Maciej B. Stępień - Wolnomularstwo i ezoteryka zachodnia: źródła, literatura i Polska Bibliografia Wolnomularstwa

 

POLSKIE KSIĄŻKI O WOLNOMULARSTWIE
KOLEKCJA DRUKÓW ZWARTYCH W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM

CZĘŚĆ 1
DRUKI WZNAWIANE OD ROKU 1812
(według dat pierwszych wydań)

Versio continua
71 pozycji, 252 osobne wydania

 

data publikacji: 2 marca 2005 r.
 
  ostatnia aktualizacja: 24 marca 2014 r.

 

 

1812
2010

 

BARRUEL Augustin de (1741-1820)
Historya Jakobinizmu / wyjęta z dzieł Xiędza Barruel Mémoires pour servir a l'Histoire du Jacobinisme. — w Berdyczowie [właściwie: Warszawa]: [Drukarnia Wiktora Dąbrowskiego, nakładem hr. arcybiskupa Raczyńskiego], 1812. — Tom 1. — 446, [24] s. — Tom 2. — 420, [2] s. — Tom 3. — 399 s. — Tom 4. — 503 s.

UWAGI: Przekład z jęz. francuskiego, tłum. ks. Karol Surowiecki. Miejsce wydania na kartach tytułowych fikcyjne. Wydania oryginalne: Londres: L'imprimerie Françoise, 1797-1798; Hambourg: P. Fauche, 1798; Ausbourg: Libraires Asscociés, 1799; Hambourg: P. Fauche, 1803. Jedno z tych wydań posłużyło za podstawę przekładu. W sześć lat po wydaniu przekładu polskiego Barruel przejrzał i poprawił swoje dzieło (Lyon: Thèodore Pitrat, 1818-1819). To wydanie nie dotarło jednak nigdy na rynek polski.

OPIS: Najsłynniejsze dzieło antymasońskie tamtej epoki. Zainicjowało legendę "Iluminatów", chociaż autor odnosił się tu do konkretnej i zupełnie nie-legendarnej organizacji Iluminatów Bawarskich. Koncepcją tu przedstawianą był "jakobinizm" jako wielki, długo przygotowywany spisek, którego rezultatem była Rewolucja Francuska. Ukuty przez Barruela termin został jednak zapomniany, a karierę medialną robią do dziś wyimaginowani "Iluminaci".

 

Wydanie drugie:

Historya Jakobinizmu / wyjęta z dzieł Xiędza Barruel Mémoires pour servir a l'Histoire du Jacobinisme. W Berdyczowie 1812. — Warszawa: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 2010. — Tom I — 448 s. — Tom II — 422 s. — Tom III — 340 s. — Tom IV — 502 s. — ISBN 978-83-89920-81-6.

 

 

1820
1955 - 2003

 

POTOCKI Stanisław Kostka (1755-1821)
Podróż do Ciemnogrodu, przez autora Świstka krytycznego. — Tomów IV. — Warszawa: nakład N. Glücksberga, 1820. — 3 k., XIII, 249 s., 2 k. [tom I], 2 k., 225 s., 2 k. [tom II], 2 k., 208 s. [tom III], 2 k., 227 s., 2 k. [tom IV].

OPIS: Historia pielgrzymki do cudownej pagody indyjskiej, której szata literacka posłużyła autorowi do skrytykowania kultu Matki Boskiej Częstochowskiej, duchowieństwa katolickiego, pojęć religijnych i zwyczajów zachowywanych w Polsce.

 

Wydanie drugie:

Podróż do Ciemnogrodu i Świstek krytyczny: (wybór) / opracowanie Emil Kipa. — Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955. — CX, 469, [5] s.: il., errata; 18 cm. — ("Biblioteka Narodowa"; 154).

UWAGI: Bibliografia s. CVII-CX. "Podróż do Ciemnogrodu" współwydana teraz z wybranymi tekstami tegoż autora, opatrywanymi nagłówkiem "Świstek krytyczny". "Świstek" (czyli we współczesnej polszczyźnie "Gwizdek") gościł w "Pamiętniku Warszawskim" w 1815 i 1816 r.

OPIS: Nowe wydanie satyry społeczno-religijnej osiemnastowiecznego Wielkiego Mistrza, w opracowaniu XX-wiecznego wolnomularza.

 

Wydanie trzecie:

Podróż do Ciemnogrodu / Stanisław Kostka Potocki. — opracowanie Emil Kipa. — Wrocław: Ossolineum; Warszawa: De Agostini, 2003. — XCII, 449, [1] s.; 20 cm. — ISBN 83-7316-258-5; ISBN 83-04-04658-X.

UWAGI: Współwydane z: Świstek krytyczny (wybór) / Stanisław Kostka Potocki. — Bibliografia s. LXXXIX-XCII.

 

 

1884
1929 - 1995 - 1996 - 1997 - 1997 - 1997 - 1999 - 1999 - 2002 - 2003 - 2005 - 2012

 

LEON XIII papież (1810-1903)
Encyklika "Humanum genus". — Poznań: Drukarnia Kuriera Poznańskiego, 1884.

 

Wydanie drugie:

Papież Leon XIII o masonerji. — Warszawa: Księgarnia "Kroniki Rodzinnej", 1929. — 44 s.; 16 cm.

 

Współwydana z:

John J. Robinson, Zrodzeni z krwi. Zapomniane tajemnice masonerii, Warszawa: Wydawnictwo "al fine", 1995. ISBN 83-86829-45-1.

 

Wydanie trzecie:

Encyklika Humanum Genus. — Jaidhof: Przeorat Matki Boskiej Fatimskiej, 1996. — 22 s.: il. portr.; 21 cm. — (Wierność Prawdzie Katolickiej; 4).

UWAGI: Przedruk wydania pierwszego (1884).

 

Wydanie czwarte:

Encyklika Humanum Genus (O Masonerii) / jego świątobliwości pana naszego Leona XIII z Opatrzności Bożej papieża do wszystkich patriarchów, prymasów, arcybiskupów i biskupów katolickiego świata, w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską pozostających. — Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 1997. — 51 s.; 20 cm. — (Dokumenty zapomniane i niechciane). — ISBN 83-86482-38-9.

UWAGI: Wydanie pierwsze uwspółcześnione, oparte na oryginale łacińskim encykliki, wersji polskiej z 1884 Drukarni Kuriera Poznańskiego i wersji polskiej Wydawnictwa Przeoratu Matki Bożej Fatimskiej (1996). Tłumaczenie i uwspółcześnienie Wydawnictwo "Antyk" i ks. Henryk Czepułkowski (pod pseudonimem "Paweł Kalina").

 

Wydana w zbiorach:

[1] Encykliki Leona XIII, oprac. W. Mysłek, M. Siwiec, B. Drozdowicz, Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, 1997. — [2] Georges Virebeau [pseudonim, właściwie: Henry Coston], Papieże o Masonerii, Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 1997. — [3] Toż, 1999. — [4] Papieże o Żydach, Masonerii, Komunizmie, Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1999.

 

Wydanie piąte:

Humanum genus (O masonerii). — Warszawa: Te Deum, 2002. — 32 s.; 21 cm. — ISBN 83-87770-74-4.

UWAGI: Oprawa miękka.  
 
 
 

 

Wydanie szóste:

Encyklika Humanum genus (o sekcie masońskiej). — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2003. — 33 s.; 21 cm. — ISBN 83-88020-88-9.

UWAGI: Oprawa miękka.  
 
 
 

 

Wydanie siódme:

Encyklika Humanum genus (o sekcie masońskiej). — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2005. — 36 s.; 21 cm. — ISBN 83-88020-88-9.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania szóstego z nową datą roczną.

 

Wydana w zbiorze:

Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, M. Grochowina, M. Lewicka, A. Romanko, P. Wierzbicki, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

 

 

1886
1894 - 1904 - 1997 - 2006

 

Historya towarzystw tajnych / [opracowała i wstępem poprzedziła Feliksa Eger]. — Kraków: Nakład i Druk Wł. L. Anczyca i Spółki, pod zarządem Jana Gadowskiego, 1886. — 446 s.; 20 cm.

UWAGI: U Estreichera pozycja ta występuje pod hasłem "Deschamps Nicolas".

OPIS: Kompilacja przekładów z francuskiego przygotowana przez Feliksę Eger [podpis pod przedmową: F.E], oparta głównie na drugim wydaniu trzytomowej pracy Nicolasa Deschampsa, jezuity, "Les sociétés secretes et la société ou Philosophie de l'histoire contemporaine", uzupełnionym przez Claudio Janneta (1877), oraz na dziełach Saint-Albina, Saint-Andrégo, dra Otto Beurena, O. Abta, prasie masońskiej końca XIX w. i pracy zbiorowej "Die Freimaurerei Oesterreich-Ungarns".

 

Wydanie drugie:

Historya Towarzystw tajnych: Dzieje wolnomularstwa, masonii, według najlepszych źródeł opracowane / [opracowała i wstępem poprzedziła Feliksa Eger]. — Wydanie drugie. — Kraków: nakł. G. Gebethnera i Sp., 1894 (druk. Wł. L. Anczyca i Sp.). — 446 s.

ZMIANY: Zmieniony tytuł.

 

Wydanie trzecie:

Historya masoneryi i innych towarzystw tajnych / [opracowała i wstępem poprzedziła Feliksa Eger]. — Warszawa: Nakład i druk Synów Stanisława Niemiry, 1904. — 457, II s.; 22 cm.

UWAGI: Na odwrocie karty tytułowej nadruk: "Dozwoleno Cenzuroju, Warszawa 26 Nojabria 1903 goda". Kompilatorka podpisana pod "Słowem wstępnym" pełnym imieniem i nazwiskiem. Książka poddana cyfryzacji, dostępna w   →   Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

ZMIANY: Jeszcze raz zmieniony tytuł.

ZAWARTOŚĆ: Słowo wstępne [Feliksa Eger] — Rozdział I. Organizacya Wolnomularstwa — Rozdział II. Początki wolnomularstwa — Rozdział III. Dzieje wolnomularstwa do końca XVIII w. Rozszerzenie się masonii w Europie — Rozdział IV. Filozofowie i Encyklopedyści w stosunku do ustroju religijnego i państwowego. Środki ich działania. Zniesienie Jezuitów i reforma wychowania — Rozdział V. Przygotowanie wybuchu rewolucyjnego przez skupienie sił masońskich. Illuminizm Weisshaupta w Niemczech i Francyi. Cagliostro i masonia kabalistyczna. Skład lóż masońskich w przededniu Wielkiej rewolucyi — Rozdział VI. Rewolucya wielka i masonia. Stosunki Napoleona I z masonami — Rozdział VII. Towarzystwa tajne od roku 1815 do 1830 — Rozdział VIII. Masonerya w Polsce. Jej charakter i cele odrębne — Rozdział IX. Rewolucye w r. 1830 i Rząd Lipcowy. Działalność Towarzystw tajnych od 1830 do 1848 r. Mazzini i Młoda Europa. Rewolucya w roku 1848 — Rozdział X. Pierwszy zamach loży masońskiej na doczesną władzę Papieża — Rozdział XI. Plan Palmerstona przeobrażenia Europy. Dyktatura we Francyi. Wojna krymska i wojna włoska. Zjednoczenie Włoch — Rozdział XII. Polityka wewnętrzna cesarstwa i upadek Napoleona. Stosunek masonii do wskrzeszonego cesarstwa niemieckiego. Walka kulturalna. Wzrost masonii w Austro-Węgrzech — Rozdział XIII. Rzeczpospolita francuzka w obecnej dobie. Ster rządu i spraw publicznych w rękach masonii. Jej światowładne aspiracye, obrzędy i festyny — Rozdział XIV. Wolnomularstwo w Belgii, Holandyi, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcaryi, Anglii, Irlandyi i w krajach Ameryki — Rozdział XV. Stosunek masonii do religii i moralności. Przysięgi masońskie — Rozdział XVI. Życie rodzinne według zasad masońskich. Masonia kobiet — Rozdział XVII. Socyalizm, internacyonał i inne związki mające na celu obalenie porządku społecznego — Rozdział XVIII. Gdzie szukać kierowników? Domówienie — Dopełnienia: Dodatek do str. 15 [alfabety i szyfry masońskie] — Dodatek do str. 276. Szkic praw narzuconych Francyi w ostatnich dwudzistu latach [XIX wieku] — Dodatek do str. 276. Prawo przeciw kongregacyom w świetle prawdy — Lista rządu [francuskiego] z roku 1879 — Dodatek z r. 1883 do listy ludzi na widowni politycznej stojących, podanej w r. 1879 — Lista deputowanych wol\ mul\ z r. 1901, wraz ze wzmianką z jakich źródeł wiadomość o nich zaczerpniętą została lub do jakiej loży należą — Warsztaty, których zebrania... [spisy lóż masońskich w kluczu geograficznym] — Pisma masońskie. Lista z r. 1896 według Kalendarzyka Masońskiego na r. 1897, wydawanego przez B C. van Dalen (rok kolejny: XXXVII) — Spis rzeczy.

 

Wydanie czwarte:

Historya masoneryi i innych towarzystw tajnych / [opracowała i wstępem poprzedziła Feliksa Eger]. — Reprint wydania trzeciego. — Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 1997. — 457, [1] II, [6], XXIV s.; 20,5 cm. — ISBN 83-86482-47-8.

UWAGI: Oprawa miękka. Na s. 1 okładki rycina przedstawiająca Maryję ogłaszającą zwycięstwo paschalne Adamowi i Ewie. Pod ryciną fragment dużego cyrkla kreślarskiego. Na s. 2 okładki podziękowanie Marcina Dybowskiego za 116847 głosów oddanych na niego w wyborach do senatu RP. Na s. 3 okładki wydrukowana s. XXIV (końcówka tekstu P. Kaliny). Na s. 4 okładki krzyż łaciński, pod nim odwrócony, spadający cyrkiel (reszta zarysu ze strony 1). Karta przedtyt. opracowana przez wydawnictwo Antyk. Na niej jako autorka książki figuruje błędnie Feliksa Eger. Karta tytułowa reprodukowana z wydania z 1904 r. Przypisy na stronie, nieliczne. Dodatki od s. 381.

ZMIANY: Przedruk bez zmian w treści książki stosunku do wydania z 1904 r. Dodatki: karta przedtytułowa oraz, po "Spisie rzeczy": Reklama książek Wydawnictwa Antyk opublikowanych po 1989 roku; Wydrukowano także "Przedmowę" tłumacza, Pawła Kaliny, do wydania polskiego "Papieży wobec masonerii" G. Virebeau (właściwie: Henry Coston) (1997).

 

Wydanie piąte:

Histora masonerii i innych towarzystw tajnych / Feliksa Eger. — Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 2006. — 460 s.; 20,5 cm. — ISBN 83-86482-47-8.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania czwartego z nową datą roczną i zmienioną okładką.

