POLSKA BIBLIOGRAFIA WOLNOMULARSTWA

WOLNOMULARSTWO W POLSKICH ENCYKLOPEDIACH

1852 – 2011

 

45 pozycji

Data publikacji: 10 lutego 2009
 
  Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2012

 

 

1852

Wolne mularstwo w:
Moraczewski Jędrzej, Starożytności polskie. Ku wygodzie czytelnika porządkiem abecadłowym zebrane. — Tom II. — Poznań: Nakładem księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1852 (Czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki w Poznaniu). — s. 738-740.
Facsimile reprint tej edycji: Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1982.

 

 

1867

Wolne mularstwo w:
Encyklopedyja powszechna / wyd. S. Olgerbrand. — tom dwudziesty siódmy (Wikaryusz - Wybrzeże). — Warszawa: Nakład, druk i własność S. Orgelbranda, Księgarnia i Typografia [1867]. — s. 722.

 

1880

Massonja w:
Encyklopedia Kościelna podług teologicznej encyklopedii [Heinricha Josepha] Wetzera i [Benedikta] Weltego, z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób / wydana przez x. Michała Nowodworskiego. — Tom 13: Mabillon Jan - Maszewski. — Warszawa: w Drukarni F[ranciszka]. Czerwińskiego i S[tanisława]. Niemiry, 1880. — s. 581-611.

 

1884

Wolnomularstwo w:
Encyklopedyja powszechna S. Olgerbranda. — Tom 13. — Warszawa 1884. — s. 217.
Artykuł przedrukowany w "Wolnomularstwie w świetle encyklopedyj" (1934).

 

1904

Wolnomularstwo w:
S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna z ilustracjami i mapami. — Tom 15. — Warszawa 1904. — s. 475-476.

 

1911

Masonerya w:
Podręczna Encyklopedya Kościelna / opracowana pod kierunkiem ks. ks. Stanisława Galla, Jana Niedzielskiego, Henryka Przeździeckiego, Czesława Sokołowskiego, Antoniego Szlagowskiego, Jerzego Gauter i redaktora ks. Zygmunta Chełmickiego. — Tom 25-26: L.-Ł.-M. — Warszawa: skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, Kraków: G. Gebethner i S-ka, 1911 (Warszawa: druk Piotra Laskauera). — s. [345]-346.
Numer strony, na której zaczyna się hasło omyłkowo wydrukowany jako "453". Tom współwydany z tomem 27-28. Artykuł przedrukowany w "Wolnomularstwie w świetle encyklopedyj" (1934).

 

Wolnomularstwo w:
Encyklopedia Popularna Ilustrowana. Treść wszystkich gałęzi wiedzy ludzkiej, podana przystępnie. — Tom 3. — Warszawa: Nakładem "Narodu - Wiadomości Codziennych", 1911 (Warszawa: Drukarnia L. Brus). — s. 493.

 

1928

Masonerja w:
Ilustrowana Encyklopedia Trzaski Everta i Michalskiego z wieloma mapami, tablicami i ilustracjami w tekście / opracowana pod redakcją Dra Stanisława Lama. — Tom 3: L - O. — Warszawa: nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, 1928 (czcionkami Drukarni Narodowej w Krakowie). — kol. 379-382.
Artykuł przedrukowany w "Wolnomularstwie w świetle encyklopedyj" (1934).

 

1932

Wolnomularstwo w:
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. — Tom 18: Victor - Żyżymory. — Kraków: Wydawnictwo Gutenberg, [1932] (Druk W.L. Anczyca i Spółki). — s. 192.
Dwukolumnowe hasło, w którym blisko 1/3 tekstu poświęcono na opis procedury i rytuału przyjęcia nowego członka loży.

 

[ca. 1935]

Masoneria w:
Świat i Życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury / redaktor naczelny Dr Zygmunt Łempicki, prof. Uniw. J[ózefa].P[iłsudskiego]. w Warszawie, redakcja Dr Anna Chorowiczowa. — Tom 5. — Lwów-Warszawa: Książnica Atlas S.A., [ca 1935]. — kol. 1194.

