"Ars Regia" 1992-2010
bibliografia zawartości

data publikacji (bibliografia za lata 1992-2000): 28 maja 2004
 
  Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2011

 

 

WYKAZ WOLUMINÓW

 

W SKRÓCIE:

 

RokI:1992  nr 1 (wrzesień)      RokIV/V:1995/1996 [wydany 1996)]  nr 1/2 (9/10) [sic!]
 II:1993  nr 1 (2)  VI:1997  nr 1/2 (11/12)
      nr 2 (3)  VII/VIII:1998/1999 [wydany 2000]  nr 13/14
      nr 3/4 (4/5)  IX:2006  nr 15-16
 III:1994  nr 1 (6)  X:2007/2008 [wydany 2008]  nr 17
      nr 2 (7)  XI:2008/2009 [wydany 2009]  nr 18
      nr 3/4 (8/9)  XII:2010  nr 19

 

 

W SZCZEGÓŁACH:

 

Ars Regia. Czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa. — Rok I (1992), nr 1 (wrzesień). — Warszawa: Wydawnictwa Fundacji "Historia pro Futuro" i "Klio" sp. z o.o. (Warszawa: Enter). — 183 s.: il. + 1 k. luź. — ISSN 1230-1442. — Pozycja dotowana przez Komitet Badań Naukowych.
Redaguje zespół: Tadeusz Cegielski (redaktor), Włodzimierz Lengauer, Janusz Maciejewski, Kamil Opalski (kolportaż), Michał Otorowski, Andrzej Syta, Andrzej Szwarc, Elżbieta Wichrowska (sekretarz). Na 1 s. okładki powiększony odcisk pieczęci krakowskiej loży "Przesąd Zwyciężony". Projekt okładki: Maciej Tomasz Kozłowski. Cena 47.000 zł. — UWAGA: Maciej Tomasz Kozłowski jest autorem szaty graficznej okładki czasopisma, z charakterystyczną czcionką tytułu, winietą, proporcją światła i ilustracji, które stały się rozpoznawalnym znakiem tego periodyku. Informacje o innym autorstwie "projektu okładki" podawane przez redakcję w późniejszych latach dotyczą osób dostarczających ilustracje w miejsca przewidziane projektem M.T. Kozłowskiego.

Ars Regia. Kwartalnik poświęcony myśli i historii wolnomularstwa. — Rok II (1993), nr 1 (2). — 174, [10] s., [4] s. tabl.: il.
Bez zmian w zespole redakcyjnym. Na 1 s. okładki fotografia polskiego wolnomularza J. Grodyńskiego z Krakowa, wykonana pod koniec XIX w. w Newport, USA. Projekt okładki: Enter, Warszawa. Cena 47.000 zł.

Toż. — Rok II (1993), nr 2 (3). — 164, [8] s.: il.
Redaguje zespół: Tadeusz Cegielski (redaktor), Włodzimierz Lengauer, Janusz Maciejewski, Kamil Opalski, Michał Otorowski, Andrzej Syta, Elżbieta Wichrowska (sekretarz). Na s. 1 okładki fotografia pałacu w Dobrzycy, woj. Kaliskie, fot. Tomasz Balcer. Projekt okładki: Maciej Tomasz Kozłowski. Cena 47.000 zł.

Toż. — [Wewnątrz zmieniony podtytuł:] Kwartalnik Fundacji "Sztuka Królewska w Polsce" poświęcony myśli i historii wolnomularstwa. — Rok II (1993), nr 3/4 (4/5). — (Warszawa: Paper and Tinta). — 223, [9] s.: il.
Redaguje zespół: Tadeusz Cegielski (redaktor), Włodzimierz Lengauer, Janusz Maciejewski, Kamil Opalski, Michał Otorowski, Krzysztof Skwierczyński (sekretarz), Andrzej Syta, Elżbieta Wichrowska. Na s. 1 okładki Ekslibris Wielkiej Loży Narodowej Polski, projekt Edwarda Okunia. Projekt okładki: Maciej Tomasz Kozłowski. Cena 67.000 zł (w prenumeracie 47.000 zł).

Toż. — Rok III (1994), nr 1 (6). — 154, [6] s.: il.
Bez zmian w zespole redakcyjnym. Na s. 1 okładki odznaki oficerów loży świętojańskiej, ok. 1780 r., dzięki uprzejmości Svenska Frimurare Ordens Museum. Cena 67.000 zł. Nazwa firmy drukującej zapisana omyłkowo jako "PAPER and TINA".

Toż. — Rok III (1994), nr 2 (7). — 201, [3] s.: il.

Toż. — Rok III (1994), nr 3/4 (8/9). — 187, [1] s.: il.

Ars Regia. Czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa — [wewnątrz zmieniony podtytuł:] Czasopismo Fundacji "Sztuka Królewska w Polsce" poświęcone myśli i historii wolnomularstwa. — Rok IV/V (1995/1996), nr 1/2 (9/10). — Warszawa: "Klio" Sp. z o.o. (Warszawa: Zakład Poligraficzny ul. Moszczenicka). — 193, [7] s.: il.+ 1 k. luź.: errata.
Redaguje zespół: Tadeusz Cegielski (redaktor), Włodzimierz Lengauer, Janusz Maciejewski, Michał Otorowski, Krzysztof Skwierczyński (sekretarz), Elżbieta Wichrowska. Pomyłka w numeracji ciągłej: nr 9 został powtórzony. Na s. 1 okładki autograf tytułowej strony "Rękopisu znalezionego w Saragossie" Jana Potockiego, ok. 1804 r. Projekt okładki: Jan Pasterz. Cena 18,00 zł (180 000 zł).

Toż. — [Podtytuł wewnątrz jak na okładce] — Rok VI (1997), nr 1/2 (11/12). — (Warszawa: Agencja Wydawnicza CB). — 304 s.: il.
Redaguje zespół: Tadeusz Cegielski (redaktor), Włodzimierz Lengauer, Janusz Maciejewski, Michał Otorowski, Piotr Paziński (sekretarz), Jerzy Rohoziński, Krzysztof Skwierczyński, Elżbieta Wichrowska. Na s. 1 okładki Cagliostro - miniatura z XVIII w. Projekt okładki: Jan Pasterz. Cena 28,00 zł.

Toż. — Rok VII/VIII (1998/1999), nr 13/14. — Warszawa 2000 (Warszawa: Drukarnia Janusz Bieszczad). — 305, [3] s.: il.
Redaguje zespół: Tadeusz Cegielski (redaktor), Anna Dziedzic, Włodzimierz Lengauer, Janusz Maciejewski, Michał Otorowski, Piotr Paziński (sekretarz), Jerzy Rohoziński, Krzysztof Skwierczyński, Elżbieta Wichrowska. Na s. 1 okładki "Ab Uno" - emblemat z: Philoteus, Symbola Christiana, Frankfurt 1677. Projekt okładki: Michał Otorowski. Cena 48,00 zł.

Toż. — Rok IX (2006), nr 15-16. — Warszawa 2006 (Warszawa: "Multi-Print"). — 312 s.: il. — ISBN 83-87676-15-2.
Redaguje zespół: Tadeusz Cegielski (redaktor naczelny), Anna Dziedzic, Włodzimierz Lengauer, Janusz Maciejewski, Michał Otorowski, Piotr Paziński, Jerzy Rohoziński, Krzysztof Skwierczyński, Elżbieta Wichrowska. Na s. 1 okładki "Send-Brieffe" - grafika z: Jacob Boehme, Theosphische Werken, Amsterdam 1682. Projekt okładki: Michał Otorowski. Cena wydrukowana na 4 s. okładki: 29,00 zł, zaklejona i zmieniona na 49 zł.

Ars Regia. Rocznik. — [wewnątrz zmieniony podtytuł:] Rocznik poświęcony myśli i historii wolnomularstwa. — Rok X (2007/2008), nr 17. — Warszawa 2008. — 327, [1] s.: il. — ISBN 83-87676-16-0. — Do czasopisma dołączona płyta CD "Ars Regia. Edycja medialna - seria muzyczna, CD No. 1".
Redaguje zespół: Tadeusz Cegielski (redaktor naczelny), Włodzimierz Lengauer, Krzysztof Załęski, Anna Maria Bauer (sekretarz redakcji), Waldemar Gniadek, Bartosz Samitowski. Na s. 1 okładki ilustracja z: Jonathan Swift, Gullivers Reisen, Leipzig 1910. Projekt okładki: Gabriela Patrycy. Cena 49 zł.

Toż. — Rok XI (2008/2009), nr 18. — Warszawa: Klio Sp. z o.o. Wydawnictwo, 2009. — 268 s.: il. — ISBN 83-87676-17-9.
Redaguje zespół: Anna Maria Bauer (sekretarz), Tadeusz Cegielski (redaktor naczelny), Waldemar Gniadek, Włodzimierz Lengauer, Janusz Maciejewski, Bartosz Samitowski, Krzysztof Załęski. Na s. 1 okładki odznaka loży "Bracia Polacy Zjednoczeni", początek XIX w., w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu, fot. Andrzej Roman Skowroński. Projekt okładki: C.W. Patrycy. Cena 49 zł.

Toż. — [wewnątrz dopisek do podtytułu:] pod redakcją naukową Tadeusza Cegielskiego. — Rok XII (2010), nr 19. — Warszawa 2010. — 359, [1] s.: il. — ISBN 83-87676-18-7.
Bez zmian w zespole redakcyjnym. Na s. 1 okładki fragment plakatu do filmu Grzegorza Królikiewicza "Zabicie ciotki" (1984), fot. Tadeusz Cegielski. Projekt okładki: C.W. Patrycy. Cena 49 zł.

 

 

ZAWARTOŚĆ WOLUMINÓW

 

STUDIA
(Studies)

1. Cegielski Tadeusz, Czy Czarodziejski flet jest operą masońską, 2007/2008, nr 17, s. 129-134.

2. Cegielski Tadeusz, James Anderson (1679-1739) i pierwsza Wielka Loża, 2008/2009, nr 18, s. 11-48.

3. Cegielski Tadeusz, Masoneria a państwo (I), 1993, nr 1 (2), s. 35-47.
Nie ukazała się kontynuacja artykułu.

4. Cegielski Tadeusz, "Ordo in Chao". Wolnomularstwo wobec kryzysów doby Oświecenia, 1992, nr 1 (1), s. 7- 23.

5. Cegielski Tadeusz, Oświecenie Różokrzyżowców. Z genezy Oświecenia i wolnomularstwa spekulatywnego, cz. I, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 19-50

6. Cegielski Tadeusz, Oświecenie Różokrzyżowców. Z genezy Oświecenia i wolnomularstwa spekulatywnego, cz. II, 1994, nr 1 (6), s. 31-64

7. Cegielski Tadeusz, Oświecenie Różokrzyżowców. Z genezy Oświecenia i wolnomularstwa spekulatywnego, cz. III, 1994, nr 2 (7), s. 19-73.

8. Cegielski Tadeusz, Początki masonerii spekulatywnej, czyli Wielkiej Loży Londynu zmagania z historią i polityką (1717-1738), 2007/2008, nr 17, s. 49-116.

9. Cegielski Tadeusz, W zenicie Oświecenia. Jansenizm na dworze papieskim, cesarskim i w lożach wolnomularskich, 1998/1999, nr 13/14, s. 39-48.

10. Di Bernardo Giuliano, Definicja masonerii, 1993, nr 1 (2), s. 7-12.
Przekład z włoskiego, tłum. Joanna Wysocka. Artykuł opublikowany w: "Hiram. Organo del Grande Oriente d'Italia", 1992, nr 5/6 (Maggio), s. 9-12.

11. Dziedzic Anna, Indywidualność i wspólnota w myśli Edwarda Abramowskiego, 1998/1999, nr 13/14, s. 69- 130.

12. Dziergwa Roman, Kościoły niemieckie wobec masonerii. Z dziejów publicystyki i propagandy antywolnomularskiej od XVIII do XX wieku, 1993, nr 2 (3), s. 41-55.

13. Hass Ludwik, Dni wielkości. O masonerii rosyjskiej początku XX wieku, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 63-121.

