeństwa, którego owocem miałaby być "śmierć" Kościoła katolickiego w Polsce i takie "rządy dusz", które rodziłyby skrywany, ale faktyczny supertotalitaryzm. Nie jest to więc książka tylko o masonerii ale także o tym, co nazwałem masonerią w najszerszym tego słowa znaczeniu, co w istocie jest przybierającą setki postaci propozycją księcia tego świata uczynienia z nas bogów, którzy zapatrzeni w swoją "boskość" utracą nie tylko to, co najcenniejsze - przyjaźń z prawdziwym Bogiem ale również swoją wewnętrzną i zewnętrzną wolność i wszystko to, co ona rodzi, to, co stanowi o sensie ludzkiego życia". (Od autora, s. 10-11).

ZAWARTOŚĆ: Pius XI [fragm. przemówienia z 4 X 1929]. — Kard. August Hlond [fragm. przemówienia z 6 XI 1926]. — Od autora; Stosunek Kościoła do masonerii; Prymas Tysiąclecia o masonerii-przestroga dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. — Doktryna masonerii. — Judaszowy pocałunek czyli śmiertelna pułapka masonerii. — Marzenia Wielkiego Mistrza. — Masoneria i satanizm. — Masoneria i New Age. — Masoneria i lewica. — Masoneria i demokracja w Polsce. — Masoneria polska 1939-1993. — Program polskiej masonerii zawarty w tzw. deskach lożowych. — Masoneria i Kluby Rotariańskie. — Masoneria, KSS "KOR", Unia Demokratyczna. — Czy masoneria rządzi światem? — Katolicy wobec "masońskiego świata". — Kto zwycięży? — Zakończenie — "Blask prawdy jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy". — Bibliografia [131 poz.].

 

Wydanie drugie:

Masoneria polska 1993. Fakty. Konteksty. Komentarze / Stanisław Krajski. — Warszawa: Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, [1994] (Olsztyn: Diecezjalny Zakład Poligraficzny). — 130, [6] s.; 20,5 cm. — ISBN 83-901279-1-1.

UWAGI: Oprawa miękka. Wydanie oznaczone jako "Wydanie II poprawione".

ZMIANY: Żadnych zmian w stosunku do wydania pierwszego. Z tytułów rozdziałów usunięto kropki. Książka wydrukowana na lepszym papierze. Na odwrocie karty tytułowej informacja o drukarni. Na s. 4 okładki dodano trzy akapity wprowadzenia, na s. 1 okładki informacja o poprzednim i obecnym wydaniu. Autora i tytuł podano teraz także na grzbiecie książki.

 

 

1993
1995

 

ZWOLIŃSKI Andrzej, (1957-)
Wokół masonerii / ks. Andrzej Zwoliński. — Kraków : [KSM Archidiecezji Krakowskiej], 1993. — 153, [1] s.: il.; 21 cm. — (Biblioteczka KSM; 5).

UWAGI: Oprawa miękka.

OPIS: O celu przygotowania tej kompilacji czytamy w Przedmowie: "Wokół masonerii [...] jest podręcznikiem najistotniejszych prawd o historii i współczesności masonerii. [...] Zapewne książka Ks. dr A. Zwolińskiego dotrze do różnych odbiorców, być może i takich, którzy są przekonani, że masonów już nie ma, zaś na czytanie o nich szkoda czasu. Myślę, że po lekturze Wokół masonerii nie tak śmieszną będzie już dla nich stara "spiskowa teoria dziejów"".

 

Wydanie drugie:

Wokół masonerii. — Wydanie drugie. — Kraków: KSM Archidiecezji Krakowskiej, 1995. — 153, [1] s.: il. — (Biblioteczka KSM; 5). — ISBN 83-903324-1-8.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania pierwszego z nową datą roczną.

 

 

1994
1996 - 1999 - 2000 - 2002 - 2004 - 2005

 

BAIGENT Michael (1948-), LEIGH Richard (1943-2007), SOSKIN Henry (1930-)
Święty Graal, święta krew / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln. — Warszawa: "Książka i Wiedza", 1994. — 357, [3] s.; 21 cm. — ISBN 83-05-12656-0.

UWAGI: Oprawa miękka. Henry Soskin pisze pod pseudonimem "Henry Lincoln". Przekład z jęz. angielskiego, tłum. Robert Sudół. Tytuł oryginalny: "Holy Blood, Holy Grail", 1982.

OPIS: Utwór z gatunku dziennikarstwa historycznego, autorstwa spółki trzech autorów: pochodzącego z Nowej Zelandii wolnomularza, jednego z Wielkich Oficerów Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii, z zawodu dziennikarza (Baigent), brytyjskiego scenarzysty telewizyjnego i niespełnionego aktora (Soskin) oraz amerykańskiego, zawodowego prozaika (Leigh). Pomysł na książkę opierał się na założeniu, że przekazy Ewangelii są mitem, możliwe jest zatem, a przynajmniej uprawnione, podjęcie próby zastąpienia tego mitu innym, nowym. Autorzy odsłaniają czytelnikom koncepcję, według której "św. Graal" to nie przedmiot z legend średniowiecza, lecz żywe osoby: linia potomków Jezusa z Nazaretu, który przed śmiercią miał począć dziecko z Marią z Magdali. Ta linia miała następnie związać się z frankijską dynastią Merowingów, a strzec tajemnicy miał "Przeorat Syjonu" - tajna organizacja wymyślona we Francji przez Pierre Plantarda (1920-2000) i wykorzystana przez spółkę autorską na potrzeby tworzonego mitu. "Święty Graal i święta krew" ostarczył Danowi Brownowi pomysłu literackiego na "Kod Leonarda da Vinci" (2003). Proces o plagiat, który wytoczył Brownowi Baigent w roku 2006 (gdy do kin wchodziła ekranizacja "Kodu") wzmocnił spadającą sprzedaż "Świętego Graala i świętej krwi", przyćmionych sukcesem beletrystyki Browna. Sąd oddalił powództwo ze względu na to, że Baigent określał swoje dzieło jako pracę z zakresu badań historycznych. Literatowi wolno było zatem beletryzować owe "ustalenia historyczne". Do literatury masońskiej zalicza się to dzieło z dwóch ważkich powodów. Pierwszym jest osoba głównego autora, wysokiej rangi masona, członka UGLE. Drugim powodem jest nowy nurt literacki, zapoczątkowany przez Dana Browna, łączący fabułę klasycznej powieści detektywistycznej z wątkami ezoterycznymi i masońskimi. Ten nurt wyrósł z beletryzacji mitu skomponowanego w "Świętym Graalu i świętej krwi".

 

Wydanie drugie:

Święty Graal, święta krew / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln. — Warszawa: "Książka i Wiedza", 1996. — 357, [24] s. tabl.: il., faks., fot., mapy, 1 pl., portr.; 21 cm. — ISBN 83-05-12811-3.

 

Wydanie trzecie:

Święty Graal, święta krew / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln. — Wydanie 3. — Warszawa: "Książka i Wiedza", 1999. — 357, [24] s. tabl.: il., mapy, portr.; 21 cm. — ISBN 83-05-13066-5.

 

Wydanie czwarte:

Święty Graal, święta krew / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln. — Wydanie 4. — Warszawa: "Książka i Wiedza", 2000. — 357, [24] s. tabl.: il., mapy; 21 cm. — ISBN 83-05-13066-5.

UWAGI: Dodruk wydania trzeciego z nową datą roczną.

 

Wydanie piąte:

Święty Graal, święta krew / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln. — Warszawa: "Książka i Wiedza", 2002. — 357, [1] s., [24] s. tabl.: il., mapy; 21 cm. — ISBN ISBN 83-05-13234-X.

 

Wydanie szóste:

Święty Graal, święta krew / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln. — Wydanie 6. — Warszawa: "Książka i Wiedza", 2004. — 357, [1] s., [24] s. tabl.: il. fot., mapy, portr.; 21 cm. — ISBN 83-05-13353-2.

 

Wydanie siódme:

Święty Graal, święta krew / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln. — Warszawa: "Książka i Wiedza" 2005. — 357, [1] s., [24] s. tabl.: il. fot., mapy, portr.; 21 cm. — ISBN 83-05-13386-9.

UWAGI: Dodruki wydania szóstego. Ukazały się w kwietniu i czerwcu 2005 r.

 

 

1994
1998 - 1998 - 2002

 

CZEPUŁKOWSKI Henryk Elizeusz, ks. kanonik (1911-2004)
Antykościół w natarciu!. — Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Fulmen", 1994 (Brwinów: "Grafus" s.c.). — 122, [6] s.; 19 cm. — (Gorące tematy; 4). — ISBN 83-901106-4-4.

UWAGI: Oprawa miękka. Na s. 1 okładki wlb ilustracja przedstawiająca alegorię światowego, antykościelnego spisku: dwie sylwetki mężczyzn (starego semity i młodego księdza z książką Pierre Teilharda de Chardin pod pachą) w szarfach masońskich, trzymających dłonie na globusie. Za nimi bazylika św. Piotra zalewana wzburzonymi falami, a nad ich głowami płonący równoramienny trójkąt z literą G wewnątrz. Wzdłuż boków trójkąta biegnie napis, złamany na wierzchołku: "lucem ferens" (projekt graficzny: Romuald Sławiński). Na s. 4 okładki wprowadzenie wydawcy. Przypisy końcwe (39, po przypisie 20 "Nota autora"). Brak bibliografii. Rec.: Andrzej M. Zaucha, Narodowa gimnastyka, "Gazeta Wyborcza" 1993, nr 166 z dnia 19 VII, s. 3 [relacja z Krzeszowic]; Tadeusz Cegielski, "Ars Regia" 1997, nr 1/2, s. 281-286.

OPIS: Rozszerzona o przedmowę (s. 5-11), przypisy (s. 58-74) i dodatki (s. 84-122) wersja referatu pt. "Zamierzenia współczesnej masonerii" wygłoszonego przez Autora w czasie Ogólnopolskiej Konferencji Narodowej w Krzeszowicach 17-18 VII 1993 r. Zastrzeżenie Autora: "Ten szkic nie był z nikim konsultowany. Oznacza to, że jest on wyrazem moich osobistych poglądów i ocen, nikt poza mną nie jest przeto za jego treść odpowiedzialny." (s. 8). Autor przedstawia masonerię jako siłę skupioną głównie na zadaniu zniszczenia Kościoła katolickiego.

ZAWARTOŚĆ: Spis treści — Przedmowa [datowana 31 XII 1993] — Uwagi wstępne [motto: fragment Instrukcji dla rewolucjonistów G. Mazziniego] — Główne cechy duchowości I strategiczne cele masonerii: Definicja masonerii — Naturalizm masonerii — Cztery nurty ideowe zespolone w masonerii — Jak sama masoneria siebie określa — Uniwersalizm masonerii — Działania masonerii przeciw Kościołowi Katolickiemu: Taktyczna zmiana metod walki — Tragiczna zmiana sytuacji w Kościele — A. Działania sił masońskich na zewnątrz Kościoła: Wykorzystywanie wszystkich dostępnych terenów i środków działania — Działania konkretne — Kształtowanie opinii publicznej — Deprawacja moralna społeczeństwa — Forsowanie całkowitej laicyzacji życia — Polityka antyrodzinna — Wykorzystanie mass mediów przeciwko Kościołowi — Popieranie ruchów sekciarskich i "New Age" — B. Dywersja masońska i masonoidalna wewnątrz Kościoła: Duchowni katoliccy w szeregach masonerii — Charakterystyka współczesnych adeptów lóż w sutannach — Próba zniszczenia fundamentów Kościoła-jego wiary i zasad moralnych — Rezultaty dywersji — Ostateczny cel dywersji — III. Zamierzenia i działania współczesnej masonerii na froncie politycznym: Cel ostateczny i przewidywane trudności — Dotychczasowe osiągnięcia — Aktualny stan rzeczy — Sprawa najważniejsza: przygotowanie umysłów — A jeśli, mimo wszystko, opór? — Pierwszy etap: Europa spod znaku Maastricht — Rola Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej — Końcowe wnioski — Przypisy [w liczbie 39, po przypisie 20: Nota autora] — Aneks I: Wprowadzenie — Sensacyjny dokument z końca XVIII wieku wyjęty z "Przeglądu Katolickiego" roku 1873 ["Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu religii Chrystusowej"] — Aneks II: Wprowadzenie — Komputery i kodyfikacje czyli: Władza nad ludźmi czyli: Deformacja stworzenia Bożego — Aneks III: Wprowadzenie — Giosu Carducci Inno a satana, Hymn do szatana [tekst włoski i polski w dwóch kolumnach] — Papieże Leon XIII i Święty Pius X o Antykościele [cytaty z Humanum genus Leona XIII i Pascendi św. Piusa X] — Informacja o Autorze [Wydawca] — Od Wydawcy [Rafał T. Mossakowski (dyrektor oficyny), datowane 22 IV AD 1994] — Reklamy [Pismo "Bastion"; Hurtownia książek "Palabra"; Seria "Gorące tematy"; seria "Biblioteka prawicy"; Krąg Czytelników Oficyny Wydawniczej "FULMEN"].

