POLSKA BIBLIOGRAFIA WOLNOMULARSTWA

DRUKI DOSTĘPNE W POLSKICH BIBLIOTEKACH CYFROWYCH

1776 – 2008

45 pozycji

Data publikacji: 31 stycznia 2009
 
  Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2012

 

 

 

1776

 

GENGELL Jerzy (1657-1727)
Stopnie w przepaść Ateizmu prowadzące. Facilis Descensus Averni. Virg[ilius]. / Przez Eudoxa Prawowierskiego dla przestrogi y naprawy Libertynów swobodnie zdania z rozwiozłym życiem łączących odkryte a za Dozwoleniem Zwierzchności do druku podane. — w Warszawie, w drukarni Mitzlerowskiej, 1776. — [20] k.
Przekład polski dzieła "Gradus ad atheismum" z 1717 r., opatrzony przez tłumacza nowym tytułem. Autorem przekładu był (najprawdopodobniej) ukrywający się pod pseudonimem ks. Aleksander Żórawski. Motto wpisane w tytuł znaczy: "Łatwe jest zejście do [jeziora] Averno" - to cytat z poezji Wergiliusza (Eneida 5, 126). Jezioro jest w tym wyrażeniu figurą otchłani. Autor w ostatniej części polemizuje z krytykami bogatego wystroju wnętrz kościelnych jako zbytku, przypominając owym krytykom przepych wystroju Œwiątyni Salomona. Spolszczenie i wydanie tego dzieła po 60 latach od napisania łacińskiego oryginału włączyło je do narastającej wtedy polemiki z tytułowymi "libertynami" i kwalifikuje ten druk do PBW. Estreicher przypisywał autorstwo przekładu Józefowi Minasowiczowi, co może być pomyłką. "Eudox" (gr.) = "Dobromyśl". Pseudonimu "Dobromyśl Prawowierski" używał ks. Żórawski.
Druk dostępny w Polskiej Bibliotece Internetowej

 

 

1801

 

WRÓBLEWSKI Kazimierz
Modlitwy, nauki, przykazania, pieśni i hymny z podania najpierwszych patryarchów ludu bożego i dawnych rękopismów krótko zebrane dla użytku prawowiernych ludów, roku od stworzenia świata 7309. — Kraków: b.w., b.r. [1801]. — 222 s.
Rekonstrukcja mitycznej, pierwotnej "religii patriarchów", akcentującej wiarę w istnienie Boga i nieśrmiertelność duszy ludzkiej, poparta wyborem lekcji moralnych. Treść, podobnie jak styl datowania, wskazuje na materiał wolnomularski.
Druk dostępny w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1817

 

POTOCKI Stanisław Kostka (1755-1821)
Na Chwałę Nayw[yższego].·. Budown[ika].·. Swiatów. Naywspanialszy i Naypotężnieyszy W[ielki].·. Mistrz W[ielkiego].·. Wschodu Polskiego, B[rat].·. Stanisław Kostka Potocki. — b.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1820]. — [1], 6 s.
Protokoły z posiedzień Wielkiego Wschodu Polskiego w Warszawie w dniach 8 grudnia 1817 r. oraz 25 lutego 1820 r. dotyczących przyszłego kształtu Konstytucji WWP. Popisane przez S.K. Potockiego i Kanclerza WWP Franciszka Dornfelda. Nadpisy: "Annex Pierwszy", "Annex Drugi". Druk ulotny - fragment zapisywanej na zebraniach "Księgi Budowniczej".
Druk dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1850

 

MOCHNACKI Maurycy (1804-1834)
Powstanie narodu polskiego, w r. 1830 i 1831 / Maurycy Mochnacki. — Wydanie drugie. Tom II. — Wrocław: Nakładem Zygmunta Schlettera, 1850 (Wrocław: czcionkami C.H. Storcha i Spółki). — [4], 284 s.
Całość tomu wypełnia rozdział "Tajne związki", kończący księgę pierwszą dzieła.
Druk dostępny w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1863