14. Hass Ludwik, W ujarzmionej stolicy – bez loży (1831-1905), 1994, nr 3/4 (8/9), s. 29-95.

15. Hass Ludwik, Wolnomularstwo na świecie u progu lat trzydziestych, Część I, 2006, nr 15-16, s. 174-199.

16. Karalus Michał, Wolnomularskie aspekty założenia pałacowo-parkowego w Dobrzycy, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 37-48.

17. Karaskiewicz Katarzyna, List siódmy Johanna Gottlieba Fichtego i etyka wolnomularza. Część I, 2008/2009, nr 18, s. 63-72.

18. Karaskiewicz Katarzyna, List siódmy Johanna Gottlieba Fichtego i etyka wolnomularza. Część II, 2010, nr 19, s. 121-131.

19. Kargol Anna, Likwidacja lóż B'nei B'rith w Niemczech i Polsce, 2010, nr 19, s. 159-176.

20. Kargol Anna, Środowisko wolnomularskie w międzywojennym Krakowie, 2006, nr 15-16, s. 149-173.

21. Kostołowski Andrzej, Park krajobrazowy w Dobrzycy (W kontekście powołania Muzeum Wolnomularstwa w zespole pałacowo-parkowym w Dobrzycy), 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 49-62.

22. Lengauer Włodzimierz, Hieroi Logoi – tajne nauki Starożytnych Greków, 1993, nr 1 (2), s. 13-34.

23. Lengauer Włodzimierz, Stebnicka Krystyna, Empedokles i jego "Katharmoi", 1994, nr 1 (6), s. 9-30.

24. Ligou Daniel, Wolnomularstwo francuskie i władza, 1992, nr 1 (1), s. 24-48.
Przekład z francuskiego, tłum. Maria Cegielska.

25. Michalski Henryk, Mason Rewolucjonista: Andrzej Strug (Tadeusz Gałecki, 1871-1937), 1993, nr 1 (2), s. 49-61.

26. Mojsik Tomasz, Muzy, kultura, edukacja, 2007/2008, nr 17, s. 25-48.

27. Musiał Danuta, Kapłani, filozofowie czy politycy. Kilka uwag o rozwoju pitagoreizmu w starożytnym Rzymie, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 9-18.

28. Musiał Danuta, Mitraizm – religia wtajemniczonych, 1994, nr 2 (7), s. 9-17.

29. Niesiołowski-Spano Łukasz, Mit kosmogoniczny Księgi Rodzaju, 1998/1999, nr 13/14, s. 9-38.

30. Notkowska Maria, Czarodziejski flet czyli marzenie dwóch wolnomularzy o idealnym państwie, 2007/2008, nr 17, s. 117-128.

31. Notkowska Maria, Über Zahl, Reichtum, Hauptabsicht der deutschen Maurer, czyli starcie ze "sztuką królewską" jako chrzest bojowy niemieckiego konserwatyzmu, 2008/2009, nr 18, s. 49-62.

32. Novikov-Almagor Anna, Schlaraffia in Kraków (1909-1938), 2010, nr 19, s. 143-158.
Artykuł w języku angielskim.

33. Otorowski Michał, Klucz do "Rękopisu znalezionego w Saragossie" Jana Potockiego, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 11-35.

34. Otorowski Michał, Klucz do Rękopisu... Jana Potockiego, Część II, 2006, nr 15-16, s. 99-116.

35. Otorowski Michał, "Rękopis znaleziony w Saragossie" jako księga i gra inicjacyjna, 1998/1999, nr 13/14, s. 49-67.

36. Pąkciński Marek, Masoni w oczach polskich konserwatystów, 1993, nr 2 (3), s. 56-66.

37. Podlewski Adam, Masoni i mułłowie, czyli historia pewnego akcentu orientalnego w europejskim Oświeceniu, 2010, nr 19, s. 95-120.

38. Podlewski Adam, Między Katonem a Horacym. Antymasońskie pisma księdza Załęskiego, 2008/2009, nr 18, s. 73-104.

39. Podlewski Adam, Wszystko wina to masona - karykaturalny obraz masonerii w Dolinie trwogi Artura Conan Doyle'a, 2007/2008, nr 17, s. 135-146.

40. Rodasik Radosława, Stereotyp masona w twórczości Skamandrytów, 2010, nr 19, s. 132-142.

41. Swirida Inessa, W poszukiwaniu ukrytych znaczeń. Park naturalny XVIII stulecia a wolnomularstwo, 1993, nr 2 (3), s. 7-40.

42. Triaire Dominique, Jan Potocki wolnomularz, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 51-60.
Przekład z francuskiego, tłum. Elżbieta Wichrowska i Tadeusz Cegielski.

43. Waingertner Przemysław, "Kosmopolici", "obcy agenci", "zdrajcy" – ze stereotypu wolnomularstwa w II Rzeczypospolitej, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 97-110.

44. Walczak Krzysztof, Wolnomularskie tradycje Kalisza, 2006, nr 15-16, s. 117-148.

45. Wichrowska Elżbieta, Polska poezja wolnomularska w XVIII i na początku XIX wieku, 1992, nr 1 (1), s. 48-68.

46. Wojnar Waldemar, Za kulisami wielkiej mistyfikacji. Działalność Leona Taxila (1885-1897), 1994, nr 1 (6), s. 65-80.

47. Wojtowicz Jerzy, Masoneria a templariusze od XVIII do XX wieku. Mity – fakty – stan wiedzy, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 9-27.

 

POLEMIKI

48. Hass Ludwik, Strug – Żeromski – wolnomularstwo. Na marginesie artykułu H. Michalskiego "Mason rewolucjonista", 1993, nr 3/4 (4/5), s. 61-82.

49. Otorowski Michał, "Jan Potocki wolnomularz": co dalej. Po lekturze artykułu Dominique'a Triaire'a, [cz. I], 1994, nr 1 (6), s. 95-104.

50. Otorowski Michał, "Jan Potocki wolnomularz": Co dalej? Po lekturze artykułu Dominique'a Triaire'a, cz. II, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 139-145.

 

MATERIAŁY
(Sources)

51. Andrzejewicz Ludwik, W dziesięciolecie obudzenia L.: Walerian Łukasiński. Pamięci patrona, 2006, nr 15-16, s. 222-236.

52. Ateńczyk Adam, Eleuzis, 1994, nr 2 (7), s. 79-85.
Deska lożowa wygłoszona na posiedzeniu Loży-Matki "Kopernik"(Warszawa).

53. Bocheński Władysław, Zakon Wszechświatowego Zjednoczonego Wolnomularstwa "Le Droit Humain", 1994, nr 1 (6), s. 81-85.
Krótka prezentacja polskiej obediencji "DH", jej przedwojennych losów oraz jej profilu organizacyjnego i ideowego. Autor jest byłym Namiestnikiem (1933-1938) polskiego "DH".

54. Bratuń Michał, Generał Józef Mniszech wolnomularzem. Nieznany list Józefa Mniszcha do Kazimierza Rzewuskiego, 1998/1999, nr 13/14, s. 231-238.

55. Buscail André, Sekrety i ich zdrada, 1998/1999, nr 13/14, s. 239-251.
Przekład z jęz. francuskiego, tłum. Krzysztof Wakar.

56. Cegielski Tadeusz, Dekret Prezydenta RP z dnia 22 listopada 1938 roku, 1993, nr 1 (2), s. 85-87.

57. Cegielski Tadeusz, Dwa teksty Konstytucji Wielkiej Loży Narodowej Polski (1931, 1936), 1992, nr 1 (1), s. 69-71.

58. Cegielski Tadeusz, Kawaler Ramsay i jego "Mowa" z 1737 r. U źródeł masonerii stopni wyższych, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 123-136.

59. Constitution de la Grande Loge Nationale de Pologne, 1992, nr 1 (1), s. 85-99.
Tekst z 1931 r.

60. Constitution de la Grande Loge Nationale Française, 1994, nr 2 (7), s. 77.
Przedruk z: "Biuletyn Loży Polskiej Copernic" [Paryż], 1993, nr 3.

61. Cowles John, Podróże Wielkiego Komandora, Część V, 1993, nr 1 (2), s. 73-84.
Przekład z jęz. angielskiego, tłum. Ludwik Hass.

62. Cowles John, Journeyings of the Grand Commander. Part V, 1993, nr 1 (2), s. 68-73.
Przedruk z "The New Age Magazine" 1929, nr 4, s. 232-235.

63. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 roku o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich, 1993, nr 1 (2), s. 87-88.
Przedruk z "Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" 1938, nr 91, poz. 624, s. 137.

64. Dowgiałło Krzysztof, U źródeł gdańskiego wolnomularstwa (I). Juliusz Sperber (?-1616), świadek wieczności, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 111-119.

65. Dwanaście zasad Wolnych Mularzy Regularnych, 1994, nr 2 (7), s. 75-76.

66. Gliwic Tadeusz, Znaczenie rytuału, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 149-150.
Deska lożowa. Tekst opatrzony imieniem zakonnym: Hipolit Matada.

67. Gliwic Tadeusz, Rozważania nad tajemnicą wolnomularską, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 151-152.
Deska lożowa. Tekst opatrzony imieniem zakonnym: Hipolit Matada.

68. Hass Ludwik, Druga wizyta Johna Henry'ego Cowlesa w Polsce i jej późniejsze perypetie 1936-1947 (w świetle relacji i dokumentów), 1993, nr 2 (3), s. 67-104.
Opatrzone wstępem i przypisami: Program wizyty na dni 9-11 XII 1936 [s. 84-86]; Przemówienie powitalne w imieniu Loży-Matki "Kopernik" [s. 87]; Informacja o odwiedzinach w Polsce [przedruk z "The New Age Magazine" 1937, nr 2 (February), s. 85-86[to strony "TNAM"] oraz przekład polski, s. 88-92]; Relacja J.H. Cowlesa [przedruk z "Transactions of the Supreme Council of the Southern Jurisdiction of the U.S.A. Session of 1937", [b.m. i r.w.], s. 113-115[to strony "TSCSJUSA"] oraz przekład polski, s. 93-95]; Relacja J.H. Cowlesa [przedruk z jw. Session of 1939, s. 92-93[to strony "TSCSJUSA"] oraz przekład polski, s. 96-98]; List prywatny J.H. Cowlesa do S. Stempowskiego z dnia 28 III 1947 i jego przekład polski [s. 99-100]; List S. Stempowskiego do J.H. Cowlesa z dnia 18 VI 1947 &151; brulion [s. 101-102]; List S. Stempowskiego do J.H. Cowlesa z dnia 18 VI 1947 &151; angielski, wolny przekład brulionu [s. 103-104].

69. Hass Ludwik, Dwa dokumenty międzywojennego wolnomularstwa polskiego – lata trzydzieste, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 191-206.
Opatrzone wstępem i przypisami: Zadania Loży Mistrzów Tajnych [...] [s. 199-200]; Wytyczne prac S[prawiedliwej].·. i D[oskonałej.·. L[oży].·. Matki – "Kopernik" [...] [s. 201-206].

70. Hass Ludwik, John Cowles, dostojnik wolnomularstwa amerykańskiego, w Warszawie, 1993, nr 1 (2), s. 63- 67.

71. Hass Ludwik, Polska – Europa – Świat. Przesłanki i wytyczne ustrojowe (Dokument programowy warszawskich wolnomularzy czasu II wojny), 1993, nr 3/4 (4/5), s. 83-130.
Opatrzone wstępem i przypisami dwa teksty dokumentu: pierwszy - autorstwa Jana Wolskiego (1888-1975), drugi, definitywny, ustalony przez członków kółka masońskiego, do którego należał Wolski, a które spotykało się w latach 1939-1944 w mieszkaniu Józefa Ziabickiego (1871-1958). Tekst w kolumnach, równolegle [s. 92-130].

72. Hass Ludwik, Stanisława Stempowskiego spotkania z policją polityczną w 1938 i 1940 roku. Dwa nieopublikowane fragmenty "Pamiętników" S. Stempowskiego, 1994, nr 2 (7), s. 87-111.
Opatrzone wstępem i przypisami teksty: S. Stempowski, Relacja o rewizji przeprowadzonej w jego pokoju 2 grudnia 1938 r. [s. 97-102]; Maria Dąbrowska, Z "Dzienników" o rewizji u S. Stempowskiego i jej echach [s. 103-107]; Wacław Sieroszewski, Z "Dziennika" o rewizji u S. Stempowskiego i jej echach [s. 107-108]; S. Stempowski, Memoriał o wolnomularstwie polskim 1 sierpnia 1940 r. w warszawskim Gestapo [s. 108-111].