 

 

1889
1908 - 2004

 

ZAŁĘSKI Stanisław, ks. jezuita (1843-1908)
O masonii w Polsce od roku 1742 do 1822. Na źródłach wyłącznie masońskich / napisał ks. Stanisław Załęski. — Z 8-ma ilustracyami. — Cena książki 3 złr. — Kraków: Druk Wł. L. Anczyca i Spółki pod zarządem Jana Gadowskiego, 1889. — IV, 372, XXXVI, [4] s.: il., errata; 24 cm.

UWAGI: Oprawa twarda, introligatorska. — Książka poddana cyfryzacji, dostępna w   →   Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

OPIS: Pierwsze oparte na źródłach studium dziejów polskiej masonerii. Wcześniej publikowane we fragmentach w "Przeglądzie Powszechnym" (1888).

 
 
 
 

 

Wydanie drugie:

O masonii w Polsce od roku 1738 do 1822. Na źródłach wyłącznie masońskich / ks. Stanisław Załęski. — Wydanie drugie poprawione, w dwóch częściach z 9-ma ilustracyami. — Kraków: [nakładem Autora] druk W. L. Anczyca i Spółki 1908. — VII, 274, 248, [4] s.: il.; 24 cm.

UWAGI: Dwa tomy współoprawione. — Książka poddana cyfryzacji, dostępna w   →   Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

Wydanie trzecie:

O masonii w Polsce od roku 1738 do 1822 na źródłach wyłącznie masońskich. — Warszawa: Wydawnictwo AKME, 2004. — 248 s.; 21 cm. — ISBN 83-85333-13-4.

 

 

1890
1922 - 2004

 

JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR, biskup, św. (1842-1924)
Rewolucya francuska wobec religii: odczyt miany 23 lutego 1890 r. na dochód Towarzystwa wzajemnej pomocy uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, powiększony dopiskami. — Kraków: nakładem autora, G. Gebethner i Sp., 1890 (druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego). — 28 s.

UWAGI: Autor beatyfikowany w 1991 r., kanonizowany w 2003 r.

 

Wydanie drugie:

Rewolucya francuska wobec religii. Odczyt miany 23 lutego 1890 r. na dochód Towarzystwa wzajemnej pomocy uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, powiększony dopiskami. — Przemyśl, 1922. — 44 s.

 

Wydanie trzecie:

Rewolucja francuska wobec religii katolickiej i jej duchowieństwa. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2004. — 48 s. — ISBN 83-88020-03-X.

 

 

1906
1909 - 1914 - 1917 - [ok. 1988] - [ok. 1991] - 1997 - 2003 - 2003 - 2005 - 2005 - 2006

 

JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR, biskup, św. (1842-1924)
Masonerya: jej początki, organizacya, ceremoniał, zasady i działanie / J.S. Korczyński. — Przemyśl: Nakładem i drukiem drukarni "Udziałowej" pod zarządem Jana Łazora, 1906. — 124 s.; 23 cm.

UWAGI: Praca wydana pod pseudonimem "J. S. Korczyński". Odbitka z "Echa Przemyskiego".

OPIS: Pierwsze, skromnych rozmiarów wydanie pracy św. Józefa Sebastiana Pelczara poświęconej masonerii, wydrukowane najpierw w "Echu Przemyskim".

ZAWARTOŚĆ: Rozdział I. Jak się przedstawia masoneria a czym ona jest w istocie — Rozdział II. Początki masonerii — Rozdział III. Organizacja masonerii. — Rozdział IV. Organizacja masonerii żeńskiej. — Rozdział V. Ceremoniał masonerii — Rozdział VI. Zasady i dążności masonerii: 1. Pod względem religijnym; 2. Pod względem etycznym; 3. Pod względem politycznym; 4. Pod względem społecznym — Rozdział VII. Rozszerzenie się i działanie masonerii: 1. W Wielkiej Brytanii; 2. We Francji; 3. We Włoszech; 4. W Hiszpanii i Portugalii; 5. W Niemczech; 6. W Austrii i Węgrzech; 7. W Szwajcarii, Belgii i Holandii; 8. W Polsce; 9. W Rosji, Skandynawii i Turcji; 10. W Północnej Ameryce; 11. W Środkowej Ameryce; 12. W Ameryce Południowej; 13. W Azji, Afryce i Australii — Rozdział VIII. Działanie przeciw masonerii — Spis treści.

 

Wydanie drugie:

Masonerya: jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacya, ceremoniał i działanie / według pewnych źródeł napisał Józef Sebastyan Pelczar. — 2 wyd. przerobione i znacznie rozszerzone. — Lwów: Księgarnia Zienkowicz i Chęciński / Warszawa: J. Szczepkowski, [1909] (Lwów: Drukarnia Józefa Chęcińskiego). — [2], 296, [V] s.; 22 cm.

 

Wydanie trzecie:

Masonerya: jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacya, ceremoniał i działanie / według pewnych przeważnie masońskich źródeł napisał Dr Józef Sebastyan Pelczar, biskup przemyski o[brządku]. ł[acińskiego]. — Wydanie trzecie przejrzane i znacznie rozszerzone z 9 rycinami. — Lwów: Nakładem autora, 1914 (Drukiem Józefa Chęcińskiego). — VIII, 384, [2], XXI, [3] s.: il.

UWAGI: Wszystkie teksty rytuałów cytowane za: S. Załęski, O masonii w Polsce, wydanie 2: Kraków 1908, cz. 2.

ZAWARTOŚĆ: Spis rzeczy — Przedmowa [datowana 29 IX 1909] — Przedmowa do trzeciego wydania [datowana: IX 1913] — Rozdział I. Jak się przedstawia masonerya a czem ona jest w istocie — Rozdział II. Zasady i dążności masoneryi pod względem religijnym — Rozdział III. Zasady i dążności masoneryi pod względem etycznym — Rozdział IV. Zasady i dążności masoneryi pod względem politycznym — Rozdział V. Zasady i dążności masoneryi pod względem społecznym — Rozdział VI. Masonerya i Stolica Apostolska — Rozdział VII. Początki i rozwój masoneryi — Rozdział VIII. Niektóre związki XVIII wieku zbliżone do masoneryi — Rozdział IX. Organizacya masoneryi — Rozdział X. Organizacya masoneryi żeńskiej — Rozdział XI. Rytuał i ceremoniał masoneryi — Rozdział XII. Zagajenie loży I. stopnia i przyjęcie ucznia — Rozdział XIII. Zagajenie loży adopcyjnej i przyjęcie do stopnia I. uczennicy — Rozdział XIV. Wyjątki z rytuału loży Mopsów i Mopsic, tudzież loży stołowej i loży żałobnej — Rozdział XV. Wybór adeptów i wychowanie tychże w lożach — Rozdział XVI. Działanie masoneryi. Masonerya w Wielkiej Brytanii — Rozdział XVII. Masonerya we Francyi — Rozdział XVIII. Masonerya we Włoszech — Rozdział XIX. Masonerya w Hiszpanii — Rozdział XX. Masonerya w Portugalii — Rozdział XXI. Masonerya w Niemczach — Rozdział XXII. Masonerya w Austryi i w Węgrzech — Rozdział XXIII. Masonerya w Szwajcarii, Belgii i Holandyi — Rozdział XXIV. Masonerya w Polsce — Rozdział XXV. Masonerya w Rosji — Rozdział XXVI. Masonerya w Szwecyi, Norwegii, Danii, Grecyi, Rumunii i Turcyi — Rozdział XXVII. MAsonerya w Północnej Ameryce — Rozdział XXVIII. Masonerya w środkowej Ameryce — Rozdział XXIX. Masonerya w południowej Ameryce — Rozdział XXX. Masonerya w Azyi, Afryce i Australii — Rozdział XXXI. Przynęty, czynniki pomocnicze i sprzymierzeńcy masoneryi — Rozdział XXXII. Jak paraliżować działanie masonerii — Dodatek [szczegóły rytuałów i wystroju lóż kilku wybranych stopni] — Objaśnienia i dopiski — Sprostowanie pomyłek drukarskich.

 

Wydanie czwarte:

Masonerya, jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacya, ceremoniał i działanie / według pewnych, przeważnie masońskich źródeł napisał Józef Sebastyan Pelczar. — Wydanie czwarte, znacznie rozszerzone. — Kraków: Skład główny G. Gebethner, 1914 [właściwie: 1917]. — [4], 444, [2] s.: il.; 23 cm.

 

Wydanie piąte:

Masonerya. Jej początki, organizacya, ceremoniał, zasady i działanie / J. S. Korczyński. — B.m.: b.w., b.r. [ok. 1988]. — 124 s.; 21 cm.

UWAGI: Przedruk wydania pierwszego

 

Wydanie szóste:

Masonerya. Jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacya, ceremoniał i działanie. — [Nowy Sącz]: "Ld" Agencja Wydawnicza [Darlecki Mariusz], b.r. [ok. 1991]. — 87 s.

UWAGI: Rzadki przedruk. Tytuł tożsamy z wydaniem 2, 3 i 4, objętość proporcjonalna do zawartości wydania 1. Być może był to wybór fragmentów jednego z późniejszych wydań książki, lub przedruk wydania pierwszego pod tytułem wziętym z późniejszych edycji.

 

Wydanie siódme:

Masonerya. Jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacya, ceremoniał i działanie. Według pewnych przeważnie masońskich źródeł / napisał Dr. Józef Sebastyan Pelczar, Biskup Przemyski O[brządku]. Ł[acińskiego]. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1997. — VIII, 386, XXI, [3] s., 1 tabl., portr.; 20,5 cm. — (Nowy porządek świata; 9). — ISBN 83-86906-57-X.

UWAGI: Oprawa miękka. Wydanie oznaczone przez wydawcę błędnie jako "czwarte (reprintowe)". Podstawą przedruku było wydanie trzecie. — Na s. 1 okładki fotografia Wielkiego Mistrza Prowincjonalnego Essex, Fredericka W. R. Leistikowa, bez podpisu. Wcześniej opublikowana w książce Jerzego Siewierskiego "Dzieci wdowy" (1992). Na s. 4 okładki nota o Autorze, fotografia Autora (fragment fotografii z frontyspisu), fragment encykliki "Humanum genus" Leona XIII (punkt 27), podpisany tylko imieniem papieża. Projektant okładki anonimowy. Na odwrocie karty przedtytułowej i na karcie tytułowej informacje o wydawcy przedruku. Na ostatniej stronie oferta wydawnicza Wydawnictwa "Wers". — Przypisy na stronie. Fotografia na frontyspisie przedstawia Autora w stroju rektorskim. Brak bibliografii.

ZMIANY: Przedruk bez zmian w stosunku do wydania trzeciego. Na końcu dodana jedna strona reklam oferty wydawniczej "Wersu" i kwartalnika "Wolna Polska".

 

Wydanie ósme:

Masoneria. Jej istota, zasady, dążności, początki, organizacja, ceremoniał i działanie. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2003. — 297 s. — ISBN 83-88020-24-2.

UWAGI: Oprawa miękka. Przedruk wydania trzeciego.

 

Wydanie dziewiąte:

Masoneria (jej początki, organizacja, ceremoniał, zasady i działanie) / J. S. Korczyński. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2003. — 89, [7] s. — (Biblioteka Wszechpolaka) — ISBN 83-88020-83-8.

UWAGI: Oprawa miękka. Redakcja: Maciej Twaróg. Przedruk wydania pierwszego.

OPIS: Wznowienie wydania pierwszego uzasadnia redaktor tymi słowami: "Dlaczego decydujemy się kolejne wydanie starej publikacji o masonerii? Powodów jest kilka. Jest to publikacja dobra, szczera, dokładna i dogłębna. [...] Dzisiaj, na początku XXI stulecia, wielu niedowiarków ma nieco przejaskrawioną wizję masonerii i masonów, jako postaci ubranych w śmieszne fartuszki, którzy opasani [sic!] w cyrkle i kielnie, spotykają się w cichych i postronnych miejscach, aby pogawędzić o wartościach ogólnoludzkich. A to nie w tym rzecz. Naszą publikacją chcemy zwrócić uwagę Czytelników, iż przez kolejne stulecia istnienia masonerii jej duch i idee postępują." Wydawca prawdopodobnie nie orientuje się w treści wydawanych przez siebie książek, traktując tę pozycję jako osobną pracę w stosunku do jej późniejszych, rozszerzonych wydań.

ZMIANY: Na początku "Słowo wstępne: odkrywanie masońskich tajemnic" (Maciej Twaróg, Redaktor Naczelny "Wszechpolaka"). Na końcu: Dom Wydawniczy "Ostoja" poleca (oferta wydawnicza), formularz zamówienia bezpłatnego katalogu i reklama czasopisma "Wszechpolak".

 

Wydanie dziesiąte:

Masoneria (jej początki, organizacja, ceremoniał, zasady i działanie) / J. S. Korczyński. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2005. — 89, [7] s. — (Biblioteka Wszechpolaka) — ISBN 83-88020-83-8.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania dziewiątego z nową datą roczną.  
 
 
 

 

Wydanie jedenaste:

Masoneria. Jej istota, zasady, dążności, początki, organizacja, ceremoniał i działanie. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2005. — 297 s. — ISBN 83-88020-24-2.

UWAGI: Dodruk wydania ósmego z nową datą roczną.  
 
 
 

 

Wydanie dwunaste:

Masoneria. Jej istota, zasady, dążności, początki, organizacja, ceremoniał i działanie. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2006. — 297 s. — ISBN 83-88020-24-2.

UWAGI: Dodruk wydania jedenastego z nową datą roczną.

 

 

1908
1998

 

EGER Feliksa (1936-1908)
Żydzi i Masoni w wspólnej pracy / F. Eger. — Warszawa: Księgarnia Nakładowa M. Szczepkowskiego, 1908 (Warszawa: Druk Piotra Laskauera i S-ki). — 256, [1] s.; 22 cm.

UWAGI: Część I książki nie oznaczona stosownym nagłówkiem. Przypisy na stronie. Książka poddana cyfryzacji, dostępna w   →   Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

OPIS: "Gdym przed czterema laty zabierała się do tej pracy, społeczeństwo nasze, wogóle biorąc, nie miał jeszcze pojęcia, czem są wśród niego Żydzi, nie znano ich wszechpotęgi, nie wiedziano o ich przodownictwie w Masonerji, w Socjalizmie i we wszystkich stowarzyszeniach wywrotowych, nie przypuszczano doniosłości ich pracy nad zdechrystjanizowaniem społeczeństwa. Zanim jednak dobiłam do końca, wypadki same poinformowały ogół i dostatecznie wykazały, czem oni są i co nam od nich zagraża." (Słówko wstępne, s. 5).

ZAWARTOŚĆ: Słówko wstępne — [Część pierwsza:] — Żyd — Talmud — Kahał — Żydzi i Masoni — O stopniach — O znaczeniu liczb znaków, symbolów, trawestowaniu obrządków i czci szatana — Instrukcja dana Garibaldiemu przez W. Mistrza Angharrę — Część Druga. — Żydzi w historycznym przebiegu czasu — Dążenie Żydów do usamowolnienia — Żydzi po usamowolnieniu — O organizacyi rządowej i wolności — Żydzi w Austryi — Socjalizm i jego odłamy jak: Internacjonał czyli Międzynarodówka, Anarchizm i Bund — Spis rzeczy.