 

[ca. 1936]

Masonerja w:
Trzaski, Everta i Michalskiego Leksykon. Encyklopedia powszechna ilustrowana w jednym tomie, A-Z, 42000 ilustracyj, 68 map, 27 planów i 17 tablic jedno i wielobarwnych / redaktor Dr. Stanisław Lam. — wydanie nowe. — Warszawa: nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego (Złożono na monotypach i odbito w Drukarni Narodowej w Krakowie), [ca 1936]. — kol. 1288.

 

1937

Wolnomularstwo w:
Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, opracowana / pod redakcją Dra Mariana Jerzego Wachtla. — [Tom 2:] N - Z. — wydanie drugie. — Warszawa: Wydawnictwo J. Przeworskiego, 1937. — s. 814.

 

1938

Masonerja w:
Trzaski, Everta i Michalskiego Encyklopedja XX wieku, opracowana / pod redakcją Dra Stanisława Lama — 1017 ilustracyj w tekście i na 16 tablicach oddzielnych. — Warszawa: nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, [1938]. — kol. 1210-1211.

 

1939

Masoneria w:
M. Arcta Nowoczesna Encyklopedia Ilustrowana. — Warszawa: M. Arct Zakłady Wydawnicze S.A., b.r. (odbito 1939 roku w drukarni własnej). — kol. 834.

 

1954

Masoneria w:
Podręczna Encyklopedia Powszechna A-Z. W jednym tomie z 252 ilustracjami na 31 tablicach oraz 10 mapami / redaktor Dr Stanisław Lam. — Paris: Księgarnia Polska w Paryżu, 1954. — s. 440.

 

1959

Masoneria w:
Mała Encyklopedia Powszechna PWN. — Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. — s. 545.

 

1967

Wolnomularstwo w:
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. — Tom 12: Usa - Ż. — Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. — s. 475-476.

 

1972

Wolnomularstwo w:
Leksykon PWN. — Tom 12: Usa - Ż. — Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. — s. 1293.

 

1976

Wolnomularstwo w:
Encyklopedia Powszechna PWN. — Tom 4. — Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. — s. 709.

 

1994

Wolnomularstwo w:
Butterworth John, Allan John, Cangley Myrtle, Wiary i wyznania. — Bratislava-Warszawa: Koedycja Vydavatel'stvo Slovart i Wydawnictwo "Solis", 1994. — s. 120-123.
Przekład z jęz. angielskiego, tłumaczyła Teresa Włodarczyk.

 

1995

Wolnomularstwo w:
Malherbe Michel, Religie ludzkości. — Kraków: Wydawnictwo "Znak", 1995. — s. 270-275. — ISBN 83-7006-373-X.
Przekład z jęz. francuskiego, tłumaczyła Małgorzata Frankiewicz. Tytuł oryginalny: Les Religions de l'Humanité (1990).

Wolnomularstwo w:
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberg. — tom 18: Victor-Żyżymory. — Warszawa: Wydawnictwo Gutenberg-Print, 1995. — s. 192. — ISBN 83-86381-00-0; 83-86381-24-8.
Przedruk z 1932 r.

 

1996

Wolnomularstwo w:
Nowa encyklopedia powszechna PWN / [Red.] Barbara Petrozolin-Skowrońska. — Tom 6. — Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1996. — s. 879-881.

 

1997

Wolnomularstwo w:
Malherbe Michel, Religie ludzkości. — Kraków: Wydawnictwo "Znak", 1997. — s. 270-275. — ISBN 83-7006-373-X.
Dodruk wydania z 1995 r.

Wolnomularstwo, masoneria, "sztuka królewska"; Wolnomularstwo Narodowe; Wolnomularstwo w Polsce (trzy hasła) w:
Popularna Encyklopedia Powszechna, Tom 19: wxy. — Kraków: Oficyna Wydawnicza "Fogra", 1997. — s. 264-265. — ISBN 83-85719-30-X (t.19).

 

1998

Wolnomularstwo w:
Nowy leksykon PWN. — Tom 6. — Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998. — s. 1940.

Wolnomularstwo w:
Encyklopedia popularna PWN. — Tom 10. — Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998. — s. 285.