73. Hass Ludwik, Wolnomularze polscy w lożach Zachodu (dwie pierwsze dekady XIX wieku), 1998/1999, nr 13/14, s. 131-230.
Opatrzony wstępem fragment słownika biograficznego obejmujący 248 pozycji oraz aneks ze spisem lóż i placówek wyższych stopni na Zachodzie, do których należeli Polacy.

74. J. T. W., Umieranie z godnością, 1994, nr 1 (6), s. 91-94.
Deska lożowa. Autor: Jan Winczakiewicz [?]

75. Janowski Hubert, Solidność budowy i piękno świątyni, 1993, nr 1 (2), s. 99-101.
Deska lożowa.

76. Karaskiewicz Katarzyna, Prymas Michał Poniatowski a wolnomularstwo. Zarys problematyki, 2008/2009, nr 18, s. 147-156.

77. Konstytucja, Historia, Prawa, Obowiązki, Przepisy, Regulacje i Zwyczaje Wielce Czcigodnego Bractwa Przyjętych Wolnych Mularzy, 2007/2008, nr 17, s. 147-176.
Przekład z jęz. angielskiego, tłum. Tadeusz Cegielski.

78. Konstytucja Wielkiej Loży Narodowej Polski, 1992, nr 1 (1), s. 71-84.
Tekst z 1936 r.

79. Konstytucja Wielkiej Loży Narodowej Francuskiej, 1994, nr 2 (7), s. 77-78.

80. Konstytucje, Historia, Prawa, Obowiązki [...] bractwa wolnych i przyjętych mularzy, [s. 49] Obowiązki wolnego mularza, wyjęte ze starodawnych dokumentów lóż zamorskich oraz tych w Anglii, Szkocji i Irlandii, na użytek lóż w Londynie, do czytania w czasie przyjmowania nowych Braci lub kiedy Mistrz tak zarządzi, 2008/2009, nr 18, s. 105-134.
Przekład z jęz. angielskiego, tłum. Tadeusz Cegielski.

81. Kościół przeciw masonerii?, 2006, nr 15-16, s. 201-214.
Fragment dyskusji telewizyjnej z 28 kwietnia 1995 roku poświęconej problematyce religii i masonerii.

82. Kurman Konstanty Jan, Człowiek – zwierzę metafizyczne, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 131-134.
Deska lożowa.

83. Kurman Konstanty Jan, Czy przestrzeń między fizyką a metafizyką powinna pozostać pusta?, 1993, nr 1 (2), s. 97-98.
Deska lożowa.

84. Kurman Konstanty Jan, Kodeksy moralne i nakazy genów, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 231-234.
Deska lożowa.

85. Kurman Konsanty Jan, Królewska sztuka rozpoznawania prawdy, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 127-130.
Deska lożowa.

86. Kurman Konstanty Jan, Wolność i Prawda, 1994, nr 1 (6), s. 87-90.
Deska lożowa.

87. Leżeński Cezary, Ordon trzykrotnie uśmiercony, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 121-126.
Fragmenty przygotowywanej do druku książki Masoni bez maski.

88. Markiewicz Witold, Gwiazda Płomienista C.·. L.·. Copernic. na W.·. Paryża, 1993, nr 1 (2), s. 101-108.
Deska lożowa.

89. Michalska Małgorzata, Brat Jerzy Winiarz – artysta zapomniany, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 207-212.

90. Nasierowski Tadeusz, Polscy psychiatrzy wolnomularze – między tradycją narodową a uniwersalizmem, 1994, nr 2 (7), s. 112-124.

91. Opalski Kamil, Karol Serini (1875-1931), 1992, nr 1 (1), s. 100-101.

82. Opalski Kamil, Moda na masonerię. Prasa polska o wolnomularstwie w 1992 r., 1993, nr 3/4 (4/5), s. 137-150.
Wymienia ok. 40 pozycji.

93. Oświadczenie wolnomularzy niemieckich w sprawie wrogości wobec cudzoziemców i aktów przestępczej przemocy, 1993, nr 2 (3), s. 105.
Przekład z jęz. niemieckiego, tłum. Maria Cegielska.

94. Pasterz Jan, Milczenie jako cnota wolnomularska. Deska nieerudycyjna, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 241-243.
Deska lożowa

95. Pasterz Jan, "Walerian Łukasiński" na Wsch.: Warszawy. Rzut oka na przeszłość i teraźniejszość, 2006, nr 15-16, s. 215-221.

96. Pasterz Jan, Wielka Loża Narodowa w ostatniej dekadzie XX wieku. Tezy, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 135-138.

97. Rada Najwyższa Belgii, Idea Zakonu, jego cele, sens istnienia, misja, problemy, przed którymi staje, i proponowane rozwiązania, 1998/1999, nr 13/14, s. 253-257.
Przekład z jęz. francuskiego, tłum. Krzysztof Wakar. Wystąpienie na Konferencji Światowej DURS, Lozanna 1995.

98. Ramsay Andrew Michael, Discours preliminaire, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 137-142.
Przedruk z drugiego francuskiego wyd. Konstytucji J. Andersona: Histoire, Obligations et Statuts de la tres reverable Confraternité des Francs-Maçons [...], Frankfurt 1742, s. 127-142.

99. Ramsay Andrew Michael, Mowa wstępna, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 143-148.
Przekład z jęz. francuskiego, tłum. Krzysztof Wakar.

100. Redakcja, Krzysztofa Załęskiego słownik wolnomularzy polskich zawodów wyzwolonych, 2007/2008, nr 17, s. 177-178.

101. Samosata Giorgio di, Italia Esoterica 1993. Pisane z Rzymu, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 151-153.
Przekład z włoskiego, tłum. Joanna Wysocka.

102. Serini Karol, Masoneria, 1992, nr 1 (1), s. 101-123.
Przedruk z: K. Serini, Życie, nauka, religia, Warszawa 1934 [wydany pośmiertnie zbiór artykułów].

103. Serini Karol, Symbol w wolnomularstwie, 1992, nr 1 (2), s. 124-147.
Deska lożowa. Przedruk z 1933.

104. Siciński Ryszard, Redakcja, Krzysztofa Załęskiego słownik polskich prawników należących do lóż wolnomularskich, 2010, nr 19, s. 177-180.
Dwuczęściowe wprowadzenie do słownika pod wspólnym tytułem.

105. Ursyn Mieczysław, Znaczenie symboliczne podróży inicjacyjnych, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 235-240.
Deska lożowa.

106. Wakar Krzysztof, Obraz masonerii w prasie polskiej w latach 1993-1994, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 219-230.

107. Winczakiewicz Jan, Polska loża "Kopernik" w Paryżu, 1993, nr 1 (2), s. 89-95.

108. Winczakiewicz Jan, Spowiedź masona, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 213-218.

109. Wichrowska Elżbieta, Sytuacja polskiego wolnomularstwa, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 131-136.

110. Załęski Krzysztof, Słownik polskich duchownych należących do lóż wolnomularskich, 2008/2009, nr 18, s. 135-146.

111. Załęski Krzysztof, Słownik polskich prawników należących do lóż wolnomularskich, 2010, nr 19, s. 181-223.

112. Załęski Krzysztof, Słownik wolnomularzy polskich zawodów wyzwolonych, 2007/2008, nr 17, s. 179-202.

113. Załęski Krzysztof, Nieznany fragment Mowy Franciszka Ksawerego Kosseckiego, wygłoszonej w krakowskiej loży "Przesąd Zwyciężony" w 1810 roku, 2007/2008, nr 17, s. 203-211.

 

WOKÓŁ CAGLIOSTRA
(On Cagliostro)

114. Abramo Giuseppe, Cagliostro – przemyślenia i próba analizy, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 173-189.
Przekład z włoskiego, tłum. Joanna Wysocka. Oryg. opublikowany w "Gradus. Notiziario Del R.S.A.A. Delle Valli Della Toscana" 1994, nr 8, s. 20-29.

115. Katarzyna II cesarzowa, Oszust czyli Oszukaniec: komedia w pięciu aktach, przetłumaczona z ruskiego na polski w Petersburgu roku 1786, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 23-72.
Przekład z rosyjskiego [XVIII w.], tłum. Augustyn Deboli, Ignacy Bykowski. Wyd. na podst. rękopisu. Tekst poprzedzony przedrukiem treści afisza warszawskiej premiery sztuki (23 IV 1786, niedziela), cyt. za: L. Bernacki, Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta, t. 1, Lwów 1925, s. 287-288.

116. Moszyński August, Cagliostro zdemaskowany w Warszawie albo relacja autentyczna o jego operacjach alchemicznych i magicznych w tej stolicy roku 1780 przez naocznego świadka, 1786, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 83-104.
Przekład francuskiego, tłum. Krzysztof Wakar.

117. Otorowski Michał, Dwa memoriały Cagliostra (?) do króla Stanisława Augusta, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 127-171.

118. Otorowski Michał, Caogliostro demasqué à Varsovie Augusta Moszyńskiego, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 73-82.

119. Otorowski Michał, Cagliostro i "Obmanszczik" Katarzyny II, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 13-21.

120. Otorowski Michał, Komentarz do tekstu Augusta Moszyńskiego, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 105-126.

 

WOKÓŁ RÓŻOKRZYŻOWCÓW
(Round the Rosicrucian Movement)

121. Cegielski Tadeusz, Jan Amos Komensky i Różokrzyżowcy, 2006, nr 15-16, s. 74.
Tekst wprowadzający, podpisany "T.C."

122. Cegielski Tadeusz, Manifesty Różokrzyżowców: Fama i Confessio czyli historia pewnej mistyfikacji, 2006, nr 15-16, s. 45-48.

123. Cegielski Tadeusz, Wielanda Zakon Kosmopolitów, 2006, nr 15-16, s. 78.

124. Confessio Fraternitatis, 2006, nr 15-16, s. 64-73.
Przekład z jęz. niemieckiego, tłum. Jerzy Prokopiuk przy współpracy Maxa Bojarskiego.

125. Fama Fraternitatis czyli odkrycie bractwa przesławnego Zakonu R.C., 2006, nr 15-16, s. 50-62.
Przekład z jęz. niemieckiego, tłum. Jerzy Prokopiuk przy współpracy Maxa Bojarskiego.

126. Komensky Jan Amos, Wędrowiec spogląda na Rose-Crucios, 2006, nr 15-16, s. 75-77.
Przekład z jęz. czeskiego, tłum. Piotr Kofta.

127. Protas Bartosz, Ruch Różokrzyżowców a twórczość angielskich myślicieli i poetów, 2006, nr 15-16, s. 11-44.
Skrócona wersja pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem dr Małgorzaty Grzegorzewskiej w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przekład z jęz. angielskiego, tłum. Iza Jabłońska. Tekst uzupełnił i do druku podał Tadeusz Cegielski.

128. Wieland Christoph Martin, Tajemnica Zakonu Kosmopolitów, 2006, nr 15-16, s. 79-98.
Przekład z jęz. niemieckiego, tłum. Maria Cegielska.

 

WOKÓŁ ARCHITEKTURY
(About Architecture)

129. Bauer Anna Maria, Koncepcje wolnomularskie Andrzeja Jurkiewicza, 2010, nr 19, s. 85-94.

130. Borecki Paweł, Historia pewnej Świątyni - historią pewnych idei, 2010, nr 19, s. 39-49.
O dziejach idei budowy "Świątyni Najwyższej Opatrzności" w Warszawie.

131. Getka-Kenig Mikołaj, Motywy wolnomularskie w architekturze pałacu w Luberadzu - masoneria, neopalladyzm a le romantisme primaire, 2010, nr 19, s. 24-38.

132. Gutkowski Jerzy, "Loża Masońska" na Zamku Królewskim w Warszawie, 2010, nr 19, s. 11-23.

133. Karaskiewicz Katarzyna, Budowniczowie pierwszego Kościoła Najwyższej Opatrzności - wolnomularze, 2010, nr 19, s. 50-58.

134. Karpiński Daniel, Architektura wolnomularska. Próba przeniesienia w przestrzeń fizyczną abstrakcji intelektualnej i wartości etycznych, 2010, nr 19, s. 59-74.