 

Wydanie drugie:

Żydzi i masoni we wspólnej pracy / Feliksa Eger. — Warszawa: Wydawnictwo "Ojczyzna" Bogusław Rybicki, 1998. — 258 s.; 21 cm. — ISBN 83-86449-15-2.

UWAGI: Oprawa miękka.

ZMIANY:

 

 

1921
1996 - 2002

 

GWYNNE Howell Arthur Keir (1865-1950)
Przyczyna wrzenia światowego. — Warszawa: Wydawnictwo PN i Spółka, 1921. — 240 s.

UWAGI: Przekład z jęz. angielskiego, tłum. Stanisław Załęski, jezuita. Tytuł oryginalny: "The cause of world unrest; with an introduction by the editor of The Morning Post", 1920. Książka publikowana była najpierw w odcinkach w londyńskim "The Morning Post" (lipiec 1920). W tworzonych przed II wojną światową spisach bibliograficznych autorstwo tej książki przypisywane było ks. Załęskiemu, lub mylona była z dziełem Nesty H. Webster, "Secret Societies and Subversive Movements", wydanym w Londynie w 1925 r.

OPIS: Jest to jedna z publicystycznych aplikacji "Protokołów Mędrców Syjonu". Amerykański wydawca książki, George Haven Putnam, dołączył do niej "Protokoły" jako "companion book". Po protestach Anti-Defamation League of B'nai B'rith wycofał ze sprzedaży obie pozycje. Według słów ks. Michała Poradowskiego, dołączonych do drugiego wydania, książka ta "denuncjuje istnienie spisków politycznych, najściślej związanych z masonerią i stowarzyszeniami Żydów i aż do dzisiaj nic nie straciła na swej wartości" (4 s. okładki). Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że autor – brytyjski dziennikarz – napisał ją kierowany doraźnym zapotrzebowaniem na publicystykę polityczną, co szczególnie ukazuje rozdział poświęcony walce Irlandczyków o wolność (s. 110-119).

 

Wydanie drugie:

Przyczyna wrzenia światowego / H. A. Gwynne. — Opracowanie Redakcji "The Morning Post". — Wydanie II poprawione i uzupełnione przez redakcję kwartalnika politycznego "Wolna Polska". — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1996. — 137, [7] s.; 20 cm. — (Rewizja Historii; 3). — ISBN 83-86906-10-3.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

Wydanie trzecie:

Przyczyna wrzenia światowego / Howell Arthur Gwyne — Radom: Ryszard Mazurkiewicz, [2002]. — 256 s.; 21 cm.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

 

1923
1984

 

DELACROIX J.
Masonerja i bolszewizm. — Warszawa: [b.w.], 1923 (Warszawa: Zakłady Drukarskie F. Wyszyński i S-ka). — 79 s.; 22 cm.

UWAGI: Nazwisko Autora to prawdopodobnie pseudonim.

OPIS: Dzieje masonerii w Rosji sprzed i po rewolucji bolszewickiej.

 

Wydanie drugie:

Masonerja i bolszewizm. — B.m.[Warszawa:] b.w., b.r.[1984]. — 79 s.; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy z oryginału.

 

 

1923
1984 - 1997

 

GRABOWSKI Ignacy Oksza , (1866-1933)
Masonerja / Ignacy Oksza Grabowski. — Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych, [1923] (Warszawa: Zakł. Druk. F. Wyszyński i S-ka). — 97, [3] s.; 18 cm. — (Książki Ciekawe; 48).

UWAGI: Krótkie dzieło antymasońskie, napisane na podstawie pracy Grigorija Bostunicza (właściwie: Grigorij Wilhelmowicz Szwarc), Frankmasonstwo i russkaja rewolucja: prawda misticzeskaja i prawda realnaja, V Novome Sadu [Serbia]: Natošević, 1921. — Sekcja tekstu pt. "Trójkąt" w spisie treści wymieniona jako "Trójkąt (Y. M. C. A.)". — Książka poddana cyfryzacji, dostępna w   →   Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

OPIS: Zawiera enuncjacje dotyczące komunizmu, okultyzmu i satanizmu jako przejawów istnienia i działania żydo-masonerii: "Ukryty, ostateczny cel wewnętrznej masonerii jest: na krwawych zwaliskach świata chrześcijańskiego, zburzonego przez rewolucję, przywrócić stary i wszechświatowy judaizm, połączony z rozproszenia w jedność. Tej tajemnicy miała masoneria strzec od profanów, i tym kluczem otwierają się wszelkie sekrety zakonu" (s. 24). Bostunicz, którego przepisuje i ubarwia Autor, korzystał m.in. z mistyfikacji Taxila (s. 7-8), chociaż w spisie 28 dzieł będących źródłami wiedzy Bostunicza (s. 63) nie ma taxilowskich publikacji. Znał je z drugiej ręki, powtarzając popularny fragment o posążku Baphometa, Izaaku Longu i Albercie Pike'u.

ZAWARTOŚĆ: Baphomet. — Organizacja masońska. — Obrzęd wyświęcenia. — Dowód masoński. — Uczeń i towarzysz. — Mistrz. — Loża. — Stopnie wyższe. — Różokrzyżowiec. — Legenda o Adoniramie. — 30° Rycerz Kadosz. — Stopnie Najwyższe. — Tablica stopni. — Znaki masonów. — Pentagramma. (Pięciokąt). — Tetragramma. (Sześciokąt). [sic!] — Trójkąt. — Swastyka. — Znak Teozofów. — Figury rewolucyjne. — Fundusze "rewolucji". — Hańba kultury. — Masoni w Polsce. — Tępienie królów. — [I] Arcyksiążę Rudolf; II. Śmierć Franciszka Ferdynanda; Śmierć Karlosa Portugalskiego; III. Rosja. — Czarna Msza. — Źródła. — Treść Książki. — [informacje o serii:] W "Książkach Ciekawych" wydano: — W przygotowaniu:.

 

Wydanie drugie:

Masoneria / Ig. Oksza Grabowski. — [b.m.: b.w., 1984]. — 96 s.; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy z wydania z 1923 r. Oprawa miękka.

 

Wydanie trzecie:

Masoneria / Ignacy Oksza-Grabowski. — Wydanie III - poprawione i uzupełnione przez kwartalnik polityczny "Wolna Polska". — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1997. — 63, [1] s.; 20,5 cm. — (Nowy Porządek Świata; 13). — ISBN 83-86906-71-5.

UWAGI: Oprawa miękka. — Na okładce wykorzystano reprodukcję jednej z grawiur (datowanych na ok. 1815 r.), przedstawiających masonów rytu szkockiego w postawach kojarzonych ze stopniami rytu. Tu: stopień 18 ("Rycerz Różokrzyżowiec" albo "Kawaler Różanego Krzyża"). Oryginał w posiadaniu Muzeum Wielkiego Wschodu Holandii.

ZMIANY: Zawartość książki bez większych przeróbek. Zmiana czcionki i formatu zmniejszyła liczbę stron. Każda z oznaczonych tytułem sekcji tekstu potraktowana została jak osobny rozdział i rozpoczyna się od nowej strony. Wyjątek zrobiono dla śródtytułów sekcji "Tępienie królów". Spis treści przeniesiony na początek książki, a sekcja "Trójkąt" przemianowna została na "Trójkąt YMCA", zgodnie ze spisem treści wydania pierwszego. Na końcu tomu informacje o seriach wydawniczych "Nowy Porządek Świata" i "Rewizja Historii".

 

 

1926
1990

 

WOTOWSKI Stanisław Antoni, (1910-1983)
Tajemnice masonerji i masonów. Obrzędy, rytuały, wtajemniczenia, loże, kobiety masonki, masonerja a Żydzi, kult szatana, istotna treść masonerji i jej rola w życiu współczesnem w Polsce: z dwunastoma ilustracjami przedstawiającymi masońskie ceremonje / St. A. Wotowski. — Warszawa: Wydawnictwo Księgarni F. Korna, 1926 (Siedlce: Podlaska Drukarnia Udziałowa). — 47, [1] s.: il.; 21 cm. — (Bibljoteka Wiedzy Tajemnej).

UWAGI: Oprawa miękka. Brak przypisów. Nieliczne źródła cytatów wymienione w tekście. Wśród ilustracji rysunki Éliphasa Léviego, nie podpisane.

OPIS: Książka napisana przez dziennikarza zafascynowanego wolnomularstwem okultystycznym. Jej treść zmierza ku ukazaniu poglądów martynistów jako szczytu wtajemniczenia masońskiego: "[...] stale pamiętać należy, że istnieją dwie masonerje, które mimo że wyszły z jednego źródła, są spokrewnione, lecz odmienne. 1. Masonerja okultystyczna; przechowująca tradycje Bractwa Różanego Krzyża, która głównie uzewnętrznia się w "Odnowionym Zakonie Różanego Krzyża" oraz w "Zakonie martynistów". 2. Masonerja polityczna; która zagubiła przechowywane tradycje, ma na celu wyłącznie społeczno polityczne zadania. Masonerja ta oparta na tradycji templariuszowskiej najsilniej wyraża się w rytuale szkockim" (s. 43).

ZAWARTOŚĆ: Rozdział I. Jak wygląda loża masońska. Obrzęd przyjęcia. Stopnie. Loże kobiece. Ceremonje. Pochody. Uczty. Masońska gwara. Loże pogrzebowe. Przysięga i zdrada tajemnic — Rozdział II. Historia masonerji. Templariusze. Różokrzyżowcy. Wielka rewolucja francuska. Poszczególne rytuały — Rozdział III. Masonerja polska. Cele i zadania wolnomularstwa — [Zakończenie: "Wytwórzmy sobie teraz jasny sąd o masonerji."] — Spis rozdziałów.

 

Wydanie drugie:

Tajemnice masonerji i masonów. Obrzędy, rytuały, wtajemniczenia, loże, kobiety masonki, masonerja a Żydzi, kult szatana, istotna treść masonerji i jej rola w życiu współczesnem w Polsce: z dwunastoma ilustracjami przedstawiającemi masońskie ceremonje / St. A. Wotowski. — Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza "Arcanum" Sp. z o.o., 1990 (Wąbrzeźno: Grudziądzkie Zakłady Graficzne, Z-d nr 3). — 47, [1] s.: il.; 20,5 cm.

UWAGI: Oprawa miękka. Przedruk techniką fotooffsetową. Książka bez grzbietu, zszyta w formie broszury. Informacje o wydawcy przedruku na ostatniej stronie. Na s. 4 okładki pieczęć okrągła polskiej placówki wolnomularstwa adopcyjnego: Wielkiej Loży Dobroczynności na Wielkim Wschodzie Warszawskim (1875).

ZMIANY: Ilustracja na 1 s. okładki zmieniona. Zawartość bez jakichkolwiek zmian w stosunku do wydania z 1926 r.

 

 

1929
1993

 

MAŁACHOWSKI-ŁEMPICKI Stanisław (1884-1959)
Dzieje wolnego mularstwa w Krakowie: 1755-1822 / Stanisław hr. Małachowski-Łempicki. — Kraków: nakładem Tow[arzystwa]. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1929 (Kraków: druk W.L. Anczyca i Spółki). — 78 s., [8] k. tabl.: il.; 21 cm. — (Bibljoteka Krakowska nr 69).

OPIS: Jedno z licznych dzieł przedwojennego historyka masonerii w Polsce. Krótki rys historyczny wolnomularstwa w Krakowie, zmierzający do wykorzystania treści dostępnych Autorowi źródeł.

ZAWARTOŚĆ: Wstęp. Jak i gdzie powstało wolnomularstwo — Rozdział I. Czasy Augusta III: Zaczątki wolnomularstwa w Polsce. Loża mniszchowska w Krakowie — Rozdział II. Czasy stanisławowskie: Powstanie w Krakowie loży "Pod Trzema Hełmami" w r. 1778. Obrzęd przyjęcia na ucznia. Piśmienne zaręczenie. Imiona zakonne. Zamknięcie loży w r. 1782. Loże w okolicach Krakowa — Rozdział III. Czasy stanisławowskie: Założenie loży "Przesąd Zwyciężony" w r. 1786. Listy reprezentanta loży pijara Bogusławskiego do Krakowa. Sprawa lokalu. Wykroczenie profesora Akademji Pentzla. Kandydaci na miejsce Ankwicza. Znak dla reprezentanta i członków loży. Luźne wzmianki. Przemówienie Bogusławskiego na posiedzeniu Wielkiego Wschodu — Rozdział IV. Czasy stanisławowskie: Dane o utensyljach lożowych. Cena rytuałów. Projekt szpitala lożowego z r. 1789 — Rozdział V. Księstwo Warszawskie: Wskrzeszenie loży "Przesąd Zwyciężony" 1 marca r. 1810. Mowa Franciszka Ksawerego Kosseckiego. Skład loży w r. 1810. Znak członków i pieczęcie — Rozdział VI. Lata 1811-1813: Skład członków. Starania o otrzymanie tytułu loży prowincjonalnej i o założenie loży adopcyjnej. Dzieła dobroczynności. Mowa Wielkiego Mistrza Stanisława Kostki Potockiego w d. 12 marca r. 1813. Powitanie brata Józefa Poniatowskiego 19 tegoż marca. Dobroczynność. Zamknięcie prac w kwietniu r. 1813 — Rozdział VII. Okupacja rosyjska: Starania Sotera Darowskiego o wznowienie prac loży. Pomoc rosyjskiego brata ks. Łobanowa. Wznowienie prac 5 sierpnia r. 1814. Okólnik Wielkiego Warsztatu z d. 30 sierpnia tegoż roku. Nowi członkowie i prace loży w r. 1814 — Rozdział VIII. Rzeczpospolita Krakowska: Lata 1815-1818. Skład loży. Dobroczynność. Stosunki z innemi lożami — Rozdział IX. Rzeczpospolita Krakowska: Zabiegi około otworzenia kapituły. Instalacja 26 lutego r. 1819. Skład loży "Przesąd Zwyciężony" w latach 1819 i 1820. Zaległości w opłatach — Rozdział X. Rzeczpospolita Krakowska: Członkowie kapituły i loży krakowskich zamieszkali na wschodzie kieleckim zamierzają otworzyć tam lożę "Gwiazda Nadziei" — Rozdział XI. Rzeczpospolita Krakowska: Skład loży "Przesąd Zwyciężony" w r. 1821. "Głos wszystkich katolików" do o. Prospera Burzyńskiego. Reforma sali posiedzeń. Nowi członkowie w r. 1822. Zamknięcie — Treść [= spis treści].

 

Wydanie drugie:

Dzieje wolnego mularstwa w Krakowie 1755-1822 / Stanisław hr. Małachowski-Łempicki. — Reprodukcja metodą fotooffsetową z oryginału stanowiącego własność prywatną wykonana przez Zakład Poligraficzny "Petit" oraz Spółdzielnię Pracy Rękodzieła Artystycznego "Starodruk". — [Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1993]. — 78 s., [8] k. tabl.: il.; 20,5 cm.