 

SCHULTZE W.
Geschichte der St. Johannis-Loge zur Siegenden Wahrheit in Gleiwitz: für die ersten Fünfzigh Jahre, 1813 bis 1863 / zusammengestellt von Br. W. Schultze, Corr. Secretair. — Gedruckt beim Br. Erdmann Raabe in Oppeln, [1863]. — [2], 32 s.
Historia pierwszego półwiecza loży "Pod Zwycięską Prawdą" w Gliwicach.
Druk dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1871

 

SIEMIEŃSKI Lucjan (1809-1877)
Religijnośc i mistyka w życiu i poezyach Adama Mickiewicza / Studyum Lucyana Siemieńskiego. — w Krakowie: Nakładaem wydawnictwa dzieł Władysława Jaworskiego, 1871 (W drukarni Władysława Jaworskiego). — s. 44-50.
Fragment mówiący o wolnomularstwie dotyczy udziału Adama Mickiewicza w stowarzyszeniach studenckich naśladujących modne wówczas wzory masońskie.
Druk dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1883

 

I.Z.
Wolnomularstwo w dzisiejszéj Francyi / I.Z.. — "Kronika Rodzinna". — 1883, t. 11, nr 6, s. 161-164.
Krótki, antymasoński artykuł omawiający aktualności tamtej doby. Zamieszczony bez ujawniania nazwiska Autora. W tekście m.in. przekłady z jęz. francuskiego.
Druk dostępny w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1889

 

ZAŁĘSKI Stanisław, ks. jezuita (1843-1908)
O masonii w Polsce od roku 1742 do 1822. Na źródłach wyłącznie masońskich / napisał ks. Stanisław Załęski. — Z 8-ma ilustracyami. — Kraków: Druk Wł. L. Anczyca i Spółki pod zarządem Jana Gadowskiego, 1889. — IV, 372, XXXVI, [4] s.: il., err.; 24 cm.
Pierwsza źródłowa praca historyczna dotycząca historii wolnomularstwa polskiego.
Druk dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1891

 

SMOLEŃSKI Władysław (1851-1926)
Wolne mularstwo. — w: Tegoż, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studya historyczne. — Kraków: G. Gebethner i Sp. / Petersburg: Br. Rymowicz, 1891 (Kraków: Druk. Wł. L. Anczyca i Sp. pod zarz. J. Gadowskiego). — s. 175-207.
Zbiór studiów poświęconych epoce Oświecenia. W nim - artykuł omawiający polskie wolnomularstwo XVIII wieku.
Druk dostępny w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1904

 

EGER Feliksa
Historya masoneryi i innych towarzystw tajnych / [opracowała i wstępem poprzedziła Feliksa Eger]. — Warszawa: Nakład i druk Synów Stanisława Niemiry, 1904. — 457, II s.; 22 cm.
Trzecie wydanie kompilacji przekładów z francuskiego i niemieckiego przygotowanej przez Feliksę Eger. Praca oparta głównie na drugim wydaniu trzytomowej pracy Nicolasa Deschampsa, jezuity, "Les sociétés secretes et la société ou Philosophie de l'histoire contemporaine", uzupełnionym przez Claudio Janneta (1877), oraz na dziełach Saint-Albina, Saint-Andrégo, dra Otto Beurena, O. Abta, prasie masońskiej końca XIX w. i pracy zbiorowej "Die Freimaurerei Oesterreich-Ungarns". Kompilatorka podpisana pod "Słowem wstępnym" pełnym imieniem i nazwiskiem.
Druk dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1906

 

NIEMOJEWSKI Andrzej Jan (1864-1921)
O masoneryi i masonach. Szkic popularny / Andrzej Niemojewski. — Warszawa: Wydawnictwo Myśli Niepodległej, 1906. — 84, [2] s.; 23 cm.
Dzieło o charakterze apologetycznym i antyklerykalnym. Autorem był znany w swoich czasach polski wolnomyśliciel, wydawca czasopisma "Myśl Niepodległa".
Druk dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1907