135. Waniek Henryk, Świątynia w gruzach, 2010, nr 19, s. 75-84.
O symbolu Świątyni Jerozolimskiej w literaturze.

 

PREZENTACJE
(Introductions)

136. Budrewicz Olgierd, Słowo o Rotary, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 157-159.

137. Cegielski Piotr, Zakon Szwedzkich Wolnomularzy a dzisiejsza Szwecja, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 169-173.

138. Cegielski Tadeusz, Ludwik Hass – historyk wolnomularstwa, 1993, nr 1 (2), s. 113-117.

139. Constantinescu Silvia, "Nie jesteśmy tajnym zakonem". Z Gustafem Piehlem, Namiestnikiem Wielkiego Mistrza (Stormästarens Prokurator) i przewodniczącym Rady Najwyższej Zakonu Szwedzkich Wolnomularzy rozmawia..., 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 174-177.
Przekład [z jęz. szwedzkiego?]: Piotr Cegielski.

140. Elżbiety Wichrowskiej "Antologia poezji masońskiej". Dyskusja redakcyjna, oprac. Krzysztof Skwierczyński, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 153-161.
W dyskusji udział wzięli: Tadeusz Cegielski, Andrzej Guzek, Włodzimierz Lengauer, Janusz Maciejewski, Krzysztof Skwierczyński.

142. Hass Ludwik, Bibliografia publikacji Ludwika Hassa dotyczących wolnomularstwa, 1993, nr 1 (2), s. 129-134.
Wymienia 106 pozycji (pozycji numerowanych 105, ponieważ poz. 74 obejmuje omyłkowo dwa wpisy).

143. Maciejewski Janusz, Ludwik Hass, 1993, nr 1 (2), s. 109-113.

144. Opalski Kamil, "Rotary Club czyni dobro, i to jest najważniejsze" – z Bohdanem Kurowskim rozmawia..., 1993, nr 3/4 (4/5), s. 160-164.
Wywiad z Byłym Prezydentem Rotary Club Olsztyn. W aneksie: List i błogosławieństwo pasterskie Ks. Abpa Metropolity Warmińskiego Edmunda Piszcza dla Klubu i uczestników organizowanej przez Klub w maju 1992 r. imprezy dobroczynnej.

145. Opalski Kamil, Rotary w Polsce, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 155-156.

146. Rohoziński Jerzy, Krajobraz po bitwie. 50 lat po odkryciach w Qumran, 1998/1999, nr 13/14, s. 259-269.
Tekst napisany w 1997 r.

147. Wichrowska Elżbieta, Gliwicowie..., 1993, nr 2 (3), s. 107-110.

148. Wichrowska Elżbieta, Jan Winczakiewicz i "Inicjacje świętojańskie", 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 163- 167.
O tomiku poezji masońskiej J. Winczakiewicza.

149. Wichrowska Elżbieta, Masonera polska XX wieku. O najnowszej książce Ludwika Hassa rozmawiają: Tadeusz Cegielski, Janusz Maciejewski, Janusz Tazbir i..., 1994, nr 2 (7), s. 125-136.

150. Wichrowska Elżbieta, "Mój stosunek do współczesnego wolnomularstwa u nas jest w zasadzie przychylny". Z profesorem Ludwikiem Hassem rozmawia..., 1993, nr 1 (2), s. 118-129.

151. Wichrowska Elżbieta, "Obowiązuje nas zasada podporządkowania się prawom własnego kraju". Z Tadeuszem Gliwicem rozmawia..., 1993, nr 2 (3), s. 111-122.

 

MASONICA W POLSCE I NA ŚWIECIE
(Polish and Worldwide Masonica)

152. Cegielski Piotr, Brat Gösta Stenman, pierwszy marszand Helsinek. Fińscy wolnomularze mecenasami sztuki, 2007/2008, nr 17, s. 255-262.

153. Cegielski Piotr, Masońskie skarby w podziemiu pałacu Baata, 1994, nr 1 (6), s. 119-122.

154. Cegielski Tadeusz, Macierzysta loża Polski "Kopernik" ("Copernic") na Wschodzie Paryża. 70 lat historii (1939-2009), 2010, nr 19, s. 250-264.

155. Denk Anton, Austriackie muzeum wolnomularstwa, 1994, nr 2 (7), s. 157-158.

156. Domańska Hanna, Daniel Gralath Młodszy, XVIII-wieczny czcigodny gdańskiej loży "Eugenia pod Ukoronowanym Lwem", 2008/2009, nr 18, s. 157-164.

157. Dziergwa Roman, Austriackie muzeum wolnomularstwa w Rosenau, 1994, nr 2 (7), s. 159-164.

158. Fundacja "Sztuka Królewska w Polsce", 1992, nr 1 (1), s. 163.
Ogłoszenie zapowiadające powołanie fundacji na zjeździe w Ciążeniu w dniu 6 IX 1992.

159. Główka Jan, Wolnomularskie pamiątki Antoniego Walewskiego i jego związki ze Stanisławem Staszicem, 2008/2009, nr 18, s. 165-174.

160. Hass Ludwik Ferdynand, Refleksja o wolnomularstwie polskim widzianym z zewnątrz (przedwczoraj - wczoraj - dzień dzisiejszy), 2008/2009, nr 18, s. 186-196.

161. Jung Hans-Joachim, Niemieckie Muzeum Wolnomularstwa w Bayreuth, 1994, nr 2 (7), s. 152-153.
Przekład z jęz. niemieckiego, tłum. Maria Cegielska.

162. Karalus Michał, Projekt Muzeum Wolnomularstwa w Dobrzycy, 1992, nr 1 (1), s. 156-162.

163. Kargol Anna, Problem pańśtwa żydowskiego w Palestynie w świetle korespondencji lóż B'nai B'rith, 2007/2008, nr 17, s. 263-278.

164. Karpińska Małgorzata, Związki elit politycznych Powstania Listopadowego z ruchem wolnomularskim, 2006, nr 15-16, s. 250-262.

165. Karpowicz Andrzej, Niemieckie czasopisma wolnomularskie. Zarys historii, cz. I, 1994, nr 1 (6), s. 105-118.

166. Karpowicz Andrzej, Zbiory masońskie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, 1992, nr 1 (1), s. 148-156.

167. Kipa Emil, Z dziejów masonerii w Polsce. Referat wygłoszony na posiedzeniu Polskiej Akademii Umiejętności dnia 21 października 1929 roku, 2007/2008, nr 17, s. 227-231.

168. Kukuła Artur Jan, Hieronim Stroynowski (1752-1815), 2007/2008, nr 17, s. 213-226.

169. Kwaadgras E.P., Zbiory Wielkiego Wschodu Holandii. Doświadczenie i dorobek placówki, 1994, nr 2 (7), s. 148-151.
Przekład z angielskiego, tłum. Maria Cegielska.

170. Ługowska Urszula, 150 lat Wielkiej Loży Kuby, 2010, nr 19, s. 234-249.

171. Łukasiewicz Artur, W poszukiwaniu ulicy, której nie ma, 2008/2009, nr 18, s. 197-208.
Nazwisko autora omyłkowo podane jako "Łukaszewicz".

172. Matwiejczuk Paweł, Czy w Polsce potrzebne jest muzeum wolnomularstwa, 2010, nr 19, s. 265-279.
O losie projektu muzeum wolnomularstwa i planach uczczenia w Warszawie 300-lecia istnienia masonerii w 2017 r.

173. Ponarski Zenowiusz, Masonica wileńskie, 1994, nr 2 (7), s. 137-147.

174. Ponarski Zenowiusz, O masonerii na Litwie słów kilka, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 179-181.

175. Ponarski Zenowiusz, Zapomniany antymason [Stanisław Mickaniewski], 1997, nr 1/2 (11/12), s. 245-247.

176. Prokopiuk Jerzy, Rudolf Steiner a impuls wolnomularski, 2006, nr 15-16, s. 271-285.

177. Rohoziński Jerzy, Wolnomularstwo a świat islamu w XIX stuleciu. Kielnia i pion w cieniu półksiężyca, 2006, nr 15-16, s. 263-270.

178. Schneider Herbert, Bayreuth. Niemiecka biblioteka wolnomularstwa, 1994, nr 2 (7), s. 154-156.

179. Statut Fundacji "Sztuka Królewska w Polsce", 1992, nr 1 (1), s. 163-171.

180. Schwartz Werner, Fryderyk Wielki i "sztuka królewska", 2006, nr 15-16, s. 237-249.
Przekład z jęz. niemieckiego, tłum. Maria Cegielska.

181. Sroka Łukasz Tomasz, Dwa obrazy z dziejów krakowskiego wolnomularstwa, 2010, nr 19, s. 225-233.
Fragment przygotowywanej do druku monografii. O początkach masonerii w Krakowie i postaci Odo Bujwida.

182. Sroka Łukasz Tomasz, Masonica księdza Jana Nepomucena Fijałka w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 2007/2008, nr 17, s. 232-239.

183. Voisé Krzysztof, Muzyka masońska - osobliwy gatunek muzyczny. Rozważania w związku z edycją płyty, 2007/2008, nr 17, s. 250-254.

184. Warchałowski Walerian, Ślady masoników w "zbiorach starożytności" Władysława Tarczyńskiego w Łowiczu, [cz. I], 1993, nr 3/4 (4/5), s. 165-171.

185. Warchałowski Walerian, Ślady masoników w zbiorach Władysława Tarczyńskiego, cz. II, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 147-151.

186. Woźniakowski Bogumił M., Piśmiennictwo wolnomularskie oraz masonica wojewódzkiej i miejsckiej biblioteki publicznej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 2007/2008, nr 17, s. 240-249.
Artykuł publikowany wcześniej pod innymi tytułami w "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis" Folia 39: Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia IV, Kraków 2006, s. 198-208, oraz w: "Poradnik Bibliotekarza" 2006, nr 7-8 (676-677), lipiec-sierpień, s. 3-7.

187. Woźniakowski Bogumił M., Przycznek do dziejów polskiego czasopiśmiennictwa wolnomularskiego, 2008/2009, nr 18, s. 175-185.

 

KRONIKA
(Chronicle)

188. Cegielski Piotr, Burza w skandynawskim wolnomularstwie, [cz. I], 1994, nr 2 (7), s. 169-171.
O wzburzeniu, jakie wywołała książka Sverre'a Daga Mogstada, Frimureri - Mysterier, Felleskap, Personlighetsdannelse [Wolnomularze – tajemnice, braterstwo, doskonalenie osobowości], Oslo 1994.

189. Cegielski Piotr, Burza w skandynawskim wolnomularstwie, cz. II, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 153-154.

190. Cegielski Piotr, Norwescy wolnomularze pod pręgierzem, 1993, nr 2 (3), s. 129-130.

191. Cegielski Piotr, Nowy Wielki Mistrz Zakonu Szwedzkich Wolnomularzy, 1998/1999, nr 13/14, s. 279-280.

192. Cegielski Piotr, Śmierć Wielkiego Mistrza Zakonu Szwedzkich Wolnomularzy. Książę Bertil (28.02.1912 – 5.01.1997), 1997, nr 1/2 (11/12), s. 256-257.

193. Cegielski Piotr, W złocie i błękicie, 1993, nr 2 (3), s. 130-131.
O prezentowanej w Finlandii wystawie poświęconej historii wolnomularstwa.

194. Cegielski Piotr, Wolnomularstwo Finlandii w siedemdziesięciopięciolecie pracy w niepodległym kraju, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 257-261.

195. Cegielski Tadeusz, "Ala ma kota". Pamięci Mariana Falskiego, 1998/1999, nr 13/14, s. 272-275.

196. Cegielski Tadeusz, Cagliostro i sztuka uzdrawniania w wieku XVIII, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 269-270.
Notatka podpisana "T.C.".

197. Cegielski Tadeusz, Cezary Leżeński (1930-2006), 2007/2008, nr 17, s. 284-285.

198. Cegielski Tadeusz, Czterdzieści dziewięć lóż w nowych krajach związkowych Niemiec, 1994, nr 2 (7), s. 168-169.
Notatka podpisana "T.C.".

199. Cegielski Tadeusz, [Czterysta] lat najstarszej loży świata, 1998/1999, nr 13/14, s. 276.
Na podstawie "The Ashlar" 1999, nr 7. Notatka podpisana "T.C.".