UWAGI: Oprawa twarda. Na s. 1 okładki wytłoczona w kolorze złotym pieczęć Wielkiego Wschodu Polski. Na s. 3 okł. naklejona informacja wydawcy reprintu. — Nakład: 3000 egz.

ZMIANY: Tablice z ilustracjami z pierwszego wydania powielono jako karty bez paginacji.

 

 

1930
2005

 

MAŁACHOWSKI-ŁEMPICKI Stanisław (1884-1959)
Wolnomularstwo na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1776-1822. Dzieje i materiały / Stanisław Małachowski-Łempicki. — Wilno: Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, skład główny w księgarni św. Wojciecha, 1930. — VIII, 212, [2] s., 21 s. tabl.: il.; 26 cm. — (Rozprawy Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie; tom IV, z. 1).

 

Wydanie drugie:

Wolnomularstwo na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1776-1822. Dzieje i materiały. — Warszawa: Wydawnictwo AKME, 2005. — 212 s., XX k. tabl.; 20,5 cm. — ISBN 83-85333-30-2.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

 

1931
1935 - 1942 - 1944 - 1984 - 1993 - 1997 - 2003 - 2004 - 2008

 

DMOWSKI Roman Stanisław (1864-1939)
Dziedzictwo. — Warszawa 1931. — 381, [8] s.

UWAGI: Powieść, wcześniej drukowana w odcinkach w "Gazecie Warszawskiej Porannej" 1930, nr 136-330. Jako autorów gazeta podawała Kazimierza Wybranowskiego i Jerzego Zawadę. Rec.: Jan Bielatowicz, "Myśl Narodowa" 1935; Stanisław Kozicki, Masoneria i Narodowa Demokracja, "Warszawski Dziennik Narodowy" 1938, nr z 21 lipca, s. 3; Marian Seyda, Masoneria a obóz narodowy, "Kurier Poznański" 1938, nr z 23 lipca, s. 3; Andrzej Osęka, Dmowski - fatalne dziedzictwo, "Gazeta Wyborcza" 2005, nr 258 z 5-6 listopada, s. 25.

OPIS: Powieść antymasońska, podzielona na 36 rozdziałów, bez tytułów. Numeracja rozdziałów rzymska. Młody dziedzic Twardowski po powrocie z zagranicy musi stawić czoło mrocznej przeszłości własnego ojca, uwikłanego w związki z żydami i wolnomularzami. Ci ostatni przedstawieni są jako "grabarze" dążący do zawładnięcia tym, co polskie.

 

Wydanie drugie:

Dziedzictwo. Powieść / K. Wybranowski. — Wydanie drugie. — [Poznań:] Księgarnia św. Wojciecha, [1935] (Poznań: nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni św. Wojciecha S. z o.o.). — [4], 400 s.

UWAGI: Książka poddana cyfryzacji, dostępna w → Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

Wydanie trzecie:

Dziedzictwo. Powieść / K. Wybranowski. — London: F[rank]. Mildner & Sons, 1942. — 218, [1] s.; 22 cm.

UWAGI: Książka wydana staraniem ks. Stanisława Bełcha (1904-1989), kapelana Wojska Polskiego we Francji i Anglii.

 

Wydanie czwarte:

Dziedzictwo. — Kraków: Wydawnictwo "Prom", 1944.

UWAGI: Wydanie sponsorowane przez hitlerowskie władze okupacyjne.

 

Wydanie piąte:

Dziedzictwo. Powieść. — [Warszawa]: b.w., [1984]. — [2], 381, [1] s.; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy wydania pierwszego (1931).

 

Wydanie szóste:

Dziedzictwo. — Wydanie 3 [właściwie: 6]. — Warszawa: Wydawnictwo "Nortom", 1993. — 244, [2] s.; 20,5 cm.

UWAGI: Na podstawie pierwszego książkowego wydania powieści (1931). W numeracji wydań nowy wydawca zignorował edycję londyńską (1942), hitlerowską (1944) i wydanie powieści w drugim obiegu (1984).  
 
 
 

 

Wydanie siódme:

Dziedzictwo / Kazimierz Wybranowski (Roman Dmowski). — Wydanie 7. — Wrocław: Wydawnictwo "Nortom", 1997. — 267, [1] s.; 20,5 cm. — ISBN 83-85829-46-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Wstęp: Michał Kałuski. Wydanie na podstawie wydania drugiego (Księgarnia św. Wojciecha, [1935]). Wydawca błędnie datuje "1931".  
 
 
 

 

Wydanie ósme:

Dziedzictwo / Kazimierz Wybranowski (Roman Dmowski). — Wydanie 8. — Wrocław: Wydawnictwo "Nortom", 2003. — 267 s.; 20,5 cm. — ISBN 83-85829-39-3.

UWAGI: Oprawa miękka. Wznowienie wydania siódmego.  
 
 
 

 

Wydanie dziewiąte:

Dziedzictwo / Kazimierz Wybranowski. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2004. — 231 s. — (Biblioteka Wszechpolaka). — ISBN 83-88020-58-7.

UWAGI: Oprawa miękka. Redakcja: Maciej Twaróg. Na podstawie wydania trzeciego (Londyn 1942).  
 
 
 

 

Wydanie dziesiąte:

Dziedzictwo / Kazimierz Wybranowski (Roman Dmowski). — Wrocław: Wydawnictwo "Nortom", 2008. — 282 s.; 20,5 cm. — ISBN 83-85829-39-3.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania ósmego z nową datą roczną.

 

 

1932
1932 - 1933 - 1986 - [1989-1990] - 1996 - 2004

 

GLUZIŃSKI Tadeusz (1888-1940)
Zmierzch Izraela / Henryk Rolicki. — Warszawa: Skład główny w administracji "Myśli Narodowej", 1932 (Druk. F. Wyszyński). — [4], 420, [3] s.; 25 cm.

UWAGI: Praca wydana pod pseudonimem "Henryk Rolicki".

OPIS: O wolnomularstwie głównie na s. 197-259.

ZAWARTOŚĆ: Od Autora — 1. Historia w życiu żydostwa. — 2. Zamierzchłe dzieje Izraela. — 3. Reformy Ezdrasza i Nehemiasza. — 4. Pod władzą Egiptu i Syrii. — 5. Rzym i zburzenie Jerozolimy. — 6. Powstanie. Sanhedryn. Talmud palestyński. — 7. Żydzi a rozstrój cesarstwa rzymskiego. — 8. Chrześcijaństwa o żydzi. — 9. Babilonia i Talmud babiloński. — 10. Narodziny Islamu. — 11. Rozkwit żydostwa w Hiszpanii. — 12. Mojżesz Majmuni. Kabaliści. Księga Zahar. — 13. Ruchy sekciarsko-rewolucyjne w średniowieczu. — 14. Marrani. Inkwizycja. Wypędzenie żydów z Hiszpanii. — 15. Próby ratunku. Św. Inkwizycja w Portugalii. — 16. Wpływy żydowskie na ruch humanistyczny. — 17. Początki Reformacji. — 18. Wybuchy rewolucyjne. — 19. Przeciwreformacja. Żydzi w Turcji. Amsterdam. — 20. Polska schronieniem dla żydostwa. — 21. Reformacja w Polsce. — 22. Wojna trzydziestoletnia. — 23. Neutralność Polski. Bunt kozacki. — 24. Rewolucja Cromwella. Manasse ben Izrael. Baruch Spinoza. — 25. Sabbataj Cwi Mesjasze. — 26. Potop. — 27. Tajne związki. Symbole, hierarchia i rytuał wolnomularstwa. — 28. Kabała a wtajemniczenie masońskich. — 29. Wolnomularstwo a żydzi. — 30. Filozofia, etyka i hasła wolnomularstwa. — 31. Mojżesz Mendelssohn. Rewolucja Francuska i jej skutki. — 32. Żydzi w Polsce Sasów. — 33. Chasydyzm. — 34. Tajemnica Chachama Franka. — 35. Żydzi a upadek Polski. — 36. Żydzi a niepodległość Polski. — 37. Rządy finansjery żydowskiej. — 38. Cele socjalizmu. — 39. O syjonizmie. — 40. Finansjera żydowska a bolszewizm. — 41. Kryzys duchowy. — 42. Kryzys gospodarczy. — 43. Perspektywy. — Bibliografia.

 

Wydanie drugie:

Zmierzch Izraela / Henryk Rolicki. — 1932.

UWAGI: Wydanie nie zmienione.

 

Wydanie trzecie:

Zmierzch Izraela / Henryk Rolicki. — 1933. — [3], 420, [2] s.

UWAGI: Wydanie nie zmienione.

 

Wydanie czwarte:

Zmierzch Izraela / Henryk Rolicki. — [b.m.: b.w., 1986]. — 420, [3] s., errata; 21 cm.

UWAGI: Tytuł okładkowy w jednym wierszu. Okładka kartonowa. W dole okładki dane wydawnicze z 1932 r. Brak karty tytułowej. Errata na s. [423]. Przedruk fotooffsetowy wydania pierwszego.

 

Wydanie piąte:

Zmierzch Izraela / Henryk Rolicki. — Warszawa: Przedruku dokonano na zlecenie Wydawnictwa "Zakłady Narodowe", b.r. [1989-90]. — [2], 422 s.; 21 cm.

UWAGI: Okładka kartonowa. Tytuł na okładce w dwu wierszach. W dole okładki jedynie: Warszawa - 1932. Na karcie tytułowej jedynie nazwa autora i tytuł. Wydanie o wysokim nakładzie. Do dziś często spotykane na rynku antykwarycznym.

 

Wydanie szóste:

Zmierzch Izraela / Henryk Rolicki. — Warszawa: Wydawnictwo "Ojczyzna", 1996. — 429 s.; 21 cm. — ISBN 83-86906-64-2.

UWAGI: Oprawa miękka.  
 
 
 

 

Wydanie siódme:

Zmierzch Izraela. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2004. — 329, [7] s.; 20,5 cm. — ISBN 83-88020-96-X.

UWAGI: Na s. 2 okładki portret autora i nota biograficzna. Bibliografia s. 324-327. Zawartość bez zmian w stosunku do wydań sprzed II wojny światowej, w zmienionym układzie stron. Dodatkowe 7 s. oferty wydawniczej Domu Wydawniczego "Ostoja".

 

 

1933
1992 - 2004

 

SERINI Karol Artur (1879-1931)
Symbol w wolnomularstwie / Prof. Karol Serini. — Warszawa: Skład Główny: "Dom Książki Polskiej" S. A., [1933] (Warszawa: Drukarnia i Litografia Jan Cotty). — 50, [2] s.

UWAGI: Dedykacja: "Grono przyjaciół i uczniów pracę niniejszą niewykończoną, w spuściźnie po zmarłym znalezioną, dla uczczenia jego pamięci wydaje." — Druk poddany cyfryzacji, dostępny w   →   Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

OPIS: Praca nie ukończona, wydana pośmiertnie przez przyjaciół K. Seriniego. Przedstawia symboliczne pojmowanie rzeczywistości w wolnomularstwie jako prawomocną ścieżkę epistemologiczną. Autor opiera się na tezie o biegunowości jako "prawie wszechbytu" (podstawowej zasadzie kosmicznej) i aplikuje tę koncepcję na gruncie teorii poznania, wprowadzając prosty, dychotomiczny podział na poznanie dyskursywne i intuicyjne, które "walczą od zarania dziejów ludzkich o panowanie" (s. 8). Sztukę wolnomularską i poznanie poprzez symbol sytuuje w drugiej części stworzonej przez siebie dychotomii, dając jej zarazem prymat nad pojęciowaniem i rozumowaniem. Autor jako pierwszy wśród polskich autorów wskazuje jasno i wyraźnie, że "wolnomularstwo jest pewnym ujęciem rzeczywistości" (s. 43), a nie tylko stowarzyszeniem osób i zbiorem tego, co owe osoby uważają lub robią. "Sztuka wolnomularska" angażuje pewien specyficzny typ poznania i na nim się opiera. Symbol przedstawiony jest jako właściwe wolnomularstwu medium, nadrzędne w stosunku do słów i pojęć - medium, którego stosowanie zapewnia wolnomularstwu istnienie i dalsze przetrwanie.

ZAWARTOŚĆ: Filozofja symbolu. Wstęp — Część pierwsza. Logika Symbolu: — §1 Pochodzenie wyrazu "symbol" — §2 Sens symbolu — §3 Zadania symbolu. — Część druga. Metafizyka Symbolu — §1 Rzeczywistość — §2 Rodzaje rzeczywistości — §3 Poznanie rzeczywistości. — Część trzecia. Symbol w wolnomularstwie: — §1 Idea wolnomularska — §2 Symbol w wolnomularstwie — §3 Dziedziny zastosowania symbolu w wolnomularstwie — §4 Znaczenie symbolu w wolnomularstwie. — Część czwarta. Symbol w Wolnomularstwie Polskiem: — §1 Dziedzictwo wolnomularskie — §2 Wolnomularstwo polskie wobec przełomu obecnego — Spis rzeczy.

 

Przedruk w czasopiśmie:

Karol Serini, Symbol w wolnomularstwie. — Ars Regia. Czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa. — Rok I (1992), Nr 1 (wrzesień). — Red. Tadeusz Cegielski. — Warszawa: Wydawnictwa Fundacji "Historia pro Futuro" i "Klio" sp. z o.o. (Warszawa: Enter). — s. 124-147. — ISSN 1230-1442.

UWAGI: Copyright 1992 Klio sp. z o.o. Pozycja dotowana przez Komitet Badań Naukowych. Nakład numeru dodrukowany w 2009 r. Tekst poprzedzony pracą Karola Seriniego "Masoneria" (s. 100-124). Były to złożone w całość artykuły opublikowane w czasopiśmie "Jednota" 1929, nr 4, 5, 6. Ten przedruk obydwu prac stał się inspiracją dla ponownego ich połączenia w następnej, "edukacyjnej" edycji książkowej.

 

Wydanie drugie:

Symbol w wolnomularstwie. — Warszawa-Katowice-Toruń: Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, 2004. — 93, [1] s.: il.; 20 cm.

UWAGI: Wewnętrzny druk wolnomularski. Współwydane z: Karol Serini, Masoneria. Adnotacja wydawcy: "Na podstawie wydania z 1934 roku przygotowano 150 numerowanych egzemplarzy. Staraniem i ku edukacji członków i sympatyków różnych obediencji wolnomularstwa polskiego". Wspomniane "wydanie z 1934 roku" dotyczy tekstu pt. "Masoneria", gdyż w 1934 r. został on włączony do pośmiertnie wydanego zbioru "Życie, nauka, religia".— Brak numeru ISBN.