 

Wydanie drugie:

Antykościół w natarciu /. — Wydanie drugie — [Komorów:] Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, [1998]. — 132 s.; 20,5 cm. — ISBN 83-86482-59-1.

UWAGI: Oprawa miękka. Podtytuł na okładce: "(Rzecz o współczesnej masonerii)". Na s. 1 okładki cb rycina przedstawiająca anioła z mieczem w dłoni strącającego w czeluść wielkiego smoka. Projekt okładki: Marcin Dybowski. Na s. 2 okładki reklama gazety "Nasz Dziennik", na s. 3 reklama wydawnictwa Antyk, na s. 4 końcowy fragment "Przedmowy". Brak bibliografii. Wszystkie numery stron w spisie treści omyłkowo cofnięte o 2.

ZMIANY: Nie zmienione w warstwie tekstu wydanie książki. Dokonano jedynie drobnych korekt w układzie treści: przypisy zostały rozbite na cztery grupy po przedmowie i po każdym z rozdziałów. W sekcji A rozdziału II odwrócona w stosunku do pierwszego wydania kolejność ostatnich dwóch punktów. Drobne zmiany w tytułach kilku sekcji. Cytaty "Papieże o Antykościele" zostały ujęte jako Aneks IV. Książkę kończy przygotowana przez poprzedniego wydawcę informacja o Autorze – nie zmieniona, lecz bez podpisu "Wydawca". Usunięty został, obecny w pierwszym wydaniu, tekst R. T. Mossakowskiego.

 

Wydanie trzecie:

Antykościół w natarciu - rzecz o współczesnej masonerii. — Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 1998. — 132 s.; 21 cm. — ISBN 83-86482-59-1.

UWAGI: Oprawa miękka.

ZMIANY: Zmieniona okładka. Prawdopodobnie wprowadzone korekty błędów znalezionych w tekście.

 

Wydanie czwarte:

Antykościół w natarciu: Rzecz o współczesnej masonerii / ks. Henryk Czepułkowski. — Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 2002. — 132 s.; 20,5 cm. — ISBN 83-87809-72-1.

UWAGI: Oprawa miękka. Wydanie oznaczone jako "siódme". Prawdopodobnie ze względu na to, że dodruki poprzedniego wydania (1998) przyjęły w siebie kolejno aż trzy fale poprawek tekstu i traktowane były przez wydawcę i autora jako kolejne wersje dzieła.

ZMIANY: Zmieniona okładka.

 

 

1994
1996 - 1999 - 2001 - 2002 - 2003 - 2005

 

DILLON George F., biskup (1910-1983)
Masoneria zdemaskowana czyli Walka antychrysta z Kościołem i cywilizacją chrześcijańską / Jerzy F. Dillon. — [b.m.: b.w.], 1994. — 146, [2] s.; 21 cm.

UWAGI: Oprawa miękka. Przekład z jęz. angielskiego. Tytuł oryginalny: Grand Orient Freemasonry Unmasked as the Secret Power Behind Communism, 1885. Przekład wydania z 1950 r.

OPIS: Zbiór odczytów G.F. Dillona, wówczas jeszcze nie-biskupa, na temat masonerii nieregularnej (wielkowschodowej - "Grand Orient Freemasonry"), wygłoszonych w październiku 1884 r. w Edynburgu, a inspirowanych wydaną pół roku wcześniej encykliką Leona XIII, Humanum genus (1884).

 

Fragmenty wydania pierwszego:

Masoneria zdemaskowana czyli walka antychrysta z kościołem i z cywilizacją chrześcijańską. Wyjątki z zasad masońskich / bp George F. Dillon. D.D. — [Elmwood Park, Illinois: wydał Józef Jankowiak], 1994. — 24 s.; 21,5 cm.

UWAGI: Tytuł nagłówkowy. Przekład z jęz. angielskiego. Broszura bez oprawy, powielona prawdopodobnie metodą kserograficzną. Na s. 2 adnotacja: "Przedruk dozwolony". Liczne podkreślenia zostały wykonane odręcznie przed powieleniem. Liczne błędy stylistyczne i ortograficzne. Tłumaczem i redaktorem był prawdopodobnie sam wydawca.

OPIS: Broszura zawiera kilka fragmentów zbioru odczytów G.F. Dillona w przekładzie polskim. Być może inspirowana pierwszym wydaniem przekładu. Cytaty z Dillona opatrzone są licznymi podkreśleniami, przypisami, wstawkami i dodatkami (s. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 22-24). Różnica czcionki (Times/Courier) oddziela, odpowiednio, fragmenty przekładu i wstawki redaktora. Dillon przeprowadza w 1884 r. tezę o antychrześcijańskiej konspiracji, mając na uwadze rodzący się komunizm, redaktor natomiast, w 110 lat później, rozwija ją w związku z Soborem Watykańskim II w sformułowaniach typu: "Szatan zawładnie światem, papież będzie niewolnikiem szatana. Czy są dzisiejsi głosiciele Jednego Światowego Rządu pod kierownictwem Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowej Fundacji Monetarnej [sic!] wykonawcami powyższych słów? [...] Ile [sic!] Judaszów / Masonów jest wśród biskupów, księży, teologów?" (s. 2).

ZAWARTOŚĆ: Gdy masoneria w Rzymie [...] [fragment książki Marii Winowskiej "Szaleniec Niepokalanej"] — Wzrost ateizmu w Europie — Voltaire — Stała instrukcja Alta Vendita czyli Najwyższej Loży Włoskich Węglarzy — List Piccolo Tigre — Kościół od wewnątrz zagrożony? Czy wielka apostazja? [na podstawie M. Adlera, Die Freimaruer und der Vatikan] — Urywek z Listu Masońskiego Niezrównanego Wielkiego Mistrza, z dnia 14 lipca, 1964 roku, do Arcybiskupa Annibale Bugniniego z nakazem Rozbicia jedności Kościoła Katolickiego — Odpowiedź arcybiskupa Bugnini dana Zarządowi Loży Masońskiej z dnia 2 lipca, 1967 roku [na podst. miesięcznika "30 Days" 1992, nr 6] — Nie należy się dziwić [...] [komentarz].

 

Wydanie drugie:

Antychryst w walce z Kościołem! / Georges F. Dillon. — Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Fulmen", 1996. — 192 s. — (Gorące tematy; 5). — ISBN 83-901106-8-7.

UWAGI: Oprawa miękka. Przekład z przekładu francuskiego, tłum. Józef Jakubowski. Z reklamy: "klasyczne, nigdy dotąd nie tłumaczone na język polski dzieło brytyjskiego Księdza Biskupa z 1885 roku".

 

Wydanie trzecie:

Masoneria zdemaskowana. Walka Antychrysta z Kościołem i cywilizacją chrześcijańską / Ks. Biskup dr George F. Dillon. — Wydanie III poprawione i uzupełnione przez kwartalnik polityczny "Wolna Polska". — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1999. — [4], 144 s.; 20,5 cm. — (Nowy porządek świata; 15). — ISBN 83-86906-15-4.

UWAGI: Oprawa miękka. Przekład z jęz. angielskiego, tłumacz nieznany. Na s. 1 okładki powiększone logo z okładki pisma "Ars Regia". Na s. 4 okł. ostatnie dwa akapity książki. Źródła informacji Autora dokumentowane w tekście. Przypisy na stronie, nieliczne (43, w tym 24 w przedmowie), zwierają jedynie obszerne dopowiedzenia. Brak bibliografii.

OPIS: Celem tego zbioru prelekcji było "dać jasny zarys całego zagadnienia tajnej, ateistycznej organizacji, jej pochodzenia, natury oraz historii w minionym i obecnym [XVIII i XIX] stuleciu, jak również jej wytrwałości w realizowaniu satanicznego celu mimo wspaniałej [sic!] różnorodności działania" (D. Fahey, Przedmowa, s. 7).

ZAWARTOŚĆ: Kuria Metropolitalna Gdańska... [List do ks. H. Jankowskiego z 7.I.1999] — Wydawnictwo WERS... [List do Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego z 29.I.1999] — Przedmowa do nowego i poprawionego wydania [Denis Fahey, 16.VI.1950] — Wstęp — Wzrost ateizmu w Europie — Voltaire — Wolnomularstwo — Zjednoczenie i "illuminizm" wolnomularstwa — Illuminizm Adama Weishaupta — Konwent z Wilhelmsbad — Kabalistyczna masoneria masońskiego spirytyzmu — Rewolucja francuska — Napoleon i masoneria — Wolnomularstwo po upadku Napoleona — Pokrewne tajne stowarzyszenia w Europie — Węglarze — Stała instrukcja Alta Vendita — List Piccolo Tigre — Frakcja intelektualna i wojenna w masonerii — Lord Palmerston — Walka prowadzona przez frakcję intelektualną — Frakcja za Palmerstona — Międzynarodówka, nihiliści, czarna ręka i inni — Masoneria wśród nas — Fenianie — Dodatek. Oświadczenia Kongregacji Doktryny Wiary w sprawie masonerii za pontyfikatu Jana Pawła II [Deklaracja KNW z 17 II 1981 r.; Deklaracja KNW z 26 XI 1983 r.].

 

Wydanie czwarte:

Masoneria zdemaskowana czyli walka antychrysta z Kościołem i cywilizacją chrześcijańską / ks. bp Jerzy F. Dillon. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2001. — 164 s.; 20 cm. — (Biblioteka Wszechpolaka). — ISBN 83-88020-22-6.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

Wydanie piąte:

Masoneria zdemaskowana / ks. bp dr George F. Dillon. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 2002. — 170 s. — ISBN 83-86906-15-4.

UWAGI: Oprawa miękka.

 
 
 
 

 

Wydanie szóste:

Masoneria zdemaskowana / ks. bp dr Jerzy F. Dillon. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2003. — 164 s.; 21 cm. — ISBN 83-88020-22-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania czwartego z nową datą roczną.  
 
 
 

 

Wydanie siódme:

Masoneria zdemaskowana czyli walka antychrysta z Kościołem i cywilizacją chrześcijańską / ks. bp Jerzy F. Dillon. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2005. — 164 s.; 20 cm. — (Biblioteka Wszechpolaka).

UWAGI: Oprawa miękka.

 

 

1994
1995

 

FISHER Paul A. (1921-2007)
Szatan jest ich Bogiem. Studium o Encyklikach Papieskich i Masonerii / Paul A. Fisher. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1994. — 107, [1] s.: il., portr.; 21 cm. — (Nowy Porządek Świata; 1). — ISBN 83-901606-0-9.

UWAGI: Oprawa miękka. Na okładce podtytuł: "Encykliki papieskie i wolnomularstwo". Projekt okładki: Andrzej W. Karpiński. Przekład z jęz. angielskiego, tłum. Mirosław Nowakowski. Tytuł oryginału: "Their God is the Devil. Papal Encyclicals and Freemasonry", 1991. Autor to były oficer kontrwywiadu wojskowego USA. — Przekład polski pełen jest błędów w zakresie terminologii masońskiej i kościelnej. — Rec.: Konrad Szymański, "Słowo - Dziennik Katolicki" 1993, nr z 17-19 XII; Piotr Tryjanowski, "Myśl Polska" 1994, nr z 1-15 IV; [Nieznany], "Ojczyzna" 1994, nr z VI; [Nieznany], "Gazeta Poznańska" 1994, nr z 1 VII; Andrzej Reyman, "Najjaśniejszej Rzeczypospolitej" 1994, nr z 12 VII; Kowalski [imię nieznane], "Gazeta Poznańska" 1994, nr z 23-24 VII; Michał Poradowski, "Polski Przewodnik" (USA) 1994, nr z 5 VIII; Toż w: "Szczerbiec" 1994, nr z VIII; Jan Puchalski, "Najwyższy Czas" 1994, nr z 1 X; [Nieznany] "Nova et Vetera" 1994, nr 1; A.N., "Rojalista-Pro Patria" 1994, nr z VI-X; Adam Stein, "Fronda. Pismo Poświęcone" nr 7 (1996), s. 275-276.