200. Cegielski Tadeusz, Delegacje Wielkich Lóż w Polsce (4-7 maja 2001), 2006, nr 15-16, s. 289-290.
O wizycie w Polsce przedstawicieli i przywódców obediencji Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Rosji i Szwajcarii z okazji 10-lecia WLNP. Notatka podpisana "T.C."

201. Cegielski Tadeusz, Doroczne i świętojańskie posiedzenia Wielkiej Loży Narodowej Polski w 1997 roku, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 261-263.
Notatka podpisana "T.C.".

202. Cegielski Tadeusz, Doroczne posiedzenie Wielkiej Loży Narodowej Polski (26 i 27 czerwca 2010 roku), 2010, nr 19, s. 302-303.
Notatka podpisana "T.C."

203. Cegielski Tadeusz, Dzień św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) 1994 roku w lożach WLNP, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 158.
Notatka podpisana "T.C.".

204. Cegielski Tadeusz, Dziesiąta rocznica reaktywowania WLNP, 2006, nr 15-16, s. 288-289.
Notatka podpisana "T.C."

205. Cegielski Tadeusz, Dziesięciolecie reaktywowania loży nr 2 "Walerian Łukasiński" na Wsch.: Warszawy, 2006, nr 15-16, s. 292-293.
Notatka podpisana "T.C."

206. Cegielski Tadeusz, Inauguracja klubu w siedzibie WLNP, 2006, nr 15-16, s. 293-294.
Notatka podpisana "T.C."

207. Cegielski Tadeusz, Instalacja Wielkiego Mistrza WLNP, 2007/2008, nr 17, s. 280-281.
Notatka podpisana "T.C."

208. Cegielski Tadeusz, Kamienie węgielne Stanów Zjednoczonych, 1994, nr 1 (6), s. 125-131.

209. Cegielski Tadeusz, Kluby przyjaciół Sztuki Królewskiej, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 185.
O utworzeniu przez WLNP, we współpracy z polskimi lożami WWF oraz osobami spoza lóż klubów w Warszawie i w Trójmieście. Mają ułatwić wstępowanie do lóż masońskich i stanowić fora dyskusyjne nt. wolnomularstwa.

210. Cegielski Tadeusz, Konstanty Jan Kurman (1930-2009), 2010, nr 19, s. 303-307.

211. Cegielski Tadeusz, Konstytucja z 1781 roku odnaleziona i opublikowana drukiem!, 2007/2008, nr 17, s. 281-283.
Notatka podpisana "T.C."

212. Cegielski Tadeusz, Maria Mirzejewska-Janowicz (1941-2001), 2006, nr 15-16, s. 296-297.

213. Cegielski Tadeusz, Masoneria w Internecie, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 183-184.
Notatka podpisana "T.C.".

214. Cegielski Tadeusz, "My, wolnomularstwo polskie". Nowa konstytucja Wielkiej Loży Narodowej Polski (28 czerwca 1997 roku), 1997, nr 1/2 (11/12), s. 263-264.
Notatka podpisana "T.C.".

215. Cegielski Tadeusz, Numizmat "Ars Regia", 2010, nr 19, s. 290-291.

216. Cegielski Tadeusz, [Osiemdziesiąta] rocznica powstania Rady Najwyższej 33[st] RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku), 2010, nr 19, s. 298-302.

217. Cegielski Tadeusz, Osiemdziesiąta rocznica powstania Wielkiej Loży Narodowej Francuskiej (Grande Loge Nationale Française – GLNF) – spotkanie z publicznością w Metz 2 kwietnia 1993 roku, 1993, nr 2 (3), s. 127-128.
Notatka podpisana "T. Ceg.".

218. Cegielski Tadeusz, Pierwsze loże w republikach bałtyckich (Estonii i Litwie), 1993, nr 2 (3), s. 129.
Notatka podpisana "T.C.".

219. Cegielski Tadeusz, [Pięćdziesiąta] lat zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Uroczystość dnia 10 stycznia 2009 roku, 2008/2009, nr 18, s. 221-225.

220. Cegielski Tadeusz, Pięćdziesięciolecie polsko-ukraińskiej wspólnoty wolnomularskiej na emigracji w Paryżu, 18 czerwca 1995 r., 1994, nr 3/4 (8/9), s. 155-156.
Notatka podpisana "T.C.".

221. Cegielski Tadeusz, Piotr Kuncewicz (1936-2007), 2007/2008, nr 17, s. 286-287.

222. Cegielski Tadeusz, Powrót Synów Przymierza, 2007/2008, nr 17, s. 288-289.
O reaktywacji polskiej obediencji zakonu B'nai B'rith.

223. Cegielski Tadeusz, Powstał Wielki Wschód Polski, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 268-269.
Notatka podpisana "T.C.".

224. Cegielski Tadeusz, Profesor Ludwik Hass (1918-2008), 2008/2009, nr 18, s. 228-235.

225. Cegielski Tadeusz, Promocja książki Ludwika Hassa, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 177-178.
Dotyczy pierwszego wydania książki Masoneria polska XX wieku.

226. Cegielski Tadeusz, "Scottish Rite Journal" o zagrożeniach wolnomularstwa w Stanach Zjednoczonych, 1994, nr 2 (7), s. 167-168.
O problemie starzenia się członków lóż amerykańskich i spadku liczebności wolnomularstwa. Notatka podpisana "T.C.".

227. Cegielski Tadeusz, Słowacja potęgą masońską!, 2007/2008, nr 17, s. 292-294.
O wywiadzie Stanisława Krajskiego z Peterem Bielikiem na temat masonerii. Artykuł podpisany "T.C."

228. Cegielski Tadeusz, Studyjna podróż członków fundacji "Sztuka Królewska w Polsce", 1994, nr 2 (7), s. 171-172.
Notatka podpisana "T.C.".

229. Cegielski Tadeusz, "Sztuka królewska" i muzy. Obecność wolnomularstwa i jego idei w kulturze polskiej i powszechnej. Konferencja naukowa w Toruniu, 20-22 lutego 2009, 2008/2009, nr 18, s. 226-227.
Zapowiedź konferencji. Materiały z niej miały być opublikowane do końca 2009 roku. W czerwcu 2011 r. wciąż nie ukazały się drukiem.

230. Cegielski Tadeusz, "Świątynia Hymnu Jedności". Loża nr 5 na Wschodzie Poznania, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 268.
Notatka podpisana "T.C.".

231. Cegielski Tadeusz, Tadeusz Gliwic (Hipolit Matada) 14 VIII 1907 – 19 V 1994, 1994, nr 1 (6), s. 123-124.

232. Cegielski Tadeusz, Trzylecie odrodzonej Wielkiej Symbolicznej Loży Węgier (Magyaroszági Szimbolikus Nagypáholy) 1989-1992, 1993, nr 2 (3), s. 128-129.
Notatka podpisana "T.C.".

233. Cegielski Tadeusz, Uniwersalna Liga Masońska – 66 kongres w Wiedniu, 1994, nr 2 (7), s. 166-167.
Notatka podpisana "T.C.".

234. Cegielski Tadeusz, Uroczystość 70. rocznicy erygowania loży "Kopernik" ("Copernic") na Wsch.: Paryża (3-4 grudnia 2009 roku), 2010, nr 19, s. 291-294.

235. Cegielski Tadeusz, W brytyjskiej Izbie Gmin o Masonerii, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 182-183.
Notatka podpisana "T.C.".

236. Cegielski Tadeusz, "W kręgu mistrza Hirama" – Zakończenie I cyklu wieczorów w Muzeum Andrzeja Struga, 1994, nr 2 (7), s. 172-174.
Notatka podpisana "T.C.".

237. Cegielski Tadeusz, Węgierska Rada Najwyższa 33° reaktywowana, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 154-155.
O uroczystości z 26.II.1995. Notatka podpisana "T.C.".

238. Cegielski Tadeusz, Wielka Loża Narodowa Polski powraca do swej historycznej siedziby, 1998/1999, nr 13/14, s. 271-272.
Notatka podpisana "T.C.".

239. Cegielski Tadeusz, Wizyty w Polsce Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Rosji, 1998/1999, nr 13/14, s. 272.
Notatka podpisana "T.C.".

240. Cegielski Tadeusz, Wolnomularstwo austriackie w liczbach, 2006, nr 15-16, s. 295.
Notatka podpisana "T.C."

241. Cegielski Tadeusz, Wolnomularstwo polskie XVIII-XX w. Mity i prawda? Wystawa w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 10.10.2008 - 28.02.2009, 2008/2009, nr 18, s. 213-220.

242. Cegielski Tadeusz, Wolnomularstwo w oczach satyryka, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 187.
O zbiorze rysunków Jiři'ego Slĺvy: F M Cartoons, Verlag Doktor Rähmer, Maxdorf/Pfalz 1993, 60 rys., ss. 124. Notatka podpisana "T.C.".

243. Cegielski Tadeusz, Wolnomularstwo w Rosji i na Ukrainie, 1994, nr 1 (6), s. 132-133.
Notatka podpisana "T.C.".

244. Cegielski Tadeusz, Wybory Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Austrii, 1998/1999, nr 13/14, s. 278-279.
Na podst. "Blaue Blatter" 1999, nr 278 (September), s. 3n. Notatka podpisana "T.C.".

245. Gniadek Waldemar, Otwarcie Muzeum Wolnomularstwa Francji w Paryżu, 2010, nr 19, s. 295-297.

246. Gniadek Waldemar, Zbigniew Gertych (1922-2008), 2008/2009, nr 18, s. 236-238.

247. Hass Ludwik, Odznaczenia papieskie dla wolnomularzy, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 206.
Notatka podpisana "L.F.H." – dołączona w dziale "Materiały", pod koniec tekstu L. Hassa, Dwa dokumenty [...].

248. Karpowicz Andrzej, Sesja Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów Wolnomularskich (Poznań-Ciążeń, 23-26 maja 1996 roku), 1997, nr 1/2 (11/12), s. 249-255.

249. Lengauer Włodzimierz, "Pitagora 2000": Masońska konferencja w Rzymie, 1993, nr 1 (2), s. 137-139.

250. MA-WG, Nowe loże Wielkiego Wschodu Polski, 2010, nr 19, s. 288-290.

251. M.K., Strony Internetowe "Ars Regia" www.arsregia.pl, 2006, nr 15-16, s. 294.
Tekst uaktualniony w stosunku do notatki złożonej do druku.

252. M.M., Loża "Prometea" na Wsch.: Warszawy, 2008/2009, nr 18, s. 212-213.
Notatka o działalności loży należącej do Wielkiej Żeńskiej Loży Francji.

253. Maciejewski Janusz, Pamięci Jana Józefa Lipskiego (1926-1991), 1994, nr 3/4 (8/9), s. 156.
Notatka podpisana "JM".

254. Murawski Zbigniew, Wspomnienie o Hannie Teresie Domańskiej-Lipschec (1932-2009), 2010, nr 19, s. 307-313.

255. Notkowska Maria, Dobrzyński Tomasz, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Sztuka królewska" i muzy. Obecność wolnomularstwa i jego idei w kulturze polskiej i powszechnej (Toruń, 20-22 lutego 2009 roku), 2010, nr 19, s. 281-287.

256. Opalski Kamil, Ciążeń 5992, 1993, nr 1 (2), s. 140-142.
O zjeździe w Ciążeniu w dniach 5-6 IX 1992 i powołaniu fundacji "Sztuka Królewska w Polsce".

257. Opalski Kamil, Konferencja prasowa zastępcy Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Francji, 1993, nr 2 (3), s. 124-126.

258. Otorowski Michał, Nowe pismo masońskie, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 178-179.
O miesięczniku "Wolnomularz Polski".

259. Otorowski Michał, "Pod Galerią". Spotkanie z "Wolnomularzem Polskim", 1994, nr 1 (6), s. 133-134.

260. Pasterz Jan, Awantura o Dobrzycę, 2007/2008, nr 17, s. 289-291.

261. Pasterz Jan, Dzień św. Jana Ewangelisty (27 grudnia) 1994 r. w lożach WLNP, 1994, nr 2 (7), s. 166.
Notatka podpisana "JP".