ZAWARTOŚĆ: SYMBOL W WOLNOMULARSTWIE: — Filozofia symbolu — Logika symbolu: 1. Pochodzenie wyrazu "symbol"; 2. Sens symbolu; 3. Zadania symbolu — Metafizyka symbolu: 1. Rzeczywistość; 2. Rodzaje rzeczywistości; 3. Poznanie rzeczywistości — Symbol w wolnomularstwie: 1. Idea wolnomularska; 2. Symbol w wolnomularstwie; 3. Dziedziny zastosowania symbolu w wolnomularstwie; 4. Znaczenie symbolu w wolnomularstwie — Symbol w wolnomularstwie polskim: 1. Dziedzictwo wolnomularskie; 2. Wolnomularstwo polskie wobec przełomu obecnego. — MASONERIA: — 1. Powody zajęcia się zagadnieniem masonerii — 2. Pochodzenie masonerii — 3. Powstanie masonerii — 4. Rozwój masonerii i jej stan obecny: a) Anglia, Szkocja, Irlandia; b) Francja; c) Niemcy; d) Wolnomularstwo austriackie.

 

 

1934
1989

 

Wolnomularstwo w świetle encyklopedyj. Wypisy. — Warszawa: Skład Główny: "Dom Książki Polskiej" S.A., [1934] (Warszawa: Drukarnia i Litografja "Jan Cotty"). — 4, IV, 352 s.; 24 cm.

UWAGI: Nieliczne przypisy tłumaczy. W tytule wypisu z Grande Encyclopédie błąd w numeracji stron (liczby powtórzone z Grand Larousse). Bibliografia również na końcu każdego z artykułów tłumaczonych z języków obcych. Książka poddana cyfryzacji, dostępna w   →   Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

OPIS: Dzieło przygotowane przez anonimowych redaktorów i tłumaczy z Wielkiej Loży Narodowej Polski. Jedyny w polskiej literaturze masońskiej zbiór wypisów i przekładów z encyklopedii zagranicznych i polskich.

ZAWARTOŚĆ: Wstęp — Polacy wolnomularze [nazwiska wybrane z: S. Małachowski-Łempicki, Wykaz polskich lóż [...], 1929] — Wolnomularze w życiu kulturalnem I publicznem narodów [Wybór nazwisk z: E. Lennhoff, O. Posner, Internationales Freimaurerlexikon, 1932] — Podręczna Encyklopedya Kościelna opracowana pod kierunkiem ks. ks. Stan. Galla, Jana Niedzielskiego, Henr. Przeździeckiego, Czesł. Sokołowskiego, Ant. Szlagowskiego, Jerzego Gauthier i redaktora ks. Zygmunta Chełmickiego (Wydawnictwo Bibljoteki Dzieł Chrześcijańskich). Tom XXV-XXVI (Warszawa 1911), str. 345-346, artykuł: Masonerya — Encyklopedyja Powszechna s. Olgerbranda. Tom XII (Warszawa 1884), str. 217, artykuł: Wolnomularstwo — Ilustrowana Encyklopedja Trzaski, Everta i Michalskiego. Tom III (Warszawa b. r. [1927]), kol. 380-382, artykuł: Masonerja — Eugen Lenhoff, Oskar Posner, Internationales Freimaurerlexikon. Zürich-Leipzig-Wien [1932], kol. 1216-1220, artykuł: Polen — Bibljografja: Rzeczy polskie o wolnomularstwie — Wolnomularstwo w Polsce — Literatura antymasońska [razem 57 poz.] — Grand dictionnaire universel du XIXe siecle par Pierre Larousse. Tom VII (Paris b. r. [1872]), str. 763-769, artykuły: Franc-Maçon i Franc-Maçonnerie — La Grande Encyclopédie. Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts. Tom XVII (Paris b. r. [ok. 1893]), str. 763-769, artykuł: Franc-Maçonnerie — Meyers Lexikon. Wyd. 7. Tom IV (Leipzig 1926), kol. 1142-1147, artykuł: Freimaurerei — Der Grosse Brockhaus. Handbuch des Wissens. Wyd. 15. Tom VI (Leipzig 1930), str. 579-582, artykuł: Freimaurerei — Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Unter Mitwirkung von Hermann Gunkel und Otto Scheel herausgegeben von Friedrich Michael Schiele und Leopold Azcharnack. Tom II (Tübngen 1910), kol. 1044-1051, artykuł: Freimaurerei — The Encyclopaedia Britannica. A new survey of universal knowledge. Wyd. 14. Tom IX (London-New York b. r. [1929]), str. 732-740, artykuł: Freemasonry — Encyclopaedia of Religion and Ethics edited by James Hastings. Tom VI (Edinburgh 1913), str. 113-120, artykuł: Freemasonry — The Encyclopedia Americana. A Library of Universal Knowledge. Tom XVIII (New York-Chicago 1929), str. 383-389, artykuł: Masonic Fraternity — The New International Encyclopaedia. Wyd. 2. Tom XV (New York 1925), str. 195-199, artykuł: Masons — Statystyka [za: C. van Dalen's Kalender für Freimaurer 1933/34, Leipzig 1933] — Indeks osób — Wolnomularstwo w poszczególnych krajach Europy [indeks państw europejskich i organizacji masońskich] — Wolnomularstwo poza Europą [indeks, jak poprzednio] — Obrządki wolnomularskie i pokrewne zakony [indeks] — Spis rzeczy — Książki: [spis polskich książek dostępnych w sprzedaży w roku 1934] O wolnomularstwie wogóle [sic] — Powstanie i rozwój wolnomularstwa w Polsce — Dzieje wolnomularstwa w Polsce [razem 19 poz.].

 

Wydanie drugie:

Wolnomularstwo w świetle encyklopedyj: Wypisy. — [Warszawa: ARS-HIT Sp. z o.o. Centrum Wydawniczo-Handlowe. Wydawnictwo i Galeria, 1989] (Warszawa: Zakłady Graficzne Dom Słowa Polskiego). — [4], IV, 358, [2] s.; 16.5 cm. — Załącznik: Od wydawcy [broszura]. — [4] s.; 16 cm.

UWAGI: Oprawa miękka. Brak numeru ISBN. Na okładce adnotacja: "Reprint". Na s. 1 okładki szkic symboli masońskich w formie pieczęci okrągłej: cyrkiel i węgielnica w stopniu Czeladnika, wokół nich dwie gałązki akacji. Na s. 4 okładki informacje o wydawcy i drukarni.

ZMIANY: Format wydania mniejszy, lecz zawartość bez najmniejszych zmian i uzupełnień. Nie poprawiono również błędu w tytule wypisu z "La Grande Encyclopédie" (powtórzenie zakresu stron z poprzedniego wypisu, Grand Larousse). Zawartość załącznika to krótki zarys historii polskiego wolnomularstwa. W zakończeniu informacje na temat pierwszego wydania. Według wydawcy przedruku dzieło to "stanowi i dzisiaj rzetelne, nie tracące na wartości źródło wiedzy o organizacji budzącej wciąż żywe zainteresowanie historyków i publicystów, wywołującej spory i polemiki nieraz bulwersujące opinię publiczną" (Od Wydawcy, s. [4]).

 

 

1934
1937 - 1985

 

GLUZIŃSKI Tadeusz (1888-1940)
Światowa polityka żydowska / Zbigniew Krasnowski. — Warszawa: nakładem Towarzystwa Wydawniczego "Patria", 1934. — [6], 181, [2] s.; 23 cm.

UWAGI: Praca opublikowana pod pseudonimem "Zbigniew Krasnowski".

OPIS:

ZAWARTOŚĆ: I. Charakterystyka ogólna — II. Idea "misji" narodu żydowskiego — III. Idea braterstwa narodów — IV. Idea pokojowości żydostwa — V. Judaizm, czyli systemat "kawałów żydowskich" — VI. Dążność do udostępnienia sobie otoczenia przez spublicznienie jego życia — VII. Dążność do obalenia układu życia, istniejącego u otoczenia, jako zjawisko stałe w dziejach żydostwa — VIII. Przewroty i wywroty, jako wyraz ogólnonarodowych poczynań żydowskich — IX. Korzyści przewrotów i wywrotów społecznych dla żydostwa. — Spis rozdziałów.

 

Wydanie niemieckie:

Die jüdische Weltpolitik: die methodische Eigenart jüdischer Politik als Folge der Sonderstellung des jüdischen Volkes / Zbigniew Krasnowski. — aus dem Polnischen übersetzt von K. Oletzki. — Erfurt: Bodung-Verlag, 1937. — 149 s.; 24 cm. — (Welt Dienst Bücherei; 6).

 

Wydanie drugie:

Światowa polityka żydowska / Zbigniew Krasnowski. — B.m.: b.w., b.r. [ca. 1985]. — [8], 181, [2] s.; 20 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy z oryginału.

 

 

1935
[1982-1984] - 1999 - 2007 - 2010

 

DIDIER Stanisław
Rola neofitów w dziejach Polski / Stanisław Didier. — Warszawa: Nakładem "Myśli Narodowej", 1935 (Druk Kooperatywy Pracowników Drukarskich). — 130, [2] s., errata; 22 cm.

UWAGI: Odbitka z "Myśli Narodowej" 1934. Na karcie tytułowej rok wydania "1934". Bibliografia (58 poz.), indeks osób.

OPIS: Książka dotyczy dyskutowanej wówczas "kwestii żydowskiej" i rozpatruje wolnomularstwo jedynie w powiązaniu z poglądami Autora na rolę, jaką w historii Polski odegrali Żydzi przyjmujący chrzest.

ZAWARTOŚĆ: I. Neofici żydowscy na Zachodzie Europy. — II. Neofici żydowscy w dawnej Polsce. — III. Sabbataj Ćwi i jego zwolennicy. — IV. Działalność Jakóba Franka. — V. Frankiści. — VI. Insurekcja kościuszkowska. — VII. Wolnomularstwo polskie. — VIII. Powstanie listopadowe. — IX. Rządy Paskiewicza w Królestwie. — X. Emigracja polska po 1831 roku. — XI. Przed powstaniem styczniowym. — XII. Rok 1863. — XIII. Emigracja polska po powstaniu styczniowym. — XIV. Okres pozytywizmu. — Zamknięcie — Bibliografia.

 

Wydanie drugie:

Rola neofitów w dziejach Polski / Stanisław Didier. — B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1982-1984]. — [1], 6-130, [2] s., errata; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy z oryginału.

 

Wydanie trzecie:

Rola neofitów w dziejach Polski / Stanisław Didier. — Wydanie 3. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1999. — [4], 130, [2] s.; 21 cm. — (Rewizja Historii; 12). — ISBN 83-86906-67-7.

 
 
 
 

 

Wydanie czwarte:

Rola neofitów w dziejach Polski / Stanisław Didier. — Warszawa: b.w., 2007. — 94 s.; 20,5 cm. — ISBN 978-83-60572-05-4.

UWAGI: Oprawa miękka. Numer ISBN prawdopodobnie błędny. Książka być może wydrukowana prywatnie.

 
 
 
 

 

Wydanie piąte:

Rola neofitów w dziejach Polski / Stanisław Didier. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2010. — 304 s.; 20 cm. — ISBN 978-83-60048-13-9.

 

 

1935
2000

 

SKRUDLIK Mieczysław (1887-1941)
Masonerja w Polsce / Mieczysław Skrudlik. — Katowice: nakładem i drukiem Księgarni i Drukarni Katolickiej, 1935. — 95, [1] s.; 22 cm.

ZAWARTOŚĆ: Wstęp — Rozdział I. Cele masonerji — Rozdział II. Zasłony dymne — Rozdział III. Z przeszłości masonerji w Polsce — Rozdział IV. Masoneria w dobie współczesnej — Rozdział V. Organizacje kryptomasońskie — Rozdział VI. Przenikanie wpływów i ideologji masonerji — Zakończenie.

 

Wydanie drugie:

Masonerja w Polsce / Mieczysław Skrudlik. — Wydanie 2. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 2000. — 93, [1] s.; 21 cm. — (Nowy Porządek Świata; 18). — ISBN 83-86906-90-1.

 

 

1936
1983? - 1999

 

CHEŁMIŃSKI Bolesław
Masonerja w Polsce współczesnej / Bolesław Chełmiński. — Warszawa: [b.w.] 1936 (Warszawa: Drukarnia "Wzór"). — 221, [2] s., [1] k. tabl.: il.; 23,5 cm. — ("Prawda Zwycięży").

UWAGI: Oprawa miękka. Bibliografia na s. 187-199. Nakład tej książki skonfiskowano.

 

Wydanie drugie:

Masonerja w Polsce współczesnej. — B.m.: b.w., b.r. [1983?]. — 3-221, [1] s., errata; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy wydania pierwszego. Cena 400 zł.

 

Wydanie trzecie:

Masonerja w Polsce współczesnej: istota i organizacja masonerii / Bolesław Chełmiński. — [Gorzów Wielkopolski: Elita-Lex, ok. 1999]. — 68 s.; 30 cm. — (Biblioteczka "Nad Odrą").

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy wydania pierwszego.

 

 

1936
1937 - 1982 - 1990 - 2005

GIERTYCH Jędrzej (1903-1992)
Tragizm losów Polski. — Pelplin: Drukarnia i Księgarnia "Pielgrzyma", 1936. — [2], XV, [1], 638 s., errata.; 21 cm.

UWAGI: Bibliografia s. 633.

OPIS: Autor pracy wykazuje, że dramat upadku i rozbiorów Polski był dziełem masonerii i oligarchii żydowskiej.

ZAWARTOŚĆ: Przedmowa — Wstęp — Załamanie się dążeń mocarstwowych i upadek państwa — Główna przyczyna upadku Polski — Początki tajnych związków w Polsce — "Potop" i jego skutki — Sobieski — Czasy saskie — Czasy stanisławowskie — Rozbiory — Sejm Czteroletni — Insurekcja kościuszkowska — Koniec dawnej Rzeczypospolitej — Polska pod zaborami — Epoka napoleońska — Powstanie listopadowe — Powstanie styczniowe — Polska na drodze do niepodległości — Powstanie ruchu wszechpolskiego — Skierowanie frontu przeciw Niemcom — Wojna rosyjsko-japońska i jej skutki — Zbliżanie się wielkiej wojny — Walka o rekruta polskiego pod okupacją — Rewolucja rosyjska i pokój brzeski — Zakończenie wojny światowej — Usunięcie zaborców i początki niepodległości — Traktat wersalski — Wojna o kresy, inwazja bolszewicka, traktat ryski — Ostatnie sprawy sporne na zachodzie — Sprawa Wilna i Litwy — Polska odbudowana — Czasy przedmajowe — Zamach majowy — Rządy "sanacji" — "Kryzys" — Dodatek.

 

Wydanie drugie:

Tragizm losów Polski. Tom 1: Załamanie się dążeń mocarstwowych i upadek państwa. —Pelplin: Drukarnia i Księgarnia "Pielgrzyma", 1937. — [4], XV, 343, [2] s., errata; 21 cm.

Tragizm losów Polski. Tom 2: Polska na drodze do niepodległości. — Pelplin: Drukarnia i Księgarnia "Pielgrzyma", 1937.