OPIS: Omówienie wszystkich ważniejszych wypowiedzi Stolicy Apostolskiej dotyczących masonerii. W słowie wstępnym wypowiedzi Magisterium Ecclesiae otrzymują jednak specyficzne tło: "Zasadność tych encyklik została potwierdzona przez Najświętszą Maryję Pannę 3 czerwca 1989 roku. Ujawniła Ona bowiem Ojcu Stefano Gobbi z Mediolanu – Założycielowi Ruchu Księży Marianów [sic!] – że "Bestia królestwa ciemności" w Apokalipsie Świętego Jana to wolnomularstwo." Czytelnik dowiaduje się także o "przenikaniu masońskiej filozofii indyferentyzmu w szeregi katolickiego kleru na najwyższych szczeblach hierarchii." Odbiciem tej filozofii jest, zdaniem Autora, Deklaracja o Wolności Religijnej "Dignitatis Humanae" ogłoszona przez Sobór Watykański II. W tym świetle atak na wolnomularstwo, jakiego zdaje się dokonywać Autor, jest w istocie zawoalowanym atakiem na Kościół.

ZAWARTOŚĆ: Słowo wstępne [Patrick A. Magnier, CSSR] — Czy masoneria wygrała już wojnę z Kościołem? — Masoneria w Ameryce — Potępienie masonerii przez papieży w latach 1738-1829 — Zamach na Kościół i Państwo — Rewolucje masońskie w Europie — Papież Leon XIII demaskuje wolnomularstwo — Leon XIII ujawnia inne zagrożenia ukryte w ruchu masońskim — Wolnomularstwo a Kościół we Francji — Goście niebiańscy i święty Maksymilian Kolbe — Meksykańska wojna masonerii z Kościołem — Ateistyczny komunizm — Druga wojna światowa przerywa kampanię masońską — Zacieśnianie więzów między katolikami i masonami — Głos zabiera Rzym — Wolnomularstwo i katolicyzm wciąż nie dają się pogodzić — Wspólne działania masonerii o zasięgu ogólnoświatowym — Czy to masoni przygotowali ten spisek [o zabójstwie J.F.K.] — Appendix [alfabetyczny spis dokumentów papieskich, 53 poz.] — Indeks osób — Nota o autorze [wraz z fotografią].

 

Wydanie drugie:

Szatan jest ich Bogiem. Studium o Encyklikach Papieskich i Masonerii / Paul A. Fisher. — Wydanie drugie. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1995. — 107, [7] s.; 20,5 cm. — (Nowy Porządek Świata; 1). — ISBN 83-901606-0-9.

UWAGI: Oprawa miękka. Okładki bez zmian.

ZMIANY: Treść bez żadnych zmian w stosunku do wydania pierwszego. Na końcu dodano sześć stron cytatów z recenzji książki i reklam kolejnych tomów serii "Nowy porządek świata".

 

 

1994
1994 - 2008

 

LASSUS SAINT GENIES Arnaud de, baron (1921-)
Masoneria - intrygująca tajemniczość. Elementarne wiadomości o wolnomularstwie / Arnaud de Lassus. — [b.m. (Francja):] Ruch na Rzecz Rodziny i Szkoły, [1994]. — 152 s.; 20,5 cm.

UWAGI: Oprawa miękka. Przekład z jęz. francuskiego, tłumacz nieznany. Tytuł oryginalny: "Connaissance élémentaire de la Franc-Maçonnerie", 1993. Na s. 1 okładki reprodukcja rewersu Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych. Na s. 4 okładki końcowy fragment wprowadzenia tłumacza. — Jako wydawca występuje francuska organizacja katolickich tradycjonalistów, której przywódcą jest autor książki. — Podział tekstu bardzo gęsty, w podanej niżej "Zawartości" pominięto jego trzeci, najbardziej szczegółowy poziom. Przypisy na stronie, numeracja ciągła. Liczne cytaty z dzieł innych autorów. Motta do każdego rozdziału. Bibliografia nie przedstawia całej cytowanej literatury. Fragment opuszczonego rozdziału Judaizm i masoneria włączony do przypisu na końcu rozdziału X (Masoneria a Kościół). Brak wstępu, jego rolę pełni słowo od tłumacza. W spisie treści numery stron od rozdziału VI omyłkowo zwiększone o jeden. — Rec.: Tomasz Grosse, "Ars Regia" 1993, nr 3/4, s. 197-198; Małgorzata Stopikowska, "Duszpasterz polski zagranicą" 1996, nr 1 (198), s. 123-124 [wraz z książką S. Krajskiego, Masoneria polska 1993]; Konrad Szymański, "Słowo-Dziennik Katolicki" 1993, nr z 17-19 XII.

OPIS: Wprowadzenie w tematykę wolnomularską adresowane do czytelnika katolickiego. Anonimowy tłumacz tak prezentuje tę pracę: "Książka [...] skierowana jest głównie do czytelnika francuskiego, jednak z pewnością spotka się z niemałym zainteresowaniem w Polsce. [...] Niektóre wszakże wypowiedzi autora odnoszą się tak bardzo do specyfiki francuskiej, iż tłumacz uznał za słuszne pominąć je w wydaniu polskim. Pominięto zatem omawianie miejsca masonerii w aktualnej rzeczywistości politycznej Francji wraz z wyliczaniem stanowisk zajmowanych w rządzie, w wysokiej administracji albo na szczytach mass-mediów. [...] Opuszczono także cały rozdział zatytułowany Judaizm i masoneria [...]. Pominięto także rozdział traktujący o dotychczasowych osiągnięciach masonerii." (Od tłumacza, s. 3-5).

ZAWARTOŚĆ: Od tłumacza [bez podpisu] — I. Możliwość poznania masoneriiII. Definicja masonerii: jej początki — III. Z historii wolnomularstwa: Masoneria we Francji — Masoneria w Wielkiej Brytanii — Masoneria w Stanach Zjednoczonych — IV. Dwa elementy składowe ideologii masońskiej: "Duch wolnomularstwa jest jeden" — V. Element racjonalistyczny: Aspekt filozoficzny — Aspekt religijny — Aspekt moralny — Aspekt polityczny — VI. Element okultystyczny: Podstawowy zarys okultyzmu — Okultyzm masoński — VII. Zauważalne cele masonerii: "Odkatolicyzować świat" — Zburzyć porządek naturalny — "Solve et coagula": zburzyć aby zbudować — "Ogólnoświatowa republika" — VIII. Organizacja masońska: Objaśnienia ogólne — Świadectwa byłych masonów — Waga tajności — Czy istnieje ośrodek kierowniczy tajnych stowarzyszeń — Między pacyfizmem a przemocą — Aspekty uzupełniające organizacji masońskiej — IX. Sposoby działania masonerii: Fenomen "stowarzyszenie myśli" — Loże, typowe "stowarzyszenia myśli" — Zewnętrzna działalność stowarzyszeń myśli masońskiej — X. Masoneria a Kościół: Nauczanie Kościoła o masonerii [lista 13 dokumentów] — Dyscyplina kościelna w odniesieniu do masonerii; Postawa masonerii wobec Kościoła oraz środowisk katolickich — XI. Zastrzeżenia i odpowiedziXII. Słabe strony masonerii: Spory wewnątrz masonerii — Rywalizacja i czystki — Nieznani zwierzchnicy — Puste hasła, Niegodne cele — Aspekt błazeństwa — Powolność działań masońskich — XIII. Jak przeciwdziałać masonerii: Nade wszystko: modlitwa — Bliższe poznanie — Roztropne przeciwstawienie — Jakaś doza zapału — Aneks I. Ważniejsze terminy masońskie [23 hasła] — Aneks II. Oddziaływanie masonerii na rodzinę i szkołę — Aneks III. Rotary i Lion's Club — Aneks IV. Niebezpieczna zasadzka: tajne stowarzyszenia katolickie — Aneks V. Przykłady symboliki masońskiej — Aneks VI. Książki, broszury i czasopisma o masonerii [31 poz.] — Spis treści.

 

Wydanie drugie:

Masoneria. Czyżby papierowy tygrys? / Arnaud de Lassus. — Warszawa: Oficyna Wydawnicza FULMEN, 1994 (Brwinów: Grafus s.c.). — 188, [4] s.; 19 cm. — (Gorące tematy; 2). — ISBN 83-901106-2-8.

UWAGI: Oprawa miękka. Przekład z jęz. francuskiego, tłum. z upoważnienia Autora Wanda Podolska i ks. Henryk Czepułkowski (pod pseudonimem "Paweł Kalina"). — Na s. 1 okładki wlb ilustracja przedstawiająca komiczną alegorię spisku żydowsko-kapitalistyczno-komunistyczno-masońskiego: wewnątrz masońskiego warsztatu znajduje się grupa sześciu wolnomularzy ubranych w stroje rytualne, zgromadzonych wokół kuli ziemskiej leżącej na stosie pieniędzy. Mason o twarzy W.I. Lenina (i z czerwoną gwiazdą na fartuchu) zamalowuje powierzchnię świata czerwoną farbą. Mason o wyglądzie semickim mierzy świat cyrklem. Trzeci, o wyglądzie W. Churchilla, przygląda się temu z zadowoleniem. Dwaj inni, stary i młody, na klęczkach badają powierzchnię globu, wskazując sobie symbol krzyża, widoczny przez szkło powiększające. Całą pracę nadzoruje mason w fartuchu Mistrza, trzymający w dłoniach kielnię i szpadę. W tle szkic dywanu lożowego, flagi Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Podłodga warsztatu zasłana jest gazetami i książkami, wśród których dostrzec można hasła "Liberté" i "Fraternité". Zza papierów wystaje trójkolorowa wstążka. Na s. 4 okładki zachęta wydawcy (projekt okładki: Romuald Sławiński). — Przypisy na stronie, osobna numeracja dla każdego rozdziału. Podana niżej "Zawartość" pomija szczegółowy podział tekstu, podobnie jak w przypadku przekładu dzieła przygotowanego przez "Ruch na rzecz Rodziny i Szkoły". — Jest to drugi wydany w tym samym roku w Polsce przekład książki A. de Lassus. W jakim celu, wyjaśnia to jeden z tłumaczy: "Nasz tekst to inne tłumaczenie i wydanie inne tej samej książki, aniżeli to, które ukazało się w Polsce przed kilku miesiącami. Tak się złożyło. Lecz luka informacyjna w tym zakresie jest tak wielka, że oba te wydania pomieszczą się lekko obok siebie." (Od tłumacza, s. 12).

ZMIANY: Obecne wydanie to przekład bez opuszczeń, dokonany "z upoważnienia Autora" i ukazujący ściśle francuską specyfikę Jego dzieła. Autor wskazuje we Wstępie na "obecność masonerii w dzisiejszej polityce i jej rolę jako czynnika ciągłości określonej polityki francuskiej" (s. 20), co Jego zdaniem "usprawiedliwia zainteresowanie problemem masonerii i podjęcie starania, aby na jej temat zdobyć pewne minimum wiadomości". — Znaczne różnice w słownictwie i stylu przekładu oraz w układzie treści w stosunku do wcześniejszej edycji "Ruchu na rzecz Rodziny i Szkoły". Fragmenty teraz opublikowane, a nieobecne w poprzednim przekładzie to Wstęp, rozdział X (Judaizm a masoneria), ostatni akapit rozdziału XI (Masoneria i Kościół) wraz z przypisem; rozdział XII (Osiągnięte rezultaty); aneks 5 (Zwięzły konspekt informacyjny); aneks 7 (Bratnie zespoły środowiskowe - Les Fraternelles). Brak natomiast zamieszczonego w poprzednim przekładzie jako aneks I słowniczka "Ważniejsze terminy masońskie". Prawdopodobnie był on dziełem poprzedniego tłumacza. Zmiany w układzie poszczególnych sekcji tekstu: Rozdział VI = IX; Rozdział VII = VI; Rozdział VIII = VII; Rozdział IX = VIII; Rozdział X = XI; Rozdział XI = XIII; Rozdział XII = XIV; Rozdział XIII = XV; Aneks V = 1.

