POLSKA BIBLIOGRAFIA WOLNOMULARSTWA

HISTORIA TWORZENIA SPISU

 

Druki do 1850 roku

Ver. 1.3 (15.08.2012)
268 adnotowanych pozycji, 158 odsyłaczy. Bibliografia w pliku pdf, z numeracją pozycji, uzupełniona o kilka nowych wpisów. Opatrzona wstępem i podsumowaniem w języku angielskim, wydana na licencji Creative Commons (BY-NC-SA).
Szczegóły zmian w stosunku do wersji poprzedniej wyszczególniono na końcu wstępu.

Ver. 1.22 (31.01.2009)
262 adnotowane pozycje, 146 odsyłaczy. Bibliografia scalona do postaci jednego pliku, w warstwie kodu gruntownie przejrzana i oczyszczona.
Noty w kilkunastu miejscach poprawione. Nowy standard wizualny (mniejsza czcionka, opcje kolorów) wprowadzony wraz z otwarciem części III bibliografii. Dodana informacja o cyfryzacji druków.

Ver. 1.21 (15.03.2005)
262 adnotowane pozycje, 146 odsyłaczy, dodatki, wykaz skrótów
Pierwsza większa porcja uzupełnień uzyskanych dzięki pracy A. Karpowicza. Poprawiona forma odsyłaczy.

Ver. 1.2 (16.02.2005)
253 adnotowane pozycje, 145 odsyłaczy, dodatki, wykaz skrótów
Przegląd i korekta wpisów. Początek weryfikacji i wprowadzania danych biograficznych i historycznych.

Ver. 1.1 (10.01.2005)
253 adnotowane pozycje, 142 odsyłacze, dodatki, wykaz skrótów
Pierwsza siatka odsyłaczy i wykaz użytych skrótów, wspólny dla wszystkich części PBW.

Ver. 1.0 (11.06.2004)
246 adnotowanych pozycji, dodatki
Pierwsza wersja HTML, importowana z baz danych.

Druki 1851-1917

Ver. 1.6 (15.08.2012)
251 adnotowanych pozycji, 129 odsyłaczy. Bibliografia w pliku pdf, z numeracją pozycji, uzupełniona o kilka nowych wpisów. Opatrzona wstępem i podsumowaniem w języku angielskim, wydana na licencji Creative Commons (BY-NC-SA).
Szczegóły zmian w stosunku do wersji poprzedniej wyszczególniono na końcu wstępu.

Ver. 1.55 (31.12.2011)
247 adnotowanych pozycji, 124 odsyłacze. Wersja uzupełniona o 19 nowych pozycji i poprawiona w kilkudziesięciu miejscach.

Ver. 1.51 (10.02.2009)
228 adnotowanych pozycji, 103 odsyłacze. Usunięto cztery hasła encyklopedyczne i odsyłacze do nazwisk osób związanych z ich opracowaniem i wydaniem. Są one teraz częścią osobnej listy. Dodano 8 nowych pozycji i uzupełniono opisy bibliograficzne w kilkunastu przypadkach.

Ver. 1.5 (31.01.2009)
224 adnotowane pozycje, 107 odsyłaczy. Bibliografia scalona do postaci jednego pliku, w warstwie kodu gruntownie przejrzana i oczyszczona.
Noty w kilkunastu miejscach poprawione. Nowy standard wizualny (mniejsza czcionka, opcje kolorów) wprowadzony wraz z otwarciem części III bibliografii. Dodana informacja o cyfryzacji druków.

Ver. 1.1 (19.10.2005)
223 adnotowane pozycje, 107 odsyłaczy
Pierwsza siatka odsyłaczy i uzupełnień.

Ver. 1.0 (4.03.2005)
187 adnotowanych pozycji, 5 odsyłaczy, wykaz skrótów wspólny z I częścią PBW
Pierwsza wersja HTML, importowana z baz danych.

Druki 1918-1988

Ver. 1.4 (12.11.2012)
793 adnotowane pozycje, 264 odsyłacze. Bibliografia w pliku pdf, z numeracją pozycji, uzupełniona o 39 nowych wpisów. Opatrzona wstępem i podsumowaniem w języku angielskim, wydana na licencji Creative Commons (BY-NC-SA).
Szczegóły zmian w stosunku do wersji poprzedniej wyszczególniono na końcu wstępu.

Ver. 1.31 (14.12.2011)
752 adnotowane pozycje, 256 odsyłaczy. Rozszerzenie o zbiór zgromadzonych w tym roku i przygotowanych do włączenia uzupełnień i poprawek.

Ver. 1.2 (03.03.2011)
637 adnotowanych pozycji, 235 odsyłaczy. Gruntownie przejrzana i powiększona wersja spisu, z pełną siatką odsyłaczy.

Ver. 1.1 (10.02.2009)
574 adnotowane pozycje, 6 odsyłaczy. Rozszerzenie pierwszej, wstępnej wersji o zbiór informacji o artykułach prasowych. Lista obejmuje teraz, szacunkowo, 30% wszystkich druków z tego okresu.
Nie uwzględnia zawartości prasy antymasońskiej i masońskiej ("Agencja Antymasońska. Biuletyn", Warszawa 1938-1939, "Społeczność Wolnomularzy Polskich. Biuletyn", Paryż 1971-1988).

Ver. 1.0 (31.01.2009)
261 adnotowanych pozycji, 6 odsyłaczy, wykaz skrótów wspólny z pozostałymi częściami PBW
Pierwsza wersja HTML. Import 10% zawartości baz danych, głównie druków zwartych. W nowym standardzie wizualnym (mniejsza czcionka, opcje kolorów) i z informacjami o cyfryzacji druków.

Druki od 1989 roku

Ver. 1.1 (3.12.2012)
1131 adnotowanych pozycji, 465 odsyłaczy. Bibliografia w pliku pdf, z numeracją pozycji, uzupełniona o blisko 100 nowych wpisów. Opatrzona wstępem i podsumowaniem w języku angielskim, wydana na licencji Creative Commons (BY-NC-SA). Opatrzona informacjami na temat zmian w stosunku do wersji poprzedniej. W kilkudziesięciu notach wprowadzono niewielkie korekty.

Ver. 1.0 (13.01.2012)
1036 adnotowanych pozycji, 0 odsyłaczy. Pierwsza wersja HTML. Import zawartości głównej bazy danych. Wpisy wstępnie poprawione i sprawdzone.

 

Copyright © by Maciej B. Stępień 2004-2012
www.maciejbstepien.com