262. Pasterz Jan, Odrodzenie Sztuki Królewskiej na Litwie, 1994, nr 1 (6), s. 132.
Notatka podpisana "JP".

263. Pasterz Jan, Pięćdziesięciolecie Wielkiej Loży Dawnych, Wolnych i Uznanych Mularzy Niemiec (A.F.u.A.M.) 1949-1999, 1998/1999, nr 13/14, s. 277-278.
Notatka podpisana "JP".

264. Pasterz Jan, Polowanie na masonów?, 1998/1999, nr 13/14, s. 275-276.
O akcji kwartalnika "Wolna Polska" przeciwko wolnomularstwu w Poznaniu.

265. Pasterz Jan, Porozumienie lóż nieregularnych, 1994, nr 1 (6), s. 133.

266. Pasterz Jan, Posiedzenie Wielkiej Loży Narodowej Polski 17 marca 1994 r., 1994, nr 1 (6), s. 125.
Notatka podpisana "JP".

267. Pasterz Jan, Powołanie Wielkiej Loży Narodowej Rosji, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 155.
Notatka podpisana "JP".

268. Ponarski Zenowiusz, Masoni nad Wilią, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 183-185.
O reaktywowaniu lóż na Litwie.

269. Red., 10 [Dziesięć] lat odrodzonej symbolicznej Wielkiej Loży Węgier, 1998/1999, nr 13/14, s. 278.

270. Redakcja, Afiliacja braci z Wielkiej Loży Ukrainy do Wielkiej Loży Narodowej Polski, 2010, nr 19, s. 295.

271. Redakcja, Doroczne konwenty Wielkiej Loży Narodowej Polski (1998, 1999), 1998/1999, nr 13/14, s. 271.

272. Redakcja, Dwa doroczne konwenty Wielkiej Loży Narodowej Polski, 2006, nr 15-16, s. 287-288.

273. Redakcja, Dwieście siedemdziesiąta piąta rocznica założenia W.L. Anglii (UGLOE), 1993, nr 1 (2), s. 135-137.

274. Redakcja, Dziesiąta loża WLNP. Reaktywacja "Wolności Odzyskanej" na Wsch.: Lublina, 2008/2009, nr 18, s. 210-212.

275. Redakcja, Erygowanie Loży nr 6 "Eugenia pod Ukoronowanym Lwem", 2006, nr 15-16, s. 290-291.

276. Redakcja, Jan Winczakiewicz w Klubie Księgarza, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 184.
O promocji tomiku wierszy "Inicjacje świętojańskie".

277. Redakcja, Jerzy Siewierski (1932-2000), 2006, nr 15-16, s. 298-299.

278. Redakcja, Konsekracja Loży nr 9 "Silesia" na Wsch.: Katowic, 2008/2009, nr 18, s. 209-210.

279. Redakcja, Marek Złotek-Złotkiewicz Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Narodowej Polski, 2007/2008, nr 17, s. 279.

280. Redakcja, Pierwszy doroczny konwent polskiej Rady Najwyższej 33°, 1994, nr 2 (7), s. 165.

281. Redakcja, Polska Rada Najwyższa 33° reaktywowana, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 173-174.

282. Redakcja, Przemysław Górecki nie żyje, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 265-266.

283. Redakcja, Rejestracja sądowa Wielkiej Loży Narodowej Polski, 1993, nr 2 (3), s. 123.

284. Redakcja, "W kręgu Mistrza Hirama". Wieczory w Muzeum Andrzeja Struga w Warszawie, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 176-177.

285. Redakcja, Waldemar Gniadek Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski, 2007/2008, nr 17, s. 283.

286. Redakcja, Wielka Loża Narodowa Polski nie formułuje poglądów politycznych i religijnych, 2010, nr 19, s. 298. Przedruk ogłoszenia Wielkiego Sekretariatu WLNP w związku z medialnymi doniesieniami o "masońskim biurze w Brukseli".

287. Redakcja, Wybory Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Narodowej Polski na kadencję 2009-2012 (12 grudnia 2009 roku), 2010, nr 19, s. 294-295.

288. Reinalter Helmut, Utworzenie Komisji Naukowej do Badań nad Wolnomularstwem, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 185-186.
Przekład z niemieckiego, tłum. Maria Cegielska.

289. Sękowska-Ffoulkes Teresa, Alfred Maurice Ffoulkes (1918-1993), 1994, nr 3/4 (8/9), s. 156-157.
Wspomnienie wdowy o brytyjskim wolnomularzu zamieszkałym w Polsce.

290. Swirida Inessa, Rosyjska Wystawa Literatury Hermetycznej, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 179-182.
O wystawie moskiewskiej Biblioteki Literatury Obcojęzycznej pt. "500 lat gnozy w Europie". Przekład z rosyjskiego, tłum. Michał Otorowski.

 

RECENZJE, NOTY, ZAPISKI
(Review of Books, Notes, Miscellaneous)

291. Bauer Anna Maria, [Rec.:] Pamiątki wolnomularskie. Katalog zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2008, 160 ss., 2008/2009, nr 18, s. 239-244.

292. Bauer Anna Maria, [Rec.:] Violetta Brzezińska, Symbolika wolnomularska w założeniu pałacowo-ogrodowym w Młynowie za czasów Aleksandra Chodkiewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006, 52 il., 108 ss., 2010, nr 19, s. 315-318.

293. Bieżuńska-Małowist Iza, [Rec.:] Włodzimierz Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994 PWN, ss. 216, ilustracje, indeksy. ISBN 83-01-11290-5, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 163-168.

294. Cegielski Tadeusz, [Rec.:] Cezary Leżeński, Masoni bez maski, Graffiti BC, Toruń 2006, ss. 270, 2007/2008, nr 17, s. 295-302.

295. Cegielski Tadeusz, [Rec.:] François Rosset i Dominique Triaire, Jan Potocki. Biografia, przełożyła Anna Wasilewska, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2006, ss. 517, 2007/2008, nr 17, s. 305-311.

296. Cegielski Tadeusz, [Rec.:] Hanna Domańska, Eugenia pod Ukoronowanym Lwem. Dzieje loży i wolnomularzy Gdańska i Sopotu, XVIII-XIX wiek, POLNORD, Wydawnictwo OSKAR, Gdańsk 2006, ss. 152, 2007/2008, nr 17, s. 302-305.

297. Cegielski Tadeusz, [Rec.:] James D. Shaw, Tom C. McKenney, Śmiertelna pułapka, przełożyła Hanna Dymel-Trzebiatowska, Exter Sp. z o.o., Gdańsk 1993, ss. 186, 1994, nr 1 (6), s. 146.
Recenzja podpisana "T.C.".

298. Cegielski Tadeusz, [Rec.:] Jan Doktór, Śladami mesjasza-apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), Wrocław 1998, ss. 275, 1998/1999, nr 13/14, s. 293-298.

299. Cegielski Tadeusz, [Rec.:] Katarzyna Karaskiewicz, Początek języka - początek człowieczeństwa. Ewolucyjna koncepcja kultury według Stanisława Kostki Potockiego, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2009, 292 ss., 2010, nr 19, s. 327-334.

300. Cegielski Tadeusz, [Rec.:] Marc Labouret, Les Métaux et la Mémoire. La Franc-Maçonnerie française racontée par les jetons et médailles, avant-propos de Michel Amandry, preface de Daniel Ligou, postface de Pierre Mollier, Maison Platt Editeur Numismatique, Paris 2007, 400 ss., 2008/2009, nr 18, s. 209-210.
Omówienie podpisane "T.C.", zapowiedź obszerniejszej recenzji.

301. Cegielski Tadeusz, Niemieccy pisarze-masoni, 1993, nr 2 (3), s. 141-142.
Notatka podpisany "T.C.".

302. Cegielski Tadeusz, "Niezapominajka" (Das Vergissmeinnicht) – emblemat wolnomularzy niemieckich, 1993, nr 2 (3), s. 142.
Notatka podpisana "T.C.".

303. Cegielski Tadeusz, [Rec.:] Norbert Wójtowicz, Masoneria. Mały słownik, Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM, Warszawa 2006, ss. 459, 2007/2008, nr 17, s. 311-315.

304. Cegielski Tadeusz, [Rec.:] [Stanisław] Krajski, Masoneria polska 1993. Fakty. Konteksty. Komentarze, wydanie II poprawione, Wydawnictwo Św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1993, ss. 130, 1994, nr 1 (6), s. 146.
Całą recenzję stanowi jedno zdanie rozwinięte w cytacie z dzieła Umberto Eco, Wahadło Foucaulta w przekładzie Adama Szymanowskiego. Imię autora recenzowanej książki zmienione omyłkowo na "Stefan".

305. Dobkowski Mariusz, [Rec.:] Eliphas Lévi, Historia Magii, przełożył Jerzy Prokopiuk, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2009, 2006, nr 15-16, s. 307-308.

306. Dobkowski Mariusz, [Rec.:] Jerzy Prokopiuk, Labirynty herezji, "Muza" SA, Warszawa 1999, ss. 316, 1998/1999, nr 13/14, s. 298-299.

307. Dobkowski Mariusz, [Rec.:] Rudolf Otto, Mistyka Wschodu i Zachodu. Analogie i różnice wyjaśniające jej istotę, przełożył Tomasz Duliński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, 2006, nr 15-16, s. 303-306.

308. Dobrzyński Tomasz, [Rec.:] Dan Brown, Zaginiony symbol, przekład Zbigniew Kościuk, Wydawnictwo Sonia Draga, koedycja z Wydawnictwem Albatros Andrzeja Kuryłowicza, Warszawa 2010, 624 ss., 2010, nr 19, s. 334-337.

309. Dziedzic Anna, [Rec.:] Katarzyna Kopias-Łokuciejowska, Włodzimierz H. Zybertal, Homo Divinatus. Nowe spojrzenie na "nauki tajemne", Dom Wydawniczo-Księgarski "KOS" S.C., Katowice, ss. 200, 1998/1999, nr 13/14, s. 281-282.

310. Dziedzic Anna, [Rec.:] Herbert Kessler, Philosophie als Lebenskunst, Academia Verlag Sankt Augustin, 1988, ss. 409, 1998/1999, nr 13/14, s. 282-285.

311. Dziergwa Roman, [Rec.:] Dieter Diefenbach, Stendhal und die Freimaurerei: die literarische Bedeutung seiner Initiation, Gunter Narr Verlag, Tübingen 1991, ss. 194, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 191-194.

312. Dziergwa Roman, [Rec.:] W. Daniel Wilson, Geheimräte gegen Geheimbünde. Ein unbekanntes Kapitel der klassisch-romantische Geschichte Weimars, Stuttgart 1991, 1994, nr 1 (6), s. 143-146.

313. Dziergwa Roman, [Rec.:] Michael Voges, Aufklärung und Geheimnis. Unterschungen zur Vermittlung von Literatur- und Sozialsgeschichte am Beispiel der Aneignung des Geheimbundmaterials im Roman des späten 18. Jahrhunderts, Niemeyer, Tübingen 1987, 1993, nr 1 (2), s. 143-145.

314. Gniadek Waldemar, [Rec.:] Marc Labouret, Les Métaux et la Mémoire. La Franc-Maçonnerie française racontée par les jetons et médailles, avant-propos de Michel Amandry, preface de Daniel Ligou, postface de Pierre Mollier, Maison Platt Editeur Numismatique, Paris 2007, 400 ss., 2010, nr 19, s. 319-325.

315. Grosse Tomasz, [Rec.:] Jacek Golędzinowski, Sekrety masonów i..., InterBook b.m. i r.w., 1993, nr 2 (3), s. 137-139.

316. Grosse Tomasz, [Rec.:] Arnaud de Lassus, Masoneria – intrygująca tajemniczość. Elementarne wiadomości o wolnomularstwie, b.r. i m.w. [1993], 1993, nr 3/4 (4/5), s. 197-198.

317. Karpowicz Andrzej, Polonica w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, 1993, nr 2 (3), s. 139-141.
Wymienia przykładowo 20 pozycji.

318. Lengauer Włodzimierz, [Rec.:] André Bernard, Sorciers grecs, Paris 1991 Fayard, ss. 509. ISBN 2-213- 02663-7, 1994, nr 2 (7), s. 177-181.

319. Lengauer Włodzimierz, [Rec.:] Manfred Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religijach, przełożył Ryszard Wojnakowski, Kraków 1995 Znak, ss. 418, indeksy. ISBN 83-7006-395-0, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 187-190.