ZAWARTOŚĆ: Spis treści — Od tłumacza [podpisane "Paweł Kalina"] — Wstęp: Miejsce masonerii we współczesnej polityce — Masoneria, ostoja ciągłości pewnej polityki — I. Jak można poznać masonerięII. Definicja masonerii i jej początkiIII. Kilka kart z historii masonerii: Masoneria we Francji; Masoneria w Wielkiej Brytanii; Masoneria w Stanach Zjednoczonych — IV. Dwa oblicza ideologii masońskiej: "Duch masonerii jest jeden"; Jedna ideologia o dwóch obliczach-racjonalizm i okultyzm — V. Element racjonalistyczny ideologii masońskiej: Aspekt filozoficzny; Aspekt religijny; Aspekt moralny; Aspekt polityczny — VI. Jawne cele masonerii: "Odkatolicyzować świat"; Zniweczyć porządek naturalny; "Solve et coagula" Niszcz, by odbudować; Republika uniwersalna — VII. Organizacja masonerii: Objaśnienia ogólne; Świadectwa byłych masonów; Znaczenie tajemnicy masońskiej; Czy istnieje ośrodek kierowniczy tajnych stowarzyszeń?; Podział pracy pomiędzy akcją pokojową a akcją gwałtowną; Organizacje wspomagające prace masonerii — VIII. Masońskie sposoby działania: Fenomen: stowarzyszenia myśli; Loża, idealny model stowarzyszenia myśli; Działalność zewnętrzna masońskich stowarzyszeń myśli — IX. Okultystyczny element ideologii masońskiej: Źródła okultyzmu; Okultyzm masoński — X. Judaizm a masoneria; Powinowactwa łączące Żydów i masonów; Świadectwa autorów żydowskich — XI. Masoneria a Kościół; Stanowisko Kościoła nauczającego wobec masonerii; Sankcje Kościoła wobec masonerii; Stosunek masonerii do Kościoła i środowisk katolickich — XII. Osiągnięte rezultaty; Sukcesy w wielu dziedzinach; Trzy osiągnięcia szczególnie doniosłe — XIII. Odpowiedź na dwa zarzutyXIV. Słabe punkty masonerii; Waśnie wśród klanów masońskich; Nieznani przełożeni; Słowa bez pokrycia, zamierzenia i rezultaty niecne i odrażające; Śmiesznostki i błazenady; Powolność realizacji zamierzeń masońskich — XV. Jak walczyć z masonerią?; Konieczność modlitwy; Lepsza znajomość masonerii; Inteligentne przeciwdziałanie; Niezbędność pewnej presji — Aneks 1. Przykłady symboliki masońskiej — Aneks 2. Działalność masonerii na terenie rodziny i szkoły — Aneks 3. Rotary i Lion's Club (Rotarianie i Lwy) — Aneks 4. Niebezpieczna pułapka: tajne organizacje katolickie — Aneks 5. Zwięzły konspekt informacyjny — Aneks 6. Dzieła, broszury i czasopisma traktujące o masonerii; Adresy wydawnictw — Aneks 7. Bratnie zespoły środowiskowe — Les Fraternelles [Przedruk z "Roczników Wielkiego Wschodu Francji" 1976] — [Reklamy: Seria "Gorące tematy"; Seria "Biblioteka prawicy"; Hurtownia książek "Palabra"; Krąg Czytelników Oficyny Wydawniczej "Fulmen"].

 

Wydanie trzecie:

Masoneria. — Komorów: Fundacja Pomocy Antyk - Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2008. — 268 s.; 21 cm. — ISBN 978-83-89920-33-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Nowy przekład z jęz. francuskiego, tłum. ks. Henryk Czepułkowski (pod pseudonimem "Paweł Kalina"). Tytuł oryginalny: "Connaissance élémentaire de la franc-maçonnerie", 2007 (wyd. 4 francuskie). — Bibliografia s. 231-236. Wstęp do wydania polskiego: Stanisław Krajski.

OPIS: Polski wydawca część nakładu wydrukował z okładką będącą masońskim, symbolicznym przedstawieniem stopni i struktur dostępnych adeptom wolnomularstwa regularnego. Późniejsza część nakładu wydrukowana została z "antymasońską" stertą gruzu, na tle której widoczne są cyrkiel i węgielnica z literą "G". — Na obydwu okładkach adnotacja: "Najnowsze wydanie. Edycja francuska - rok 2007. Edycja polska rok 2008". Na okładce "antymasońskiej" (z gruzem) dodatkowa informacja o dr Stanisławie Krajskim jako autorze wstępu do wydania polskiego. Na okładce "masońskiej" (z symboliczną strukturą), u dołu, informacja: "Edycja AFES" (dotyczy nazwy francuskiego wydawcy "Action familiale et scolaire" - Ruch na rzecz rodziny i szkoły).

 

 

1994
2004

 

PORADOWSKI Michał, ks. (1913-2003)
Nowy światowy ład. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1994. — 66 s. — ISBN 83-901606-1-7.

UWAGI: Oprawa miękka.

 
 
 
 

 

Wydanie drugie:

Nowy światowy ład. — Wrocław: Wydawnictwo "Nortom", 2004. — 56 s. — ISBN 83-85829-99-7.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

 

1995
1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2004 - 2005 - 2010

 

MAKSYMILIAN MARIA KOLBE,  św. (1894-1941)
Pisma wybrane. — Wyboru i opracowania dokonał Stanisław Krajski. — Warszawa: Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, 1995. — 78 s. — ISBN 83-86535-08-3.

UWAGI: Oprawa miękka. 14 spośród tutaj zebranych tekstów weszło do następnego zbiorku "Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach" (1998), przedrukowywanego następnie wielokrotnie.

OPIS: Wybór 29 krótkich tekstów św. Maksymiliana, na który złożyły się publikacje w "Rycerzu Niepokalanej" oraz nieopublikowane dotąd notatki.

ZAWARTOŚĆ: Przedmowa (Stanisław Krajski) — Dlaczego? — Ta sama historia — Kim jest Bóg? — Jak poznajemy Boga? — Czy Pan Bóg wie o wszystkim? — Tajemniczość w wierze — Świętość — Łaska Boża a dary natury u świętych — Wielkość a świętość — Tajemnica siły i potęgi katolików — Któż by śmiał przypuścić? — Przez Niepokalaną do Przenajświętszego Serca Jezusa — Nasza wojna — Kiedyż to będzie? — Na różaniec — Mamusi niebieskiej na imieniny — Moje dumania nad bezrobociem — Apel w sprawie wyznaniowej — Dzisiejsi wrogowie Kościoła — Akcja katolicka i masoneria — Kościół a socjalizm — Jak masoneria francuska walczy przeciw Niepokalanej — Biedni" Żydzi — Okpieni przez Żydów masoni — Skandaliczne odznaczenie — Ostatnia moda — Przewrót majowy i masoni — Nasza potęga; — Spis treści.

 

Nowa kompilacja:

Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach. / Wyboru i opracowania dokonał dr Stanisław Krajski. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 1998. — 63, [1] s.; 20,5 cm. — ISBN 83-909116-2-0.

UWAGI: Oprawa miękka. Na okładce podtytuł: "Pisma wybrane".

OPIS: Okrojony do 14 tekstów zbiór uprzednio wydany jako "Pisma wybrane" (1995). Zbiór przedruków i niepublikowanych rękopisów zawierający krótkie utwory publicystyczne, często notatki pozostawione bez ogłoszenia ich drukiem, ukazujące wymownie fakt, iż św. Maksymilian nigdy nie oddał się głębszemu studium tematu wolnomularstwa, a pochłonięty pracą apostolską polegał całkowicie na zasłyszanych, obiegowych, lub przypadkowo wyłowionych informacjach. — Przykłady: "Na liście członków [lóż] widnieją ministrowie, generałowie i inni dygnitarze tak wojskowi jak i cywilni w państwie. Wszyscy ci należą wprawdzie do masonerii i dużo szkodzą, ale nie są częścią jej prawdziwej głowy. Są to tzw. masoni niebiescy, podczas gdy tzw. czerwona masoneria zacieśnia się do niewielkiej ilości osób, przeważnie Żydów, którzy w pełni świadomi swych celów kierują całą rzeszą mniej więcej "oświeconych" w sprawach organizacji masonów. Głowa ta jest nieznana i działa zawsze w ukryciu, by uniemożliwić przeciwdziałanie. Oni to układają plany roboty. Z ich warsztatu wyszła rewolucja francuska, szereg rewolucji z 1789 do 1825 roku, a także wojna światowa." (Dzisiejsi wrogowie Kościoła, s. 12) "[...] masoni to nic innego, jak tylko zorganizowana klika fanatycznych Żydów, dążących nieopatrznie do zniszczenia Kościoła Katolickiego [...]. Biedni, szaleni uderzają głową o skałę." ("Biedni" Żydzi, s. 44). Trudno się dziwić takiemu obrazowi masonerii, zważywszy na to, że św. Maksymilian przyjmował bezkrytycznie za autentyk "Protokoły Mędrców Syjonu" (Okpieni przez Żydów masoni, s. 47-53, Nasza potęga, s. 60).
    Teksty zamieszczone w zbiorku roją się od mniejszych i większych błędów, zarówno jeśli chodzi o elementarną terminologię, jak i o fakty. Np. "Konstytucje" z 1723 r. święty nazywa "Konstytucjami Generalnymi" (Dzisiejsi wrogowie Kościoła, s. 11), stwierdza też (mówiąc o Józefie, który do masonerii nie należał) "na pewno do masonerii należy u nas Piłsudski" (Tamże, s. 12), a komentując totalitaryzm w bolszewickiej Rosji pisze: "Zboczenia te [...] to planowa robota "Braci" spod młota i kielni, którzy wyzyskują każdą sposobność do tego, by wypełnić dewizę uchwaloną w roku 1717: "zniszczyć wszelką religię, a zwłaszcza chrześcijańską"" – co jest kompletnym nonsesem. (Kościół a socjalizm, s. 35). Wszystkim wypowiedziom świętego towarzyszy jednak, niezwykle rzadki w takich przypadkach, brak lęku przed masonerią, a co za tym idzie - brak też towarzyszącej zawsze lękowi agresji. Doniesienia o wolnomularstwie stanowią dla niego zaledwie punkt wyjścia dla propagowanej z wielkim zapałem akcji apostolskiej.
    Redaktor i wydawca zbioru jakby zapomniał o fakcie męczeństwa świętego Maksymiliana, które wykluczyło z procesu beatyfikacyjnego kwestię zawartości jego pism jako nieistotną. W rezultacie miejscami nonsensowne i bardzo często naiwne notatki podawane są teraz katolickim czytelnikom jako ważkie "pisma wybrane" świętego Autora.

ZAWARTOŚĆ: Przedmowa (Stanisław Krajski) — Dzisiejsi wrogowie Kościoła — Kim jest Bóg? — Tajemnica siły i potęgi katolików — Moje dumania nad bezrobociem — Apel w sprawie wyznaniowej — Akcja katolicka i masoneria — Kościół a socjalizm — Jak masoneria francuska walczy przeciw Niepokalanej — "Biedni" Żydzi — Okpieni przez Żydów masoni — Skandaliczne odznaczenie — Ostatnia moda — Przewrót majowy i masoni — Nasza potęga.

 

Wydanie drugie:

Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach. / Wyboru i opracowania dokonał dr Stanisław Krajski. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 1999. — 63, [1] s.; 20,5 cm. — ISBN 83-909116-2-0.

UWAGI: Dodruk wydania pierwszego z nową datą roczną.

 

Wydanie trzecie:

Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach. / Wyboru i opracowania dokonał dr Stanisław Krajski. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2000. — 63, [1] s.; 20,5 cm. — ISBN 83-909116-2-0.