 

Wydanie trzecie:

Tragizm losów Polski. Załamanie się dążeń mocarstwowych i upadek państwa. [Tom I]. — Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1982]. — [3], VI-XV, 335 s.; 21 cm. — (Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi).

Tragizm losów Polski. Polska na drodze do niepodległości. [Tom II]. — Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1982]. — [3], 340-622 s.; 21 cm. — (Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi).

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy wydania drugiego. [Cena tomów I-II: 1000 zł]. Tomy były dodrukowywane z nowymi cenami do lat 90-tych.

 

Wydanie czwarte:

Tragizm losów Polski / Jędrzej Giertych. — [Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1990]. — [2], XV, 638 s.: errata; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy wydania pierwszego. Okładka kartonowa. Na okładce grafika przedstawiająca polską flagę z plamami krwi.  
 
 
 

 

Wydanie piąte:

Tragizm losów Polski / Jędrzej Giertych. — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2005. — 440 s. — ISBN 83-60048-45-2.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

 

1936
1936 - [po 1980] - 1983 - 1991 - 1997 - 2000 - 2002 - 2002

 

TRZECIAK Stanisław, ks. (1873-1944)
Program światowej polityki żydowskiej: (konspiracja i dekonspiracja) / Stanisław Trzeciak. — Warszawa: Gebethner i Wolff, 1936. — 147, [1] s.; 22 cm.

UWAGI:

OPIS: Praca poświęcona "Protokołom Mędrców Syjonu" i zagadnieniu ich autentyczności. Przy okazji wolnomularstwo zostaje zdefiniowane jako "instytucja żydowska".

 

Wydanie drugie:

Program światowej polityki żydowskiej: (konspiracja i dekonspiracja). — Wydanie II rozszerzone. — Warszawa: Skład Główny: Księgarnie Gebethner i Wolff, św. Wojciecha, Prabucki, 1936. — 184 s.; 23 cm.

 

Wydanie trzecie:

Program światowej polityki żydowskiej: (konspiracja i dekonspiracja). — Warszawa: b.w., b.r. [po 1980]. — 147,[1] s.; 21 cm.

UWAGI: Okładka kartonowa. Przedruk fotooffsetowy wydania pierwszego.

 

Wydanie czwarte:

Program światowej polityki żydowskiej: (konspiracja i dekonspiracja). — B.m.: b.w., b.r. [1983]. — [2], 184, [1] s.; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy wydania II rozszerzonego.

 

Wydanie piąte:

Program światowej polityki żydowskiej (konspiracja i dekonspiracja) / Stanisław Trzeciak. — Wydanie 2 rozszerzone. — B.m.: b.w., 1991. — 184, [3] s.; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy wydania drugiego.  

 

Wydanie szóste:

Program światowej polityki żydowskiej (konspiracja i dekonspiracja). — Warszawa: Wydawnictwo "Ojczyzna" Bogusław Rybicki, 1997. — 184 s.; 21 cm. — ISBN 83-86449-09-8.

 
 
 
 

 

Wydanie siódme:

Światowy program polityki żydowskiej (konspiracja i dekonspiracja). — Wrocław: Wydawnictwo "Arka", 2000. — 172 s.: il., portr.; 21 cm. — ISBN 83-85647-32-5.

UWAGI: Zmieniony tytuł. — Wydanie oznaczone jako "Wydanie III rozszerzone w oparciu o wydanie 2 rozszerzone, Warszawa: Księgarnia Gebethner i Wolff, Księgarnia Św. Wojciecha, Księgarnia Prabucki 1936". Rozszerzenie dokonane w tej edycji to "Aneks" wydawcy na s. 150-170, poświęcony wolnomularstwu.

ZAWARTOŚĆ ANEKSU: Masońska cywilizacja śmierci — Święty Maksymilian a masoneria: Talmud obelżywie o chrześcijanach; Biedni Żydzi; "Mając prasę, będziemy mieli wszystko"; Nie popierajmy bezbożnej prasy!; Masoni okpieni przez Żydów; Masoneria najpotężniejszym wrogiem Kościoła. — Wizja Leona XIII — Objawienie się św. Michała Archanioła św. Filomenie.

 

Wydanie ósme:

Program światowej polityki żydowskiej (konspiracja i dekonspiracja). — Wrocław: Wydawnictwo "Arka", 2002. — 172 s.: il., portr.; 21 cm. — ISBN 83-85647-32-5.

UWAGI: Dodruk wydania siódmego z poprawionym tytułem i nową datą roczną.

 

Wydanie dziewiąte:

Program światowej polityki żydowskiej (konspiracja i dekonspiracja). — Warszawa: Wydawnictwo Milla, 2002. — 168 s.; 21 cm.

UWAGI: Brak numeru ISBN. Na okładce dane wydawnicze "Warszawa 1936".

 

 

1937
2010

 

MICHEL A. G. [pseudonim]
Państwo w okowach masonerii / A. G. Michel. — tłumaczył z francuskiego K[azimierz]. M[arian]. Morawski. — Katowice: Księgarnia i Drukarnia Katolicka, 1937. — 443 s.; 22 cm.

UWAGI: Oprawa miękka. Tytuł oryginalny: "La France Sous L'étreinte Maçonnique", 1930. Autor był prawdopodobnie jezuitą. Publikował książki o wolnomularstwie we Francji, działał w "Fédération nationale catholique" i blisko współpracował z ks. Henri du Passage, redaktorem naczelnym jezuickiego czasopisma "Études. Revue Catholique D'intéret Général".

 

Wydanie drugie:

Państwo w okowach masonerii / A. G. Michel. — Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 2010. — 456 s.; 21 cm. — ISBN 978-83-89920-72-7.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

 

1939
1989 - 1992 - 1997 - 2002 - 2010

 

MORAWSKI Kazimierz Marian (1884-1944), MOSZCZYŃSKI Włodzimierz
Co to jest masonerja? / Kazimierz Marjan Morawski i Włodzimierz Moszczyński. — Warszawa: Skład Główny w Księgarni A. Prabuckiego, 1939 (Warszawa: Drukarnia Edmund Piórowicz). — 103 s.: il.; 21 cm.

UWAGI: Bibliografia s. 99-101.

 

Wydanie drugie:

Co to jest masonerja?. — B.m. [Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1989]. — 103 s.: il., errata; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy z oryginału.

ZMIANY:

 

Wydanie trzecie:

Co to jest masonerja?. — Warszawa 1992.

UWAGI: Przedruk na zlecenie wydawnictwa "Zakłady Narodowe" Sp. z o.o.

 

Wydanie czwarte:

Co to jest masonerja? / Kazimierz Marian Morawski; Włodzimierz Moszczyński. — Wydanie III poprawione i uzupełnione. Wydanie przygotował kwartalnik polityczny "Wolna Polska". — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1997. — 50, [6] s.: il.; 20,5 cm. — (Nowy porządek świata; 11). — ISBN 83-86906-81-2.

UWAGI: Oprawa miękka. Na s. 1 okładki fragment obrazu Johna Meliusa: "George Washington kładzie kamień węgielny pod gmach Kapitolu", wzięty z 4 s. okładki czasopisma "Ars Regia" nr 1/1994. Na s. 4 okładki wprowadzenie wydawcy i ilustrujące tę wypowiedź cytaty. Numeracja wydań nie uwzględnia jednego z przedruków w II obiegu.

ZMIANY:

 

Wydanie piąte:

Co to jest Masoneria. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 2002. — 80 s.; 20 cm. — (Nowy porządek świata; 11). — ISBN 83-86906-81-2.

UWAGI: Oprawa miękka.

 
 
 
 

 

Wydanie szóste:

Co to jest Masoneria / Kazimierz Marian Morawski, Włodzimierz Moszczyński. — Komorów: Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 2010. — 52 s.; 21 cm. — ISBN 978-83-89920-86-7.

UWAGI: Oprawa miękka. Wydawca błędnie opisuje to wydanie: "Wydanie II (1 po okupacji sowieckiej , 1 w niewoli postkomunistycznej)".

 

 

1947
1981 - 1985 - 1986 - 1993 - 1997 - 2002 - 2003

 

CAHILL Edward J., ks. jezuita (1868-1941)
Wolnomularstwo (Masonerja) / Ks. E. Cahill T. J. — London: F[rank]. Mildner & Sons Publishers, 1947 (London: F[rank]. Mildner & Sons). — 43, [1] s.; 18,5 cm.

UWAGI: Oprawa miękka. Okładka szara, kartonowa. Przekład z jęz. angielskiego, tłumacz nieznany. Tytuł oryginału: Freemasonry and the Anti-Christian Movement, 1932 (wydanie pierwsze: 1929). W przypisie 1 informacja o podstawie przekładu. Przypisy na stronie, nieliczne (wszystkich razem 19). Numeracja przypisów prowadzona od nowa na każdej stronie. Niekonsekwencje w oznaczeniach kolejnych sekcji tekstu. Brak wstępu. Brak informacji o autorze i redaktorach. Brak spisu treści. Niekonsekwencje w tytułowaniu poszczególnych sekcji tekstu. Cena 2/- [szylingi]. Rec.: Andrzej Syta, "Ars Regia" 1993, nr 3/4 (4/5), s. 198.

OPIS: Wyjątki z blisko 300-stronicowego dzieła irlandzkiego zakonnika, wykładowcy historii i socjologii, który wprowadza czytelnika w lekturę za pomocą następujących sformułowań: "Od chwili powstania Zakonu Masońskiego przed blisko dwustu laty [autor pisze w początkach XX wieku], świat stanął w obliczu straszliwego i nieznanego dotąd zjawiska. Nazwać je można powszechnym RUCHEM, jaki, w różnym natężeniu, da się już odczuć we wszystkich bodaj cywilizowanych krajach. Jedni zwą go Liberalizmem, inni - anty-chrześcijańskim ruchem, inni wreszcie, a zwłaszcza katoliccy pisarze Europy kontynentalnej - Rewolucją. [...] Wolnomularstwo jest ośrodkiem, motorem i duszą tego anty-chrześcijańskiego i anty-społecznego ruchu, zapewne najbardziej destruktywnego i a-naturalnego [sic!], jaki kiedykolwiek pojawił się na świecie" (s. 22, 24).

ZAWARTOŚĆ: Wolnomularstwo (masonerja): Źródła i historja związku — Źródła i historja masonerji — Jego charakter i cele — Organizacja masońska — Polityka masońska i metody działania — Dodatek do wydania polskiego w sprawie Y.M.C.A. (wyjęte z Acta Apostolicae Sedis, 17.XII.1920, str. 595) [List Kongregacji Św. Oficjum do biskupów z dnia 5 XI 1920, podpisany przez Kard. R. Merry del Val, Sekretarza. Tekst łaciński i polski w dwóch kolumnach].

 

Wydanie drugie:

Wolnomularstwo (Masoneria). — Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981. — 42 s.

UWAGI: Kopia wydania pierwszego, wraz z "Dodatkiem w sprawie Y.M.C.A.", z zachowaniem równoległego układu tekstu oryginalnego i polskiego tłumaczenia.

 

Wydanie trzecie:

Wolnomularstwo (Masoneria). — Oslo: Ośrodek Niezależnej Myśli Politycznej 1986. — 42, [1] s.; 18 cm. — (Wolni z wolnymi, równi z równymi).

UWAGI: Przedruk wydany przez efemeryczny ośrodek publicystyczny założony w 1984 r. przez Bogdana Kulasa, Andrzeja Jachowicza, Władysława Ganzę i Piotra Rydla. Ośrodek działał na obrzeżach "Solidaritet Norge-Polen" (1980-1990).

 

Wydanie czwarte:

Masoneria. Masoni wracają do Polski / E. Cahill. — Krosno: Oficyna Wydawnicza "Wersal", 1993 (Rzeszów: Rzeszowskie Zakłady Graficzne). — 60, [4] s.; 16,5 cm. — ISBN 83-900029-3-0.

UWAGI: Oprawa miękka. Opracowanie graficzne: Krzysztof Motyka. Nieznacznie zmienione wydanie polskiego streszczenia książki E. Cahilla (Londyn 1947), nadal bez informacji o tłumaczu. Na s. 4 okładki krótkie wprowadzenie wydawcy, zakończone słowami: "Po lekturze tej książki MASONERIA przestanie być dla Ciebie tajemnicą!".

ZMIANY: Dodano podtytuł. Czcionkę zmieniono na większą, przez co tekst, nieznacznie uwspółcześniony, zajmuje więcej stron. Skąpe przypisy zostały jeszcze bardziej okrojone (wszystkich razem 13). Usunięto te, w których Autor odnosił się do wydarzeń swojej epoki. Cytowane źródła masońskie zbyte ogólnikowymi odniesieniami. Poprawiono niekonsekwencje w podziale treści z wydania pierwszego, pozostawiając cztery rozdziały odnoszące się do historii, celów, organizacji i metod. Usunięto "Dodatek do wydania polskiego" (List Św. Oficjum w sprawie YMCA z 1920 r.) i zastąpiono go fragmentem artykułu prasowego "Masoni wracają do Polski", cytowanego za "Dziennikiem Polskim" (Londyn) 1991, nr z 1 października. Fragment ten nie został uwzględniony w spisie treści.

 

Wydanie piąte:

Wolnomularstwo (Masoneria) / Ks. E. Cahill T.J. — Wydanie IV [właściwie: piąte] poprawione i uzupełnione przez kwartalnik polityczny Wolna Polska. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 1997. — 43, [5] s.; 20,5 cm. — (Nowy porządek świata; 12). — ISBN 83-86906-76-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Na s. 1 okładki fotografia zbiorowa dostojników masońskich przedrukowana z wkładki ilustracyjnej w: "Ars Regia" 2:1993, nr 1(2) [P. Cierniak, E. Sciubba, G. Di Bernardo, T. Gliwic, E. Drach, J. ©onka]. Na s. 4 okładki wprowadzenie wydawcy i fragment krytycznej recenzji.

ZMIANY: Tekst wydania z 1947 r., uwspółcześniony językowo, z dodaniem licznych śródtytułów. Przypisy i dodatek jak w wydaniu pierwszym (1947), jednak bez tekstu łacińskiego.

ZAWARTOŚĆ: Źródła i historia związku: Źródła i historia masonerii — Początki wolnomularstwa — Konstytucja masońska — Rozprzestrzenianie się wolnomularstwa — Iluminiści [sic!] — Działalność masońska w ciągu ostatnich dwóch stuleci — Dane statystyczne o wolnomularstwie — Jedność Anglo-saskiego [sic!] i kontynentalnego wolnomularstwa — Jego charakter i cele: Istota wolnomularstwa — Słowa potępienia wypowiedziane przez papieży — Organizacja masońska: Podwójna osobowość — Ustrój tzw. zewnętrznego wolnomularstwa — Wyższe stopnie i kulisy Masonerii. Ich nieujawniony ustrój wewnętrzny — Niedoskonałe wolnomularstwo — Biała masoneria — rzut oka na całość organizacji masońskiej — Polityka masońska i metody działania: Społeczna i polityczna działalność wolnomularstwa — Najpotężniejsza broń wolnomularstwa — Wolnomularstwo i Anty-Chryst — Zakończenie — Dodatek do wydania polskiego w sprawie YMCA (wyjęte z Acta Apostolicae Sedis, 17.XII.1920, str. 595) [List Kongregacji Św. Oficjum do biskupów z dnia 5 XI 1920, podpisany przez Kard. R. Merry del Val, Sekretarza] — Reklamy [Kwartalnik polityczny "Wolna Polska"; K.Z. Hanff, Rewizja historii; D.L. Cuddy, R.H. Goldsborough, Nowy porządek świata. Chronologia i komentarze; J. Giertych, Tysiąc lat historii polskiego narodu; serie wydawnicze "Nowy porządek świata" i "Rewizja historii"].

