POLSKA BIBLIOGRAFIA WOLNOMULARSTWA

POLSKA PRASA MASOŃSKA I ANTYMASOŃSKA

9 pozycji

Data publikacji: 13 stycznia 2012
 
 

 

1. Ojczyzna

Adres wydawniczy: Lipsk-Bendlikon: 1864-1865

R.1:1864  nr 1-128                                                                        
R.2:1865  nr 1-79

UWAGI: Wydawany początkowo w Lipsku, od nr 78 (1864) w Bendlikon pod Zürichem.

 

 

2. Machinacje Masonów Polskich

Adres wydawniczy: Warszawa: 1917

R.1:1917  nr 1-3                                                                        

UWAGI: Periodyk antymasoński.

 

 

3. Agencja Antymasońska : Biuletyn / red. Jerzy Braun i Wacław Budzyński; red. odp. Helena Duninówna.

Adres wydawniczy: Warszawa: [b. w.], 1938-1939.
Opis fizyczny: 30 cm.

R.1:1938  nr 1-5                                                                        
R.2:1939  nr 1/3-4/6

UWAGI: Miesięcznik; od nr 4 (1938) red. odp. Ludgierd Domański.

 

 

4. Biuletyn / Społeczność Wolnomularzy Polskich.

Adres wydawniczy: Paryż - Londyn - Rzym - Florencja - Rotterdam - N. York - Caracas - Sao Paulo; Directeur de Publication Wiesław Ulatowski, 1971-1988.
Opis fizyczny: 32 cm; od nr 2 zmiana formatu; 27 cm; od nr 5; 21 cm.

R.1:1971  nr 1                                                                        
R.2:5972 [=1972]  nr 2
R.3:5974 [=1974]  nr 3
R.4:5976 [=1976]  nr 4
R.5:5977 [=1977]  nr 5; 6
R.6:5978 [=1978]  nr 7
R.7:5979 [=1979]  nr 8; 9
R.8:5980 [=1980]  nr 10
R.9:5982 [=1982]  nr 11
R.10:5983 [=1983]  nr 13
R.11:5986 [=1986]  nr 14
R.12:5988 [=1988]  nr 15

UWAGI: Wydawany nieregularnie. Nie ukazał się w roku 1973; 1975, 1981, 1984, 1985 i 1987. Data wydania numeru 12 nieznana.

 

 

5. Ars Regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa / [red. Tadeusz Cegielski].

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Fundacji "Historia pro Futuro": Klio, 1992-.
Opis fizyczny: 24 cm.
Wariant tytułu: Ars Regia : rocznik

R. 1:1992  nr 1 (wrzesień)                                                
R. 2:1993  nr 1 (2); 2 (3); 3/4 (4/5)
R. 3:1994  nr 1 (6); 2 (7); 3/4 (8/9)
R. 4/5:1995/1996  nr 1/2 (9/10) [sic] (wydany 1996).
R. 6:1997  nr 1/2 (11/12)
R. 7/8:1998/1999  nr 13/14 + wkł. (wydany 2000)
R. 9:2006  nr 15-16
R. 10:2007/2008  nr 17 + CD (wydany 2008)
R. 11:2008/2009  nr 18 (wydany 2009)
R. 12:2010  nr 19

UWAGI: ISSN 1230-1442. Od nr 1 (2) 1993 podtytuł: Kwartalnik poświęcony myśli i historii wolnomularstwa. Od nr 3/4 (4/5) 1993 wewnątrz podtytuł: "Kwartalnik Fundacji "Sztuka Królewska w Polsce" poświęcony myśli i historii wolnomularstwa. Od nr 1/2 (9/10) 1995/1996 podtytuł: Czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa; wewnątrz podtytuł: Czasopismo Fundacji "Sztuka Królewska w Polsce" poświęcone myśli i historii wolnomularstwa. Od nr 17 (2007/2008) tytuł: Ars Regia. Rocznik; wewnątrz podtytuł: Rocznik poświęcony myśli i historii wolnomularstwa. Błąd w numeracji bezwzględnej w nr 1/2 (9/10) 1995/1996. Powinno być: 1/2 (10/11). Czasopismo nie ukazywało się w latach 1998, 1999, 2001-2005, 2007 i 2011.

 

 

6. Wolnomularz Polski = Le Franc-Maçon Polonais = Polish Free Mason = Polnischer Freimaurer : pismo Przyjaciół Sztuki Królewskiej / [Adam Witold Wysocki red. nacz.].

Adres wydawniczy: Warszawa : Agencja Promocyjno-Wydawnicza "Akacja", 1994-.
Opis fizyczny: 28 cm.
Wariant tytułu: Le Franc-Maçon Polonais ; Polish Free Mason ; Polnischer Freimaurer

:[1993]  nr sygnalny (grudzień)                                                
R. 1:1994  nr 1 (styczeń/luty)
  nr 2 (marzec/kwiecień)
  nr 3 (maj/czerwiec)
  nr 4 (lipiec/październik)
R. 2:1995  nr 5 (listopad 1994/luty 1995)
  nr 6 (marzec/grudzień)
R. 3:1996  nr 7 (marzec)
  nr 8 (maj/czerwiec)
  nr 9 (październik)
  nr 10 (grudzień)
R. 4:1997  nr 11-12 (luty-marzec)
  nr 1 [wersja niemiecka] (maj)
  nr 13-14 (maj-czerwiec)
  nr 15-16 (październik-listopad)
R. 5:1998  nr 17-18 (grudzień-styczeń 1997/1998)
  nr 19-20 (luty-marzec)
  nr 21-22 (maj-czerwiec)
  nr 23-24 (sierpień-wrzesień)
  nr 25 (11 listopada)
R. 6:1999  nr 26-27 (luty-marzec)
  nr 28 (maj-czerwiec)
  nr 29 (październik-listopad)
R. 7:2000  nr 30 (styczeń-luty)
  nr 31 (maj-czerwiec)
  nr 32 (październik-listopad)

UWAGI: ISSN 1231-0115. Wydawany ze zmienną częstotliwością. Przez dwa pierwsze lata dostępny w kolportażu i sprzedaży detalicznej. Od nr 6 (1995) podtytuł: niezależne liberalne pismo Przyjaciół Sztuki Królewskiej; wydawca: Przyjaciele Sztuki Królewskiej; adnotacja na okładce: do użytku wewnętrznego. Brak danych z lat 2001-.

 

 

7. DH Biuletyn

Adres wydawniczy: Adres wydawniczy: Warszawa-Katowice-Toruń: 1999-

R.1:1999  nr 1                                                                        

UWAGI: Biuletyn wydany z inicjatywy kilku członków Polskiej Jurysdykcji Droit Humain. Brak danych o następnych numerach.

 

 

8. Akacja : Magazyn aktualności "Wolnomularza Polskiego" / [Adam Witold Wysocki red. nacz.]

Adres wydawniczy: Warszawa: Przyjaciele Sztuki Królewskiej, 2004-

R.1:2004  nr [1]                                                                        
  nr 2

UWAGI: Adnotacja na okładce: "do użytku wewnętrznego". Brak danych z lat 2005-.

 

 

9. Red Mountain Pass

Adres wydawniczy: Warszawa: 2004-


UWAGI: Biuletyn wewnętrzny polskich członków "The Hermetic Mystic Order of Red Mountain Pass of Babylon". Ukazuje się nieregularnie od wiosny 2004 r. i liczy przeważnie cztery strony A4. Poświęcony ezoteryce wolnomularskiej. Brak danych o wydanych dotąd numerach.

 

Copyright © by Maciej B. Stępień 2012
www.maciejbstepien.com