UWAGI: Dodruk wydania drugiego z nową datą roczną.

 

Wydanie czwarte:

Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach. / Wyboru i opracowania dokonał dr Stanisław Krajski. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2001. — 57, [1] s.; 20,5 cm. — (Biblioteka Wszechpolaka). — ISBN 83-88020-67-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Mniejsza liczba stron. Pozycja wciągnięta do serii "Biblioteka Wszechpolaka". Na okładce nazwa wydawcy i serii wydawniczej.

 

Wydanie piąte:

Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach. / Wyboru i opracowania dokonał dr Stanisław Krajski. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2004. — 57, [1] s.; 20,5 cm. — (Biblioteka Wszechpolaka). — ISBN 83-88020-67-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania czwartego z nową datą roczną.

 

Wydanie szóste:

Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach. / Wyboru i opracowania dokonał dr Stanisław Krajski. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2005. — 57, [1] s.; 20,5 cm. — (Biblioteka Wszechpolaka). — ISBN 83-88020-67-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania z nową datą roczną.

 

Wydanie siódme:

Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach. / Wyboru i opracowania dokonał dr Stanisław Krajski. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2010. — 57, [1] s.; 20.5 cm. — (Biblioteka Wszechpolaka). — ISBN 978-83-88020-67-4.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania szóstego z nową datą roczną. Numer ISBN zmieniony na ISBN-13

 

 

1995
1996

 

STILL William T.
Nowy porządek świata. Odwieczny plan tajnych towarzystw / William T. Still. — Poznań: Wydawnictwo WERS 1995. — 239, [9] s., il; 20.5 cm. — (Nowy porządek świata; 2) — ISBN 83-901606-3-3.

UWAGI: Oprawa miękka. Przekład z jęz. angielskiego, tłum. Zbigniew Bereszyński. Tytuł oryginalny: "New World Order. The Ancient Plan of Secret Societies", 1990. Oprawa miękka. Na s. 1 okładki łuk architektoniczny z "Okiem Horusa" na szczycie. Na s. 4 okł. wprowadzenie wydawcy i wypowiedź ks. Michała Poradowskiego. Liczne błędy w przekładzie terminologii masońskiej. Przypisy końcowe. Brak informacji o autorze.

OPIS: Książka łączy mistyfikacje na temat masońskiego satanizmu (m.in. Instrukcje A. Pike'a) z ideą globalizmu jako tytułowym "odwiecznym planem tajnych towarzystw", istniejącym, według Autora, od starożytności, a zapisanym m.in. na kartach "Nowej Atlantydy" Francisa Bacona. Wprowadzenie tego planu w życie zagrozi, zdaniem Autora, zdobyczom, jakie ludzkość osiągnęła w postaci ustroju amerykańskiego. Autor pisze z amerykańskiej perspektywy w paradoksalny sposób gloryfikując własny kraj i jego ustrój, gdyż wierzy, że globalizacja oznaczać będzie koniec wolności w takiej postaci, jaką zapewnia Konstytucja USA, a początek ogólnoświatowej dyktatury: "Życie Amerykanów nie odpowiada światowej normie. Jest ono odchyleniem od normy przejawiającej się w dziejach świata. Nigdy przedtem ludzkość nie cieszyła się takim stopniem wolności i nie miała tylu swobód i możliwości wyboru. Lecz owa złota bańka może niebawem pęknąć. To czy da się zapobiec jej zniszczeniu lub przynajmniej zminimalizować skalę tego zniszczenia, może zależeć od tego, ja wiele wiemy o tajnych towarzystwach, które zdecydowane są ją zniszczyć. Dlatego książka ta poświęcona jest obronie Ameryki. Oby Bóg nadal błogosławił Amerykę." (s. 25).

ZAWARTOŚĆ: Podziękowania — Wstęp — Październik 1973: zamach Nixona — Dawne towarzystwa tajne — Wielki plan atlantydzki — Wczesne dzieje Ameryki i rewolucja — Iluminaci Weishaupta — Rewolucja francuska — jakobini amerykańscy — Masoneria amerykańska — Albert Pike, Mazzini i rewolucja włoska — Karol Marks i Międzynarodówka — Rewolucja sowiecka — Bankowość centralna, Rada Stosunków Zagranicznych i Franklin Delano Roosvelt — Druga wojna światowa i jej komunistyczne pokłosie — Teraźniejszość — Atak na Konstytucję — Przypisy — Wybrana bibliografia [75 poz.] — Index [!] — Reklamy [P.A. Fisher, Szatan jest ich bogiem. Studium o encyklikach papieskich i masonerii; G.H, Kah, Droga ku okupacji globalnej; M. Poradowski, Nowy światowy ład; Książki w sprzedaży wysyłkowej P.P.H. "Arka"; K. Brentano, Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa [...]; ogłoszenie o możliwości zapisu do Kręgu Czytelników P.P.H. "Arka" i Wydawnictwa WERS].

 

Wydanie drugie:

Nowy Światowy Ład. — [New York, Toronto, Warsaw, St.Petersburg, Praga, Bratislava, Sofia]: Veritas et Pneuma Publishers Ltd. Multi-lingual Publishing House, 1996. — 332 s.; 20,5 cm.

UWAGI: Oprawa miękka. Przekład z jęz. angielskiego. Na okładce adnotacja: "Współczesna masoneria, Starodawny plan tajnych towarzystw, Księga Objawienia a Ty".

 

 

1996
1999 - 2003

 

BAIGENT Michael (1948-), LEIGH Richard (1943-2007)
Świątynia i Loża / Michael Baigent, Richard Leigh. — [Warszawa:] Książka i Wiedza, [1996] (Bielsko-Biała: Bielskie Zakłady Graficzne sp. z o.o.). — 266, [2] s., [24] s. tabl.: il., mapa; 20,5 cm. — ISBN 83-05-12821-0.

UWAGI: Oprawa miękka. Na okł. wlb ilustracja z Biblii francuskiej z XIII w.: Chrystus jako Stwórca mierzący cyrklem okrąg świata (proj. Ewa Możejko). Przekład z jęz. angielskiego. Tłum. Robert Sudół. Tytuł oryginalny: "The Temple and the Lodge", 1989. 13324 publikacja "KiW". — Brak wstępu. "Wprowadzenie" jest relacją z wyprawy Autorów do Szkocji i z podjętych tam przez nich badań grobów templariuszy, od czego wzięło początek "śledztwo" opisane w książce. Adnotacja na okładce: "Autorzy bestselleru Święty Graal, Święta Krew". Na s. 4 okładki wprowadzenie wydawcy. Przypisy na końcu książki. Bibliografia. W wydaniu polskim pominięto dodatki 1 i 2, zawierające wykazy lóż polowych działających w brytyjskiej armii walczącej w Ameryce. — Rec.: Michał Otorowski, "Ars Regia" 1994, nr 2 (7), s. 187-188; Michał Wójcik, Templariusze, cykliści i marsjanie, "Mówią Wieki" 1996, nr 8 (447), s. 50.

OPIS: "Historyczne śledztwo" prowadzone przez autorów, którzy przygotowywali telewizyjny film dokumentalny o templariuszach, rozpoczęte od grupy grobów templariuszy w Kilmartin (Szkocja). Autorzy, opisując dzieje templariuszy w Szkocji, łączą je z rozwojem wolnomularstwa, uzupełniając znane fakty historyczne własnymi teoriami dotyczącymi takich tematów jak losy zaginionej floty zakonu, zwycięstwo Szkotów pod Bannockburn, legenda o św. Graalu i początki wolnomularstwa. Książka ma charakter wypowiedzi dziennikarskiej (reportaż dokumentalny, publicystyka historyczna). O własnym rozumieniu historii Autorzy mówią w ten sposób: "Historia składa się nie tylko z faktów. Składa się również z zależności pomiędzy faktami oraz z interpretacji tych zależności, niejednokrotnie nadmiernie dowolnej. W każdym akcie interpretacyjnym w grę wchodzi element mityczny. Jak zatem rozdzielić mit i historię? Skłanialibyśmy się do twierdzenia, że stanowi on jej nierozerwalną część" (s. 86). Brak wstępu i jakiegokolwiek wprowadzenia w metody i warsztat badawczy autorów. "Wprowadzenie" jest relacją z wyprawy Autorów do Szkocji i z podjętych tam przez nich badań grobów templariuszy, od czego wzięło początek "śledztwo" opisane w książce.

ZAWARTOŚĆ: Wprowadzenie — Robert Bruce, spadkobierca celtyckiej tradycji: Walka o władzę — Celtyckie królestwo — Bruce wkracza na scenę dziejową — Zgładzenie Johna Comyna — Zwycięstwo pod Bannockburn — Rycerze zakonni — Powstanie zakonu — Pionierzy bankierstwa — Aresztowania — Inkwizycja — Białe plamy — Zniknięcie floty zakonu — Uciekinierzy — Drogi ucieczki floty — Legendy o przetrwaniu — Celtycka Szkocja a legendy o świętym Graalu — Szkocja i podziemna [sic!] tradycja: Spuścizna po templariuszach — Wykorzystywanie mitu o templariuszach — Ziemie templariuszy — David Seton — tajemniczy rycerz — Gwardia szkocka — Rosslyn — William Sinclair i kaplica — Rosslyn i Cyganie — Geometria sakralna — Architekt jako mag — Wiedza tajemna we Francji i Anglii — Początki wolnomularstwa: Pierwsi wolnomularze — Restauracja Stuartów i rozkwit wolnomularstwa — Wicehrabia Dundee — Mistrz szkockich templariuszy? — Rozdział dwunasty. Rozwój Wielkiej Loży — Centralizacja angielskiego wolnomularstwa — Oddziaływanie angielskiego wolnomularstwa — Wolnomularstwo jakobitów — Pierwsze loże — Wolnomularze i templariusze — Tożsamość "nieznanego zwierzchnika" barona Hunda — Wolnomularstwo a amerykańska wojna o niepodległość: Pierwsi masoni w Ameryce — Loże polowe — Wojna z Francuzami i Indianami — Przywództwo — Wpływ lóż polowych — Opór wobec Wielkiej Brytanii — Bostońska Loża Świętego Andrzeja — Generałowie — Wojna o niepodległość — Siatki szpiegowskie — Deklaracja Niepodległości — Klęska pod Saratogą — Interludium. Masońska lojalność — Republika — Wpływ wolnomularstwa na konstytucję — Masońskie przywództwo Washingtona — Ostatnie słowo — Przypisy — Bibliografia [279 poz.].

 

Wydanie drugie:

Świątynia i Loża / Michael Baigent, Richard Leigh — Wydanie drugie. — Warszawa: "Książka i Wiedza", 1999. — 266, [2] s., [24] s. tabl.: il., mapa; 20,5 cm. — ISBN 83-05-13060-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania pierwszego.  
 
 
 

 

Wydanie trzecie:

Świątynia i Loża / Michael Baigent, Richard Leigh — Warszawa: "Książka i Wiedza", 2003. — , 266, [2] s., [24] s. tabl.: il., mapa; 20.5 cm. — ISBN 83-05-13276-5.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania drugiego.

 

 

1996
2004

 

PAJĄK Henryk  (1937-)
Retinger. Mason i agent syjonizmu. — Lublin: Wydawnictwo "Retro", 1996. — 277, [2] s., [8] s. tabl.: il. — ISBN 83-905292-2-X.

UWAGI: Oprawa miękka. Dotyczy Józefa Hieronima Retingera.

OPIS: Alternatywny w stosunku do biografii autorstwa J. Pomiana opis życia i działalność Józefa Hieronima Retingera. Autor przedstawia go jako wolnomularza i wpływowego działacza syjonistycznego u boku gen. Władysława Sikorskiego.

ZAWARTOŚĆ: 1. Błyskotliwa szarość. — 2. Z kolebki na szczyty. — 3. Masońskie rodowody. — 4. Masoneria a Retinger. — 5. Upomniał się tylko o masona. — 6. B'nei B'rith - esencja syjonizmu. — 7. Lewica - duchowe ego Retingera. — 8. Agent spec znaczenie. — 9. Inwigilowani przez dwójkę". — 10. Mistrz intrygi i kłamstwa. — 11. Wojna na górze "Londyniszcza" — 12. Ogłuszające milczenie Retingera — 13. Skok w kolaborację z Sowietami. — 14. Sprzątnąć Retingera. — 15. Jan Drohojowski: człowiek Kremla. — 16. Rozjemca zwaśnionych Kościołów. — 17. Tajny podział świata. — 18. Budowniczy Europy "Zjednoczonej". — Spis nazwisk i pseudonimów.