 

1999

Masoneria w:
Adamczewski Jan, Mała Encyklopedia Krakowa. — Kraków: Wydawnictwo "Wanda", 1999.

Wolnomularstwo w:
Encyklopedia PWN w trzech tomach. — Tom 3: P - Z. — Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1999. — s. 819. — ISBN 83-01-12845-3 (t.3); 83-01-12702-3 (całość)

Wolnomularstwo w:
Malherbe Michel, Religie ludzkości. Leksykon. — Kraków: Wydawnictwo "Znak", 1999. — s. 342-345. — ISBN 83-7006-917-7.
Wydanie drugie. Wydanie 1: 1995.

 

2000

Wolnomularstwo w:
Wielka Encyklopedia Polski. — Tom 4: Ś - Z. — Kraków: Oficyna Wydawnicza "Fogra", 2000. — s. 190.

 

2002

Masoneria w:
Encyklopedia Powszechna. — Tom 5: lon - O'Hi. — Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński, 2002. — s. 138.

 

2003

Masoneria w:
Jan Paweł II: Encyklopedia nauczania społecznego. — red. Andrzej Zwoliński. — Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003. — ISBN 83-88822-56-X.

Wolnomularstwo, masoneria, "sztuka królewska" w:
Popularna encyklopedia powszechna. — [tom 12:] W-Żzw. — Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza; Warszawa: Bertelsmann Media Sp. z o.o., 2003 (Białystok: Białostockie Zakłady Graficzne SA). — s. 308-309. — ISBN 83-85719-53-9 (komplet); 83-85719-73-3 (t. 12); 83-7311-115-8.

 

2004

Masoneria w:
Encyklopedia "Białych Plam" / red. Artur Winiarczyk. — Tom 14: Oś-Pr. — Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2004. — s. 283-320

 

2005

Masoneria w:
Jan Paweł II: Encyklopedia nauczania społecznego. — red. Andrzej Zwoliński. — Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005. — ISBN 83-89862-22-0.

Masoneria w:
Popularna Encyklopedia. Collins. — [Ożarów Mazowiecki]: Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk - Inwestycje Sp. z o.o., 2005. — s. 570. — ISBN 83-7423-261-7.

Masoneria w:
Wielka Encyklopedia Polski. — Tom 10. — Kraków: Wydawnictwo R. Kluszczyński, 2005. — s. 176-177, il.

Wolnomularstwo w:
Encyklopedia Gazety Wyborczej. — Tom 20. — Warszawa: Agora S.A., 2005. — s. 288-293.
Hasło przepisane z encyklopedii PWN.

Wolnomularstwo w:
Encyklopedia Gazety Wyborczej. — Tom 26: Religie świata. — Warszawa: Agora S.A., 2005.
Hasło powtórzone z tomu 20.

 

2006

Masoneria w:
Encyklopedia Powszechna: Encyklopedyczny słownik języka polskiego od a do z. Uniwersalna encyklopedia od A do Z: 120000 definicji, 5000 barwnych ilustracji, 321 map geograficznych. — Wrocław: Larousse Polska, 2006. — s. 499. — ISBN 83-89771-51-9.

 

2008

Wolnomularstwo (masoneria) w:
Encyklopedia Powszechna, Tom X: Trym-Żyz. — Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o., 2008. — s. 246. — ISBN 978-83-7435-530-8.

 

2009

Masoneria w:
Posacki Aleksander SJ, Encyklopedia zagrożeń duchowych. Mistyka, ezoteryzm, okultyzm. — Tom 2, L-Z. — Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2009. — s. 39-91. — ISBN 978-83-88822-96-4 (tom 2); 978-83-89862-92-1 (całość).

 

2010

Wolnomularstwo, masoneria w:
Ilustrowana encyklopedia popularna. Wydanie 2007. — Warszawa: Arti Wydawnictwo, 2010. — s. 311. — ISBN 978-83-89725-18-9.

 

2011

Masoneria, wolnomularstwo w:
Ilustrowana encyklopedia powszechna A-Z. — Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2011. — s. 587. — ISBN 978-83-265-0158-6.

 

Copyright © by Maciej B. Stępień 2009-2012
www.maciejbstepien.com