 

KURNATOWSKI Jerzy
Organizacja Wolnej Myśli w Zachodniej Europie. — "Echa Kieleckie". Tygodnik poświęcony sprawom politycznym, społecznym, ekonomicznym i literaturze. — 2:1907, nr 60, s. 2-3.
Drugi z trzech odcinków artykułu o ruchu wolnomyślicielskim w Europie Zachodniej. Autor omawia w tej części wolnomularstwo.
Druk dostępny w Świętokrzyskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1908

 

ASKENAZY Szymon (1867-1935)
Łukasiński. — Tom 1. — Warszawa: Nakład Księgarni pod Firmą E. Wende i S-ka (T. Hiż i A. Turkuł) / Lwów: H. Altenberg, 1908 (Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki). — [6], 416, [4].
Monografia uwzględniająca szeroko dzieje wolnomularstwa polskiego w pierwszej połowie XIX wieku.
Druk dostępny w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

Tenże
Łukasiński. — Tom 2. — Warszawa: Nakład Księgarni pod Firmą E. Wende i S-ka (T. Hiż i A. Turkuł) / Lwów: H. Altenberg, 1908 (Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki). — [6], 420, [2] s.; 19 cm.
Dokończenie monografii. Rozdziały V, VI i VII poświęcone Towarzystwu Patriotycznemu, procesowi i kaźni Łukasińskiego.
Druk dostępny w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

EGER Feliksa
Żydzi i Masoni we wspólnej pracy / F. Eger. — Warszawa: Księgarnia Nakładowa M. Szczepkowskiego, 1908 (Warszawa: Druk Piotra Laskauera i S-ki). — 256, [1] s.; 22 cm.

Druk dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ZAŁĘSKI Stanisław, ks. jezuita (1843-1908)
O masonii w Polsce od roku 1738 do 1822. Na źródłach wyłącznie masońskich / ks. Stanisław Załęski. — Wydanie drugie poprawione, w dwóch częściach z 9-ma ilustracyami. — Kraków: [nakładem Autora] druk W. L. Anczyca i Spółki, 1908. — VII, 274, 248, [4] s.: il.; 24 cm.
Dwa tomy współoprawione. Autor czekał z wydaniem ponownym do czasu ukończenia "Jezuitów w Polsce".
Druk dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1910

 

BIELIŃSKI Józef (1848-1926)
Szubrawcy w Wilnie (1817-1822): zarys historyczny. — Wilno: Nakł. Korwina, 1910 Skład główny w księgarni "Kultura" (Odbito w "Drukarni Wileńskiej"). — 242, [2] s., [1] k. tabl., [1] k. faks., [4] k. portr.; 23 cm.
Motto na k. tyt.: "Satyra prawdę mówi względów się wyrzeka. Krasicki". Dedykacja: "Odrodzonym Szubrawcom Wileńskim w hołdzie Autor". Dzieje wileńskiego towarzystwa paramasońskiego, wydającego "Wiadomości Brukowe", którego członkiem był Adam Mickiewicz.
Druk dostępny w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1917

 

GUBRYNOWICZ Bronisław (1870-1933)
Kazimierz Brodziński: życie i dzieła. Część pierwsza (1791-1821) / napisał Bronisław Gubrynowicz. — We Lwowie 1917 Nakładem Gubrynowicza i Syna, Warszawa: Gebethner i Wolff, New York: The Polish Book Import Co. Inc. (Z drukarni przy Zakł. Nar. im. Ossolińskich we Lwowie). — VIII, 397, [1] s.: il. portr., err.
Rozdział VI: "Wśród wolnomularzy 1815-1821", na s. 239-280.
Druk dostępny w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