 

Wydanie drugie:

Retinger. Mason i agent syjonizmu. — Lublin: Wydawnictwo "Retro", 2004. — 284, s.: il. — ISBN 83-905292-2-X.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

 

1996
2004

 

PORADOWSKI Michał, ks. (1913-2003)
Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1996. — ISBN 83-86906-05-7.

UWAGI:

OPIS:

ZAWARTOŚĆ:
 
 
 

 

Wydanie drugie:

Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego. — Wrocław: Wydawnictwo "Nortom", 2004. — 63, [2] s.; 21 cm. — ISBN 83-89684-60-8.

UWAGI:

 

 

1996
1998

 

HASS Ludwik Ferdynand (1918-2008)
Loża i polityka. Masoneria rosyjska 1822-1995. — Tom 1. — Wolnomularstwo rosyjskie w podziemiu 1822-1921 / Ludwik Hass. — Warszawa: Wydawnictwo Bellona, Wydawnictwa Fundacji "Historia pro Futuro", 1996 (Usługi Poligraficzne, A. Bieszczad). — 297, [3], s.; [28] s. tabl.: il.; 23,5 cm. — (Studia Latomorum; 2) — ISBN 83-85408-35-5.

UWAGI: Książka dotowana przez Komitet Badań Naukowych. Oprawa miękka. Kolorystyka okładki zaprojektowanej przez Autora kłuje w oczy zestawieniem najostrzej skontrastowanych odcieni błękitu (tło) i czerwieni (litery tytułu). Na s. 1 okładki cb fotografia fartuszka masońskiego wolnomularza wyższych stopni (XVIII-XIX w.) ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Na s. 2 i 3 okładki reprodukcja strony dziennika "Moskowskija Wiedomosti" 1908, nr 255 z dnia 2 (15) XI, s. 4, z widocznym tytułem notatki Franmasonstwo grozit Rossii (Pismo iz Pariża). Na s. 4 okładki informacja o Autorze i cb fotografia Autora. Ilustracje zgromadzone w jednym zbiorze jako wkładka. Brak bibliografii. Brak indeksów. Rec.: Przemysław Waingertner, "Rocznik Łódzki 46:1999, s. 227-229; Leszek Piątkowski, "Res Historica" 1999, z. 9, s. 161-167

OPIS: Pierwszy tom monografii poświęconej wolnomularstwu rosyjskiemu. "Intencją autora była prezentacja rosyjskiego wolnomularstwa (z ukraińskim włącznie) w czasach jego życia w podziemiu i na obczyźnie oraz powrotu do ojczyzny w takim zakresie i kształcie, jaki wynika z dostępnych materiałów źródłowych po ich poddaniu rygorom analizy naukowej". (Wstęp, s. 30).

ZAWARTOŚĆ: Wstęp [panorama rosyjskiej historiografii masonerii] — I. Pierwsze kroki i dalsze losy "Sztuki królewskiej" w pańszczyźnianym imperium Romanowów. Pierwsze dekady życia w podziemiu. — II. Ćwierć wieku bez loży - czasy Aleksandra II (1855-1881) — III. Długa droga do loży (lata osiemdziesiąte XIX w. - początek XX w.) — IV. Burzliwe lata 1904-1906. Pierwsze kiełki nowoczesnego wolnomularstwa rosyjskiego. — V. Rosyjska gałąź Wielkiego Wschodu Francji (1907-1910) — VI. Dnie wielkości. Obediencja rosyjska i jej rywale (1910-1914) — VII. Dylematy czasy wojny (sierpień 1914-luty 1917) — VIII. W ogniu rewolucji i wojny domowej. Schyłek i koniec wolnomularstwa (1917-1921) — Wykaz skrótów — Spis ilustracji [26 szt.] — Spis treści — [Wkładka ilustracyjna].

 

Wydanie drugie:

Loża i polityka. Masoneria rosyjska 1822-1995, Tom I: Wolnomularstwo rosyjskie w podziemiu 1822-1921 / Ludwik Hass — Wydanie II. — Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, Wydawnictwa Fundacji "Historia pro Futuro", 1998 (Szczecin: Szczecińskie Zakłady Graficzne S.A.) — 297, [3] s., [28] s. tabl.: il.; 23.5 cm. — (Studia Latomorum; 2) — ISBN 83-85408-35-5; ISBN 83-11-08569-2.

UWAGI: Oprawa miękka. Na s. 4 okł. ta sama fotografia Autora i informacja o autorze. Poza tym zawartość bez zmian. Tytuł dotowany przez Komitet Badań Naukowych.

ZMIANY: W treści Autor nie wprowadził żadnych zmian. Zmieniono jedynie czcionkę i kolorystykę okładki, a wkładka ilustracyjna została rozbita na cztery grupy tablic.

 

 

1997
1999 - 2001

 

COSTON Henry, (1910-2001)
Papieże wobec masonerii / Georges Virebeau. — Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 1997. — 103, [1] s.; 20,5 cm. — ISBN 83-86482-45-1.

UWAGI: Oprawa miękka. Wydane pod pseudonimem "Georges Virabeau". Przekład z jęz. francuskiego, tłum. ks. Henryk Czepułkowski (pod pseudonimem "Paweł Kalina"). Tytuł oryginalny: "Les Papes et la Franc-Maçonnerie", 1977. Przekład z francuskiego nie był konsultowany z tekstami łacińskich oryginałów.

OPIS: Zbiór wypisów z dokumentów Stolicy Apostolskiej dotyczących masonerii, a wydanych w XVIII i XIX wieku. Zawiera fragmenty sześciu encyklik - Klemensa XII In eminenti (1738), Benedykta XIV Providas (1751), Piusa VII Ecclesiam a Iesu Christo (1821), Leona XII Quo graviora (1826), Piusa VIII Traditi (1829), Piusa IX Qui pluribus (1846) - oraz trzech allokucji konsystorialnych bł. Piusa IX (1849, 1854, 1865). Ponadto pełny, uwspółcześniony tekst polskiego przekładu encykliki Humanum genus (1884). Obraz nauczania papieży XVIII i XIX w. uzupełniają informacje zawarte w obszernych przedmowach, zajmujących prawie połowę objętości książki (s. 7-44).

ZAWARTOŚĆ:

 

Wydanie drugie:

Papieże wobec masonerii / Georges Virebeau. — Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 1999. — 103 [1] s.; 20,5 cm. — ISBN: 83-87809-19-5.

UWAGI: Oprawa miękka.  
 
 
 

 

Wydanie trzecie:

Papieże wobec masonerii / Georges Virebeau. — Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 2001. — 103 [1] s.; 21 cm. — ISBN: 83-87809-19-5.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania drugiego z nową datą roczną.

 

 

1997
1999

 

KRAJSKI Stanisław (1956-)
Metanoja. Saga przyszłości: Narodziny Metanoi. — Warszawa: Agencja SGK 1997 (Warszawa: Drukarnia EFEKT s.c.). — 159 s.; 21 cm. — ISBN 83-907721-5-9.

UWAGI: Oprawa miękka. — Powieść. Pierwsza część cyklu zapowiadanego na 15 tomów.

OPIS: Pierwsza część cyklu powieściowego wydawanego na własny koszt autora i zapowiedzianego na "przynajmniej piętnaście" tomów. Ukazały się jedynie dwa, lecz stały się w latach 2000-2001 niemałą sensacją w srodowisku Fandomu. Potraktowane całkowicie serio jako debiut literacki zebrały jednak okrutne recenzje. Wychodząc niejako naprzeciw tej późniejszej reakcji Autor wprowadza do lektury stwierdzeniem "zdaję sobie sprawę z tego, że pierwszą książkę powinno się, w zasadzie, napisać tylko tak dla wprawy, by zaraz wrzucić ją do ognia" (Od Autora, s. 5).

ZAWARTOŚĆ: Od Autora — 1 stycznia 2100 r. — Rozruchy — Narada rodzinna — Wiosna — Każdy orzeł chroni swoje gniazdo — Ksiądz Mario — Dotyk Boga — Metanoja — Pierwsze przygotowania — Jak grom z jasnego nieba — Szatan nie śpi — Drugi wymiar metanoi — Zakończenie: ciąg dalszy nastąpi.

 

Wydanie drugie:

Metanoja. Saga przyszłości: Narodziny Metanoi. — Warszawa: Agencja SGK, 1999 (Warszawa: Drukarnia EFEKT s.c.). — 159 s.; 21 cm. — ISBN 83-907721-5-9.

UWAGI: Oprawa miękka. — Dodruk wydania pierwszego z nową datą roczną.

 

 

1997
1999 - 2004 - 2005 - 2006

 

BAIGENT Michael (1948-), LEIGH Richard (1943-2007), SOSKIN Henry (1930-)
Testament Mesjasza / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln. — Warszawa: "Książka i Wiedza", 1997 (Bydgoszcz: Prasowe Zakłady Graficzne). — 319, [1] s., [16] s. tabl.: il.; 21 cm. — ISBN 83-05-12839-3.

UWAGI: Oprawa miękka. Henry Soskin, literat i scenarzysta, pisze pod pseudonimem "Henry Lincoln". Przekład z jęz. angielskiego, tłum. Krzysztof Salawa. Tytuł oryginalny: "Messianic Legacy", 1986. Bibliografia. s. 314-[320].

OPIS: Kontynuacja alternatywnej wizji dziejów z "Świętego Graala, świętej krwi".

 

Wydanie drugie:

Testament Mesjasza / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln. — Wydanie drugie. — Warszawa: "Książka i Wiedza", 1999. — 319, [1] s., [16] s. tabl.: il., portr.; 21 cm. — ISBN 83-05-13064-9.

UWAGI: Oprawa miękka. Zawartość bez zmian.  
 
 
 

 

Wydanie trzecie:

Testament Mesjasza / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln. — — Warszawa: "Książka i Wiedza", 2004. — 319, [1] s., [16] s. tabl.: il.; 21 cm. — ISBN 83-05-13356-7.

UWAGI: Oprawa miękka. Zawartość bez zmian.  
 
 
 

 

Wydanie czwarte:

Testament Mesjasza / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln. — — Warszawa: "Książka i Wiedza", 2005. — 319, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. — ISBN 83-05-13412-1.

UWAGI: Oprawa miękka. Zawartość bez zmian.  
 
 
 

 

Wydanie piąte:

Testament Mesjasza / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln. — — Warszawa: "Książka i Wiedza", 2006. — 319, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. — 83-05-13439-3.

UWAGI: Oprawa miękka. Zawartość bez zmian.

 

 

1997
2002 - 2008

 

SUCHECKI Zbigniew, ks., franciszkanin, (1960-)
La massoneria nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983. — Roma: Libreria Editrice Vaticana, 1997.

UWAGI: Okrojony materiał z tej książki wszedł do polskiego wydania "Kościół a masoneria" (2002). — Rec.: Julian Kałowski, "Prawo Kanoniczne" 41:1998, z. 1-2, s. 273-276.

 
 
 
 

 

Wydanie polskie:

Kościół a masoneria / Zbigniew Suchecki OFMConv. — Kraków: Wydawnictwo "M", 2002. — 133 s.; 21 cm. — ISBN 83-7221-340-2.

UWAGI: Oprawa miękka. Książka dostępna była w sprzedaży już w 2001 r. Okrojony materiał z wydania włoskiego: "La massoneria nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983" (1997). Rec.: Witold Starnawski, "Głos" 2002, nr 22 s. 10-11; Artur Grzegorz Miziński, "Roczniki Nauk Prawnych" 2003, z. 2, s. 270-273.

 

Wydanie drugie polskie:

Kosciół a masoneria / Zbigniew Suchecki OFMConv. — Kraków: Wydawnictwo "Salwator", 2008. — 165, [1] s.; 20,5 cm. — ISBN 978-83-60703-58-8.

UWAGI: Oprawa miękka. Bibliografia, s. 145-163.