 

Wydanie szóste:

Wolnomularstwo. Masoneria. — Poznań: Wydawnictwo "Wers", 2002. — ISBN 83-86906-76-6.

UWAGI: Oprawa miękka. Dodruk wydania piątego z nową datą roczną.

 

Wydanie siódme:

Wolnomularstwo (Masoneria). — Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2003. — 48 s.; 21 cm. — ISBN 83-88020-78-1.

UWAGI: Oprawa miękka.

 

 

1972
1990

 

POMIAN John
Joseph Retinger. Memoirs of an Eminence Grise / edited by John Pomian. — with a Foreword by H.R.H. Prince Bernhard of the Netherlands. — Sussex: Sussex University Press, 1972 (Frome and London: Butler & Tanner Ltd). — XIV, 266 s., il.; 22,5 cm. — ISBN 0-85621-002-1.

UWAGI: Oprawa twarda. Obwoluta. Na obwolucie rys. Feliksa Topolskiego: Retinger na Kongresie Europejskim w Hadze, maj 1948.

OPIS: Książka napisana przez najbliższego współpracownika Retingera, oparta o jego notatki do autobiografii i wieloletnią znajomość i zażyłość. Przedmowa holenderskiego arystokraty oddaje hołd Retingerowi jako założycielowi Grupy Bilderberg.

ZAWARTOŚĆ:

 

Wydanie polskie:

Józef Retinger. Życie i pamiętniki "szarej eminencji" / Jan Pomian. — Warszawa: Wydawnictwo Pelikan, 1990 (Opole: Opolskie Zakłady Graficzne). — 332 s., 2 k. tabl.: il.; 20.5 cm. — ISBN 83-85045-81-3.

UWAGI: Oprawa miękka. Na okładce ilustracja z obwoluty wydania angielskiego. Wydanie poprawione i uzupełnione przez Autora w stosunku do wydania angielskiego.

OPIS: "Jakim był człowiekiem? Jakie były jego motywy, ambicje i pasje? Jakimi kartami dysponował i jak nimi grał? [...] Przez ostatnie sześć czy siedem lat życia przygotowywał notatki do autobiografii. Jednak, jak sam wiedział aż nazbyt dobrze, nie miał ani daru pióra, ani też zdolności opowiadania. [...] Pozostawił mi te notatki, abym je wykorzystał jako materiał do biografii, albo wydał po uzupełnieniu komentarzem i wyjaśnieniami. Właśnie tego próbuję dokonać" (Wstęp, s. 10-11).

ZAWARTOŚĆ: Spis rzeczy — [Podziękowania Pawłowi Hertzowi, Tadeuszowi Chciuk-Celtowi, Tadeuszowi Kochanowiczowi i Juliuszowi Żuławskiemu] — Przedmowa [JKM Książę Bernard Holenderski] — Wstęp — Część pierwsza: Lata młodości — Część druga: Lata międzywojenne — Część trzecia: Wojenna dyplomacja — Część czwarta: Do okupowanej Polski — Część piąta: Jedność europejska — Bibliografia — Indeks nazwisk.

 

 

1975
1984 - 2005

 

CHAJN Leon , (1910-1983)
Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej / Leon Chajn. — Warszawa: Czytelnik, 1975 (Warszawa: Zakłady Graficzne "Dom Słowa Polskiego"). — 624 s., [8] s. tabl.: il.; 21 cm.

UWAGI: Oprawa twarda, płócienna. Obwoluta. Na s. 1 okładki kopia grafiki z obwoluty bez gałązki akacji. Oprawę projektował Tadeusz Michaluk. — Ilustracje rozmieszczone pojedynczo. Zdjęcia ze zbiorów Autora. Przypisy na końcu każdego z rozdziałów z osobną numeracją. Brak informacji o Autorze. Brak bibliografii. Brak ISBN. Nakład 5290 egz. Rec.: Jerzy Dowiat, Deszcz pada na świątynię, "WTK - Wrocławski Tygodnik Katolików" 1976, z. 14, s. 1, 3; Ludwik Hass, Zmistyfikowana rzeczywistość międzywojennego wolnomularstwa polskiego, "Tygodnik Powszechny" 1976, nr 16, s. 5; B. Krzywobłocka, "Mówią wieki" 1976, nr 10; E. Rudziński, Wolnomularstwo według Chajna, "Nowe Książki" 1976, nr 14.

OPIS: Źródłowe opracowanie dziejów polskiego wolnomularstwa międzywojennego, przygotowane przez członka KC PZPR, a jednocześnie założyciela i przewodniczącego "Stronnictwa Demokratycznego". Autor "zdaje sobie sprawę, że praca ta w niewielkim tylko stopniu wypełni lukę w naszej wiedzy o międzywojennych dziejach polskiego wolnomularstwa. Dokonanie pełnej naukowej analizy historii wolnomularstwa uniemożliwia zarówno stan dotychczasowych badań nad tym zagadnieniem, jak również całkowity niemal brak przekazów źródłowych. [...] Fragmentaryczne i cząstkowe informacje, zawarte w pamiętnikach, relacjach, artykułach czy innych przekazach, mogą stanowić bodziec do dalszych dociekań." (Od Autora, s. 21). Sympatia, jaką Autor darzył wolnomularstwo spowodowała, że sam dodatkowo okroił wyniki własnych badań, deklarując zachowanie zasady pomijania nazwisk wszystkich masonów żyjących (zob. s. 14).

ZAWARTOŚĆ: Od Autora — CZĘŚĆ PIERWSZA. Wielka Loża Narodowa Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego: (1) Kawałek architektury: Wolnomularstwo spekulatywne — Początki. Pogłębiające się szczeliny — Symbolika-duch wolnomularski — Wolnomularstwo i Kościół — Socjalizm, komunizm a wolnomularstwo — (2) W głębi ziemi: Polscy protoplaści — U progu stulecia — Przedświt niepodległości — Podkółko masonerii: "444" albo "Czysta Ręka" — (3) Wniesienie światła: Francusko-włoska rywalizacja — Loże w "dolinie nadwiślańskiej" — Loża "Prawda" — "Machnicki"-"Sowiński"-"Łukasiński" — "Tomasz Zan" — "Na Wschodzie Zagłębia" — Na Wschodzie Lublina i Lwowa — "Gabriel Narutowicz" — "Przesąd Zwyciężony" — Loża-Matka "Kopernik" — (4) Sala zawiłych dróg: Jeden na sto tysięcy — Status prawny — Księga praw — Inicjacja — Czerwone wolnomularstwo — "Obróbka surowego kamienia" — Środowiska-rodowody — Pod huraganowym ogniem — (5) Braterski łańcuch: Międzynarodowe "uznanie" — Pierwsze kontakty z niemieckimi wolnomularzami — Uznanie przez Wielką Lożę stanu Nowy Jork — Nieprzejednane stanowisko Loży-Matki Świata — Uznanie Rady Najwyższej — Udział w pracach Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolnomularskiego — Sesja Komitetu Wykonawczego AMI w Warszawie — Polska krajowa grupa w Ligue Internationale des Francs-Maçons — Wizyta przedstawicieli amerykańskiego wolnomularstwa w Polsce — (6) Legenda o zagubionym słowie: Metody działania — Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich — Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela — Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Mężczyzn (YMCA) — Loża "Wyzwolenie" — PSL-"Wyzwolenie" — Konfederacja Ludzi Pracy — Klub Pracy — Kluby Demokratyczne — Szachowanie brata bratem — Kierunki natarcia — Propaganda "światła" i "wolności" — (7) Czara goryczy: Piłsudski a wolnomularstwo — W kręgu złudzeń — CZĘŚĆ DRUGA. Międzynarodowy Mieszany Zakon Masoński "Prawo Człowieka" — CZĘŚĆ TRZECIA. Niemieckie wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej: Poznań — Bydgoszcz — Inowrocław — Gniezno — Chojnice — Krotoszyn — Ostrów Wlkp. — Grudziądz — Tczew — Leszno — Starogard — Chełmno-Świecie — Katowice — Rawicz — Toruń — Brodnica — CZĘŚĆ CZWARTA. Związek Stowarzyszeń Humanitarnych B'nei B'rith w II Rzeczypospolitej: "Concordia-Loge" — "Amicitia-Loge" — "Esra" — "Solidarność" — "Leopolis" — Michael Sachs-Loge — Rafael Kosch-Loge — "Braterstwo" — "Humanitas" — "Montefiore" — "Achdut" — Próba bilansu — Słownik niektórych pojęć wolnomularskich [60 haseł] — Wykaz źródeł, na podstawie których autor ustalił przynależność osób występujących w tej publikacji do zakonu wolnomularskiego [62 poz.] — Indeks nazwisk — Spis ilustracji [18 szt.] — Spis treści.

 

Wydanie drugie:

Polskie wolnomularstwo 1920-1938 / Leon Chajn. — Wydanie II zmienione. — Warszawa: "Czytelnik", 1984 (Katowice: Zakłady Graficzne). — 569, [3] s., [16] s. tabl.: il.; 24.5 cm. — ISBN 83-07-00952-9.

UWAGI: Oprawa twarda. Projekt graficzny okładki: Zbigniew Czarnecki. Przypisy i tablice z ilustracjami zamieszczone podobnie jak w pierwszym wydaniu. Zdjęcia ze zbiorów Autora. Brak informacji o Autorze. Podobnie jak w pierwszym wydaniu brak bibliografii, zamiast niej ten sam Wykaz źródeł. Nakład 20 320 egz.

ZMIANY: Nowy wstęp. Podział na pięć części zamiast, jak poprzednio, czterech. Części trzecia i czwarta z pierwszego wydania (Niemieckie wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej; Związek Stowarzyszeń Humanitarnych B'nei B'rith w II Rzeczypospolitej) zostały całkowicie usunięte i zastąpione, odpowiednio, przez część poświęconą IOOF (Wolnomularstwo "drobnomieszczańskie", Niezależny Zakon Odd Fellows - bez podziału na rozdziały) oraz część poświęconą masońskim okultystom (Wolnomularstwo okultystyczne: Zakon Martynistów — Wielka Loża Rycerzy Ducha — Szkoła metapsychiczna — Różokrzyżowcy — Ryt Memphis-Misraim). Dołożona część piąta (Paramasoneria. Rotary, bez podziału na rozdziały). Układ części pierwszej zmieniony w stosunku do wydania pierwszego. Drobne retusze w dwóch tytułach punktów rozdziału 2 (Rodzimi protoplaści; "444" czyli "Czysta Ręka"). Osiem zamiast siedmiu rozdziałów. Rozdział 4 rozbity na rozdziały 4 i 5: w rozdziale 4 dołączone, po Księdze praw, dwa punkty dotyczące majątku i biblioteki WLN, a punkty "Jeden na sto tysięcy" i "Środowiska-rodowody" wraz z nowym punktem "Kto był masonem" utworzyły rozdział 5 (Obraz WLN). Punkt "Obróbka surowego kamienia" przesunięty z rozdziału 4 aż do rozdziału 7. Rozdziały 5-7 z pierwszego wydania oznaczone zostały teraz jako 6-8. W rozdziale 8 sześć dodatkowych punktów. Są to tematycznie podzielone streszczenia wywiadów władz bezpieczeństwa z anonimowym masonem, dawniej należące do punktu "W kręgu złudzeń", teraz zaś występujące jako samodzielne jednostki tekstu, uwzględnione w spisie treści. Tekst wszystkich rozdziałów części pierwszej i drugiej rozszerzony, miejscami znacznie, o nowe akapity wstawione do całkowicie nie zmienionego tekstu z pierwszego wydania. Sam "stary" tekst został zredagowany na nowo w zaledwie kilku miejscach. Posłowie zmienione podobnie: z "Próby bilansu" z pierwszego wydania Autor wyciął 5 akapitów poświęconych tematyce usuniętych części książki i połączył ten materiał (tu: dokładnie od początku strony 532 do końca tekstu na s. 534) z poprzedzającymi go pięcioma stronami (527-531) nowej partii tekstu. Ilustracje w całkowicie zmienionym zestawie. Jest ich w wydaniu poprawionym 15 zamiast 18 i z pierwszego wydania pozostała tylko jedna fotografia fartuszków i szarf masońskich. Usunięto wszystkie fotografie wnętrz lóż masońskich i wszystkie reprodukcje dyplomów wydanych polskim masonom, zastępując je zestawami emblematów organizacji masońskich, reprodukcjami obrazów i pamiątkowych fotografii. W "Słowniku pojęć wolnomularskich" cztery nowe hasła — rozwiązania skrótów stosowanych w nomenklaturze masońskiej.