KRAUSHAR Aleksander (1842-1931))
Miscellanea historyczne LXXI: Zagadkowa kamienica na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie / Alexander Kraushar. — Warszawa: b.w., 1917 (Druk Piotra Laskauera). — 12 s.: il.; 19 cm.
O zabytkowej kamienicy ozdobionej, zdaniem autora, symbolicznymi wizerunkami o treści masońskiej.
Druk dostępny w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej

 

 

1920

 

DĄBROWSKI Józef (1876-1926)
Dzieje Narodu Polskiego. — [część II]: Dzieje Porozbiorowe Narodu Polskiego/ J. Grabiec. — Wydanie trzecie usupełnione. — Warszawa-Kraków: Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, 1920 (Warszawa: Drukarnia Naukowa). — s. 42-47.
Praca obublikowana pod pseudonimem "J. Grabiec". Autor był bratem Mariana, żonatego z pisarką Marią Dąbrowską. Wyszczególnione strony to fragment o wolnomularstwie polskim pierwszej połowy XIX wieku, wraz z omówieniem działalności Waleriana Łukasińskiego.
Druk dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1922

 

JANUSZ Bohdan (1888-1930)
Fanaberie masońskie. — "Tygodnik Ilustrowany". — 1922, nr 36, s. 674-575; nr 37, s. 590, nr 38, s. 606, nr 39, s. 622-623.
Czteroczęściowy artykuł poświęcony historii wolnomularstwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Lwowa. Zależny od prac Franciszka Jaworskiego i Stanisława Załęskiego, zawiera także wiele anegdot i relacji pamiętnikarskich, w tym - rzadką w polskiej literaturze przedmiotu relację z przebiegu własnej inicjacji wolnomularskiej Stanisława Kaczkowskiego (początek XIX wieku).
Druk dostępny w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

1923

 

GRABOWSKI Ignacy Oksza (1866-1933)
Masonerja / Ignacy Oksza Grabowski. — Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych, [1923] (Warszawa: Zakł. Druk. F. Wyszyński i S-ka). — 97, [3] s.; 18 cm. — (Książki Ciekawe; 48).
Krótkie dzieło antymasońskie, napisane na podstawie pracy Grigorija Bostunicza (właściwie: Grigorij Wilhelmowicz Szwarc), Frankmasonstwo i russkaja rewolucja: prawda misticzeskaja i prawda realnaja, V Novome Sadu [Serbia]: Natošević, 1921.
Druk dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1924

 

UJEJSKI Józef (1883-1937)
Król Nowego Izraela. Karta z dziejów mistyki wieku oświeconego. — Warszawa: Wydanie z zasiłku warunkowo zwrotnego Ministerstwa Wyznań religijnych i Oświecenia Publicznego, w zawiadywaniu Kasy im. J. Mianowskiego, instytutu popierania polskiej twórczości naukowej, 1924. — 177, [1] s., [1] s. tabl.: il. ; 24 cm.
Monografia poświęcona postaci polskiego różokrzyżowca, hrabiego Tadeusza Grabianki (1740-1807), starosty liwskiego. Szeroko omawia dzieje wolnomularstwa. Dedykacja: "Ignacemu Chrzanowskiemu wierny przyjaciel". E, K 257.
Druk dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1926

 

BRONICZ Wacław (1883-1937)
O celach i metodach masonerji. — "Nadwiślanin. Gazeta Ziemi Chełmińskiej". — 1926, nr 55 z 10 lipca (sob.), 56 (14 lipca), 57 (17 lipca), 58 (21 lipca), 59 (24 lipca), 60 (28 lipca), 61 (31 lipca) i 62 (4 sierpnia).
Drukowana w odcinkach książeczka W. Bronicza, O celach i metodach masonerji, Warszawa 1926. "Nadwiślanin" był półtygodnikiem (ukazywał się w środy i soboty) wydawanym w Chełmnie.
Druk częściowo poddany cyfryzacji (numery 57, 58, 59 i 61), dostępny w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1929