 

 

1997
2006

 

KNIGHT Christopher (1950-) LOMAS Robert (1947-),
Klucz Hirama. Faraonowie, masoni i odkrycie tajemnych zwojów Jezusa. — Warszawa: BEJ Service sp. z o.o., 1997. — 400 s. — ISBN 83-905585-8-0.

UWAGI: Przekład z angielskiego, tłum. Jerzy Korpanty, Jerzy Prokopiuk. Tytuł oryginalny: "Hiram's Key. Pharaoh's, Freemasons and the discovery of the secret scrolls of Jesus", 1996. Posłowie do wydania polskiego Tadeusz J. Cegielski.

 

Wydanie drugie:

Klucz Hirama / Christopher Knight, Robert Lomas. — Warszawa: Wydawnictwo "Constanti", 2006. — 380 s.; 24 cm. — (Kij w mrowisko). — ISBN 83-923317-5-3; ISBN-13 978-83-923317-5-9.

 

 

1999
2000 - 2003

 

BAIGENT Michael (1948-), LEIGH Richard (1943-2007)
Eliksir i kamień / Michael Baigent, Richard Leigh. — Warszawa: Amber, 1999. — 299, [5] s., [24] s. tabl.: il., mapy; 24 cm. — (Tajemnice przeszłości). — ISBN 83-7245-348-9.

UWAGI: Oprawa twarda. — Podtytuł na okładce: "Historia magii i alchemii", oraz adnotacja: "Autorzy bestsellera Święty Graal, święta krew". Przekład z jęz. angielskiego, tłum. Agnieszka Kowalska. Tytuł oryginalny: "The Elixir and the Stone, The Tradition of Magic and Alchemy", 1997.

 

Wydanie drugie:

Eliksir i kamień: Alchemicy, masoni, różokrzyżowcy i ich wpływ na historię świata / Michael Baigent, Richard Leigh. — Warszawa: Amber, 2000. — 299 s.; 23 cm. — (Tajemnice przeszłości). — ISBN 83-7245-699-2.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

Wydanie trzecie:

Eliksir i kamień: Alchemicy, masoni, różokrzyżowcy i ich wpływ na historię świata / Michael Baigent, Richard Leigh. — Warszawa: Amber, 2003. — 299 s.; 23 cm. — (Tajemnice przeszłości). — ISBN 83-241-0299-X.

UWAGI: Oprawa miękka. Okładka ilustrująca to wydanie może pochodzić z 2000 r. Książka wyszła w trzech różnych oprawach.

 

 

1999
2003

 

MIRKOWICZ Tomasz (1953-2003)
Pielgrzymka do Ziemi Świętej Egiptu. Powieść lipocefaliczna. — Warszawa: Wydawnictwo "W.A.B." 1999. — 480 s.: il.; 20 cm. — ISBN 83-87021-79-2.

UWAGI: Oprawa miękka. Powieść włączająca wątek masoński. Przyjęta entuzjastycznie przez krytykę. Autor był tłumaczem literatury. Przełożył m.in. "Lot nad kukułczym gniazdem" Kena Keseya i "Rok 1984" George'a Orwella, a na angielski m.in. prozy Marka Hłaski.

OPIS: Zawiera aneks "Cała prawda o knowaniach światowej masonerii".

 

Wydanie drugie:

Pielgrzymka do Ziemi Świętej Egiptu. Powieść lipocefaliczna. — Wydanie 2 poprawione. — Warszawa: Wydawnictwo "W.A.B.", 2003. — 478, [2] s.: il.; 20 cm. — ISBN 83-89291-64-9.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

 

1999
2000

 

WÓJTOWICZ Norbert, (1972-)
Freemasonry in Poland – formerly and today. — Wrocław, 1999. — 12 s.

 

Wydanie drugie:

Freemasonry in Poland formerly and today. — II edition. — Or[ient of] Warsaw 6000 / 2000. — 12 s. — (Polish Freemason's Library).

UWAGI: Anglojęzyczny tomik "Biblioteczki Wolnomularza Polskiego".

 

 

2000
2003 - 2005

 

MANIFOLD Deirdre
Fatima i wielki spisek. — Poznań: Wydwanictwo "Wers", 2000. — ISBN 83-86906-31-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Przekład z jęz. angielskiego, tłum. Aleksandra Jaworowska. Tytuł oryginału: "Fatima and the Great Conspiracy", 1982 (wydanie 2 irlandzkie). Autorka nieodpłatnie udostępniła prawa do jednego ze starych wydań swojej książki, później znacznie rozszerzonej. Propagatorka oryginalnego, irlandzkiego mesjanizmu, zgodnie z którym Irlandczycy to "naród wybrany Nowego Przymierza". W 2008 r. zdobyła nowy rozgłos w Irlandii, gdy jej rodzina, a następnie media, dowiedziały się, iż w latach 50. XX w. była jedną z muz Patricka Kavanagh (Pádraig Caomhánach, 1904-1967), najpopularniejszego, po W.B. Yatesie, poety i prozaika irlandzkiego.

 

Wydanie drugie:

Fatima i wielki spisek. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 2003. — 101 s.; 21 cm. — (Nowy Porządek Świata; 17). — ISBN 83-36906-31-6.

UWAGI: Oprawa miękka.

ZMIANY: Nowa okładka.

 

Wydanie trzecie:

Fatima i wielki spisek. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 2005. — 101 s.; 20 cm. — (Nowy Porządek Świata; 17). — ISBN 978-83-86906-31-4.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania drugiego.

ZMIANY: Numer ISBN zmieniony na ISBN-13.

 

 

2000
2001 - 2005

 

PAJĄK Henryk (1937-)
Bestie końca czasu / Heryk Pająk. — Lublin: Wydawnictwo Retro, 2000. — 474, [2] s.: il., ind., wkładka (fotogr. zbiorowa); 24 cm — ISBN 83-87510-65-3.

UWAGI: Oprawa miękka. Na s. 1 okł. fotografia pomnika masońskiego i fragment fotografii z wkładki. Przypisy na stronie, numeracja osobna dla każdej ze stron. Fotografia Autora na s. 34. Brak bibliografii. — Motto: Tylko Bóg zna czas końca czasu.

OPIS: Summarium wcześniejszych książek Autora i zarazem szczytowe "osiągnięcie" polskiej literatury spiskowej. Łączy ono tak wiele wątków i źródeł, że rolę w antychrześcijańskiej zmowie otrzymuje tu nawet bł. papież Jan XXIII (s. 224). Książkę prezentuje Autor w następujących słowach: "Bestie... to czwarty tom cyklu o XX-wiecznych dramatach cywilizacji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bezlitosnej wojny z chrześcijaństwem, z katolickim kodem etyczno-moralnym, z wolnością narodów, państw, jednostek" (s. 4). Główne tezy dzieła streszczone są w taki sposób: "Na drodze do New Age – Nowego Porządku Świata, Jednego Rządu Światowego, czyli Światowej Tyranii, zniewalane narody są poddawane trzem niszczycielskim procesom. Są to: Światowa Ekonomia i Finanse, Światowy Rząd i Światowa Religia. [...] Światowa Lichwa jest bastionem Światowego Rządu. [...] Za Światową Lichwą stoi stosunkowo nieliczna grupa cynicznych niegodziwców, głównie żydowskiego pochodzenia beznarodowych kondotierów. To są właśnie tytułowe dla tej książki Bestie końca czasu. To o nich jako o Bestiach pisał prawie 2000 lat wcześniej św. Jan w jego Apokalipsie. [...] Oni sami nazywają siebie «Zakonem»." (s. 5-6).

ZAWARTOŚĆ: Nota o Autorze — Bestie atakują: Trzy kierunki podboju świata — Iluminaci — Próba generalna: Rewolucja Francuska — Dwie wojny światowe — Żydowska rewolucja w Rosji — Lucyferyczny mord na rodzinie carskiej — Krwawiąca Hiszpania — Główne dynastie oświeconych: Rotschildowie — Rockefellerowie — Astorowie — Bundy — Collinsowie — DuPont — Russellowie — Kennedy i Onassis — Rodzina Duke — Dynastia Li — Freeman — Tajne sztaby dowodzenia: Grupa Okrągłego Stołu — Komitet 300 — Mafia Bilderberg Group — Komisja Trójstronna — Czaszka i piszczele: Skull and Bones — Prieuré de Sion — Tajemnicza siła szarych eminencji — Zniszczyć państwa narodowe: Zniszczyć chrześcijaństwo — Żydostwo jako formacja antychrześcijańska — Zniszczyć chrześcijaństwo: Ekumenizm — Właściciele religii świata — Podziemna wojna z Bogiem — Tragiczna "litania" — Światowa dyktatura: Totalna inwigilacja — Obłuda "walki" z narkotykami — Rozkaz: zniszczyć LaRouche'a! — Bestie mordują bezkarnie — Bestie atakują — Malkontentów unicestwić — Bomba elektroniczno-komputerowa — Terror lichwiarzy: Quantum Fund i pochodne — E. Picciotto i jego Union Banque Privee — Banco Ambrosiano — Uderzenie w finanse i autorytet Watykanu — W polu magnetycznym Rothschildów — Ponad władzą, ponad odpowiedzialnością — Królowie diamentów — Ku trzeciej wojnie: Karty już rozdane — Bomba z opóźnionym zapłonem — Imperia bez granic — Monopol na media i monopol mediów — Czerwona Gwardia Michnika — Monopol medialny — Kolonializm wiecznie żywy — Podbój państw Europy Centralnej — Zabrania się zabraniać! — Rozdeptanie rodziny — Rok 1968: żydowskie "Wiosny Ludów" — Rock i beat: rak pokolenia — Przemilczą lub wyśmieją? — Indeks [osób] — wkładka [pamiątkowe zdjęcie ze zjazdu Wielkich Mistrzów w Nowym Jorku, 1998]

 

Wydanie drugie:

Bestie końca czasu / Heryk Pająk. — Lublin: Wydawnictwo Retro, 2001. — 474, [2] s.: il., ind., wkładka (fotogr. zbiorowa); 24 cm — ISBN 83-87510-65-3.

UWAGI: Oprawa miękka. — Dodruk wydania pierwszego w lekko zmienionej kolorystycznie oprawie.

 

Wydanie trzecie:

Bestie końca czasu / Heryk Pająk. — Lublin: Wydawnictwo Retro, 2005. — 474, [2] s.: il., ind., wkładka (fotogr. zbiorowa); 24 cm — ISBN 83-87510-65-3.

UWAGI: Oprawa miękka. — Dodruk wydania drugiego z nową datą roczną.

 

 

2000
2004

 

SAWICKI Witold (1904-1973)
Organizacje tajne w walce z Kościołem (Antykościół tajny – zarys) / Witold Sawicki. — Poznań: Wydawnictwo WERS, 2000. — 156, [4] s.; 20,5 cm. — (Nowy Porządek Świata; 19) — (Książkę z na poły nieczytelnej kopii maszynopisu Autora odczytał, przepisał, zredagował i drukiem wydał Zbigniew Rutkowski). — ISBN 83-86906-08-1.

UWAGI: Oprawa miękka. Na s. 1 okładki symbol serii wydawniczej (cyrkiel i węgielnica w stopniu Mistrza, wszechwidzące oko i przebity nóżką cyrkla krzyż). Na s. 4 okładki fragmenty książki. Poza przedmową wydawcy brak przypisów. Zawartość pełna błędów edytorskich (pisownia obcych wyrazów, nazwisk, terminów, cytatów łacińskich) nie poprawionych przez redaktora. Rec.: Norbert Wójtowicz, Kilka uwag na marginesie pracy Witolda Sawickiego, "Rojalista - Pro Patria", 2000/2001, nr 1 (32), s. 17-19.

OPIS: Autor dąży do przedstawienia syntezy własnej wiedzy na temat ogólnoświatowego Antykościoła, którego zarysy stara się uwidocznić, łącząc wszelkie dostępne sobie informacje o zorganizowanych działaniach stojących w sprzeczności z misją Kościoła lub wprost wymierzonych przeciwko Kościołowi. Według Macieja Giertycha jest to "książka wybitnego znawcy Antykościoła" ("Opoka w Kraju", nr 33(54) marzec 2000). Autor był przyjacielem Jędrzeja Giertycha, który "przymierzał się do wydania tej pracy w serii Towarzystwa Historycznego im. Romana Dmowskiego, ale nie zdążył" ( tamże).