320. Lengauer Włodzimierz, [Rec.:] Mircea Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, tom II: Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa, przełożył Stanisław Tokarski, Warszawa 1994 Instytut Wydawniczy Pax, ss. 473. ISBN 83-211-1441-5, 1994, nr 2 (7), s. 175-177.

321. Lengauer Włodzimierz, [Rec.:] Mircea Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, tom III: Od Mahometa do wieku Reform, przełożyła Agnieszka Kuryś, Warszawa 1995 Instytut Wydawniczy Pax, ss. 271. ISBN 83-211- 1397-4, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 190-193.

322. Lengauer Włodzimierz, [Rec.:] Robert Turcan, Les cultes orientaux dans le monde romain, (wyd. 2), Paris 1992 Les Belles Lettres, ss. 372, indeksy, ilustracje. ISBN 2-251-38001-9, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 159-163.

323. Lengauer Włodzimierz, [Rec.:] Rudolf Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przekł. Bogdan Kupis, wyd. 2, Thesaurus Press, Wrocław 1993, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 189-191.

324. Niesiołowski-Spanó Łukasz, [Rec.:] David i Margaret Adams Leeming, Mity o stworzeniu świata i ludzi. Przegląd encyklopedyczny, przełożyła Anna Zakrzewicz, redakcja naukowa i komentarze Andrzej M. Karpiński, Oficyna Wydawnicza ATENA, Poznań 1999, ss. 294, 2006, nr 15-16, s. 301-303.

325. Niesiołowski-Spano Łukasz, [Rec.:] Mircea Eliade, Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne, tłum. Krzysztof Kocjan, "Znak", Kraków 1997, s. 191, 1998/1999, nr 13/14, s. 285-287.

326. Otorowski Michał, [Rec.:] Abraham J. Heschel, Człowiek nie jest sam, przełożyła Katarzyna Wojtkowska-Lipska, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2001, ss. 264, 2006, nr 15-16, s. 308-310.

327. Otorowski Michał, [Rec.:] Carl L. Becker. Państwo Boże osiemnastowiecznych filozofów, tłum. Janusz Ruszkowski, Poznań 1995 Zysk i S-ka, ss. 119, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 169-170.
Recenzja podpisana "MO".

328. Otorowski Michał, Crede ut Intellegas – publikacje Lectorium Rosicrucianum, 1993, nr 1 (2), s. 150-151.

329. Otorowski Michał, [Rec:] Janusz Ryba, Jan Potocki (1761-1815), w: Pisarze polskiego oświecenia, red. J. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1994 PWN, t. 2, s. 424-450, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 170-171.

330. Otorowski Michał, [Rec.:] Michael Baigent, Richard Leigh, The Temple and the Lodge, Corgi Books 1992, ss. 414, 1994, nr 2 (7), s. 187-188.
Recenzja podpisana "MO".

331. Otorowski Michał, Nowe wydawnictwo: miesięcznik Gnosis, 1992, nr 1 (1), s. 172-173.
O nowym czasopiśmie okultystycznym.

332. Otorowski Michał, [Rec.:] Peter Berresford Ellis, Druidzi, tłum. Piotr Stelmaszczyk, Wydawnictwo "Cyklady", Warszawa 1998, ss. 239, 1998/1999, nr 13/14, s. 287.

333. Otorowski Michał, [Rec.:] Petra Seifert, Księga Inkwizycji. Podręcznik napisany przez Bernarda Gui, przełożyli Manfret Pawlik, Juliusz Zychowicz, WAM, Kraków 2002, ss. 251, 2006, nr 15-16, s. 310-313.

334. Otorowski Michał, [Rec.:] Philip J. Davis, Reuben Hersh, Świat matematyki, Warszawa 1994 PWN, ss. 380, 1994, nr 2 (7), s. 188-189.
Recenzja podpisana "MO".

335. Otorowski Michał, [Rec.:] Roland Edighoffer, Różokrzyżowcy, tłum. Katarzyna Marczewska, Oficyna Wydawnicza "Volumen", Warszawa 1998, ss. 214, 1998/1999, nr 13/14, s. 291-292.

336. Otorowski Michał, [Rec.:] Ryszard Bugaj, Hermetyzm, Wydawnictwo "Orion", Warszawa 1998, tom I ss. 296, tom II ss. 282, 1998/1999, nr 13/14, s. 289.

337. Otorowski Michał, [Rec.:] Sztuka królewska. Historia i myśl wolnomularstwa na przestrzeni dziejów, pod redakcją Norberta Wójtowicza, Wrocław 1997, ss. 111, 1998/1999, nr 13/14, s. 292-293.

338. Pasternak Tomasz, [Rec.:] Andrzej Niwiński, Bóstwa kulty i rytuały Starożytnego Egiptu, Wydawnictwo "Pro-Egipt", Warszawa 1993, 1994, nr 1 (6), s. 135-140.

339. Pasterz Jan, [Rec.:] Piotr Cegielski, Filmowcy w fartuszkach. Masoneria na ekranie, Wydawnictwo Fundacji "Historia pro Futuro", Wydawnictwo "Klio", Warszawa 1999, ss. 127, 1998/1999, nr 13/14, s. 299-305.

340. Paziński Piotr, [Rec.:] Micha Josef Ben Gurion, Żydowskie legendy biblijne, "Uraeus", Gdynia 1996, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 275-278.

341. Prokopiuk Jerzy, [Rec.:] Micha Brumlik, Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka, tłum. światosław Florian Nowicki, Ivonna Nowicka, "Uraeus", Gdynia 1999, ss. 327, 1998/1999, nr 13/14, s. 288.

342. Redakcja, [Rec.:] Artur Jan Kukuła, Hieronim hrabia Stroynowski. Prawnik - ekonomista - fizjokrata, redakcja Stanisław Litak, seria "ródła i Monografie", nr 342, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2009, 236 ss., 2010, nr 19, s. 325-327.

343. Rohoziński Jerzy, [Rec.:] Stanisław Guliński, Alewizm i bektaszyzm. Historia i rytuał, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków 1999, ss. 156, 1998/1999, nr 13/14, s. 289-291.

344. Skwierczyński Krzysztof, [Rec.:] Henri Prouteau, Littérature et Franc-Maçonnerie, wyd. Henri Veyrier, Paris 1991, ss. 350. ISBN 2-85199-557-X, 1994, nr 2 (7), s. 185-187.

345. Skwierczyński Krzysztof, [Rec.:] Jacques Henry, Mozart Frére Maçon. La symbolique maçonnique dans l'oeuvre de Mozart, Editions Alinea, Aix-en-Provence 1991, 1993, nr 2 (3), s. 133-137.

346. Skwierczyński Krzysztof, [Rec.:] Salvatore Lo Bue, Lettura del "Flauto Magico", "Aesthetica Preprint" nr 43 z 1995 roku, ss. 85, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 274-275.
Krótkie omówienie podpisane "KS".

347. Skwierczyński Krzysztof, Liturgia masońska w teatrze na wyspie, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 194-196.
O spektaklu Ryszarda Peryta na III Festiwalu Mozartowskim w Warszawie (12 VI - 26 VII '93).

348. Skwierczyński Krzysztof, "Nędza uszczęśliwiona" Macieja Kamieńskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie, 1994, nr 1 (6), s. 140-143.

349. Stachura Zofia, Zakon Kawalerów Maltańskich, 1993, nr 1 (2), s. 151-154.

350. Syta Andrzej, [Rec.:] [Edward] Cahill, Masoneria, Oficyna Wydawnicza "Wersal", Krosno 1993, ss. 64, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 198.

351. Syta Andrzej, [Rec.:] Jarosław Czubaty, Wodzowie i politycy. Generalicja polska lat 1806-1815, Oficyna Wydawnicza "Viator", Warszawa 1993, ss. 308, 9, wkł, il. bn., 1993, nr 3/4 (4/5), s. 198.
Recenzja poodpisana "AS".

352. Waingertner Przemysław, [Rec.:] Wolnyja muljary w biełaruskaj gistorii (kaniec XVIII - naczatak XX st.), praca zbiorowa pod red. A.F. Smaljanczuka, [Wydawnictwo] Gudas, Wilnia 2005, 278 ss., 2008/2009, nr 18, s. 245-247.

353. Wichrowska Elżbieta, [Rec.:] Daniel Ligou, Dictionaire de la franc-maçonnerie, Presses Universitaires de France, Paris 1987, ss. 1920, 1992, nr 1 (1), s. 172.
Artykuł podpisany "EW". Pomyłka w liczbie stron słownika: 1290.

354. Wichrowska Elżbieta, [Rec.:] Wojtowicz Jerzy, Masoneria – wielka niewiadoma?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1992, 1993, nr 1 (2), s. 145-147.

355. Wojtyła Joanna, [Rec.:] "Inkwizycja", prolegomena i wybór tekstów: Eugeniusz Obarski, Wrocław 1993 Thesaurus Press, ss. 167. ISBN 83-900251-7-5, 1994, nr 2 (7), s. 181-185.

356. Wolnomularstwo niemieckie przed i po zjednoczeniu państwa. Dane statystyczne, 1993, nr 1 (2), s. 147-150.
Opracowane na podst.: "Zirkel-Korrespondenz" 1992, nr 9; "Blaue Blätter" 1992, nr 202, 203.

357. Załęski Krzysztof, [Rec.:] Aforyzmy francuskie, wybrał i spolszczył Jan Winczakiewicz, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, 84 ss., 2008/2009, nr 18, s. 247-248.

358. Załęski Krzysztof, [Rec.:] Sztuka królewska w kolorze. Trzy albumy w języku polskim. Angel Millar, Masoneria. Zarys dziejów, przełożyła Hanna Pawlikowska-Gannon, ELIPSA Sp. o.o., Warszawa 2006, ss. 256; Jeremy Harwood, Sekretna historia masonerii, przełożyła Barbara Gutowska-Nowak, Wydwanictwo MUZA SA, Warszawa 2007, ss. 96; W. Kirk MacNulty, Wolnomularstwo. Sekrety i symbole masonów, ich historia i znaczenie, przełożyła Bożena Mierzejewska, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 2007, ss. 320, 2007/2008, nr 17, s. 315-317.

359. Zielińska Dominika, [Rec.:] Gérard Gefen, Les musiciens et la franc-maçonnerie, Paris 1993, ss. 232. ISBN 2-213-03167-3, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 271-274.

 

ODKRYCIA, SENSACJE, DENUNCJACJE

360. Cegielski Tadeusz, [Rec.:] Doktor Mieczysław Skrudlik, Z tajemnic masonerii, drukarnia archidiecezjalna "Polak – Katolik", Warszawa 1927, 144 ss., 1997, nr 1/2 (11/12), s. 279-281.

361. Cegielski Tadeusz, [Rec.:] Henryk Czepułkowski, Antykościół w natarciu! Oficyna Wydawnicza "Fulmen", Warszawa 1994, 122 ss., 1997, nr 1/2 (11/12), s. 281-286.

362. Cegielski Tadeusz, [Rec.:] Stanisław Krajski, Masoneria polska i okolice, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1997, s. 373 ss. [sic], 1997, nr 1/2 (11/12), s. 286-290.

363. Cegielski Tadeusz, [Rec.:] Roman Bertowski, Za błękitną kurtyną. Polski wywiad na tropie masonów, Oficyna Wydawnicza "Fulmen – Poland", Warszawa 1996, 128 ss., 1997, nr 1/2 (11/12), s. 290-293.

 

KOMUNIKATY, APELE, SPROSTOWANIA
(ORAZ ARTYKUŁY WSTĘPNE)

Informations, Summons, Corrections
(and Editorials)

364. Cegielski Tadeusz, Drogi Czytelniku!, 2006, nr 15-16, s. 9.

365. Cegielski Tadeusz, Drogi Czytelniku!, 2010, nr 19, s. 9.
Artykuł wstępny, z dołączoną notatką zawierającą przeprosiny Redakcji w związku z pomyłką w zapisie nazwiska Artura Łukasiewicza w numerze 18.

366. Karpowicz Andrzej, Apel Muzeum Narodowego w Poznaniu oddział w Dobrzycy, 1993, nr 2 (3), s. 163-164.
Dotyczy pomocy w gromadzeniu eksponatów do projektowanego muzeum masońskiego. Opublikowany anonimowo.