 

MAŁACHOWSKI-ŁEMPICKI Stanisław (1884-1959)
Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821 poprzedzony zarysem historii Wolnomularstwa Polskiego i ustroju Wielkiego Wschodu Narodowego Polskiego. — W Krakowie 1929. Nakładem Państwowej Akademii Umiejętności, Skład główny w księgarniach Gebethnera i Wolffa Warszawa - Kraków - Lublin - Paryż - Poznań - Wilno - Zakopane (Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod zarządem J. Filipowskiego). — [2] 319 s.; 27 cm. — [Osobne odbicie z Archiwum Komisji Historycznej S. 2, T. II (Ogóln. zbioru XIV)].
Najwartościowsze dzieło drugiego po ks. Załęskim historyka, który publikował prace dotyczące wolnomularstwa polskiego w oparciu o źródła.
Druk dostępny w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1931

 

Masonerja w walce z Kościołem podnosi coraz śmielej głowę w Hiszpanji. — "Słowo Pomorskie". — 1931, nr 143 z 24 czerwca, s. 3.
Dotyczy m.in. statystyk zabójstw osób duchownych i burzenia budynków klasztornych.
Druk dostępny w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1933

 

SERINI Karol (1879-1931)
Symbol w wolnomularstwie / Prof. Karol Serini. — Warszawa [1933] Skład Główny: "Dom Książki Polskiej" S. A. (Warszawa: Drukarnia i Litografia Jan Cotty). — 50, [2] s.
Dedykacja: "Grono przyjaciół i uczniów pracę niniejszą niewykończoną, w spuściźnie po zmarłym znalezioną, dla uczczenia jego pamięci wydaje."
Druk dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1934

 

Wolnomularstwo w świetle encyklopedyj. Wypisy. — Warszawa [1934] Skład Główny: "Dom Książki Polskiej" S.A. (Warszawa: Drukarnia i Litografja "Jan Cotty"). — 4, IV, 352 s.
Dzieło przygotowane przez anonimowych redaktorów i tłumaczy z Wielkiej Loży Narodowej Polski. Jedyny w polskiej literaturze masońskiej zbiór wypisów i przekładów z encyklopedii zagranicznych i polskich.
Druk dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1935

 

DMOWSKI Roman Stanisław (1864-1939)
Dziedzictwo. Powieść / K. Wybranowski. — Wydanie drugie. — [Poznań:] Księgarnia św. Wojciecha, [1935] (Poznań: nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni św. Wojciecha S. z o.o.). — [4], 400 s.
Powieść antymasońska wydana pod pseudonimem "Kazimierz Wybranowski". Wydanie drugie książkowe. Data wydania dyskusyjna. Część bibliotek w Polsce oznacza [1931] - tak samo, jak wydanie pierwsze.
Druk dostępny w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

 

MARQUES-RIVIÈRE Jean (1903-2000)
Masonerja: czem jest, a czem nie jest / Verax. — Przekład autoryzowany z francuskiego Z.Ł.[= Zofia Stulgińska] Z przedmową ks. Z.[ygmunta] Kaczyńskiego. — Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, b.r. [1935] (Nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni Św. Wojciecha S. z o.o. w Poznaniu). — 113, [1] s.
Wydany w Polsce pod pseud. "Verax" zbiór artykułów publikowanych przez Autora w "La France Catholique".
Druk dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1936

 

Masonerja w Anglji. — "Kurier Bydgoski". — 1936, nr 111 z 12 maja, s. 4.
O pisemnym wezwaniu przez sąd w hrabstwie Essex do ujawnienia list członków miejscowych lóż masońskich.
Druk dostępny w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

MORAWSKI Kazimierz Marian (1884-1944)
Publicystyka i historia. — "Prosto z Mostu". — 2:1936, nr 41 (95), s. 3.
Komentarz do toczącej się dyskusji o książce "Źródło rozbioru Polski".
Druk dostępny w Elektronicznej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