ZAWARTOŚĆ: Od Autora — Część pierwsza. Wielka Loża Narodowa Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego: (1) Kawałek architektury: Wolnomularstwo spekulatywne — Początki. Pogłębiające się szczeliny — Symbolika-duch wolnomularski — Wolnomularstwo i Kościół — Socjalizm, komunizm a wolnomularstwo — (2) W głębi Ziemi: Rodzimi protoplaści — U progu stulecia — Przedświt niepodległości — Podkółko masonerii — "44" [pomyłka w Spisie treści, w tekście: "444"], czyli "Czysta Ręka" — (3) Wniesienie światła: Francusko-włoska rywalizacja — Loże w "dolinie nadwiślańskiej" — Loża "Prawda" — "Machnicki"-"Sowiński"-"Łukasiński" — "Tomasz Zan" — "Na Wschodzie Zagłębia" — Na Wschodzie Lublina i Lwowa — "Gabriel Narutowicz" — "Przesąd Zwyciężony" — "Profesorska" loża "Wolność Przywrócona" nr V — Loża-Matka "Kopernik" — (4) Sala zawiłych dróg: Status prawny — Księga praw — Majątek i finanse — Biblioteka WLN — Inicjacja — Czerwone wolnomularstwo — Pod huraganowym ogniem — (5) "Obraz" Wielkiej Loży Narodowej: Jeden na sto tysięcy — Kto był masonem? — Środowiska-rodowody — (6) Braterski łańcuch: Międzynarodowe "uznanie" — Pierwsze kontakty z niemieckimi wolnomularzami — Uznanie przez Wielką Lożę stanu Nowy Jork — Nieprzejednane stanowisko Loży-Matki Świata — Uznanie Rady Najwyższej — Udział w pracach Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolnomularskiego — Sesja Komitetu Wykonawczego AMI w Warszawie — Polska krajowa grupa w Ligue Internationale des Francs-Maçons — Wizyta przedstawicieli amerykańskiego wolnomularstwa w Polsce — (7) Legenda o Zagubionym Słowie: Metody działania — "Obróbka surowego kamienia" — Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich — Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela — Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Mężczyzn (YMCA) — Loża "Wyzwolenie"-PSL "Wyzwolenie" — Konfederacja Ludzi Pracy — Klub Pracy — Kluby Demokratyczne — Szachowanie brata bratem — Kierunki natarcia — Propaganda "światła" i "wolności" — (8) Czara goryczy: Piłsudski a wolnomularstwo — W kręgu złudzeń — Przez "bartlowanie" do kapitulacji lewicy — Nie musi być zgodności formy z treścią — Piłsudski może smagać i karcić, ale otoczenie...? — Przeciwko rządom pułkowników i ich metodom — Aby utrzymać władzę, można iść w sojuszu z... duchowieństwem i prawicą — Dla zachowania twarzy w Europie — Część druga. Międzynarodowy Mieszany Zakon Masoński "Prawo Człowieka"Część trzecia. Wolnomularstwo "drobnomieszczańskie", Niezależny Zakon Odd FellowsCzęść czwarta. Wolnomularstwo okultystyczne: Zakon Martynistów — Wielka Loża Rycerzy Ducha — Szkoła metapsychiczna — Różokrzyżowcy — Ryt Memphis-Misraim — Część piąta. Paramasoneria, Rotary — Posłowie — Słownik niektórych pojęć wolnomularskich [64 hasła] — Wykaz źródeł, na podstawie których Autor ustalił przynależność osób występujących w tej publikacji do zakonu wolnomularskiego [62 poz.] — Indeks nazwisk — Spis ilustracji [15 szt.] — Spis treści.

 

Wydanie trzecie:

Polskie wolnomularstwo 1920-1938 / Leon Chajn. — [Warszawa:] Wydawnictwo "Akme", 2005 (Warszawa: Sowa - druk na życzenie). — 569, [1] s.; 16 s. tabl.: il., portr.; 21 cm. — ISBN 978-83-85333-32-6.

UWAGI: Oprawa miękka. — Projekt okładki: Piotr Cegiełkowski. Cyfrowy przedruk wydania drugiego.

ZMIANY: Kopie tablic z ilustracjami z wydania drugiego przesunięte na koniec książki. Na s. 2 wprowadzenie wydawcy.

 

 

1980
1992 - 1992 - 1998 - 2001

 

PORADOWSKI Michał, ks. (1913-2003)
La herencia de la Revolución Francesa. — Valparaiso: Universidad Católica de Valparaiso, 1980. — 341 s.

UWAGI: Książka napisana w języku hiszpańskim.

OPIS: Praca na temat wpływu idei rewolucji francuskiej na rewolucję rosyjską i rozwój komunizmu.

 

Wydanie polskie:

Dziedzictwo rewolucji francuskiej — Warszawa: Wydawnictwo "Civitas", 1992. — 207 s.

UWAGI: Oprawa miękka.

OPIS: Wersja polska pracy "La herencia..." przygotowana przez Autora.

 

Wydanie drugie hiszpańskie:

La herencia de la Revolución Francesa. — Viña del Mar: La Universidad Marítima de Chile, 1992. — 341 s.

UWAGI: Oprawa miękka.

ZMIANY:  
 
 
 

 

Wydanie drugie polskie:

Dziedzictwo rewolucji francuskiej / ks. prof. Michał Poradowski. — Poznań: Wydawnictwo "Wers" 1998. — ISBN 83-86906-16-2.

UWAGI: Oprawa miękka.

ZMIANY:  
 
 
 

 

Wydanie trzecie polskie:

Dziedzictwo rewolucji francuskiej /. — Warszawa: Wydawnictwo "Nortom", 2001. — 206 s.; 20,5 cm. — ISBN 83-85829-33-4.

UWAGI: Oprawa miękka.

ZMIANY:

 

 

1981
1999

 

VIRION Pierre (1899-1988)
Czy już wnet rząd światowy, anty- i superkościół? (Bientut [sic!] un gouvernement mondial, une super et contre-eglise?) / Pierre Virion. — Paryż 1967 [właściwie: 1981] — [2], [VI], 263, [5] s; 21 cm.

UWAGI: Powielony maszynopis. Oprawa miękka. Przekład z jęz. francuskiego. Tłum. ks. Henryk Czepułkowski (pod pseudonimem "Paweł Kalina"). Tytuł oryginalny: "Bientôt un gouvernement mondial, une super- et contre-Eglise", 1967. Miejsce wydania i rok, zaznaczone na okładce (Paryż 1967), dotyczą oryginału francuskiego. Przedmowa z tego wydania, w niezmienionej postaci, znalazła się w wydaniu z 1999 r. Skróty i opuszczenia w stosunku do oryginału wyliczone w przedmowie wydawcy polskiego (s. V-VI). Zamykająca książkę lista nazwisk uczestników zjazdu Klubu Bilderberg z 1965 r. została wydrukowana bez nagłówka wskutek błędu powielania. Podział zagadnień w niektórych sekcjach tekstu posiada jeszcze jeden, bardziej szczegółowy poziom, nie uwzględniony tu w "Zawartości".

OPIS: Książka, której tezy streszcza Przedmowa: "Głównym celem masonerii [...] jest wpojenie własnych idei całej ludzkości, zjednoczenie jej pod najwyższą władzą Rządu Światowego, oczywiście masońskiego, i ukształtowanie jej dookoła jednej zasady: laickiego humanizmu, wolnego od wszelkich "przesądów" i "zabobonów", to znaczy od wszelkich dogmatów i przykazań wyższej, nadprzyrodzonej natury. [...] Po dwustu przeszło latach przemyślanych, systematycznych i cierpliwych działań ("sztuka królewska"!) masoneria w znacznej mierze owładnęła sprawami tego świata [...]. Ale wciąż przecież pozostawał na placu boju Kościół katolicki [...]. W upiornym świetle zebranych tu wypowiedzi wybitnych menerów [sic!] wolnomularstwa ukazują się jasno odległe i bliższe przyczyny dokonywanej obecnie w Kościele perfidnej (i groźnej!) dywersji." (s. II, IV) Osnową rozważań Autora jest synarchizm Saint-Yves d'Alveydre'a. Swoją analizę faktów historycznych Autor sytuuje w świetle bezspornych fikcji, takich jak "Instrukcje" A. Pike'a oraz Protokoły Mędrców Syjonu. Bezkrytycznie akceptuje główne wątki mistyfikacji Leo Taxila, cytując ich treści bez podania źródła.

ZAWARTOŚĆ: Przedmowa [bez podpisu] — Wprowadzenie — Wizja naszego świata u siedemnastowiecznych różokrzyżowców — Kongres Wiedeński i Święte Przymierze — Rewolucje roku 1848 — Od artykułu w "Globe" do Kongresu Paryskiego (1849-1856) — Część pierwsza. Ku rządowi światowemu — I. Tworzenie systemu: Demokracja powszechna. Czyżby pojawił się prorok? — Masoneria ogólnoświatowa i palladyzm — Synarchia w Europie — Różokrzyżowcy i martyniści — Saint-Yves d'Alveydre — Spór w latach 1893-1894. Gaullizm Avant La Lettre — II. Zaczyna się era Synarchii: Ruch synarchiczny — Pakt Synarchiczny — Sztandar czarno-biało-czerwony. Wojna 1939 roku — III. Początki Rządu Światowego 1944: List brata Roosvelta do Stalina — Możliwe przeobrażenie ONZ — Pewien Kongres w Wersalu — Tajne porozumienie między Nowym Jorkiem a Moskwą — Socjalizm totalitarny i ogólnoświatowy — Terror i przemoc — Amerykański establishment — Fundacje Rockefellera, Forda i Carnegiego — Rada Stosunków Zagranicznych (Council of Foreign Relations - CFR) — Centralna Agencja Wywiadowcza — CIA — Tajne Synody — Bilderbergersi — Załącznik. Nafciarze u "magów" — IV. Świat, Europa, Rosja, Chiny: Podział Świata pod władzą Rządu Światowego — Punkt widzenia zza Atlantyku — Pakt Synarchiczny (francuski) — Europa — Federacyjna Europa Saint-Yvesa d'Alveydre — Pakt Synarchiczny a federalizm — Stany Zjednoczone Europy a federalizm europejski. Pan-Euro-Afryka czy Stany Zjednoczone Europy? — Kryzys — Samookreślenie — Żelazna kurtyna — W czasach Świętego Przymierza — Rewolucja 1917 roku — Jałta — A teraz? — Chiny — V. Generał de Gaulle: Rok 1930 — Lata 1935-1955 — Rok 1955 — Referendum w roku 1958 — Grupa de Gaulle'a — Część druga. Super-Kościół — I. Kościół Uniwersalny a kościoły narodowe: Struktura jawna — Judeochrystianizm i Mojseum paryskie — Kongresy spirytualistyczne — Alchemia synarchiczna — "Święty Jan z nami" — Kościoły narodowe — Saint-Yves d'Alveydre — Pakt Synarchiczny — Zasady rozpowszechniane i stosowane — Nowe chrześcijaństwo — Chrystus-ludzkość — Chrystus-Duch — Irenizm a zbliżenie — Święte Przymierze — II. Teokracja i Pan Świata: Rozdział Autorytetu i Władzy — Hierarchia a Technokracja — Autorytet. Inicjatyczne sztaby główne — Indoktrynacja — Iluminaci — Iluminizm w ONZ — Pan Świata — Teokracja a humanizm inicjatyczny — Relatywna jedność — Imię Niewyrażalne — Wnioski. Podsumowanie czyli światowe Rendez-vous — Kosmopolis - Chrześcijaństwo na opak — "Protokóły Mędrców Syjonu" — Daty wydarzeń — W Kościele — "Organogeneza" — Perspektywy mundialistyczne — Autorytet jednego czynnika — "Ja, gdy będę wywyższony nad ziemię"... — Maryja [datowane: Boże Narodzenie 1966 roku] — Spis treści — [Na ostatnich 5 s. lista nazwisk bez nagłówka: uczestnicy dorocznego spotkania Bilderbergu z 1965 r.]

 

Wydanie drugie:

Rząd światowy. Globalizm, Antykościół i Superkościół / Pierre Virion. — Komorów: Fundacja pomocy Antyk; Wydawnictwo "Antyk" Marcin Dybowski, 1999. — 243, [5] s.; 20.5 cm. — ISBN 83-87809-06-3.

UWAGI: Oprawa miękka.

ZMIANY: Przedruk pierwszego wydania. Jako tłumacz podany ks. Henryk Czepułkowski. Na okładce i wewnątrz książki wydrukowany błędny numer ISBN: "83-87809-06-03". Na s. 1 okładki reprodukcja drzeworytu Albrechta Dürera "Czterech jeźdźców Apokalipsy". Projekt okładki: Marcin Dybowski. Przypisy na stronie, bardzo nieliczne. Źródła cytatów najczęściej włączone w strumień tekstu w nawiasach. Niektóre źródła nieprecyzyjnie udokumentowane. Niekonsekwencje w stylu numerowania rozdziałów. Na końcu indeks i opatrzona nagłówkiem "Lista uczestników spotkania Klubu Bilderbergersów" (Villa d'Este Włochy 1965 r.). Jako dodatek oferta wydawnicza (Książki Wydawnictwa Antyk).

 

 

1982
1983 - 1984 - 1986 - 2002

 

WARSZAWSKI Józef, ks. jezuita  (1903-1997)
Zwięzły Komentarz do wydanej przez Kongregację Doktryny Wiary "Deklaracji" o przynależności do stowarzyszeń masońskich / Józef Warszawski. — [Sopot:] Zespół Wydawniczy Ruchu Narodowego, listopad 1982. — 14, [1] s.; 21 cm.

UWAGI: Broszura bez oprawy. Strony 1-2 i 15-16 pełnią rolę okładki. Polski przekład komentownej deklaracji na s. 6. Na końcu broszury (s. 15) "Instrukcje" Alberta Pike'a dla 23 Rad Najwyższych Świata, powtórzone za niemieckim przekładem książki amerykańskiego autora, Desa Griffina, Die Herrscher. Luzifers 5. Kolonne (Władcy. Piąta kolumna Lucyfera), Wiesbaden 1980, s. 77. Autor cytował tekst nie wiedząc, że ma do czynienia z pozostałością XIX-wiecznej mistyfikacji Leo Taxila. Od tego momentu "Instrukcje", po blisko stu latach od ich zdezawuowania, weszły na nowo do polskiego piśmiennictwa antymasońskiego. Brak przypisów. Źródła informacji włączone w strumień tekstu.

OPIS: Artykuł dotyczący deklaracji "Sacra Congregatio" z 17 lutego 1981 r., poprzedniczki wydanej 26 listopada 1983 r. deklaracji "Qaesitum est", która zamknęła kwestię. Autor oparł się na źródłach kościelnych [punkt 1] i kilku opracowaniach masońskich [punkt 2]. Według niego "dziennikarze nie bardzo pokwapili się w rozprowadzaniu [...] "deklaracji", a jeszcze mniej w jej skomentowaniu czy uzasadnieniu. Wypada przeto, by co najmniej kler, świecki i zakonny, uzupełnił te luki, tzn. by co najmniej wiedział cokolwiek o owej "Deklaracji" i by potrafił jej słuszność w obliczu nieuchronnych ataków uzasadnić. Cel taki wymaga zarówno zapoznania się z historycznym tłem, na którym wyrosła owa "Deklaracja", jak bardziej jeszcze wniknięcia ideologicznego w jej uzasadnienie teologiczne." (s. 3). Uzasadnienie w punkcie 2 to głównie krytyka idei "Wielkiego Budowniczego Świata" prowadząca do konkluzji, iż za tą ideą kryje się szatan.

ZAWARTOŚĆ: 1. Tło historyczne "Deklaracji" . — 2. Tło ideologiczne "Deklaracji".

 

Wydanie drugie:

Kościół katolicki a masoneria. — Cz. I: wybór z dokumentów kościelnych. — Warszawa: Instytut Dokumentacyjno-Wydawniczy "Polska Myśl Narodowa", 1983. — V, [1], 7, [1], 15 s.; 21 cm.

UWAGI: Przedruk fotooffsetowy z maszynopisu.

ZAWARTOŚĆ: Przedmowa (Wydawca) — Kilka uwag o masonerii i jej działalności w życiu współczesnej Polski. (Przedruk z: Warszawa: Kuria Metropolitalna 1980-1982). — O. J. Warszawski, SJ: Zwięzły komentarz do wydanej przez Kongregację Doktryny Wiary "Deklaracji" o przynależności do stowarzyszeń masońskich.

 

Wydanie trzecie:

Kościół od wewnątrz zagro