367. Karpowicz Andrzej, Apel Muzeum Narodowego w Poznaniu oddział w Dobrzycy, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 222-223.
Opublikowany anonimowo.

368. Karpowicz Andrzej, Apel Muzeum Narodowego w Poznaniu oddział w Dobrzycy, 1994, nr 1 (6), s. 153-154.

369. Komunikat wydawców "Ars Regia", 1993, nr 3/4 (4/5), s. 221.

370. Od redakcji, 1995/1996, nr 1/2 (9/10), s. 9.
Wyjaśnienie dotyczące opóźnień w wydawaniu kolejnych numerów czasopisma.

371. Od redakcji, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 9.
Wyjaśnienie dotyczące opóźnień i informacja o zmianie zakładanej częstotliwości ukazywania się pisma (od tego numeru: półrocznik).

372. Od Redakcji, 2007/2008, nr 17, s. 9-11.

373. Redakcja, Drogi Czytelniku!, 2008/2009, nr 18, s. 9-10.

374. Sprostowanie Redakcji, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 221.
Sprostowanie do wywiadu E. Wichrowskiej, Obowiązuje nas [...], 1993, nr 2 (3).

 

ROK JUBILEUSZOWY
(Jubilee Year)

375. Redakcja, 15 lat później, 2007/2008, nr 17, s. 13-24.

 

LISTY, OPINIE, PROPOZYCJE
(Letters, Opinions, Proposals)

376. 1993, nr 2 (3), s. 145-149: Marcin Stopa, [przedruk fragm. z:] "Rzeczpospolita" 1992, nr 239; Alicja Wancerz-Gluza [przedruk fragm. z:] "Karta" 1992, nr 9; MT [przedruk fragm. z:] "Przegląd Literacki" 1993, nr 2; Jerzy Giedroyć, Institut Litéraire, Maisons-Laffitte [fragm. listu z 2 X 1992]; André Combes, Institut d'Etudes et de Recherches Maçonniques, Paris [fragm. listu z 25 XI 1992]; Klaus-J. Stock, Frederik Freimaurerische Vereinigung zur Erforschung der Ordenslehre, Flensburg [fragm. listu z 23 XI 1992]; Helmut Keiler, Quatuor Coronati Freimaurerische Forschungsgesellschaft e.V., Wettenberg [fragm. listu z 23 XI 1992]; Krzysztof Madej, Okręgowa Izba Lekarska, Warszawa [fragm. listu z 27 X 1992]; Tadeusz Kasprowicz, Opole [fragm. listu z 15 XII 1992]; Przemysław Waingertner, Łódź [fragm. listu z 2 III 1993]; Jerzy Wojtowicz, Toruń [fragm. listu z 3 IV 1993; Stefan Zawadzki, Warszawa, Propozycja zagospodarowania Groty Masońskiej przy ulicy Książęcej w Warszawie.

377. 1993, nr 3/4 (4/5), s. 199-201: MDW [przedruk fragmentu notatki z "Wolnomularza Polskiego" dotyczącej kobiet w wolnomularstwie]; Od Redakcji [odpowiedź "Wolnomularzowi Polskiemu"]; Mirosław Mikołajczyk, Wrocław [fragm. listu z 3 IX 1993 – o projektowanej przez niego "Polskiej Bibliografii Wolnomularstwa"]; Janusz Bogdanowski, Kraków [fragm. listu z 3 IX 1993]; Krzysztof Załęski, Izydor Grzeluk, Muzeum Narodowe, Warszawa [fragm. listu z X 1993]; Adam Grzegorz Kapuściński, Gdańsk [fragm. listu z 23 X 1993].

378. 1994, nr 2 (7), s. 191-195: JPŁ [przedruk fragm. z:] "Odra 1994, nr 1; Paweł Jasiński [przedruk fragm. z:] "Poznaniak" 1994, nr z dnia 5-6 III; A.Ż. [przedruk fragmentu z:] "Mówią Wieki. Magazyn Historyczny" 1994, nr 5 (420); Jan Winczakiewicz, Blois [fragm. listu z 6 III 1994]; Eugeniusz Obarski, Wydawnictwo Thesaurus Press, Wrocław [fragm. listu z 12 VIII 1994]; Piotr Cegielski, Sztokholm [fragm. listu z 22 VIII 1994]; Kazimierz Kochański, Wydawnictwo "Kopia", Warszawa, Projekt publikacji: Ludwik Hass, Wolnomularze niemieccy w Polsce i Wolnym Mieście Gdańsku (1918-1938).

379. 1994, nr 3/4 (8/9), s. 173-181: Rolando Senatori, "Gradus. Notiziario del R.S.A.A. delle Valli della Toscana", Florencja [fragm. listu z 21 III 1995]; Polska Agencja Prasowa, Jedyne w Polsce muzeum masońskie ma powstać w Dobrzycy [depesza agencyjna z 5 III 1995]; Andrzej Karpowicz, Masoni w Dobrzycy [fragm. listu do "Gazety Poznańskiej", wydrukowanego w numerze 56 z 7 III 1995 pod nagłówkiem "Echa naszych publikacji"]; Tadeusz Kasprowicz, Opole [fragm. listu z 27 X 1994 do Tadeusza Cegielskiego w sprawie książki Ordo ex Chao]; Tadeusz Cegielski [odpowiedź na list T. Kasprowicza]; Elżbieta Manthey, Paweł Zawadzki, Raz jeszcze o Grocie Masońskiej przy ulicy Książęcej w Warszawie.

380. Bauer Anna Maria, Uczeń, który narysował "deskę", 2010, nr 19, s. 353-356.
O twórczości Linasa Domarackasa.

381. [Bauer Anna Maria], Nota biograficzna, 2008/2009, nr 18, s. 264-268.
Bez autora, prezentacja portfolio artystki.

382. Gliwic Tadeusz, List do Redakcji Programu IV Polskiego Radia z 20 IV 1994 r., 1994, nr 1 (6), s. 147.
Dotyczy niezgodnych z prawdą informacji podanych przez Stanisława Krajskiego w audycji z dn. 9 kwietnia 1994.

383. Loża czy tylko resursa kupiecka?, 2007/2008, nr 17, s. 319-321.
Treść listu p. Andrzeja Pączko do redakcji, nadesłanego jesienią 2007 r. w sprawie budynku w Kamiennej Górze.

384. Cegielski Piotr, Galeria "Ars Regia" poleca. Moje wtajemniczenie odbyło się w sposób medialny - rozmowa Piotra Cegielskiego z profesor Janiną Kraupe-Świderską, 2008/2009, nr 18, s. 254-261.
Do tekstu wywiadu dołączona "Nota biograficzna".

385. Cegielski Tadeusz, Galeria "Ars Regia" poleca. Gillles [sic!] Renard - film dokumentalny i fabularny, 2007/2008, nr 17, s. 322-325.
Tekst podpisany "T.C."

386. Cegielski Tadeusz, Refleksja laika z okazji wystawy autorskich książek unikatowych Anny Marii Bauer, Spacery nieborowskie, Nieborów, maj-czerwiec 2008, 2008/2009, nr 18, s. 261-263.

387. Cegielski Tadeusz, Stanisław Wejman - grafika i malarstwo, 2007/2008, nr 17, s. 325-327.
Tekst podpisany "T.C."

388. Karaskiewicz Katarzyna, Poczta hermetyczna, 2010, nr 19, s. 343-347.
Impresje literacko-filozoficzne podzielone na cztery "Listy".

389. Redakcja, Galeria "Ars Regia" poleca. Za sprawą Hermesa, 2010, nr 19, s. 348-350.
O twórczości malarskiej Henryka Wańka.

390. Titkow Andrzej, Sztuka błądzenia, 2010, nr 19, s. 319-325.
Nota filmie na temat Henryka Wańka "Sztuka błądzenia".

391. [Wiersze:] Kszysztof Załęski, Piękne damy. — Stanisław Rohan, Lokatorzy IV Rzeczypospolitej. — Łukasz Tomasz Sroka, Masońska noc w Krakowie. — Bartosz Samitowski, Tędy, dusze...; Narodziny w świetle, 2008/2009, nr 18, s. 251-253.

392. Z poczty [dwa poematy: Rudyard Kipling, Matka loża; Johann Wolfgang von Goethe, Potomnym], 2010, nr 19, s. 339-342.
Pierwszy nadesłany przez Ewę Kaczmarek, drugi nadesłany anonimowo, w przekładzie Artura Marii Swinarskiego.

393. Załęski Krzysztof, Co sprawia..., 2008/2009, nr 18, s. 264.
O wystawie prac Anny M. Bauer w Nieborowie (maj-czerwiec 2008).

394. Zapowiedzi wydawnicze, 2010, nr 19, s. 357-359.
Zapowiadane są: Henri Tort-Noguès, Myśl wolnomularska. Studium filozofii wolnomularskiej; Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Toruń 2009: "Sztuka królewska" i Muzy. Obecność wolnomularstwa i jego idei w kulturze polskiej i powszechnej.

 

FOREIGN LANGUAGES SECTION

395. "Ars Regia in Poland" Foundation, 1993, nr 2 (3), s. 157-161.

396. Bendziński Andrzej, Karpowicz Andrzej, Palais in Ciążeń, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 295-300.
Übersetzt von Roman Dziergwa.

397. Cegielski Tadeusz, Alter und Angenomener Schottischer Ritus in Polen. Eine Skizze der Problematik, 1997, nr 1/2 (11/12), s. 301-304.
Raport o stanie rytu w Polsce.

398. Cegielski Tadeusz, Aufklärung der Rosenkreuzerei, 1994, nr 2 (7), s. 199-201.
Zusammenfassung.

399. Cegielski Tadeusz, Das Freimaurertum und die soziale Krise am Ausgang des 18. Jahrhunderts, 1993, nr 1 (2), s. 155-163.
Zusammenfassung. Übersetzt aus dem Polnischen von Maria Cegielska.

400. Declaration of Aid, Declaration of Membership, 1993, nr 2 (3), s. 161-162.
Materiał zgłoszeniowy Fundacji "Sztuka Królewska w Polsce".

401. Dziergwa Roman, Die deutschen Kirchen un die Freimaurerei zur Geschichte der antifreimaurerischen Publizistik und Propaganda vom 18. zum 20. Jahrhundert, 1993, nr 2 (3), s. 154-156.
Zusammenfassung.

402. In Memoriam: Illustrious Brother Tadeusz Gliwic (1907-1994), 1994, nr 1 (6), s. 149.

403. Karalus Michał, A Plan for the Freemasonry Museum in Dobrzyca, 1992, nr 1 (1), s. 180-183.

404. Karpowicz Andrzej, The Masonic Collection of the University Library in Poznań, 1992, nr 1 (1), s. 174-180.

405. Lengauer Włodzimierz, Heroi Logoi – the Esoteric Science of Ancient Greeks?, 1993, nr 1 (2), s. 164-165.
Summary.

406. Lengauer Włodzimierz, Stebnicka Krystyna, Empedokles und seine "Katharmoi", 1994, nr 1 (6), s. 150- 151.
Zusammenfassung. Übersetzung von Maria Cegielska.

407. Michalski Henryk, Andrzej Strug (1871-1937). Freemason-Revolutionist, 1993, nr 1 (2), s. 166.
Summary.

408. Musiał Danuta, Mithraismus &150; Religion der Eingeweihten, 1994, nr 2 (7), s. 197-198.
Zusammenfassung.

409. Palais in Ciążeń, 1994, nr 3/4 (8/9), s. 183-187.
Tekst w języku niemieckim reklamujący zabytek i przechowywane w nim zbiory jako atrakcję turystyczną i miejsce badań naukowych.

410. Samosata Giorgio di, Italia Esoterica 1993, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 218-220.

411. The Charter of The Foundation "Royal Art in Poland", 1993, nr 1 (2), s. 167-174

412. Triaire Dominique, Jean Potocki, Franc-Maçon, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 203-210.

413. Wichrowska Elżbieta, La Situation de la Franc-Maçonnerie en Pologne, 1993, nr 3/4 (4/5), s. 211-217.

414. Wichrowska Elżbieta, Polish Masonic Poetry in the XVIII Century, and at the Beginning of the XIX Century, 1993, nr 2 (3), s. 151-153.
Summary. Translation by Katarzyna Dezman.

 

Copyright © by Maciej B. Stępień 2004-2011
www.maciejbstepien.com