ZAWARTOŚĆ: Od Wydawnictwa: Dzieło — Autor — Edycja — Wstęp — Rozdział I. Pojęcie podziemnego Antykościoła. Terminologia — Rozdział II. Istnienie tajnych organizacji wrogich Kościołowi (podziemnego Antykościoła). Źródła ich poznania — Rozdział III. Istota tajnych organizacji wrogich Kościołowi. Ich cel i cele. Ich ideologia wspólna: Istota tajnego Antykościoła — Cel i cele — Ideologia — A. Racjonalizm i materializm — B. Gnoza i kabała — C. Satanizm — D. "Spór" o Wielkiego Budowniczego — Rozdział IV. Organizacja tajnego Antykościoła: Wprowadzenie — 1. Masoneria — A. Uwagi ogólne — B. Wielkie Loże i Wielkie Wschody — C. "Zakony" masońskie — D. Obrządek Szkocki Dawny i Uznany — E. Ujawnione centralne organizacje masońskie — F. Centrala masonerii — G. Masoneria anglosaska i masoneria francuska — H. Organizacja masonerii polskiej — I. Niektóre obrzędy i znaki masońskie — J. Kobiety w masonerii — K. Masoneria okultystyczna w świecie i w Polsce — 2. Szczyty tajnego Antykościoła. — 3. Organizacje pomocnicze tajnego Antykościoła — Stowarzyszenia "uniwersalne" — Stowarzyszenia wychowawcze — Sekty — Organizacje penetracyjne — Okultyści, spirytyści itp. — Rozdział V. Metody działania tajnego Antykościoła: I. Działalność zewnętrzna tajnego Antykościoła — 1. Usypianie czujności — 2. Penetracja — A. Instrukcje dla Obrządku Szkockiego Dawnego i Uznanego (Oswald Wirth) — B. instrukcja Karbonariuszy (Wysoka Wenta) — C. Właściwe znaczenie ugodowych gestów masonerii — D. Pozorne nawrócenia — E. Ujemne skutki penetracji — F. Penetracja do poszczególnych dziedzin życia katolickiego — 3. Akcja bezpośrednia tajnego Antykościoła — A. Uderzenie bezpośrednie z zewnątrz — B. Dywersja — C. Opanowanie społeczeństwa — II. Działalność wewnętrzna tajnego Antykościoła — Rozdział VI. Apostolstwo i przeciwdziałanie: 1. Ogólne zasady — 2. Zarys planu — Zakończenie — Dodatek. Potępienie sekty masońskiej w Kodeksie Prawa Kanonicznego [kan. 2335—2336 KPK z 1917 r., kan. 1374 KPK z 1983 r.] — Tablica I. Schemat organizacji masonerii "szkockiej" — Tablica II. schemat organizacjii Antykościoła — Bibliografia [52 poz.] — Spis rzeczy — [Oferta wydawnicza].

 

Wydanie drugie:

Organizacje tajne w walce z Kościołem. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2004. — 153 s.; 21 cm. — (Biblioteka Wszechpolaka). — ISBN 83-88020-39-0.

 

 

2001
2010

 

KACZYŃSKA Jadwiga (1926-2013)
Jan Józef Lipski: monografia bibliograficzna / Jadwiga Kaczyńska; Instytut Badań Literackich PAN. — Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2001. — 103, [1] s.; 21 cm. — ISBN 83-87456-75-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Nakład: 300 egz. Autorka jest matką Lecha i Jarosława Kaczyńskich.

OPIS: Bibliografia obejmuje cały dorobek twórczy Lipskiego: druki zwarte, studia, artykuły, eseje, wywiady, listy, notatki a także teksty niepublikowane - prace historyczno literackie i krytyczne, prace edytorskie i redakcyjne, publicystykę społeczną i polityczną.

 

Wydanie drugie:

Jan Józef Lipski: monografia bibliograficzna / Jadwiga Kaczyńska; uzup. Hanna Natora-Macierewicz, Anna Tłuchowska. — Wydanie nowe, rozszerzone i poprawione. — Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2010. — 199, [2] s., [1] k. tabl.: il.; 24 cm. — ISBN 978-83-89378-45-3.

 

 

2002
2004

 

DOMAŃSKA Hanna (1932-2009)
Gdański Zakon Synów Przymierza. Dzieje żydowskiego wolnomularstwa w Gdańsku i Sopocie lata 1899-1938. — Gdynia: Uraeus, 2002. — 252 s., [8] s. tabl. : il., faks., fot., portr., rys., tab.; 22 cm. — (Biblioteka 100-lecia miasta Sopotu). — ISBN 83-85732-99-3.

UWAGI: Wstęp: prof. Tadeusz J. Cegielski, Żydzi-masoni-spiskowcy, s. 9-19. W Wydawnictwie: Seria "Judaica". Autorka była popularyzatorką zabytków Pomorza Gdańskiego, od roku 1946 zamieszkałą w Sopocie. W 1983 roku poświęciła się idei ratowania ginących zabytków kultury żydowskiej Pomorza Gdańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Trójmiasta.

OPIS: Opracowanie dziejów wolnomularstwa w rejonie Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem lóż i wolnomularzy żydowskich.

ZAWARTOŚĆ: 1.Wolnomularstwo i Żydzi — 2. Wolnomularstwo nieżydowskie — 3. Loże mieszane żydowsko-nieżydowskie — 4. Gdański Zakon Snów Przymierza — 5. Ludzie i miejsca — 6. Suplement

 

Wydanie drugie:

Gdański Zakon Synów Przymierza. Dzieje żydowskiego wolnomularstwa w Gdańsku i Sopocie lata 1899-1938. — Wydanie drugie. — Gdynia: Uraeus, 2004. — 252 s., [8] s. tabl.: il., faks., fot., portr., rys., tab.; 22 cm. — (Biblioteka 100-lecia miasta Sopotu). — ISBN 83-85732-99-3.

UWAGI: Oprawa twarda. Dodruk wydania pierwszego z nową datą roczną.

 

 

2004
2009

 

CAILLET Maurice, (1933-)
Byłem masonem. Z mroku loży do światła Chrystusa / Maurice Caillet. — przedmowa René Laurentin. — Kraków: Wydawnictwo M, 2004. — 133, [2] s.; 19 cm. — ISBN 83-7221-633-9.

UWAGI: Oprawa miękka. — Przekład z jęz. francuskiego, tłum. Joanna Kokowska. Tytuł oryginalny: "Du secret des loges a la lumière du Christ, ou la conversion d'un franc-maçon", 1999.

OPIS: Autobiograficzny zapis duchowej przygody lekarza, chirurga-ginekologa, człowieka niewierzącego, a przy tym masona i Czcigodnego jednej z lóż Wielkiego Wschodu Francji, członka AMORC, radiestety i okultysty, zainteresowanego wszelkimi formami parapsychologii. Historia prowadzi czytelnika do nawrócenie autora pod wpływem wstrząsu wywołanego propozycją, którą usłyszał podczas seansu spirytystycznego.

 

Wydanie drugie:

Byłem masonem. Z mroku loży do światła Chrystusa / Maurice Caillet. — przedmowa René Laurentin. — Kraków: Wydawnictwo M, 2009. — 136 s.; 19 cm. — ISBN 978-83-7595-100-4.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

 

2005
2008

 

GERVASO Roberto (1937-)
Bracia przeklęci. Historia masonerii / Roberto Gervaso. — Warszawa: Twój Styl, Wydawnictwo Książkowe Sp. z o.o. 2005. — 436 s.; 24 cm. — ISBN 83-7163-231-2.

UWAGI: Oprawa twarda. — Przekład z jęz. włoskiego. Tłum. Katarzyna Kościelak. Tytuł oryginalny: "I fratelli maledetti", 1996.

OPIS: Dzieło z gatunku dziennikarstwa historycznego. Autor popularyzuje niektóre, naznaczone posmakiem sensacji, elementy wiedzy o dziejach wolnomularstwa, albo pośrednio z wolnomularską historią związane. Tytuł nawiązuje do starego przesądu związanego z recepcją znaczenia kar kościelnych nałożonych w prawie kanonicznym na katolików wstępujących do wolnomularstwa: odbierano je w lożach jako urzędowe i ogólne maledicta "rzucane" przez papieży na wszystkich razem masonów. W przesądnej wyobraźni "potępienie" wolnomularstwa (czyli "wyrażenie negatywnej opinii") kojarzyło się bowiem z "wyrokiem wiecznego potępienia", którym mieli jakoby szafować papieże, a co jest, nota bene, całkowitym nonsensem. Ekskomunika (wyłączenie ze wspólnoty Kościoła) katolików wstępujących do lóż jawiła się wolnomularzom jako "przekleństwo", którym obkładany miał być ogół masonów, zarówno katolików, jak i nie-katolików. Ten przesąd, utrzymujący się w środowiskach masońskich nawet w XXI wieku, stał się inspiracją dla tytułu książki włoskiego dziennikarza.

ZAWARTOŚĆ: Hiram — Magowie i misteria — Templariusze — Różokrzyżowcy — "Pod Gęsią i Rusztem" — Bracia Francji — Iluminaci — Stary i Nowy Świat — Zakapturzony but — Wśród pcheł i wszy — Wielki Kopt — Trójkąt i krzyż — Wielka mistyfikacja — Superpartia — Rózga kontra cyrkiel — Kłótnia w rodzinie — "Bo płocha białogłowa tajemnicy nie dochowa" — Sok z pomarańczy — Uzupełnienia: Dokumenty. Posiedzenie zwyczajne Areopagu Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego z 21 marca 1925 roku; Posiedzenie zwyczajne Areopagu Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego z 4 kwietnia 1925 roku; Posiedzenie zwyczajne Areopagu Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego z 18 kwietnia 1925 roku; Posiedzenie zwyczajne Areopagu Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego z 13 czerwca 1925 roku; Pismo Okólne Wielkiego Wschodu do Czcigodnych Mistrzów (30 stycznia 1862 r.); Nowa Masoneria Włoska i narodziny turyńskiej loży Ausonia (z korespondencji Pietro Buscalioniego); Chronologia dziejów masonerii na świecie; Chronologia dziejów masonerii we Włoszech. — Bibliografia — Indeks nazwisk i nazw — Spis treści.

 

Wydanie drugie:

Bracia przeklęci. Historia masonerii / Roberto Gervaso. — Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2008 (Inowrocław: ZPW "Pozhal"). — 440 s.; 24 cm. — ISBN/EAN 978-83-7163-462-8.

UWAGI: Zawartość bez zmian w stosunku do wydania pierwszego.

 

 

2007
2008

 

Zakazane religie / wybór i redakcja J. Douglas Kenyon. — Warszawa: Wydawnictwo "Amber", 2007. — 334, [1] s., [8] s. tabl.: il.; 24 cm. — ISBN 978-83-241-3098-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Przekład z jęz. angielskiego. Tłum. Ewa Witecka. Tytuł oryginalny: "Forbidden religion: suppressed heresies of the West", 2006. Na okładce podtytuł: "jak Kościół ukrywa niezgodne z jego doktryną fakty".

OPIS: Utrzymany w tonie sensacji historycznej zbiór artykułów, z których spora liczba dotyka tematu wolnomularstwa. Bezpośrednio o masonerii mówią teksty w Częśi II: Podążaj za złotą nicią. Templariusze i masoni (s. 65-114) oraz Część IV: Potęga i zasięg władzy masonów wysokiego stopnia. Pośrednio dotyka tematu Część III: Decydująca rola szkockiego rodu Sinclairów, oraz Część V: Wizjonerzy i Alchemicy. Wszystkich części jest sześć, a więc blisko połowa książki odsyła do ezoterycznych legend i alternatywnych wizji dziejów z masonerią w tle.

 

Wydanie drugie:

Zakazane religie / wybór i redakcja J. Douglas Kenyon. — Warszawa: Wydawnictwo "Amber", 2008. — 334, [1] s., [8] s. tabl.: il.; 24 cm. — ISBN 978-83-241-3098-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania pierwszego z nową datą roczną i lekko zmienioną okładką.

 

Copyright © by Maciej B. Stępień 2005-2014
www.maciejbstepien.com