 

WITOWSKI Andrzej
O masonerji. — "Prosto z Mostu". — 2:1936, nr 38 (92), s. 4.
Recenzja z: J. de Boistel, Rotary-Klub a masonerja, oraz J. Marques-Rivière, Wolnomularstwo a szkoła.
Druk dostępny w Elektronicznej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

1937

 

DEMBIEŃSKI Józef, ks. (1879-1962)
Masoni czyli wolnomularze. — w: Kalendarz Łąkowski na rok 1938. — Drukiem i nakładem "Spółki Wydawniczej" Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim [Grudzień 1937]. — s. 34-39.
Bezpłatny dodatek do "Drwęcy" - jedynej gazety ukazującej się wówczas w powiecie lubawskim. Artykuł anonimowy, skądinąd wiadomo jednak, że redaktor naczelny pisma nie dopuszczał tekstów politycznych i społecznych innego, niż swoje, autorstwa.
Druk dostępny w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

KRZYŻANOWSKI Juliusz
Szekspir w fartuszku. — "Prosto z Mostu". — 3:1937, nr 18 (126), s. 1.
Omówienie książki Alfreda Dodda "Shakespeare: Creator of Freemasonry", London 1937.
Druk dostępny w Elektronicznej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

 

MORAWSKI Kazimierz Marian (1884-1944)
Autoreportaż z Krakowa. — "Prosto z Mostu". — 3:1937, nr 52 (160), s. 4-5.
Komentarz do "tygodnia antymasońskiego" czyli pobytu Autora w Krakowie: 18 października - referat na posiedzeniu Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU; 20 października - referat na uroczystości inauguracji Młodzieży Wszechpolskiej w Sali Kopernika UJ; 23 października - publiczna dyskusja z Władysławem Konopczyńskim na posiedzeniu krakowskiej filli Lwowskiego Towarzystwa Historycznego.
Druk dostępny w Elektronicznej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

 

Tenże
Masoneria a rozbiór Polski (ciąg dalszy dyskusji). — "Prosto z Mostu". — 3:1937, nr 21 (129), s. 5.
Nakład numeru skonfiskowany.
Druk dostępny w Elektronicznej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

 

Tenże
Toż. — "Prosto z Mostu". — 3:1937, nr 22 (130), s. 5.
Nagłówek na s. 1 czasopisma: "Drugi nakład po konfiskacie". Przedrukowany w całości i bez zmian numer 21 z tą samą datą lecz nowym, kolejnym numerem wydania.
Druk dostępny w Elektronicznej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

 

NIEBUDEK Stefan
Rodowód masonerji. — "Prosto z Mostu". — 3:1937, nr 57-58 (165-166), s. 11: il.
O żydowskich korzeniach wolnomularstwa na podstawie wystaw w muzeach antymasońskich III Rzeszy.
Druk dostępny w Elektronicznej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

1973

 

GORDON Wincenty (1900-1982)
Bydgoscy masoni. — w: Kalendarz Bydgoski 1973. — [red. Konrad Brakowski, Jerzy Jaśkowiak]. — Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 1973 (Inowrocław: Drukarnia ZW CRS). — s. 139-146: il.
Artykuł podpisany "W.G.". Poświęcony głównie loży "Janus". Redaktorami wydania byli: ówczesny wiceprzewodniczący Prezydium TMMB (J. Jaśkowiak) i przewodniczący Sekcji Wydawniczo-Propagandowej (K. Brakowski).
Druk dostępny w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

1988

 

ROMANIUK Marek
Z dziejów masonerii bydgoskiej. — "Kronika Bydgoska IX (1982-1985)". — Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 1988 (Bydgoszcz: Prasowe Zakłady Graficzne). — s. 160-176.
Przewodniczący kolegium redakcyjnego tomu: Włodzimierz Jastrzębski. Nakład 300 egz.
Druk dostępny w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

2000

 

KARPOWICZ Andrzej (1948-)
Katalog druków współczesnych w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu: wg stanu z dnia 31 grudnia 1998 r. / Andrzej Karpowicz. — Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu / Nîmes: C. Lacour editeur, 2000. — 205 s.; 21 cm. — ISBN 83-903870-8-5; 2-84406-700-X; 978-83-903870-8-6 — (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej, Uniwersytet Imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu / Travaux de la Bibliotheque Universitaire; 23). — ISSN 0860-1933.
Tytuł równoległy w jęz. niemieckim i francuskim: Catalogue des livres contemporains pour le fond maconnique de la Bibliotheque Universitaire de Poznań: (au 31. decembre 1998); Katalog der gegenwartigen Literatur in den Masonica-Sammlungen der Universitats Bibliothek Poznań: (nach dem Stande vom 31. Dezember 1998). — Wykaz obejmuje 854 pozycje, indeks nazwisk autorów i tytułów.
Druk dostępny w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

2006

 

WOŹNIAKOWSKI Bogumił M.
O książce masońskiej słów kilka (na przykładzie Biblioteki Piłsudskiego w Łodzi). — "Poradnik Bibliotekarza". — 2006, nr 7-8 (676-677), Lipiec-Sierpień, s. 3-7.
Artykuł biblioznawczy, opublikowany w dziale "Problemy, doświadczenia, opinie". Tekst w dwóch kolumnach.
Druk dostępny w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

WOŹNIAKOWSKI Bogumił M.
O książce masońskiej słów kilka (w związku ze zbiorami masoniców Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi). — "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis" Folia 39: Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia IV / pod redakcją Haliny Kosętki. — Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2006. — s. 198-208.
Artykuł biblioznawczy, tożsamy z tekstem zamieszczonym w "Poradniku Bibliotekarza".
Druk dostępny w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej

 

 

2008

 

HASS Ludwik Ferdynand (1918-2008)
Stanisław Małachowski Łempicki. Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821 poprzedzony zarysem historii Wolnomularstwa Polskiego i ustroju Wielkiego Wschodu Narodowego Polskiego. Uzupełnienia i Aneksy / opracował Ludwik Hass. — [publikacja elektroniczna, ca. 2008]. — 187 s.
Zaskakująca pozycja, nie wydana nigdy drukiem, a udostępniona od razu w wersji cyfrowej (format pdf). Prawdopodobnie jest to nie przygotowany ostatecznie do druku z powodu śmierci Autora zespół dodatków, które miały ukazać się wraz z nowym wydaniem pracy Małachowskiego-Łempickiego i stanowić jej dopełnienie, a zarazem - dopełnienie opracowanego przez Hassa słownika biograficznego "Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999" (Warszawa 1999). Pierwotnie zapowiadany był jako jego uzupełnienie słownik o roboczym tytule "Polscy wolnomularze w lożach Zachodu". Z tekstu wynika, że zwyciężyła koncepcja, by uzupełnieniem stało się opracowanie na nowo i rozszerzenie cennego dzieła Małachowskiego-Łempickiego. Dokument elektroniczny zawiera notę "Stanisława Małachowskiego-Łempickiego dorobek naukowy" (s. 3-4), objaśnienia skrótów (s. 5-10) oraz spis nazwisk będący uzupełnieniem pracy Małachowskiego-Łempickiego (s. 11-163). Do tego dodane zostały dwa Aneksy. Aneks I: "Mieszkańcy Królestwa Polskiego (Księstwa Warszawskiego), Ziem Zabranych i Galicji w niepolskich lożach państw zaborczych" (s. 164-181). Aneks II: "Mieszkańcy Rzeczypospolitej w lożach Zachodu (wiek XVIII)" (s. 182-187).
Plik pdf dostępny w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

 

Copyright © by Maciej B. Stępień 2009-2012
www.maciejbstepien.com